Pažintinė praktika: geležinkelio įmonės struktūra, organizacinė valdymo sistema, padalinių funkcijos ir atliekama veikla


Pažintinės praktikos vertinimas. Pažintinės praktikos programa. Įvadas. Įmonės valdymo struktūra. Stoties operatyvinis valdymas. Krovinių baro darbo organizavimas. Traukinių konduktorių baro technologija. Techninės vagonų priežiūros punkto darbo organizavimas. TVPP darbo organizavimas. Traukinių skirstymas ir formavimas. Radviliškio geležinkelio stoties ir muitines bendradarbiavimo tvarka. Darbo saugos reikalavimus padaliniuose/įmonėje. Išvados. Naudotos literatūros ir šaltinių sąrašas.


Susipažinti su geležinkelio įmonės struktūra, organizacine valdymo sistema, padalinių funkcijomis ir atliekama veikla.

Pagal AB „Lietuvos geležinkelių“ nuostatus, kiekvienas bendrovės padalinys, taip pat ir Radviliškio geležinkelio stotis privalo parengti veiklos nuostatus. Taip pat veiklos nuostatus privalo parengti struktūrinio padalinio skyriai ir sektoriai.

Vadovaujantis struktūrinio vieneto veiklos nuostatais yra sudaroma stoties valdymo schema, kurioje nurodomas padalinių pavaldumas. Analogiškai yra sudaroma stoties operatyvinio valdymo schema, kurioje nurodomas operatyvinių darbuotojų pavaldumas.

Toliau vadovaujantis stoties veiklos nuostatais ir pareiginiais nuostatais yra pateikiama stoties vadovų ir operatyvinį darbą atliekančių darbuotojų pareigybių aprašymas.

Stoties veiklą, pamainų uždavinių bei paros planų vykdymą organizuoja ir kontroliuoja:

Vyriausiasis inžinierius atsakingas už stoties technologinę veiklą ir savalaikį koregavimą. Koordinuoja stoties technologinį ir techninį aprūpinimą. Organizuoja naujos technikos ir technologijos įdiegimą stotyje. Rūpinasi darbuotojų darbo, gamybinės buities ir poilsio sąlygomis

Viršininko pavaduotojas (eismo ūkio) planuoja eismo ūkio darbuotojų pamainos darbą, teikia ataskaitas, komplektuoja darbuotojų pamainas ir kontroliuoja jų darbą. Organizuoja ir kontroliuoja traukinių eismo ir manevrų vykdymo procesą stotyje, užtikriną saugų traukinių eismą ir manevrus. Analizuoja manevrinių lokomotyvų, vagonų panaudojimo rodiklius. Tiria eismo įvykių, eismo pažaidų, nelaimingų atsitikimų priežastis ir aplinkybes.

Viršininko pavaduotojas (krovinių ūkio) planuoja, koordinuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių darbuotojų darbą. Kontroliuoja negabaritinių, sunkiasvorių ir pavojingų krovinių priėmimą ir išdavimą, dokumentų paruošimą ir šių krovinių gabenimo geležinkeliu klausimus. Kontroliuoja sutarčių tarp bendrovės ir klientų vykdymą. Dalyvauja tiriant nesaugaus krovinių vežimo priežastis ir aplinkybes, remiantis tyrimo išvadomis, numato priemones, kad ateityje tokių įvykių būtų išvengta.

Viršininko pavaduotojas (vagonų ūkio) organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Radviliškio regiono stočių skyriaus vagonų ūkio darbą. Kontroliuoja skyriui priskirtų techninės vagonų priežiūros ir stabdžių tikrinimo punktų veiklą. Užtikrina, kad prekinių vagonų techninė priežiūra ir remontas būtų atliekami pagal galiojančius techninius reikalavimus bei atitiktų eismo, darbų saugos, gaisrinės saugos, aplinkosaugos ir sanitarinių normų reikalavimus. Kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių darbuotojų darbą. Tiria eismo įvykius, avarines situacijas, traukinių užlaikymus ir kitus atvejus, išvažiuojant į įvykio vietą, organizuoja vagonų remontą skyriui priskirtų garantinių ruožų stotyse ir tarpstočiuose. Kontroliuoja bei teikia pasiūlymus dėl skyriaus techninės vagonų priežiūros ir stabdžių tikrinimo punktų veiklos nuostatų, technologinių procesų aprašų paruošimo atsižvelgiant į naujos įrangos įdiegimą, darbo proceso pasikeitimus.

Stoties operatyvinę veiklą, pamainos uždavinių bei planų vykdymą, traukinių ir vagonų eismo organizavimą pagal Technologiją vykdo vyresnysis stoties tvarkdarys, stoties budėtojas, kalnelio budėtojas ir kiti stoties darbuotojai. Visi stoties darbuotojai, kurie yra pavaldūs vyresniajam stoties tvarkdariui vykdo jo nurodymus susijusius su savalaikiu ir saugiu traukinių priėmimu, praleidimu, išleidimu ir manevravimo darbų atlikimu. Vyresn. stoties tvarkdarys apskaičiuoja stoties darbo rodiklius, kontroliuoja, analizuoja, sudaro įvykdyto darbo grafiką.

Vyresniajam stoties tvarkdariui operatyviai pavaldūs: stoties budėtojai, kalnelio budėtojas, traukinių derintojai (išskyrus kalnelio traukinių derintoją), TDS operatoriai, TVPP darbuotojai, KB vyresnieji krovinių priėmėjai, Prekių kasos darbuotojai.

  • Microsoft Word 48 KB
  • 2019 m.
  • Lietuvių
  • 21 puslapis (4043 žodžiai)
  • Kolegija
  • Denisas
  • Pažintinė praktika: geležinkelio įmonės struktūra, organizacinė valdymo sistema, padalinių funkcijos ir atliekama veikla
    10 - 3 balsai (-ų)
Pažintinė praktika: geležinkelio įmonės struktūra, organizacinė valdymo sistema, padalinių funkcijos ir atliekama veikla. (2019 m. Rugsėjo 25 d.). https://www.mokslobaze.lt/pazintine-praktika-gelezinkelio-imones-struktura-organizacine-valdymo-sistema-padaliniu-funkcijos-ir-atliekama-veikla.html Peržiūrėta 2020 m. Birželio 03 d. 14:54
×
111 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo