Pavyzdžiai (15)

Įvairių sričių pavyzdžiai iš pačių autorių parsisiuntimui. Pavyzdys padeda suprasti kaip reiktų rengti vieną ar kitą darbą, mokslinį dokumentą, todėl labai padeda rengiant savo darbą. Čia rasite visų mokslo sričių pavyzdžių.

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

450 dokumentų
Psichologijos bakalauro rengimo reglamentas
Įvadas. Literatūros apžvalga. Pavadinimas. Tyrimo metodika. Tyrimo dalyviai. Įvertinimo būdai. Tyrimo eiga. Duomenų apdorojimas. Tyrimo rezultatai. Pavadinimas. Rezultatų aptarimas. Išvados. Literatūra. Priedai.
Psichologijos pavyzdžiai, Pavyzdys, 13 puslapių
2019 02 27
Psichologinės literatūros pedagogams ir tėvams sąrašas
Psichologinės literatūros pedagogams ir tėvams sąrašas.
Psichologijos pavyzdžiai, Pavyzdys, 7 puslapiai
2019 01 16
Raštinėje neregistruotinų dokumentų sąrašas
Raštinėje neregistruotinų dokumentų sąrašas. Dokumento pavyzdys.
Raštvedybos pavyzdžiai, Pavyzdys, 1 puslapis
2012 01 20
Registruojant juridinius asmenis notarui pateikiami dokumentai
Registruojant juridinius asmenis notarui pateikiami dokumentai. Dokumentai , pateikiami steigiant viešąją įstaigą. Dokumentai , pateikiami steigiant asociaciją. Dokumentai , pateikiami steigiant labdaros ir paramos fondą.
Teisės pavyzdžiai, Pavyzdys, 2 puslapiai
2014 09 18
Reklamos analizės vertinimo kriterijai Proto ir pojūčių panaudojimas parduodant
Reklamos analizės vertinimo kriterijai Proto ir pojūčių panaudojimas parduodant .
Marketingo pavyzdžiai, Pavyzdys, 4 puslapiai
2018 01 08
Roshena produktų ir paslaugų kokybės tyrimas - anketa
Kokia jūsų lytis. Jūsų pajamos per mėnesį. Kiek išleidžiate pinigų įmonės „ Roshen “ paslaugoms. Ar naudojatės įmonės ‘‘ Rochen “ suteikiamomis paslaugomis. Kaip vertinate įmones „ Roshen “ suteikiamų paslaugų ...
Marketingo pavyzdžiai, Pavyzdys, 4 puslapiai
2017 06 26
Šalutiniai sakiniai pavyzdys
Pabraukite šalutinį sakinį , išskirkite jį kableliais , nurodykite šalutinio sakinio rūšį.
Lietuvių pavyzdžiai, Pavyzdys, 1 puslapis
2016 10 18
Skaitymo metodai
Mokausi raidžių. Mano žodžių sąsiuvinis. Dviejų pusių dienoraščio struktūra. Tai, kas man tekste svarbiausia. Komentaras, kodėl man tai svarbu? Kaip tai su manimi susiję? Paskutinis žodis priklauso man. IDEAL. Prašoma griežtai ...
Lietuvių pavyzdžiai, Pavyzdys, 3 puslapiai
2019 01 11
Skundas dėl klaidingai pateiktos informacijos
Skundas dėl klaidingai pateiktos informacijos.
Žiniasklaidos pavyzdžiai, Pavyzdys, 2 puslapiai
2017 02 28
Skyrybos ir rašybos taisyklių atmintinė
Skyrybos taisyklių atmintinė taisyklė. Rašybos taisyklių atmintinė besąs. Jei – jungtukas. Deja , beje – įsidėmėti.
Lietuvių pavyzdžiai, Pavyzdys, 3 puslapiai
2017 04 03
SSGG (swot) analizės pavyzdys
Dabartinė SSGG analizė rodo UAB xx vidaus stipriąsias ir silpnąsias puses ir išorines galimybes ir grėsmes, kurios egzistuoja rinkoje. Dėl to atsižvelgdami į šią analizę stengsimės palaikyti turimą puikią reputaciją suteikdami ...
Finansų pavyzdžiai, Pavyzdys, 1 puslapis
2019 07 05
Steigimo sutartis
Skyrius bendrovės akcijų apmokėjimo tvarka ir terminai. Skyrius bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas organas. Skyrius bendrovės steigimo išlaidų kompensavimas ir atlyginimas už steigimą. Skyrius įnašų grąžinimo ...
Teisės pavyzdžiai, Pavyzdys, 3 puslapiai
2018 05 16
Studentų laisvalaikio praleidimo įpročiai apklausa
Atliekant rinkodaros praktikos užduotį duomenys nebus viešai paskelbti. Koks laisvalaikio praleidimo būdas jums yra priimtinas. Kur sužinote apie laisvalaikio praleidimo būdus. Kiek pinigų išleidžiate laisvalaikiui per menėsį. Kiek ...
Marketingo pavyzdžiai, Pavyzdys, 3 puslapiai
2019 04 05
Sudėtinė dalis labdaros paramos fondo, UAB ir VŠĮ
VŠĮ PLAČIAJUOSTIS INTERNETAS tikslas suteikti kokybišką plačiajuostį internetą prieinamą ne tik Lietuvoje , bet ir užsienyje. Padalinio valdymo struktūra. Skyriaus valdymo struktūra yra funkcinė jame dirba sandėlininkai , ...
Vadybos pavyzdžiai, Pavyzdys, 2 puslapiai
2016 11 22
Sutartis su vaikų tėvais (globėjais)
Sutartis su vaikų tėvais globėjais. „ lyderių inkubatorius “. Dalyvavimas jaunimo tobulėjimo programoje “ LYDERIŲ INKUBATORIUS ”, balandžio. Sutarties šalių įsipareigojimai. Jaunimo tobulėjimo programos organizatorius ...
Teisės pavyzdžiai, Pavyzdys, 4 puslapiai
2018 06 14
Šventinis interviu
Šventinis interviu. Interviu tikslas surinkti medžiagą proginei kalbai.
Lietuvių pavyzdžiai, Pavyzdys, 1 puslapis
2016 03 10
Technologijų brandos egzamino darbo aprašymo pavyzdys
Turinys. Baigiamojo darbo – gaminio techninė užduotis. Santrauka. Santraukoje turi būti apibendrintai nurodyta, kokia problema spręsta, paaiškintas baigiamojo darbo tikslas ir pagrindiniai uždaviniai, pateikti gauti svarbiausi rezultatai. ...
Technologijų pavyzdžiai, Pavyzdys, 13 puslapių
2018 12 06
Technologijų mokyklinio brandos egzamino darbo aprašymo pavyzdys
Techninė užduotis. Santrauka. Įvadas. Pagrindinės baigiamojo darbo apraše vartojamos sąvokos. Baigiamojo darbo rengimo planas. Projektavimas. Idėjos paieška, raktiniai žodžiai. Projektuojamo dirbinio pavadinimas analogų vaizdai, jų ...
Technologijų pavyzdžiai, Pavyzdys, 17 puslapių
2019 02 12
Teorinės bakalauro dalies tyrimo lentelė
Uždavinys 2 uždavinys 3 uždavinys 4 uždavinys Kiti faktai. Kas yra stresas? Aplinkybės bei svarba.Sąvokos ,,eustresas“, ,,distresas“, ,,hiperstresas“ ,,hipostresas“. Socialinio darbo profesijos ypatumai. Ar stresas darbe yra didelė ...
Sociologijos pavyzdžiai, Pavyzdys, 10 puslapių
2017 05 02
Terapinės ir geriatrinės kineziterapijos praktikos ataskaitos reikalavimai
Sąvokos ir santrumpos. Įvadas. Teorinė temos analizė. Praktinės-tiriamosios dalies aprašymas. Tyrimo organizavimas. Tyrimo charakteristika. Tyrimo metodai ir instrumentai. Tyrimo analizė. Rekomendacijos. Išvados. Atlikto darbo išvados. ...
Medicinos pavyzdžiai, Pavyzdys, 35 puslapiai
2017 06 15
Tiekimo ir statybos rangos sutartis
Tiekimo ir statybos rangos sutartis nr. [. ]. UAB „ Infes “. „ Užsakovu “. „ Rangovu “. „ Šalimis “. „ Šalimi “. Atsižvelgdamos į tai , kad. „ Sutartis “. Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka. Bendra šios Sutarties ...
Statybos pavyzdžiai, Pavyzdys, 20 puslapių
2019 01 08
Ugdymo metodai ir jų pavyzdžiai
Ugdymo metodai ir jų pavyzdžiai pamokoje. Mokymo metodų pavyzdžiai pamokoje. Abiejų Tautų Respublika ATR XVIII. antroje pusėje. Valstybės padalijimų padariniai to meto visuomenei. Išankstinio orientyro metodas. Sovietų Sąjungos ...
Pedagogikos pavyzdžiai, Pavyzdys, 17 puslapių
2015 11 22
Useful phrases and constructions
Nowadays due to. There are those who maintain that. Meanwhile others claim. Based on this fact it might be a solution. Despite the fact that I see only positive side of. Who look uncertainly at this potential menace to health. One of the most ...
Anglų pavyzdžiai, Pavyzdys, 4 puslapiai
2015 03 30
Užklasinis skaitymas Knygų sąrašas
Turite ilgą sąrašą, manau, kad iš jo tikrai surasite sau 10 pačių įdomiausių. Dešimtoji knyga gali būti iš asmeninės bibliotekos. Pavasarį, 3-iojo trimestro pabaigoje, reikės perskaityti 4 knygas.Kodėl ir kaip pasirinkau ...
Lietuvių pavyzdžiai, Pavyzdys, 2 puslapiai
2017 11 24
Valstybės saugomo architektūros objekto vertinimo urbanizuotoje teritorijoje kortelė
Valstybės saugomo architektūros objekto vertinimo urbanizuotoje teritorijoje 1 kortelė. Unikalus objekto kodas Įregistravimo kultūros vertybių registre data Objekto pavadinimas Vietovė miestas , adresas. Urbanizuotos teritorijos funkcinė ...
Architektūros pavyzdžiai, Pavyzdys, 5 puslapiai
2017 03 09
Vartojimo rangos sutartis
Vartojimo rangos sutartis. „ Užsakovas “. „ Rangovas “. „ Šalimis “. „ Šalimi “. „ Sutartimi “. Šalių teisės ir pareigos. Darbų atlikimas ir perdavimas. Sutarties Darbų atlikimo terminai ir finansavimas. Šalių ...
Verslo pavyzdžiai, Pavyzdys, 3 puslapiai
2019 11 11
Verslo plano klausimynas
Rinkos PEST analizė. Rinkos analizė. Konkurentų analizė. Vartotojų analizė. Rinkodaros kompleksas. Eil. Nr. Produkcija. (LaikotarpisPer dieną. Per mėnesį. Per metus. Pavadinimas. Vieneto kaina, EUR. Pardavimų apimtis per dieną, vnt. ...
Verslo pavyzdžiai, Pavyzdys, 30 puslapių
2018 11 26
Vidaus žurnalas
Įsakymų personalo klausimais registracijos žurnalas. Raštvedybos dokumentas kuris bus naudingas kaip pavyzdys rengiant dokumentą.
Raštvedybos pavyzdžiai, Pavyzdys, 1 puslapis
2012 01 20
Visiškos materialinės atsakomybės sutartis
Visiškos (pilnutinės) materialinės atsakomybės sutartis. Dokumento pavyzdys.
Raštvedybos pavyzdžiai, Pavyzdys, 1 puslapis
2012 01 20
Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas - pavyzdys
UAB “ Misandra ” kodas 123909126 visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas Nr. Akcininkai su Bendrovės metine finansine atskaitimybe supažindinti prieš susirinkimą , todėl gali balsuoti. Akcininkų sprendimu šis nuostolis perkeliamas ...
Teisės pavyzdžiai, Pavyzdys, 1 puslapis
2018 05 31
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema