Pažinimo ir socialinės kompetencijos ugdymas


Pažinimo ir socialinės kompetencijų ugdymo turinys. Mokėjimo mokytis. Iniciatyvumo ir kūrybiškumo. Pažinimo proceso individualizacija. Dydžio vaizdinių formavimas dirbant su 4 metų amžiaus vaikais. Dydžio vaizdinių formavimas 5 gyvenimo metais. Dydžio vaizdinių formavimas 6 gyvenimo metais. Matavimas ir matavimo vienetai. Formos suvokimo ypatumai. Formos suvokimo sutrikimai. Formos vaizdinių sudarymo metodika.

3. Pažinimo kompetencija ir jos ugdymas ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programose

Aplinkos pažinimo srityje vaikui ugdantis tobulėja: socialinės aplinkos pažinimas; gamtinės aplinkos pažinimas;pagarba gyvybei ir aplinkai. Vaikai išbando įvairius pasaulio pažinimo būdus: visais pojūčiais tyrinėja tai, kas yra aplink- įsižiūri, įsiklauso, uodžia, ragauja, liečia; stebi atsiradimą, pokyčius, gretina, lygina, grupuoja, klausinėja, aiškinasi. Vaikų darželio programos " Vėrinėlis" skyriaus "Pažinimo - tiriamoji veikla" svarbiausios idėjos šios: vaikas ugdomas, žadinant ir gilinant pasaulio vientisumo pajautą; siekiama padėti vaikui vis geriau orientuotis jį supančioje aplinkoje; skatinant pasijusti visuminio, sąryšingo pasaulio dalimi; gilinant vaiko savivoką, padedant suvokti savus gebėjimus ribotumus; paskatinant atrasti vis naujus pasaulio pažinimo būdus. Plečiant jo akiratį aplink tai kas jį supa: žmones, gamtą, daiktus. vaiko patirtis įprastinama, formuojant vertybinį, ypač dorovinį, jo santykį su visu tuo, kas yra aplinkui jį ir pačiu savimi. O. Monkevičienė įvardija tokias vaiko vientiso, sąryšingo pasaulio vaizdo sudarymo sąlygas: vesti vaiką nuo artimo (aš, čia, dabar) prie tolimo, remiantis priešprieša (aš - ne aš; čia - kitur; dabar - praeityje, ateityje); vaiko patyrimą plėsti laipsniškai, sudarant sąlygas nuolat sugrįžti prie tų pačių daiktų, prie tų pačių reiškinių ar žmonių (vienkartinės informacijos vaikui nepakanka); sudaryti sąlygas pažinti procesus (pvz., gyvūnėlio gimimą, augimą, mirtį ir kt.), o ne pavienius faktus; atkreipti vaiko dėmesį į priežastinius ryšius (kad augalas augtų, būtinas dirvožemis, šviesa, šiluma, vanduo ir t.t.); reiškinių grupes (kompleksus); padėti vaikui įprasminti patirtį formuojant vertybinį ypač dorovinį jo santykį su visu tuo, kas jį supa; stengtis, kad naujai įgyjamas patyrimas sietųsi ir papildytų jau turimą. pažįstant pasaulį ir save, svarbi ir savaiminga (manipuliavimas, tyrinėjimas, žaidimas, bendravimas su kitais aplinkos pažinimo kampelyje, gamtoje), ir organizuota veikla (ekskursijos, išvykos-atradimai, ilgalaikis grupėje gyvenančio gyvūnėlio stebėjimas ir kt.). O.Monkevičienė (1993), vaikų darželių programos "Vėrinėlis" autorė, akcentuoja, kad natūrali pažintinė-tiriamoji veikla suteikia vaikui galimybes: smalsauti ir klausinėti; manipuliuoti daiktais ir įvairiomis medžiagomis; stebėti, tyrinėti bei eksperimentuoti; planuoti veiklą, siekti rezultato; bandyti spręsti jam kilusias ar suaugusiojo inspiruotas problemas; prašyti suaugusiojo informacijos ar pagalbos; kelti elementarias hipotezes ir jas tikrinti; svarstyti, dalijantis patyrimu su kitais vaikais ir suaugusiais; išreikšti informaciją kalba ir neverbalinėmis priemonėmis. Pažinimo sritys: Savęs suvokimas ir vertinimas - "Kas aš?" ; Socialinis ir kultūrinis supratingumas - " Aš ir kiti žmonės"; Aplinkos daiktų ir reiškinių, jų ryšių erdvėje ir laike pažinimas - " Aš ir aplinkos daiktai"; Gamtos pažinimas -" Aš ir gamta"

1. Kas aš? Savęs suvokimas ir vertinimas Augdamas vaikas pažįsta savo kūną, pradeda sąmoningai suvokti turįs savo dvasinį pasaulį: jutimus, jausmus, mąstymą. Pasijunta esąs berniuku ar mergaite, šeimos, bendruomenės, tautos dalimi. Atsiranda pirmieji savo poelgių, darbų vertinimai. Sąlygas savivokai sudaro įvairi veikla, padedanti vaikui pajusti jo galias (tiek fizines, tiek ir psichines) bei ribotumus. Savęs suvokimas paskatina pažinti kitus - vaikas juos lygina su savimi. Be to, kitų pažinimas kartu gilina ir vaiko savivoką. Ikimokyklinukui svarbu ne tik save pažinti, bet ir ugdytis savigarbą, tikėti savimi ir savo sėkme. Jam padeda: žinios apie save ir kitus, sociokultūrinę aplinką; dažna sėkmė veikloje, geri tarpasmeniniai santykiai, vaikui reiškiantys jo asmens vertingumą; teigiamas, pagarbus suaugusiojo požiūris į vaiko asmenį ir jo veiklą, patvirtinantis vaikui jo asmens vertingumą.

  • Pedagogika Konspektas
  • Microsoft Word 267 KB
  • 2014 m.
  • 97 puslapiai (82923 žodžiai)
  • Redblondy
  • Pažinimo ir socialinės kompetencijos ugdymas
    10 - 2 balsai (-ų)
Pažinimo ir socialinės kompetencijos ugdymas. (2014 m. Rugsėjo 22 d.). https://www.mokslobaze.lt/pazinimo-ir-socialines-kompetencijos-ugdymas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 07:44
×