Pedagogikos namų darbai

45 dokumentai
Pedagoginės praktikos psichologijos užduotys
Pedagoginės praktikos psichologijos užduotys. Mokinio asmenybės pažinimas ir jo elgsena klasėje. Savęs, kaip mokytojo pažinimas.
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2013 03 10
Grupinio darbo metodai dirbant su rizikos grupes vaikais
Įvadas. Socialinio darbo metodo samprata. Grupinio darbo metodo samprata. Situacijos, kurioms dažniausiai reikia taikyti grupinio darbo metodą,yra šios. Grupinis darbas su rizikos grupėmis. Rizikos grupė – gatvės vaikai. Grupinio darbo ...
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2012 11 20
M.Lukšienes pedagoginės idejos
Įvadas. Meilės Lukšienės autobiografija. Autorės pedagoginės idėjos šių dienų pedagogikoje. Refleksija. Išvados. Literatūra
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2012 12 17
Knygos analizė pedagoginiu aspektu Tim Guenard „Stipriau už neapykantą“
Knygos analizė pedagoginiu aspektu Tim Guenard „Stipriau už neapykantą“.
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2016 01 21
Judrieji žaidimai 6 metų amžiaus vaikams
Judrieji žaidimai 6 metų amžiaus vaikams. Judrieji žaidimai. Aukštyn žemyn. Nuodingas kamuolys. Žuvys ir tinklas. Degantis kamuolys. Žaidimas su kėdutėmis. Karaliaus kamuolys. Katinas ir pelė. Tūpti – stoti. Voras ir musė Žaidėjų ...
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2015 10 21
Kūdikystės ir ankstyvosios vaikystės pedagogikos samprata, teoriniai pagrindai
Įvadas. Kūdikystės pedagoginė samprata. Ankstyvosios vaikystės pedagoginė samprata. Kūdikystės pedagoginė samprata. Teoriniai pagrindai. Aktualūs uždaviniai kūdikystės laikotarpiu. Psichologiniai teoriniai pagrindai. Normalus vaiko ...
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 23 puslapiai
2013 03 15
Ugdymo filosofijos apžvalga
Ugdymo filosofijos apžvalga. Idealizmas. Realizmas. Pragmatizmas. Rytų filosofija ir ugdymas. Biheviorizmas. Rekonstruktcionizmas. Egzistencializmas ir feminologija. Humanistinė pedagogika. Analitinė filosofija. Marksizmas. Naudota literatūra.
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2013 04 29
Priešmokyklinis ugdymas namų darbas
Kompetencijos priešmokykliniame ugdyme si. Ikimokyklinio , priešmokyklinio , pradinio ugdymo sąsajos. Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo si kompetencijų pateikimo bu programose. Kompetencijų struktūra socialinė kompetencija. Kompetencijų ...
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2016 12 16
Elektroninės mokymo(si) priemonės analizė remiantis didaktiniais principais
Įvadas. Elektroninės mokymosi priemonės apžvalga. Elektroninės mokymosi priemonės analizė remiantis didaktiniais principais. Rekomendacijos. Išvados. Literatūros sąrašas.
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 13 puslapių
2015 05 19
Metodikos užduotis turinčių sutrikimų mokinių stebėjimas
Metodikos užduotis stebėjimas d. Ramanauskienei. Pagal užduotį, pasirinktinai stebėjau tris mokinius, turinčius elgesio sutrikimų, lankomumo ir pažangumo sunkumų atžvilgiu. Stebėdama jų elgesį pamokų, pertraukų ir užklasinės ...
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2012 05 07
Kompetencijos namų darbas
Asmeninės mokymosi patirties refleksija. Savųjų mokymosi poreikių analizė. Mokymosi motyvų ir barjerų analizė. Savojo mokymosi stiliaus įsivertinimas. Konkrečių mokymosi veiksmų numatymas.
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2013 11 20
Pamokos chronometražo protokolas
Pamokos chronometražo protokolas. Užduotis įvertinti dviejų mokinių aktyvumą pamokoje (%. Mokinių aktyvumo dinamikos per pamoką kreivės. Mokinių darbingumo įvertinimas. Rekomendacijos.
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2015 10 26
Pamokos protokolas
Pamokos protokolas. Įvadas. Ilgalaikis dalyko planas. Vertinimas. Refleksija.
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2014 12 02
Dėmesį lavinantys žaidimai
Dėmesį lavinantys žaidimai. Pratimai lavinantys kryptinga dėmesį. Mokytojams. Patarimai, lavinantys selektyvų dėmesį. Patarimai, lavianatys išsklaidytą dėmesį.
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2015 10 26
Mokymo veiklos vertinimas ir įsivertinimas, mokytojo refleksija
Seminaras Lietuvių kalbos ir literatūros pamokos mokymo si veiklos vertinimas ir įsivertinimas , mokytojo refleksija. Mokymo si veiklos vertinimas ir įsivertinimas. Vaizdo įrašų stebėjimas ir analizė. Užduotis. Mokytojo refleksijos ...
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2017 12 23
Eskursija po universitetą KTU
Įžanga. Kauno technologijos universiteto misija ir vizija. Universiteto misija. Universiteto strategija. Universiteto vizija. Faktai ir skaičiai. Struktūra. Studentai. Studijų programos. Personalas. Finansavimo šaltiniai. Fakultetai ir jiems ...
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2014 03 06
Klasės tėvų susirinkimai
Pirmasis susirinkimas naujais mokslo metais. Kaip grąžinti į mokyklą tėvus. Atėjo. Kas toliau. Kaip tinkamai išsakyti kritiką. Ką daryti , jei tėvai vis tiek nesilanko susirinkimuose. Jei tėvai nesilanko susirinkimuose nepalikite tai be ...
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2015 01 10
Urie Bronfenbernneris mokslo idėjos
Urie Bronfenbernneris gimė 1917 balandžio 29, Maskvoje, Rusijos Federacija, kai Urie buvo 6 metai šeima persikėlė į Ameriką, gyveno Niujorko valstijos Letchworth kaime, kur jo tėvas dirbo protiškai atsilikusiųjų klinikiniame ...
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2013 05 09
Vaikų vaizduotė
Žaidžiančių vaikų vaizduotė. Užsienio kalbos mokymui – specialūs žaidimai. Rankų lėlės užsienio kalbos pamokoje. Lėlė ne tik mokytoja, bet ir vaikų pagalbininkė. Kaip teisingai dirbti su lėle? Kokia yra rankų lėlės reikšmė ...
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2015 01 04
Socialinės problemos sprendimas
Įvadas. Situacijos aprašymas. Situacijos analizė. Išvados.
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2015 01 13
Darbas su hiperaktyviais vaikais
Vadovas mokytojui darbe su hiperaktyviais vaikais. Darbų sekos vykdymo sutrikimai didelės viltys , tačiau yra minčių sekos trūkumai Padėkite vaikams , siekiant atlikti ilgalaikius darbus. Specifinių užduočių sekos ir jų baigimo ...
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2015 08 24
Hiperkineziniai sutrikimai
Rekomendacijos hiper aktyvių vaikų mokytojams. Kaip duoti užduotis. Kaip hiperaktyvūs mokiniai turi atlikti užduotis ? Kaip modifikuoti hiperaktyvių mokinių elgesį ir pagerinti jų savęs vertinimą. Nuolatinė priežiūra ir disciplina. ...
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2015 10 26
Kaimo mokyklų uždarymas
SITUACIJA Kaimo mokyklų uždarymas. Jūs analizavote sudėtingą švietimo pokyčių įgyvendinimą kitose valstybėse, jis sudėtingas ir Lietuvoje. Analizuokite pateiktą medžiagą ir parodykite, kokiais valdymo lygiais vyko kaimo mokyklų ...
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2015 03 11
Kompetencijos
Ką pasiūlytum Simui? Kodėl taip siūlai? Monikos kaimynei nuolat norisi ko nors skanaus. Kodėl taip siūlai? Studentui Augustinui kažkodėl neramu ir liūdna. Kodėl taip siūlai?
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 20 puslapių
2016 05 11
Lietuvos edukologų ugdymo filosofijų ypatumai
Įvadas. Žmogaus ugdymo idėja vydūno pedagoginėje sistemoje. Apibendrinimas. Informacijos šaltinių sąrašas.
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2014 10 02
Moksleivių smurtas prieš pedagogus
Moksleivių smurtas prieš pedagogus mokyklose. Klausimai diskusijai auditorijoje. Literatūros sąrašas.
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2013 07 30
Šeimos politikos priemonių realumas Lietuvoje
Šeimos politikos priemonių realumas. Įsipareigojimų vykdymas. Nediskriminavimo principo įgyvendinimas. Priemonių administravimo ir taikymo efektyvumas. Priemonių stabilumas ir nekintamumas. Pasirinkimo galimybių gausa. Reagavimas į ...
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2013 05 21
Neformaliojo švietimo reglamentavimas
Įvadas. Ugdymo proceso samprata ir tikslas. Ugdymo proceso tiklas. Ugdymo uždavinių samprata ir klasifikavimas. Ugdymo proceso funkcijos. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2015 12 15
Pamokos analizė Pedagogikos namų darbas
Analizuodamas pamoką atkreipsiu dėmesį į: laiko paskirstymą pamokoje, iškeltą tikslą ar uždavinį, nurodydamas naudotus metodus, taikytas vertinimo strategijas, apibūdinsiu mokytojo ir mokinio santykius.Pamoka: lengvoji atletika. ...
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2016 06 17
Auklėjamasis renginys vaikams
Renginio eiga įvadinis pokalbis. Individuali refleksija pasibaigus renginiui.
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2017 11 06
×