Pažintinė praktikos ataskaita


Įvadas. Įstaigos juridinis statusas. Įmonės veikla. Įmonės organizacinė struktūra. Įmonės teikiamos paslaugos. Kultūros centre naudojami informaciniai šaltiniai ir technologijos. Kultūros centro klientai. Įmonėje naudojami tyrimo metodai. Įmonės veikloje naudojama dokumentacija. Darbo saugos reikalavimai. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas.

Turizmo verslas yra vienas iš itin sparčiai besiplėtojančių ekonomikos segmentų. Turizmo verslas jungia kultūras ir vertybes, istoriją ir tradicijas, technologijas ir logistiką, gyvenimo būdą ir ekonominius išteklius. Turizmas yra labai naudingas ir svarbus visoje Lietuvoje, tame tarpe ir Šilalės rajone. Atlikau apžvalginę praktiką Šilalės rajono savivaldybės kultūros centre, kuriame susipažinau, kaip vyksta darbas biudžetinėje įstaigoje. Supratau, kad tokioje įstaigoje, kurioje dirba daug žmonių, yra labai svarbu laikytis visų planų ir taisyklių, taip pat yra būtina išmanyti ir mėgti, ką darai, kitaip numatyti darbai stovės vietoje. Man, atliekant praktiką Šilalės rajono savivaldybės kultūros centre, reikėjo drąsos, savarankiškumo, pareigingumo.

kultūros centras (toliau – Centras) yra Šilalės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Biudžetinė įstaiga yra valstybės arba savivaldybės institucija, steigiama įstatymų nustatyta tvarka, visiškai arba iš dalies išlaikoma iš biudžeto ir taip įvardyta steigimo akte bei nuostatuose. Centras yra asignavimų valdytojas, turintis antspaudą su Šilalės rajono savivaldybės herbu, einamąsias nacionalinės ir užsienio valiutos sąskaitas viename iš pasirinktų Lietuvos Respublikos bankų, steigėjui leidus – po vieną užsienio valiutos sąskaitą bet kurioje užsienio valstybėje. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, kultūros centrų, ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Kultūros ministerijos teisės aktais, Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus bei Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo įsakymais, šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro ir 5 filialų – Kaltinėnų, Kvėdarnos, Laukuvos, Upynos kultūros namų ir Šilalės atviro jaunimo centro tikslus, uždavinius ir funkcijas, teises, darbo organizavimą, valdymą, finansavimą ir priežiūrą. Centro tikslas – ugdyti, puoselėti pilietinę, dvasinę ir tautinę savimonę, puoselėti etninę kultūrą, mėgėjų meną, kurti menines programas, plėtoti švietėjišką (edukacinę), pramoginę veiklą, tenkinti bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuoti profesionalaus meno sklaidą, formuoti ir kartu su kitomis institucijomis įgyvendinti jaunimo politiką. Centro uždaviniai: kaupti, analizuoti ir skleisti informaciją kultūros klausimais, tirti ir įvertinti savivaldybės gyventojų kultūrinius poreikius; populiarinti senąsias kultūros tradicijas, papročius, laiduoti etninės kultūros perimamumą, vykdyti etninės kultūros sklaidą; bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių įstaigomis, Savivaldybės administracija ir jos skyriais, seniūnijomis, kitomis rajono įstaigomis ir įmonėmis, sprendžiant kultūrinės veiklos klausimus, teikti metodinę pagalbą seniūnijoms, švietimo įstaigoms kultūros renginių organizavimo klausimais, reprezentuoti rajono kultūrą Lietuvoje ir užsienyje.  

  • Turizmas Praktikos ataskaita
  • Microsoft Word 31 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 13 puslapių (2229 žodžiai)
  • Universitetas
  • Monika
  • Pažintinė praktikos ataskaita
    10 - 4 balsai (-ų)
Pažintinė praktikos ataskaita. (2015 m. Lapkričio 04 d.). https://www.mokslobaze.lt/pazintine-praktikos-ataskaita.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 20 d. 23:28
×