Pažeidimai žemės ūkyje Veterinarinių ir sanitarinių taisyklių pažeidimai


Teisės referatas. Įvadas. Teisės aktai reglamentuojantys gyvūnų gerovę. Žemės ūkio pažeidimai. Veterinariniai ir sanitariniai nusižengimai. Teismų praktika bylose susijusiose su veterinariniais, sanitariniais ir žemės ūkio pažeidimais. Pažeidimai žemės ūkyje. Veterinarinių nuostatų pažeidimai. Sanitariniai žemės ūkio pažeidimai. Pažeidimai veterinarijoje ir sanitarijoje. Išvados. Naudota literatūra.


Žemės ūkis svarbus ne tik Lietuvoje, tačiau ir visame pasaulyje. Daugelyje šalių ūkininkavimas sulaukia ypatingo valstybės dėmesio. Valstybės įgyvendina įvairias paramos ūkininkams priemones ne tik dėl ekonominės žemės ūkio reikšmės : gyventojų aprūpinimo kokybišku maistu, atsinaujinančiais energijos ištekliais, žaliava tekstilės, chemijos ir farmacijos pramonei, tačiau taip pat ir dėl to, kad vis tai galėtų būti tobulinama. Gauta Europos Sąjungos parama ūkininkams turi padėti susitvarkyti savo ūkius pagal reikalaujamus standartus ir savo veiklą plėtoti kokybiškai bei pagal nustatytas normas. Tačiau ne visada tai kas turi būti gražu – yra gražu. Šiame referate, remdamiesi teismų praktika, nagrinėjame pažeidimus žemės ūkyje, kurie susiję su sanitariniais ir veterinariniais pažeidimais.

Darbo tikslai :

Nurodyti žemės ūkio pažeidimų rūšis, baudos dydžius,

Plačiau išnagrinėti veterinarinius ir sanitarinius pažeidimus,

Nurodyti institucijas, kurios reglamentuoja žemės ūkio veiklą,

Nurodyti institucijas, kurios nagrinėja žemės ūkio pažeidimus

Trumpai išnagrinėti teismų praktikos bylas, susijusias su žemės ūkio pažeidimais.

Veterinarija – gyvūnų ligų gydymo mokslas.

Sanitarija – praktinės priemonės higienos reikalavimams įgyvendinti.

Išvardinti beveik visi Lietuvos Respublikoje esantys teisės aktai, kurie reglamentuoja, kaip turi būti elgiamasi su gyvūnais tinkamai, nesvarbu, kur jie būtų ar pakeliui į skerdyklą, ar auginami fermose, ar kaime ganykloje. Tačiau susikoncentruosime ties Administracinių teisės pažeidimų kodeksu, kuriame yra nustatytos tam tikros sankcijos asmenims, kurie netinkamai elgiasi su gyvūnais, nesuteikia jiems reikiamos priežiūros ar šiuos gyvūnus laiko nelegaliai bei juos nelegaliai veisia ir pardavinėja kitiems asmenims. Visa tai yra priskiriama prie neteisėtos veikos, už kurią yra baudžiama pagal ATPK 109-110 straipsnius.

100-108 straipsniai šiame kodekse nurodo, kokie gali būti ūkinės reikšmės pažeidimai, sukeliantys tam tikras sankcijas asmenims, kuriems priklauso tam tikros žemės valdos, kuriose įvykdomi tam tikri pažeidimai ar auginamos netinkamos- draudžiamos kultūros. Sankcijos taip pat gali būti taikomos už šios nuosavybės nepriežiūrą, nesistengimą užkirsti kelio piktžolių plitimui, taip pat sankcionuojami asmenys, kurie savo transporto priemonėmis ar kinkomu transportu, sugadina tam tikrą augmeniją privačioje žemėje, kurioje auginami pasėliai ar kitos kultūros.

Administracinės teisės pažeidimai žemės ūkyje yra nustatyti Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodekso 100-108 straipsniuose.

101-ajame straipsnyje - Savavališkas nukrypimas nuo žemėtvarkos projekto – nurodoma, kad nukrypstant nuo nustatyta tvarka patvirtinto žemėlapio projekto ir tam neturint reikiamo leidimo, asmuo užsitraukia baudą nuo 50 iki 100 litų.

102-asis straipsnis neteko galios

103-asis straipsnis - Žemės ūkio įmonių ir ūkininkų ūkių pasėlių nuganymas, laukuose esančio nuimto žemės ūkio kultūrų derliaus sugadinimas arba sunaikinimas, želdinių sužalojimas – nurodo, jog šie išvardinti sugadinimai, suniokojimai ar nuganymai, kuriuos padaro paukščiai ar gyvuliai, sudaro baudą nuo 75 iki 150 litų, na o jei šis įvykis pasikartoja dar kartą per vienerius metus po baudos paskyrimo už tokį pat teisės pažeidimą, asmuo užsitraukia baudą nuo 200 iki 400 litų.

104-ajame straipsnyje - Važiavimas per žemės ūkio įmonių ir ūkininkų ūkių pasėlius ar želdinius – nurodoma, kad važiavimas per žemės ūkio įmonių ar ūkininkų pasėlius ir želdinius, jei tai yra įvykdoma kinkomuoju transportu, asmuo užsitraukia baudą nuo 50 iki 100 litų, na o jei šis pažeidimas yra įvykdomas automobiliu, traktoriumi, kombainu ar kitokia mašina, bauda siekia nuo 100 iki 200 litų.

105-asis straipsnis - Kovos su augalų karantininiais kenkėjais, ligomis ir piktžolėmis taisyklių pažeidimas – kalba apie tai, jog jei įvykdyta ši pažeidžiamoji veikla, pažeidėjas užsitraukia baudą nuo 200 iki 400 litų, na, o jei tas pats asmuo, jau baustas administracine nuobauda, pakartoja šiuos draudžiamus veiksmus dar kartą, bauda siekia nuo 1000 iki 2000 litų.

106-ajame straipsnyje - Draudžiamų augalinės kilmės prekių be leidimo, karantininio patikrinimo ir atitinkamo apdorojimo įvežimas bei platinimas – nurodoma, kad jei šie draudžiami augalinės kilmės produktai, kurie neturi leidimo, karantininio patikrinimo ar atitinkamo apdorojimo, tačiau yra platinami Lietuvos Respublikoje, asmeniui gresia bauda nuo 500 iki 1000 litų. Jei asmuo, jau kartą baustas administracine nuobauda už tokius pat draudžiamus veiksmus, jis užsitraukia baudą nuo 1000 iki 2000 litų.

 • Teisė Referatai
 • 2015 m.
 • Lietuvių
 • Erika
 • 25 puslapiai (6645 žodžiai)
 • Kolegija
 • Teisės referatai
 • Microsoft Word 57 KB
 • Pažeidimai žemės ūkyje Veterinarinių ir sanitarinių taisyklių pažeidimai
  10 - 8 balsai (-ų)
Pažeidimai žemės ūkyje Veterinarinių ir sanitarinių taisyklių pažeidimai. (2015 m. Gegužės 23 d.). http://www.mokslobaze.lt/pazeidimai-zemes-ukyje-veterinariniu-ir-sanitariniu-taisykliu-pazeidimai.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 03:25