Pedagogika (7)

2623 dokumentai
Socialinės pedagogikos atvejo analizė
9( 3 atsiliepimai )
Atvejo analizė. Mokyklos kontekste. Šeimos kontekste. Problemos atsiradimo priežastys. Šalių poreikiai. Darbo su atveju metodai. Taikyti metodai. Siūlomi metodai. Įstatyminė bazė. Atvejo analizės išvados.
Pedagogikos analizės, Analizė, 8 puslapiai
2016 05 12
Vaikų socializacijos ypatumai
Referatas apie vaikų socializaciją ugdymo įstaigoje. Įvadas. Socializacijos sąvoka ir samprata įvairių autorių darbuose. Vaikų socializacijos ypatumai. Socializacijos proceso aspektai. Ugdymo institucija, kaip socializacijos veiksnys. ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2012 08 03
Vaikų teatras
Teorinė problemos analizė. Vaidyba vaiko veikloje. Dramatizacija. Pirštų teatras. Problemos analizė. Problemos vaikams. Pokalbiai su vaikais. Stebėjimai stebėjimų apibendrinimas problemos sprendimas. Įdėjų bankas. Priedai vaikų ...
Pedagogikos scenarijai, Scenarijus, 12 puslapių
2012 05 05
Mokymosi būdai (stiliai) ir metodai
Įvadas. Mokymosi samprata. Suaugusiųjų mokymasis. Išvados. Literatūros sąrašas.
Pedagogikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 05 27
Sveikos mitybos pamokos planas
Sveika mityba -pamokos planas. Pamokos tema – „ Sveika mityba “. Pamokos tikslas supažindinti su sveikos mitybos taisyklėmis, maisto derinimo principais ir sveikos mitybos nauda žmogui. Pamokos uždaviniai Susipažinę su sveikos mitybos ...
Pedagogikos planai, Planas, 5 puslapiai
2016 08 10
Vaikų kūrybiškumo ugdymas šokiu
Įvadas. Kūrybiškumo ugdymas – pedagoginė problema. Kūrybiškumo ir jo jo raiškos mene samprata. Kūrybiškumą lemiantys veiksniai. Kūrybiškumo ugdymo ypatumai. Šokio ugdymo aspektai. Šokio ugdymas formaliojo ugdymo srityje. Šokio ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2013 06 01
Vakarėlio scenarijus tautų paradas
Teminis vakarėlis įstaigoje „tautų paradas ! “ scenarijus.
Pedagogikos scenarijai, Scenarijus, 8 puslapiai
2013 05 22
Amžiaus tarpsniai
Įvadas. Amžiaus tarpsniai. Chronologinis amžiaus tarpsnių klasifikavimas. Vaikystės samprata. Antroji – jaunesnioji mokyklinė vaikystė. Konkretaus operacinio mąstymo stadija. Pažintinių procesų raida. Vaikų visuomenė. Žodynas. Vaikų ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 16 puslapių
2016 07 24
Meninės kompetencijos ugdymas priešmokykliniame amžiuje
Įvadas. Meninės kompetencijos samprata. Į vaiką orientuotas meninės kompetencijos ugdymas. Meninės kompetencijos ugdymas muzikinės veiklos metu. Meninės kompetencijos ugdymas šokių veikloje. Meninės kompetencijos ugdymas dailės ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2016 02 18
Priešmokyklinio amžiaus vaiko pasiekimų vertinimas Protokolas
Priešmokyklinio amžiaus vaiko pasiekimų vertinimas. Vaiko pasiekimų vertinimo protokolas. Pasiekti gebėjimai 2016. ruduo. Socialinė kompetencija Ugdymo sritys Pasiekė Santykis su savimi savivoka, savivertė, saviugda. Santykiai su ...
Pedagogikos aprašymai, Aprašymas, 8 puslapiai
2017 02 19
Renginys Sveikos mitybos klasės valandėlė Renginio planas
9,5( 2 atsiliepimai )
Temos aktualumas Renginio vedėja. Sveika mityba. Renginio eiga Renginio vedėja. Siekiama mokinius suburti diskusijai apie sveikatos svarbą žmogui. Mokinių veikla. Užduotis. Mokinių veikla Užduotis. Aptariama sveikos mitybos piramidė. ...
Pedagogikos scenarijai, Scenarijus, 3 puslapiai
2015 03 23
Suomijos ikimokyklinio ugdymo sistema
Suomijos ikimokyklinio ugdymo sistema. Jeigu mokytis, tai tik iš geriausiųjų! Bendra švietimo sistema. Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Bendradarbiavimas. Privatus ugdymo įstaigų tinklas. Populiariausi ikimokyklinio ugdymo ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2017 04 05
Vaikų probleminio elgesio priežastys, korekcijos ir pagalbos būdai vaikui ir šeimai
Įvadas. Vaikų probleminis elgesys. Elgesio sutrikimų samprata. Agresyvūs vaikai. Probleminio elgesio pasekmės. Nusikalstamumas. Narkomanija. Alkoholizmas. Probleminio elgesio sprendimo būdai. Korekcijos ir pagalba vaikui ir šeimai. ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 04 25
Dailė ikimokykliniame amžiuje: vaikų ugdymas daile
Ugdomosios veiklos planavimas. Ugdymo daile metodai ir formos Metodai. Ugdymas daile ir sensorinis lavinimas. Vaizduojamosios veiklos integravimo su kitomis veiklomis galimybės. Vaizdinės priemonės. Stebėjimo organizavimas. Lipdybos ugdomoji ...
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2018 03 30
Ikimokyklinių vaikų žaidimai, jų įvairovė ir edukaciniai aspektai
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų bendravimų ypatumai žaidimų erdvėse. Ikimokyklinio amžiaus vaikų bendravimo ypatumai. Žaidybinės aplinkos įtaka vaikų bendravimui. Pagrindinės vaikystės žaidimų rūšys. Ikimokyklinio amžiaus ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2017 02 06
Motyvacinis laiškas dėl pradinio ugdymo mokytojos darbo vietos
Motyvacinis laiškas dėl pradinio ugdymo mokytojos darbo vietos.
Pedagogikos laiškai, Laiškas, 1 puslapis
2017 11 07
Pedagoginės situacijos analizė
Pedagoginės situacijos (užsiėmimo) aprašymas. Kokia buvo pamoka/užsėmimas? Ko norėjo mokytojas? Kokios užduotys buvo pateiktos? Kaip reagavo mokiniai? Užsiėmimo įvertinimas (trumpa analizė). Užsiėmimo organizavimo pliusai, minusai. ...
Pedagogikos analizės, Analizė, 5 puslapiai
2012 11 19
Bendrųjų kompetencijų ugdymas
Įvadas. Mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymo galimybės ugdomojoje veikloje teoriniu aspektu. Šiuolaikinės kompetencijos samprata. Mokinių bendrosios kompetencijos. Mokėjimo mokytis kompetencija. Komunikavimo kompetencija. Pažinimo ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2014 11 07
Ikimokyklinio amžiaus vaiko raidos analizė
Ikimokyklinio amžiaus vaiko raidos analizė kvietinių mokyklos – darželio žirniukų grupėje. Tyrimo metodika Imtis. Tyrimo rezultatų aptarimas ir pasirinkto atvejo analizė Amžius , lytis , vaiko vardas. Duomenys apie šeimą. Raidos ...
Pedagogikos tyrimai, Tyrimas, 9 puslapiai
2017 11 20
Konstravimas iš gamtinės medžiagos vaikų darželyje
9( 3 atsiliepimai )
Vaikų dailė ir darbeliai. Įvadas. Konstravimas iš gamtinės medžiagos vaikų darželyje. Gamtinės medžiagos įvairovė. Gamtinės medžiagos rinkimas ir paruošimas. Darbo su gamtine medžiaga organizavimas vaikų darželyje. Pagalbinės ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2015 01 09
Socialinio darbuotojo – pedagogo veikla ugdymo institucijoje su socialinės rizikos vaikais
Įvadas. Socialinio pedagogo vaidmuo. Socialinio pedagogo samprata. Socialinio pedagogo vaidmenys. Socialinio darbuotojo – pedagogo darbas ugdymo institucijoje su socialinės rizikos vaikais. Rizikos grupės vaikams būdingi bruožai. Rizikos ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2014 11 05
Viktorina pradinukams
9,3( 3 atsiliepimai )
Viktorina. pavasaris. sugrįžo. Klausimai. Mįslės. Įrašykite žodžius į tinkamas vietas. Parašykite paukščių pavadinimus. Sudėkite sakinį apie pavasarį. Sudėkite dėlionę. Išsitraukus žodį, turite nupiešti savo komandos ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2016 07 05
1 klasės ilgalaikis planas
2015 2016. ilgalaikiai planai ilgalaikis planas. Tradiciniai ir aktyvieji mokymo metodai. Marcelionienė „ Šaltinėlis “ vadovėlis ir pratybų sąsiuviniai 1 klasei. Vertinimo ir įsivertinimo sistema , principai , nuostatos , konvertavimo ...
Pedagogikos planai, Planas, 20 puslapių
2016 02 18
5-6 m. vaikų kūrybiškumo ugdymas dailė ikimokyklinėje įstaigoje ir šeimoje
Santrauka. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įžanga. 6 m. vaikų kūrybiškumo ugdymas(is) daile. Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas. Ikimokyklinio ugdymo dalyviai. Šeima – pradinė ugdymo institucija. Pedagogo vaidmuo vaiko ikimokykliniame ...
Pedagogikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 65 puslapiai
2014 06 08
Asistento pedagoginės praktikos ataskaita
10( 2 atsiliepimai )
Komunikacijos proceso vertinimas. Komunikacijos proceso duomenų analizė. Užduoties vykdymo refleksija.
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 8 puslapiai
2014 05 23
Konferencijos organizavimas
Įvadas. Konferencijos darbotvarkė ir dienotvarkė. Konferencijos aprašymas. Pasiruošimas konferencijai. Pranešimas pagal konferencijos tematiką. Konferencijos planavimas ir organizavimas. Konferencijos būsimų rezultatų numatymas. Priėmimo ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2012 02 21
Aukštojo mokslo reforma Lietuvoje
Įvadas. Aukštojo mokslo ir studijų reformos apžvalga. Reformos prielaidos. Reformos eiga. Valstybės finansavimas. Aukštojo mokslo reformos įvertinimas. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 puslapių
2013 03 09
Ikimokyklinės vaikystės pedagogikos egzaminų atsakymai
Ikimokyklinės vaikystės pedagogika su praktikumu. Ikimokyklinio ugdymo tikslai , uždaviniai , principai. Socialinei ir asmenybės raidai būdinga. Įvairios ugdymo idėjos , kryptys suformavo šiuolaikinę ikimokyklinę pedagogiką. Įtakos ...
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2017 03 14
Joninių šventės darželyje scenarijus
Joninių šventės scenarijus. Dainos , rateliai ir sutartinės šventei. Žaidimai Dangus - dangus - žemė. Janyte , kur tu.
Pedagogikos scenarijai, Scenarijus, 6 puslapiai
2017 05 05
Rugsejo 1 šventės scenarijus
Skambant muzikai įžygiuoja visų pirmų klasių mokiniai – šventės vedėjai. Skambant dainai rodoma pateiktis ,,Lašeliai“ (vaikai rankose laiko lašelius ir skėčius, šoka pagal muziką). Skambant ,,Rudens muzikai“ ...
Pedagogikos scenarijai, Scenarijus, 4 puslapiai
2014 09 03
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo