Pedagogika (76)

2423 dokumentai
Realistinė literatūra
Realizmas vaikų literatūroje xix. pabaigoje ir xx. pradžioje. Specifinės prozos formavimasis.
Pedagogikos recenzijos, Recenzija, 7 puslapiai
2017 01 04
Refleksija apie Kauno socializacijos centrą „Saulutė“
Refleksija apie Kauno socializacijos centrą „Saulutė“ .
Pedagogikos refleksijos, Refleksija, 2 puslapiai
2017 02 19
Refleksija po filmo „Gatvės džiaugsmas Manila“
Refleksija po filmo „ Gatvės džiaugsmas Manila “.
Pedagogikos refleksijos, Refleksija, 2 puslapiai
2017 04 04
Refleksija šiuolaikiniame ugdyme
Refleksija šiuolaikiniame ugdyme. Metodinė priemonė mokytojams. Filosofai apie refleksiją. Ignaciškoji paradigma. Ryšiai tarp konteksto, patirties, apmąstymo (refleksijos), veiksmo ir įvertinimo. Keičiantis ugdymo paradigmoms refleksija ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 29 puslapiai
2019 04 07
Refleksija susipažinus su mokinių projektiniais darbais apie augalus
Dar viena, gana svarbi informacija, kuria radau nagrinėdama mokinių projektinius darbus yra „Augalai laikrodininkai“. Kaip žinome, šiomis dienomis, gana dažnai išgirstame, jog pasiklydo vaikas. Kaip rodo praktika, bene dažniausiai ...
Pedagogikos refleksijos, Refleksija, 2 puslapiai
2016 12 07
Refleksija Žmogus vardu Deivas
Tai nėra įprastas pasakojimas ir skaityti jį nebuvo lengva. Tai istorija apie triumfą ir atlaidumą. Nors turinis gana žiaurokas ir pirmasis mano įspūdis buvo, kad ši knyga apie žiaurią autoriaus vaikystę, juk joje rašoma apie ...
Pedagogikos refleksijos, Refleksija, 3 puslapiai
2014 03 05
Renginio planas Tarptautinė demokratijos diena mokykloje
AUDITORIJA: Mokyklos bendruomenė, svečiai iš miesto savivaldybės.TIKSLINĖ GRUPĖ: 9 – 10 klasių mokiniai. TEMA: Tarptautinės demokratijos dienos minėjimas.TIKSLAI:Pažintiniai. Supažindinti mokinius su ...
Pedagogikos scenarijai, Scenarijus, 4 puslapiai
2015 01 13
Renginio scenarijus: konkursas apie Lietuvos istoriją, kalbą, tikėjimą, įžymius žmones, lankytinas vietas
Renginio scenarijaus metrika Renginio tema. Renginio rekvizitai ir butaforija Renginio rūšys Renginio trukmė. Renginio uždaviniai Psichomotoriniai. Vaizdinės ir techninės priemonės. Viktorinos – konkurso užduotys 1 Užduotis. Užduoties ...
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2019 04 07
Rezonansinis dainavimas Pedagogo uždaviniai formuojant dainininko balsą
Krūtinės ląsta. Trachėja ir bronchų medis. Gerklos. Ryklė. Burnos ertmė. Nosies ertmė. Sinusai. I-asis – pradinis – balso instrumento ir vokalinės technikos pamatinių įgūdžių formavimo etapas. Literatūros sąrašas.
Pedagogikos magistro darbai, Magistro darbas, 52 puslapiai
2015 06 02
Romų vaikų integracija mokyklose
Romų vaikų integracija mokyklose. Karolis Stasiulis SP. Aktualumas. Romų vaikų socializacija, kuri siejasi su išsilavinimu. Naujumas. Nuo 2000 m. romų vaikai yra labiau įsitraukę į Lietuvos švietimo sistemą. Problema. Romų etninės ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2018 01 13
Rudens šventė darželyje
Projekto „ Rudens šventė “ aprašas Įstaiga. Tikslas ir uždaviniai Tikslas. Bendrosios kompetencijos Mokėjimas mokytis. Iniciatyvumo ir kūrybingumo. Trukmė , vykdymo laikas. Rezultatų pristatymas ir apibendrinimas.
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 2 puslapiai
2019 04 10
Rugsėjis pedagogų bendruomenei
Kiekvienas Rugsėjis pedagogų bendruomenei yra tas laiko taškas, kai stovime ant ribos buvo – busKiekvienas nuo savojo slenksčio Į praeitį, ateitį žiūrim. Bet visi vienodai suprantam dabarties metą – Rugsėjis – ruduo. Ruduo ...
Pedagogikos scenarijai, Scenarijus, 2 puslapiai
2018 09 02
Rusų kalbos projektas
Описание жизни (сv). Старейшее предприятие города мажейкяй. Структура предприятия и описание должностоей. Заявление. Доклад. Предметные ...
Pedagogikos projektai, Projektas, 42 puslapiai
2011 03 03
S. B. Bloomo mokymosi tikslų taksonomija Mokymosi stiliai
S. B. Bloomo mokymosi tikslų taksonomija.Mokymosi stiliai. Kritinio mąstymo ugdymas yra vienas svarbiausių studijų rezultatų. Mokymo tikslų suskirstymas pagal S. B. Bloomo taksonomija. Pažinimo tikslų taksonomija. Žinojimas - faktų ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2019 05 07
S. Šalkauskio pedagoginės idėjos
Stasio šalkauskio pedagoginės idėjos. Biografija. Stasys Šalkauskis (1886m. Biografiniai faktai. M. Baigė Šiaulių gimnaziją 1905 - 1911m. Idėjos, pažiūros. Pedagogika yra praktiškai pritaikyta filosofija ir kiekvienas filosofas ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 30 puslapių
2019 03 13
Šatrijos Raganos pedagoginis palikimas
Įvadas. Šatrijos Raganos biografijos esminiai bruožai. Šatrijos Raganos pedagoginis palikimas. Refleksija. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2015 05 20
Saugios aplinkos kūrimas mokykloje
Svarba. Apie naujas Švietimo įstatymo nuostatas. Apibrėžtos smurto ir patyčių sąvokos. Pedagogų kompetencijos. Straipsnis. 43 straipsnio pakeitimas. Straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas. Prevencinės programos. Įpareigojimai. Vaiko ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2018 01 17
Saugus internetas Internetinės svetainės mokykloms
Susikurkite svetainę. Informacija tėvams. Išbandomos naujos kompiuterinės mokymosi priemonės. Mažasis Mocartas. Mano darbeliai. Užburtasis miškas. Vaikų žaidimai. Informacija tėvams. Pasitikrink žinias. Lietuva. Kompiuterinė ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 31 puslapis
2018 01 15
Saulėtekis gimnazija skaidrės
„Saulėtekio“ gimnazija. Gimnaziją galime aptikti čia. Gimnazijos vizija. Gimnazijos vizija Sol lucet omnibus. Gimnazijos misija. Teikti kokybišką pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Veiklos prioritetai.  Kokybiškų švietimo ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2016 06 24
Savanorių mokymo(si) metodai
Įvadas. Autizmo samprata. Autistų raidos ir socialinio bendravimo sutrikimai. Vaikų, turinčių autizmo požymių, ugdymas. Struktūruotas mokymas. TEACCH pagalbos programa. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 10 26
Savęs ir vaiko pažinimas, siekiant pozityvių rezultatų
Savęs ir vaiko pažinimas, siekiant pozityvių rezultatų. Savęs pažinimas - informacijos apie save rinkimas, analizė, vertinimas. Kaip gerai save pažįsti? Kaip savęs pažinimas gali padėti siekiant pozityvių rezultatų? Dvi pagrindinės ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2019 04 30
Savižudybių prevencija vyresniojo mokyklinio amžiaus vaikų bendruomenėje programos pavyzdys
Bendrosios praktikos slaugos studijų programa bendruomenės slauga savarankiškas darbas. Pauglių ir jaunimo savižudybes dažniausiai įtakoja šie veiksniai. Požymiai , padedantys atpažinti pavojų. Ketinantis žudytis žmogus pasižymi ...
Pedagogikos programos, Programa, 6 puslapiai
2017 06 12
Sciences Po University Presentation
13,000 students 46% international student body. 410 partner universities 34 dual degree programmes 25 foreign languages taught. Year undergraduate degree. 2 years in France & 1 year abroad. 21-24 Hours of coursework per week Art Workshops to ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 11 22
Šeimos ugdomasis veikimas
Įvadas. Šeimos vaidmuo ugdymo procese. Tėvų požiūris į vaiko ugdymą. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2014 05 23
Senelių vaidmuo psichosocialinei raidai: seminaro aprašymas
Senelių vaidmuo psichosocialinei raidai. Seminaro tema. Senelių vaidmuo psichosocialinei vaiko raidai. Seminaro vieta. Seminaro trukmė 1 akademinė valanda. Seminaro tikslas.
Pedagogikos aprašymai, Aprašymas, 8 puslapiai
2018 12 09
Senelių vaidmuo psichosocialinei vaiko raidai
Senelių vaidmuo psichosocialinei vaiko raidai. Seminaras. Įvadas. Jau nuo senų laikų įprasta, kad tėvams prireikus kažkur palikti vaikus. Senelių ir anūkų. Būna ir taip. Kai kurie seneliai net prisipažįsta anūkus mylintys labiau ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2018 12 09
Šiandienos ikimokyklinį ugdymą formuojančios teorijos
Šiandienos ikimokyklinį ugdymą formuojančios teorijos. Teorija. Atstovas/ai. Teorijos ypatybės. Kuo panašios? Trumpai. Humanistinė. Psichoanalizės. Psichosocialinė. Kognityvinė. Sociokultūrinė. Intelektų įvairovės.
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2014 10 23
Situacijos analizė Socialinė pedagogika
Socialinės pedagogikos pagrindai Pratybos Situacija. Užduotis Parašykite socialinio pedagogo veiklos planą būtina įvardinti socialinio pedagogo veiklos sritis ir funkcijas šios situacijos sprendimui. Socialinio pedagogo funkcijos. Renka ...
Pedagogikos analizės, Analizė, 2 puslapiai
2016 11 01
Smitsono Institutas
Smitsono institutas. Smitsono institutas  – mokslo, tyrimų ir švietimo įstaiga bei jai priklausantis muziejų kompleksas JAV. Būstinė – Smitsono pilis Vašingtone. Menų ir pramonės muziejus. Nacionalinis zoologijos parkas. ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 47 puslapiai
2018 05 13
Smurto priežastys
Šeimos vertybės yra vienas iš pagrindinių veiksnių lemiantis vaiko vystymąsi ir jo pasaulėžiūra. Tėvai - tai svarbiausi žmonės supažindinantis vaiką su pasauliu. Stebėdamas tėvų tarpusavio bendravimą vaikas pradeda suvokti ...
Pedagogikos rašiniai, Rašinys, 3 puslapiai
2016 03 30
×
Nesuprantate kaip atlikti užduotį? Klauskite eksperto!