Pavyzdžiai (14)

Įvairių sričių pavyzdžiai iš pačių autorių parsisiuntimui. Pavyzdys padeda suprasti kaip reiktų rengti vieną ar kitą darbą, mokslinį dokumentą, todėl labai padeda rengiant savo darbą. Čia rasite visų mokslo sričių pavyzdžių.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

400 dokumentų
Terapinės ir geriatrinės kineziterapijos praktikos ataskaitos reikalavimai
Sąvokos ir santrumpos. Įvadas. Teorinė temos analizė. Praktinės-tiriamosios dalies aprašymas. Tyrimo organizavimas. Tyrimo charakteristika. Tyrimo metodai ir instrumentai. Tyrimo analizė. Rekomendacijos. Išvados. Atlikto darbo išvados. ...
Medicinos pavyzdžiai, Pavyzdys, 35 puslapiai
2017 06 15
Tiekimo ir statybos rangos sutartis
Tiekimo ir statybos rangos sutartis nr. [. ]. UAB „ Infes “. „ Užsakovu “. „ Rangovu “. „ Šalimis “. „ Šalimi “. Atsižvelgdamos į tai , kad. „ Sutartis “. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka. Bendra šios Sutarties ...
Statybos pavyzdžiai, Pavyzdys, 20 puslapių
2019 01 08
Ugdymo metodai ir jų pavyzdžiai
Ugdymo metodai ir jų pavyzdžiai pamokoje. Mokymo metodų pavyzdžiai pamokoje. Abiejų Tautų Respublika ATR XVIII. antroje pusėje. Valstybės padalijimų padariniai to meto visuomenei. Išankstinio orientyro metodas. Sovietų Sąjungos ...
Pedagogikos pavyzdžiai, Pavyzdys, 17 puslapių
2015 11 22
Useful phrases and constructions
Nowadays due to. There are those who maintain that. Meanwhile others claim. Based on this fact it might be a solution. Despite the fact that I see only positive side of. Who look uncertainly at this potential menace to health. One of the most ...
Anglų pavyzdžiai, Pavyzdys, 4 puslapiai
2015 03 30
Užklasinis skaitymas Knygų sąrašas
Turite ilgą sąrašą, manau, kad iš jo tikrai surasite sau 10 pačių įdomiausių. Dešimtoji knyga gali būti iš asmeninės bibliotekos. Pavasarį, 3-iojo trimestro pabaigoje, reikės perskaityti 4 knygas.Kodėl ir kaip pasirinkau ...
Lietuvių pavyzdžiai, Pavyzdys, 2 puslapiai
2017 11 24
Valstybės saugomo architektūros objekto vertinimo urbanizuotoje teritorijoje kortelė
Valstybės saugomo architektūros objekto vertinimo urbanizuotoje teritorijoje 1 kortelė. Unikalus objekto kodas Įregistravimo kultūros vertybių registre data Objekto pavadinimas Vietovė miestas , adresas. Urbanizuotos teritorijos funkcinė ...
Architektūros pavyzdžiai, Pavyzdys, 5 puslapiai
2017 03 09
Verslo plano klausimynas
Rinkos PEST analizė. Rinkos analizė. Konkurentų analizė. Vartotojų analizė. Rinkodaros kompleksas. Eil. Nr. Produkcija. (LaikotarpisPer dieną. Per mėnesį. Per metus. Pavadinimas. Vieneto kaina, EUR. Pardavimų apimtis per dieną, vnt. ...
Verslo pavyzdžiai, Pavyzdys, 30 puslapių
2018 11 26
Vidaus žurnalas
Įsakymų personalo klausimais registracijos žurnalas. Raštvedybos dokumentas kuris bus naudingas kaip pavyzdys rengiant dokumentą.
Raštvedybos pavyzdžiai, Pavyzdys, 1 puslapis
2012 01 20
Visiškos materialinės atsakomybės sutartis
Visiškos (pilnutinės) materialinės atsakomybės sutartis. Dokumento pavyzdys.
Raštvedybos pavyzdžiai, Pavyzdys, 1 puslapis
2012 01 20
Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas - pavyzdys
UAB “ Misandra ” kodas 123909126 visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas Nr. Akcininkai su Bendrovės metine finansine atskaitimybe supažindinti prieš susirinkimą , todėl gali balsuoti. Akcininkų sprendimu šis nuostolis perkeliamas ...
Teisės pavyzdžiai, Pavyzdys, 1 puslapis
2018 05 31
×