Pedagogika (7)

2442 dokumentai
Fizinis aktyvumas ir jo reikšmė vaiko sveikatai
Įvadas. Fizinis aktyvumas – svarbus sveikatą stiprinantis veiksnys. Fizinio aktyvumo samprata. Fizinio aktyvumo funkcijos. Fizinio aktyvumo formos ir jų sisteminimas. Geranoriška atmosfera ir veikimo laisvė – fizinio aktyvumo paskata. ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2013 10 22
Aukštojo mokslo reforma Lietuvoje
Įvadas. Aukštojo mokslo ir studijų reformos apžvalga. Reformos prielaidos. Reformos eiga. Valstybės finansavimas. Aukštojo mokslo reformos įvertinimas. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 puslapių
2013 03 09
Joninių šventės darželyje scenarijus
Joninių šventės scenarijus. Dainos , rateliai ir sutartinės šventei. Žaidimai Dangus - dangus - žemė. Janyte , kur tu.
Pedagogikos scenarijai, Scenarijus, 6 puslapiai
2017 05 05
Lietuviu kalbos pamokos planas
Skiemuo. Kirtis. Dalykas. Klasė. Pamokos temos pavadinimas. Tikslas. Ugdymo uždaviniai. Mokymosi uždaviniai. Mokymo(si) metodai. Pamokos tipas. Priemonės. Pedagogo naudota literatūra. Pamokos eiga. Dalykinis parengimas – mokinių žinių ir ...
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2012 12 09
Mokymosi būdai (stiliai) ir metodai
Įvadas. Mokymosi samprata. Suaugusiųjų mokymasis. Išvados. Literatūros sąrašas.
Pedagogikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 05 27
Rugsejo 1 šventės scenarijus
Skambant muzikai įžygiuoja visų pirmų klasių mokiniai – šventės vedėjai. Skambant dainai rodoma pateiktis ,,Lašeliai“ (vaikai rankose laiko lašelius ir skėčius, šoka pagal muziką). Skambant ,,Rudens muzikai“ ...
Pedagogikos scenarijai, Scenarijus, 4 puslapiai
2014 09 03
Šiuolaikinio mokytojo vaidmenys
Įvadas. Socialiniai ir politiniai pokyčių įtaka pedagoginei sistemai. Kaita ir jos poveikis švietimui. Mokytojo vaidmens kaita. Mokytojo savybės. Mokytojo vaidmuo. Mokytojo vaidmenų apžvalga. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2012 02 20
Vaikų probleminio elgesio priežastys, korekcijos ir pagalbos būdai vaikui ir šeimai
Įvadas. Vaikų probleminis elgesys. Elgesio sutrikimų samprata. Agresyvūs vaikai. Probleminio elgesio pasekmės. Nusikalstamumas. Narkomanija. Alkoholizmas. Probleminio elgesio sprendimo būdai. Korekcijos ir pagalba vaikui ir šeimai. ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 04 25
Asistento pedagoginės praktikos ataskaita
10( 2 atsiliepimai )
Komunikacijos proceso vertinimas. Komunikacijos proceso duomenų analizė. Užduoties vykdymo refleksija.
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 8 puslapiai
2014 05 23
Ikimokyklinių vaikų žaidimai, jų įvairovė ir edukaciniai aspektai
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų bendravimų ypatumai žaidimų erdvėse. Ikimokyklinio amžiaus vaikų bendravimo ypatumai. Žaidybinės aplinkos įtaka vaikų bendravimui. Pagrindinės vaikystės žaidimų rūšys. Ikimokyklinio amžiaus ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2017 02 06
Konferencijos organizavimas
Įvadas. Konferencijos darbotvarkė ir dienotvarkė. Konferencijos aprašymas. Pasiruošimas konferencijai. Pranešimas pagal konferencijos tematiką. Konferencijos planavimas ir organizavimas. Konferencijos būsimų rezultatų numatymas. Priėmimo ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2012 02 21
Renginys Sveikos mitybos klasės valandėlė Renginio planas
9,5( 2 atsiliepimai )
Temos aktualumas Renginio vedėja. Sveika mityba. Renginio eiga Renginio vedėja. Siekiama mokinius suburti diskusijai apie sveikatos svarbą žmogui. Mokinių veikla. Užduotis. Mokinių veikla Užduotis. Aptariama sveikos mitybos piramidė. ...
Pedagogikos scenarijai, Scenarijus, 3 puslapiai
2015 03 23
Ekskursijos planas pavyzdys
Iv klasės pažintinės - pramoginės ekskursijos planas. Ekskursijos, turistinio žygio tikslas. Uždaviniai. Ekskursijos trukmė. Maršrutas. Kelionės būdas. Įvadas. Ekskursinio metodo tipas. Ekskursijos tema. Ekskursijos objektai. Ekskursijos ...
Pedagogikos pavyzdžiai, Pavyzdys, 2 puslapiai
2014 08 05
Meninės kompetencijos ugdymas priešmokykliniame amžiuje
Įvadas. Meninės kompetencijos samprata. Į vaiką orientuotas meninės kompetencijos ugdymas. Meninės kompetencijos ugdymas muzikinės veiklos metu. Meninės kompetencijos ugdymas šokių veikloje. Meninės kompetencijos ugdymas dailės ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2016 02 18
Pedagoginės praktikos globojant mentoriui sveikatos ugdymo ataskaita
Užduotis susipažinimas su darbo planu sveikatinimo tema. Parengto renginio aktualumas. Popamokinio renginio planas. Temos motyvavimas. Renginio forma. Renginio eiga Įvadas. Renginio įsivertinimas. Fizinė negalia. Sensorinė negalia. Protinė ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 8 puslapiai
2015 05 26
Suomijos ikimokyklinio ugdymo sistema
Suomijos ikimokyklinio ugdymo sistema. Jeigu mokytis, tai tik iš geriausiųjų! Bendra švietimo sistema. Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Bendradarbiavimas. Privatus ugdymo įstaigų tinklas. Populiariausi ikimokyklinio ugdymo ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2017 04 05
Vakarėlio scenarijus tautų paradas
Teminis vakarėlis įstaigoje „tautų paradas ! “ scenarijus.
Pedagogikos scenarijai, Scenarijus, 8 puslapiai
2013 05 22
Pedagoginė praktika
Užsienio kalbos kabineto įrengimo ir bibliotekoje esančių mokymo priemonių įvertinimas. Ilgalaikio ir trumpaliokio pamokų planų pavyzdžiai ir ataskiros pamokos planas. Keturių stebėtų pamokų aprašai. Pamokos išplėstinis planas. ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 puslapių
2013 12 22
Pedagoginės praktikos aplankas
9,3( 3 atsiliepimai )
Mykolo romerio universitetas edukologijos ir socialinio darbo institutas. Pedagogikos laipsnio neteikiančios studijų programos studento. Pedagoginės praktikos aplankas. Praktikos veiklos kalendorinis planas data veikla. Vestų įskaitinių ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 47 puslapiai
2016 02 10
Pedagoginės situacijos analizė
Pedagoginės situacijos (užsiėmimo) aprašymas. Kokia buvo pamoka/užsėmimas? Ko norėjo mokytojas? Kokios užduotys buvo pateiktos? Kaip reagavo mokiniai? Užsiėmimo įvertinimas (trumpa analizė). Užsiėmimo organizavimo pliusai, minusai. ...
Pedagogikos analizės, Analizė, 5 puslapiai
2012 11 19
Konstravimas iš gamtinės medžiagos vaikų darželyje
9( 3 atsiliepimai )
Vaikų dailė ir darbeliai. Įvadas. Konstravimas iš gamtinės medžiagos vaikų darželyje. Gamtinės medžiagos įvairovė. Gamtinės medžiagos rinkimas ir paruošimas. Darbo su gamtine medžiaga organizavimas vaikų darželyje. Pagalbinės ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2015 01 09
Motyvacinis laiškas dėl pradinio ugdymo mokytojos darbo vietos
Motyvacinis laiškas dėl pradinio ugdymo mokytojos darbo vietos.
Pedagogikos laiškai, Laiškas, 1 puslapis
2017 11 07
Socialinio darbuotojo – pedagogo veikla ugdymo institucijoje su socialinės rizikos vaikais
Įvadas. Socialinio pedagogo vaidmuo. Socialinio pedagogo samprata. Socialinio pedagogo vaidmenys. Socialinio darbuotojo – pedagogo darbas ugdymo institucijoje su socialinės rizikos vaikais. Rizikos grupės vaikams būdingi bruožai. Rizikos ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2014 11 05
Ugdyti sociokultūrinę vaikų kompetenciją
Sociokultūrinė kompetencija, tai specifinė vaikų ugdymo sritis, sudaranti palankias sąlygas įvairios socilinės padėties, įvairių tautybių vaikams, suteikti socialinius, kultūrinius, švietimo poreikius, siekiant sėkmingai juos ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2010 09 27
Alkoholio žala skaidrės
Alkoholis - man ne brolis!Apie alkoholį. Alkoholio poveikis žmogaus organizmui. Sveikos ir pažeistos alkoholio žmogaus kepenys. Alkoholio poveikis nėštumui. Emocinės alkoholio vartojimo pasekmės. Paauglių alkoholinės ligos ypatumai. ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2014 03 17
Priešmokyklinio amžiaus vaiko pasiekimų vertinimas Protokolas
Priešmokyklinio amžiaus vaiko pasiekimų vertinimas. Vaiko pasiekimų vertinimo protokolas. Pasiekti gebėjimai 2016. ruduo. Socialinė kompetencija Ugdymo sritys Pasiekė Santykis su savimi savivoka, savivertė, saviugda. Santykiai su ...
Pedagogikos aprašymai, Aprašymas, 8 puslapiai
2017 02 19
Vaiko elgesio ugdymas vaikų darželyje
Įvadas. Dėstymas. Grupės veikla. Veikla kampeliuose. Šventės vaikų darželyje. Vaikų auklėjimas įvairiuose pasaulio šalyse. Apibendrinimas. Pabaiga. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2016 09 12
Pedagogo vaidmens kaita
Įvadas. Mokytojo vaidmens kaita šiuolaikinės mokyklos požiūriu. Mokytojo savybės. Mokytojo savęs tobulinimas. Mokytojo vaidmens kaita. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2012 12 05
Specializacijos ataskaita. Darbas su rizikos grupės vaikais
Įvadas. Analitinė dalis. Išvados. Priedai. Ši specializacijos praktika taikos pagrindinėje mokykloje man patiko, kadangi buvo tikrai naudinga, stebėjau ir dalyvavau realiame kasdien vykstančiame mokykloje, sudėtingame darbe su vaikais. ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 12 puslapių
2012 04 22
Viktorina pradinukams
9,3( 3 atsiliepimai )
Viktorina. pavasaris. sugrįžo. Klausimai. Mįslės. Įrašykite žodžius į tinkamas vietas. Parašykite paukščių pavadinimus. Sudėkite sakinį apie pavasarį. Sudėkite dėlionę. Išsitraukus žodį, turite nupiešti savo komandos ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2016 07 05
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema