Pedagogikos kursiniai darbai

105 dokumentai
Kūrybiškumo ugdymas ikimokykliniame amžiuje
8,8( 5 atsiliepimai )
Kūrybiškumo ugdymas ikimokykliniame amžiuje. Įvadas. Kūrybiškumo samprota. Vaiko kūrybiškumą skatinantys ir stabdantys veiksniai. Kūrybiškumo ugdymo poveikis vaikams. Konstravimo, grupės bibliotekėlės ir lauko aikštelės vaidmuo ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2013 04 19
Vaikų žaidimai
8,8( 6 atsiliepimai )
Įvadas.Ikimokyklinio amžiaus vaikų bendravimo ypatumai žaidimų erdvėse.Ikimokyklinio amžiaus vaikų bendravimo ypatumai.Ikimokyklinio amžiaus vaikų žaidimo savitumas.Žaidybinės aplinkos įtaka vaikų bendravimui.Statybinių žaidimų ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2012 06 17
Vaikų kūrybiškumo ugdymas ikimokykliniame amžiuje
Įvadas. Vaikų kūrybiškumo ugdymo ypatumai. Kūrybiškumas, kaip esminis žmogaus gebėjimas. Kūrybiškumo samprata. Kūrybiškumo bruožai. Vaikų kūrybiškumo požymiai. Kūrybiškumo ugdymo ikimokykliniame amžiuje ypatumai. Kūrybinio ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2015 03 26
Kūrybiškumo ugdymas mokykloje
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Kūrybiškumo ugdymo programos ir metodai. Kūrybiškumo ugdymas mokykloje. Kūrybiškumo ugdymas universitete. Kūrybiškumo ugdymas – inovatyvios visuomenės pagrindas. Išvados. Literatūra
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 puslapių
2013 03 09
Ikimokyklinukų kūrybiškumo ugdymas panaudojant muzikinius žaidimus
Įvadas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas. Kūrybiškumo samprata. Kūrybiškumo ugdymo svarba ikimokykliniame amžiuje. Meninė veikla – ikimokyklinukų kūrybiškumo ugdymo veiksnys. Muzikinis žaidimas, kaip viena iš ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2012 04 07
3-4 metų vaikų bendravimas ir kalbos kultūra darželyje
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Literatūros šaltinių analizė. Bendravimo samprata. Bendravimo ir kalbos kultūros sąsajos. Vaikų bendravimo ir kalbos kultūros įgūdžių ugdymas vaikų darželyje. 3-4 metų vaikų bendravimo ir kalbos kultūros ypatumų darželyje ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 puslapiai
2014 09 26
Kūno kultūros mokytojas
Kūno kultūros mokytojo vaidmuo mokykloje ir visuomenėje. Įvadas. Kūno kultūros mokytojo organizacinė veikla. Kūno kultūros mokytojo savybės. Organizacine veikla. Kūno kultūros mokytojo, kaip klasės vadovo, vaidmuo. Kūno kultūros ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2012 03 10
Norvegijos švietimo sistema
Įvadas. Norvegijos švietimo politika. Norvegijos švietimo sistema. Formaliojo švietimo sistema norvegijoje. Neformaliojo švietimo sistema norvegijoje. Švietimo sistemos organizavimo ir valdymo principai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2012 04 15
Mokymosi motyvaciją skatinantys veiksniai
Įvadas. Mokymosi motyvaciją skatinančių veiksnių teoriniai aspektai. Mokymosi motyvacijos samprata. Mokymosi motyvaciją lemiantys išoriniai veiksniai. Mokymosi motyvaciją lemiantys vidiniai veiksniai. Pedagoginio darbo refleksija. Išvados. ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2015 01 19
Vaikų kūrybiškumo ugdymas šokiu
Įvadas. Kūrybiškumo ugdymas – pedagoginė problema. Kūrybiškumo ir jo jo raiškos mene samprata. Kūrybiškumą lemiantys veiksniai. Kūrybiškumo ugdymo ypatumai. Šokio ugdymo aspektai. Šokio ugdymas formaliojo ugdymo srityje. Šokio ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2013 06 01
Vaikų kalbos raida
Įvadas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos raidos problemos. Ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos raidos ypatumai. Kalbos lavinimo galimybės. Konstatuojamo tyrimo metodika ir organizavimas. Apklausos organizavimas. Kalbos tyrimo metodas. Tyrimų ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2011 05 01
Socialinio darbuotojo – pedagogo veikla ugdymo institucijoje su socialinės rizikos vaikais
Įvadas. Socialinio pedagogo vaidmuo. Socialinio pedagogo samprata. Socialinio pedagogo vaidmenys. Socialinio darbuotojo – pedagogo darbas ugdymo institucijoje su socialinės rizikos vaikais. Rizikos grupės vaikams būdingi bruožai. Rizikos ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2014 11 05
Konferencijos organizavimas
Įvadas. Konferencijos darbotvarkė ir dienotvarkė. Konferencijos aprašymas. Pasiruošimas konferencijai. Pranešimas pagal konferencijos tematiką. Konferencijos planavimas ir organizavimas. Konferencijos būsimų rezultatų numatymas. Priėmimo ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2012 02 21
Aukštojo mokslo reforma Lietuvoje
Įvadas. Aukštojo mokslo ir studijų reformos apžvalga. Reformos prielaidos. Reformos eiga. Valstybės finansavimas. Aukštojo mokslo reformos įvertinimas. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 puslapių
2013 03 09
Mokyklos nelankymo socialinės ir pedagoginės priežastys
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Mokyklos nelankymą įtakojančios socialinės priežastys. Šeimos įtaka mokyklos nelankaaantiems vaikams. Neigiamas mokyklos ir bendraamžių. Pedagoginės priežastys, įtakojančios mokyklos nelankymą. Mokyklos mikroklimatas ir ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2010 12 19
Dorovė ir dorovinis ugdymas
Įvadas. Šeimos reikšmė dorovinio ugdymo auklėjimui. Tinkamo vaikų elgesio ugdymo metodai. Vaikų elgesio intervencija. Tinkamo elgesio mokymas. Dėmesio nukreipimas. Natūralių pasekmių metodas. Netinkamo elgesio ignoravimas. Galimybės ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 9 puslapiai
2012 03 11
Suaugusiųjų nuolatinio mokymosi galimybės
Įvadas. Suaugusiųjų mokymasis. Suaugusio žmogaus samprata psichologiniu aspektu. Suaugusiųjų mokymosi ypatumai. Suaugusiųjų nuolatinio mokymosi apimtis. Mokymosi visą gyvenimą apibrėžtis. Mokymosi veikla ir formos. Formalus mokymasis. ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2014 05 01
Pedagogo profesinės veiklos kompetencijų tobulinimo refleksija
Priedas. Auklės darbo rekomendacija, pasirašyta Anna Douka Jasikevičius. Priedas. MB Kauno Saulės darželio darbo sutartis. Priedas. Rekomendacija, atlikus stebėtojo praktiką Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijoje. Priedas. ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 75 puslapiai
2018 10 08
Tėvų tarpusavio santykių vaidmuo vaiko savijautai
Įvadas. Tėvų tarpusavio santykių įtakos vaiko savijautai aspektai. Tėvų tarpusavio santykių charakteristika. Nepriekaištingi tėvų tarpusavio santykiai. Konfliktiški tėvų tarpusavio santykiai. Skyrybos – konfliktiškų tėvų ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2013 01 16
Ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas
Įvadas. Meninis ugdymas. Vaidyba. Vaidyba ir dramatizavimas. Vaidyba ir grožinė literatūra. Vaidyba ir kalba. Vaidyba ir kūno kultūra. Vaidyba ir dainavimas. Vaidyba ir šokis. Vaidyba ir gamtos pažinimas. Vaidyba, dailė ir darbeliai. ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2014 02 17
Ugdymo metodai įtakojantys mokymosi motyvaciją pradinėje mokykloje
Teorinė dalis. Mokymosi motyvacijos teorijos. Biheviorizmas. Neobihevioristai. Geštalistai. Kognityvinė psichologija. Pragmatizmo ugdymo filosofija. Mokymosi motyvacijos rūšys. Vidinė mokymosi motyvacija. Išorinė mokymosi motyvacija. Mokymo ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 puslapių
2012 12 03
Švietimo reforma Lietuvoje
Įvadas. Švietimo samprata ir rezultatų analizės . Lietuvos švietimo reformos prioritetai. Lietuvos švietimo reformos įgyvendinimas. Ugdymo bei studijų modernizavimas ir švietimo kokybės kėlimas. Socialinių ir pedagoginių studijų ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2015 02 14
Ikimokyklinuko aplinkos supratimas
3-4 metų amžiaus vaikų elementariosios matematikos vaizdinių suvokimas. Kiekio (aibės) vaizdiniai. Dydžio vaizdiniai. Formos vaizdiniai. Laiko vaizdiniai. Erdvės vaizdiniai. Rekomendacijos auklėtojai ugdant 4-5 m. Amžiaus vaikų ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2014 11 28
Vaiko turinčio skaitymo ir rašymo sunkumų mokymo galimybės Lietuvių kalbos pamokoje
Skaitymo sutrikimų samprata. Skaitymo sutrikimų ir sunkumų priežastys. Psichologinės priežastys. Lingvistinės priežastys. Neuropsichologinės priežastys. Socialinės priežastys. Pedagoginės priežastys. Rašomosios kalbos sutrikimai. ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 puslapiai
2013 06 06
Socialinės pagalbos galimybės vaikams patyrusiems seksualinį smurtą šeimoje
Socialinės pagalbos galimybės vaikams patyrusiems seksualinį smurtą šeimoje. Svarbiausių terminų žodynėlis. Įvadas. Vaikų patyrusių smurtą šeimoje apžvalga. Vaikų patyrusių smurtą samprata. Seksualinės prievartos priežastys. ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2013 03 28
Tradicinės šeimos krizės
Įvadas. Šeimos samprata. Šeima ir jos raida. Šeimos vaidmuo visuomenėje. Šeimos formos. Šeimos funkcijos. Šeimoje ugdomos vertybės. Šeimos narių tarpusavio santykiai. Šeimos psichologinis klimatas. Bendravimo šeimoje reikšmė. Šeimos ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2013 05 27
Mokymo individualizavimas
Įvadas. Kas yra mokymo individualizavimas? Mokymo individualizavimo tikslai ir uždaviniai. Svarbiausi aspektai mokymo individualizavimo procese. Individualus priėjimas. Individualios ugdytinių savybės. Mokinių žinių lygio, sugebėjimų ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2013 04 14
Sociometrinis tyrimas
Įvadas. Metodika. Tiriamieji. Tyrimo metodai. Darbo eiga. Duomenų apdorojimas. Darbo kriterijus. Poilsio kriterijus. Fantazijos kriterijus. Darbo kriterijaus sociograma. Poilsio kriterijaus sociograma. Fantazijos kriterijaus sociograma. Bendra ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2016 09 08
Pagrindinės vaikų teisių pažeidimų rūšys šeimoje ir jų atstatymo galimybės
Įvadas. Vaikas šeimoje vaikų teisės ir pareigos. Pagrindinės vaiko teisės ir laisvės. Teisinė bazė, reglamentuojanti vaikų teises ir jų apsaugą. Pagrindinės vaiko teisių pažeidimų rūšys šeimoje. Vaiko teisių pažeidimų rūšys. ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 43 puslapiai
2013 11 07
Pedagoginės, psichologinės, socialinės pagalbos teikimas mokiniams
Pedagoginės, psichologinės ir socialinės pagalbos mokiniams teikimo ypatumai. Pagalbos mokiniams teikimo ypatumai. Pagalbos samprata ir moksleivių sunkumus įtakojantys veiksniai. Psichologinė pagalba. Pedagoginė pagalba. Socialinė pagalba. ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2012 01 09
×
105 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo