Pedagogika (76)

2338 dokumentai
Ugdymo mokymo planas: Nutukimai vaikų 7-13 metų amžiaus rate
Programos tikslai ir numatomi gebėjimai. Vaikai turi gauti pagrindines žinias. Programos tikslas ir numatomi gebėjimai.
Pedagogikos planai, Planas, 3 puslapiai
2018 10 23
Ugdymo planas: Šeimos planavimas
Programos tikslai ir numatomi gebėjimai. Vaikai turi gauti pagrindines žinias. Mokymo planas (1Nutukimas vaikų ( 7-13 METŲ) rate. Programos tikslai ir numatomi gebėjimai. Vaikai turi gauti pagrindines žinias. Programos anotacija. Trukmė. ...
Pedagogikos planai, Planas, 3 puslapiai
2018 10 23
Ugdymo proceso modelis - suprasti, apibūdinti rudenėjančios gamtos pokyčius
Ugdymo proceso modelis - suprasti, apibūdinti rudenėjančios gamtos pokyčius.
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2017 02 17
Ugdymo proceso valdymas
Ugdymo si proceso valdymas. Aprašas , kaip rengiami individualizuoti individualūs /, pritaikyti ir kt. Planai. Pateikti jų pavyzdžius. Pritaikyta lietuvių kalbos mokymo programa. Mokinio vardas , pavardė. Laukiami rezultatai Mokinio ...
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 21 puslapis
2018 10 01
Ugdymo programų pritaikymas
Ugdymo programų pritaikymas. Vertinimas. Mokiniai. Mokyklos sprendimai sudarant iup. Sudarant IUP, atsakyti į klausimus. Pagalba mokytojams pritaikant bendrąsias programas. Pradinio ugdymo programų pritaikymo rekomendacijos-struktūra. ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2016 07 05
Ugdymo rezultatų vertinimas
Ugdymo rezultatų vertinimas. Mokymo validumas. Žinių , gebėjimų perdavimo validumas. Vidinis organizacinis validumas. Multiorganizacinis validumas.
Pedagogikos aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2016 01 06
Ugdymo sistemos (2)
Dainelė „Vabaliukų dainelė per lietų“. Vedančioji. Na, Skėti ar patiko tau dainelė? Matau, jok nesulauksim kol litus nustos lijęs – bet mes vis tiek eisme pasivaikščioti. Aš visiems po skėti duosiu ir lietus mums nebaisus! ...
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 26 puslapiai
2017 12 05
Ugdymo sistemos aprašymas
Taikomųjų mokslų licėjaus ugdymo koncepcija ir vertinimo sistema : integralus ugdymas, humanistinė pedagogika, vertinimas, ugdymo(si) procesas, būreliai (ir prailginta grupė).Integralus ugdymas – užtikrina ugdymo proceso ...
Pedagogikos aprašymai, Aprašymas, 1 puslapis
2016 04 07
Ugdytojų požiūris į vykdomą socioedukacinę veiklą nepilnamečių resocializacijos institucijose
Ugdytojų požiūris į vykdomą socioedukacinę veiklą nepilnamečių resocializacijos institucijose. Pranešimo tikslas. Tyrimo metodologija. Tyrimas parodo tyrimo dalyvių gebėjimų organizuoti ir vykdyti socioedukacinę veiklą raišką. ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2015 05 07
UK and American universities
UK and American universities. Šiauliai university. Faculty of Educational Sciences and Social Welfare. Content. Introduction University of Liverpool Faculties and schools Campus Students life University of California. ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2017 11 14
Uniformos įvedimas mokykloje
Projekto idėjos konkurso paraiška. bendra informacija. Prašymo parengimas savivaldybei dėl finansavimo. Sutarties pasirašymas su siūvykla dėl kainos ir medžiagų. Veikla Veiklai įgyvendinti reikalingi ištekliai Surinkti Ignalinos ...
Pedagogikos projektai, Projektas, 3 puslapiai
2018 01 13
Universitetai - atsiradimas ir raida
Įvadas. Universitetai viduramžiais. Universitetų raida. Geriausi universitetai. Masačusetso technologijos institutas. Stanfordo universitetas. Harvardo universitetas. Vilniaus universitetas. Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kauno ...
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2018 12 11
Universitetai - atsiradimas ir raida skaidrės
Įvadas. Įvadas Universitetai viduramžiais. Universitetai viduramžiais (Universitetai viduramžiais Universitetų raida. Universitetų raida Universitetų raida (Universitetų raida (Universitetų raida Universitetų raida Universitetų raida ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2018 12 13
Universitetas rašinys
Universitetas kas tai? Universiteto uždaviniai ir veikla.
Pedagogikos rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2014 09 26
Universitetų pajėgumai vykdyti magistrantūros studijas
Universitetų pajėgumai vykdyti magistrantūros studijas. Magistrantūra lietuvos universitetuose. Studijoje universitetų pajėgumas analizuojamas. Bolonijos procesas. Dublino aprašai antroji pakopa. Bendrieji reikalavimai. Gilinamojo ir ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 53 puslapiai
2013 05 28
Vadovėlio vertinimas pagal kategorijas: „Gilė“ Pasaulio pažinimo vadovėlis, 3 klasei
Atitikimas pagrindiniams švietimo dokumentams. Kategorija „Asmens ugdymas- vertybės, kompetencijos ir gebėjimai. Kategorija „Turinio parinkimas“. Kategorija „Metodologija“. Kategorija „Grafinis išdėstymas“. Kategorija ...
Pedagogikos analizės, Analizė, 1 puslapis
2018 12 17
Vadybos problemų sprendimo būdai ikimokyklinio ugdymo įstaigoje
Vadybos problemų sprendimo būdai ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Situacijos analizė - refleksija.
Pedagogikos refleksijos, Refleksija, 4 puslapiai
2019 03 14
Vadybos problemų sprendimo būdai ugdymo įstaigoje
Vadybos problemų sprendimo būdai ugdymo įstaigoje.
Pedagogikos analizės, Analizė, 3 puslapiai
2019 03 14
Vaidybinės improvizacijos ir kalbos ugdymas
„ Mažųjų vaidyba “. Vaidybinės improvizacijos ir kalbos ugdymas. Vaidybinės improvizacijos ir dailė. Vaidybinės improvizacijos ir muzika. Vaidybinės improvizacijos ir kūno kultūra.
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2018 12 01
Vaikai, patiriantys smurtą mokykloje
Vaikai , patiriantys smurtą mokykloje. Projekto įgyvendinimo terminai. Skatinančios ir trugdančios jėgos.
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2017 12 05
Vaiko aplinkos pažinimas 0 - 3 metų žaidimai
Žaidimas stebuklingas maišelis. Žaidimas surask jauniklius. Žaidimas vandens smagumai amžius. Žaidimas kruopų pilstymas amžius. Žaidimas cypu cypu kud kud kuda amžius. Žaidimas krepšininkai amžius. Žaidimas veriu karolius amžius. ...
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2017 11 27
Vaiko kaip kūrėjo ugdymas Vaikų ir pedagogo sąveika vaidybinėje veikloje
Įvadas. Vaiko kaip kūrėjo ugdymas. Vaikų ir pedagogo sąveika vaidybinėje veikloje. Išvados. Vaidybinės veiklos epizodai skirtingo amžiaus vaikų grupėms. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 21 puslapis
2017 02 20
Vaiko kalbos gebėjimų vertinimas
Vaiko gebėjimų vertinimas. Vaiko gebėjimų vertinimas Stebimas vaikas.
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2017 01 17
Vaiko kalbos ugdymas
– 3 metai. – 6 metai. Žingsniai Fizinio aktyvumo srities pasiekimai. Žingsniai Emocijų suvokimo ir raiškos srities pasiekimai. Žingsniai Savireguliacijos ir savikontrolės srities pasiekimai. Žingsniai Savivokos ir savigarbos srities ...
Pedagogikos tyrimai, Tyrimas, 52 puslapiai
2017 11 15
Vaiko piešinio analizė: vaiko vizualinė raiška
Dailės kūrinio metrika Vardas. Teorinis pagrindimas Vaiko vizualinės raidos teorijos. Pasiekimai ( estetinis suvokimas , vizualinė raiška. Asis žingsnis Vizualinė raiška. Analizė Meninės raiškos priemonės Objektų dydis. Piešinio ...
Pedagogikos analizės, Analizė, 3 puslapiai
2018 12 11
Vaiko priežiūra ir globa Norvegijoje
Vaiko priežiūra ir globa Norvegijoje. Įvadas. Darbo tikslas išanalizuoti vaiko priežiūros ir globos padėtį Norvegijoje. Norvegija. Norvegijos karalystė - Šiaurės šalis vakarinėje Skandinavijos pusiasalio dalyje. Šeima. Šeima yra ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2018 05 12
Vaiko psichologinis konsultavimas
Bendra vaiko socialinė – demografinė charakteristika. Duomenys. Fizinės raidos atitikimas. Pažintinė raida. Psichosocialinė raida. Aprašymas. Apibendrinimas. Pedagoginės rekomendacijos. Literatūra. Priedas.
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2018 09 21
Vaiko socialinių įgūdžių ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje
Įvadas. Vaikų socialinių įgūdžių ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, teorinis aptarimas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programos. Ikimokyklinio ugdymo vaikų socialinių įgūdžių ugdymo metodai. ...
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2019 03 21
Vaikų bendravimo su suaugusiais ir bendraamžiais įgūdžių lavinimas
Socialinė pedagoginė problema. Socialinė pedagoginė vaikų charakteristika. UŽSIĖMIMAS Susipažinimas , užsiėmimų taisyklių aptarimas. Socialinė pedagoginė problema smurtas prieš vaikus. Programos tikslas padėti vaikams įgyti ...
Pedagogikos programos, Programa, 13 puslapių
2018 12 29
Vaikų dailė ir darbeliai: vaikų vizualinė raiška
Vaikų dailė ir darbeliai vaikų vizualinės raiška. Amžiaus tarpsnio pavadinimas. Bendra charakteristika. Žmogaus figūros vaizdavimas. Erdvės. Vaizdavimas. Spalvų suvokimas.
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2018 11 02
×