Pedagogika ir edukologija konspektas


Pedagogikos ir edukologijos sąvokos esmė apibūdinimas. Pagrindinės pedagogikos sąvoko. Pedagogikos moklo sistema Pedagogika –. Bendroji teorinė pedagogika. Šeimos pedagogika –. Iki mokyklinė pedagogika. Istorinė pedagogika –. Lyginamoji pedagogika –. Specialioji pedagogika –. Ugdymo tikslas Tiesioginis ir netiesioginis uždaviniai Ugdymas. Svarbiausias ugdymo tikslas. Galutinis ir bendras ugdymo tikslas. Ugdymo tikrovė ir jos pažinimas Galutinis ugdymo tikslas – asmenybės dvasinis tobulumas. Ugdymas kaip mokslas ir menas. Esminio udytojo bruožai Ugdytojo bruožai. Rajackas teigė. Pedagogo profesinės kvalifikacijos turinį. Principusir nuostatas. Individualizavimas ir diferencijavimas. Udgymo senovės graikyjoje ir romoje viduramžiuose renesanso epochoje naujuosiuose amžiuose. Senovės graikijoje. Naujaisiais amžiais. Didaktikos samprata esmė sąvokos. Mokymo tikslai ir uždaviniai raida Lietuvoje Mokymasis –. Mokymosi tikslai. Mokymo procesai ir ęsme etapai tipai ir kryptys. Mokymo proceso esmė. Pažintiniai lavinamieji aukliajamieji. Mokymo kryptys. Mišriojo mokymo kryptys. Mokymosi veiksniai. Mokymosi principai ir jų sąveika. Mokymo metodai samprata klasifikacija Mokymo metodu yra vadinama. Mokymo priemonės klasifikuojamos. Pedagoginis pašaukimas ir talentas. Pedagoginio poveikio būdų samprata taikymas. Pedagogo kalbos stilius. Disprito menas. Gebėjimas klausyti ir išklausyti. Humoras. Mimika , kūno kalba asmeninė erdvė. Konfliktinė situacija sprendimas. Auklejimo apibrėžimas ir specifiniai ypatumai 25. Auklejimo vieta ugdymo procese 26. Asmenybės 27. Auklejimą lemiantys veiksniai. Šeima. Suaugusiam2. Gyvenamoji vieta arba bendruomenė. Skirtumas3. Vaikų darželis. Masinės informavimo priemonės spauda , TV , radijas. Įvairios organizacijos. Gyvenimui9. Kariuomenė.

Žodis „pedagogika“ yra kilęs iš graikų kalbos žodžio „pais“ (vaikas) ir kito žodžio „ago ir agen“ (vesti, auklėti)

Lavinimas-intelektinių,fizinių bei praktinių gebėjimų plėtoti.

Mokymas-pagalba individui mokantis gilinant gebėjimų plėtoti.

Ugdymas-visuomeninės patirties jaunajai kartai perdavimas,siekiant parengti ją gyvenimui ir darbui.

Pedagogika – įvairašakis mokslas.kad objektas yra ypač sudetingas-besiformuojanti asmenybė,juo labiau,kas kiekvienam žmogui būdinga individuali,nepakartojama raida.pedagogika pletojasi ne tik kaip teorija,bet ir nemaža reikšme jos raidai turi ugdymo didaktika. Pedagogika glaudžiai tarpusąvyje susiję su kitais mokslais sprendžiat vaikų ir jaunimo auklėjimo, mokymo ugdymo klausimais. Todėl aptarsiu pedagogikos mokslų šakas kurios labiausiai susijusios:

BENDROJI (TEORINĖ) PEDAGOGIKA - nagrinėja ugdymo dėsningumus ir sprendžia pedagoginių tyrimų problemas.

ŠEIMOS PEDAGOGIKA – nagrinėja ugdymo dėsningumus šeimoje.

IKI MOKYKLINĖ PEDAGOGIKA – tiria ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą.

MOKYKLINĖ – tiria mokyklinio amžiaus vaikų ugdymą.

LYGINAMOJI PEDAGOGIKA – lygindama tiria įvairių šalių teoriją ir praktiką. SPECIALIOJI PEDAGOGIKA – ji remdamasi bendrosios ir mokyklinės pedagogikos išvadomis sudaro specialias programas pagal kurias psichologiškai sutrikę žmonės yra paruošiami tolesniam gyvenimui. Surdo,-apie kiurčiųju ugdyma tiflo-aklų ir silpnariagių, oligofreno-protiškai atsilikusį ugdyma ir logopedijos-kalbos bei tarties sutrikimu.

4.Galutinis ir bendras ugdymo tikslas. Ugdymo tikrovė ir jos pažinimas

Antikos laikas ugymas buvo vadinamas – menu. Taip vadinama ir šiandien, tačiau turė kitą prasmę – bendravimo prasmę. Ugdant bendravimas turi savo specifiką. Jis turi elgtis taktiškai,kad pasiektų protą ir širdį. Tam reikia gebėjimų. Taigi bendravimo prasme ugdymas yra menas. Kantas pirmasis suformulavo tai, kad ugymo menas perauga į ugdymo moklsą. Tai paskatino pestalocį kurti išbaigtas pedagogines teorijas, grindžiamas visų pirma ugdymo realybės analizė. Jovaiša aiškina kad ugdymas yra mokslas.

Rajackas teigė: ugdymas yra visuomeninės ir socialinės patirties jaunosioms kartoms perdavimas siekiant jas parengti gyvenimui.

7. Pedagogo profesinės kvalifikacijos turinį sudaro tam tikrų pedagoginių žinių sistema. Į tą pedagoginių žinių sistemą įeina: 1.Metodologinės žinios(Tai žinios kurios padeda pedagogui suvokti visuomenėje vykstančius procesus (filosofinės, sociologijos, istorijos, ekonomikos, politologijos žinios).), 2.Teorinės žinios(Tai žinios apie žmogaus bio socialinę sistemą.Jos gali būti:psichologijos, genetikos, aukštosios nervų tipologijos, higienos mokslų žinios. Šios žinios labai svarbios pedag. kvalifikacijai.), 3.Bendrapedagoginės žinios(Tai žinios, kurios padeda turimas žinias efektyviai panaudoti moksleivių mokymo ir ugdymo procese.), 4.Specialiosios taikomosios žinios(praktinės) (Tai atskirų disciplinų mokymo metodika. Jos aiškina kaip geriau perteikti atskirų mokymo dalykų mokymo turinį.).

  • Pedagogika Konspektas
  • Microsoft Word 22 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 10 puslapių (2208 žodžiai)
  • Mokykla
  • Kristina
  • Pedagogika ir edukologija konspektas
    10 - 9 balsai (-ų)
Pedagogika ir edukologija konspektas. (2015 m. Gruodžio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/pedagogika-ir-edukologija-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 22 d. 14:05
×