Pedagogika (81)

2430 dokumentų
Velykiniai žaidimai
Velykinės žaidimai margučių slėpynės. Kiaušinis ant šaukšto. Jūs , vaikai , taip darykit , kaip kiškutis daro. Ridenam , ridenam.
Pedagogikos aprašymai, Aprašymas, 1 puslapis
2017 04 17
Vertinimas ir vertinimo samprata
Vertinimas-vertinimo procese baigus programą. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata. Vertinimo tikslai. Vertinimo uždaviniai. Ugdymo pasiekimai ir jų vertinimai. Pasiekimų vertinimo fiksavimas. Vertinimo sritys. Vaikų ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2018 04 08
Vertinimo ir mokymosi motyvacijos sąsajos
Vertinimo ir mokymosi motyvacijos sąsajos. Vertinimo samprata,. Vertinimo nuostatos ir principai. Mokinių pažangos ir. Vertinimo proceso metu mokiniai kartu su mokytoju aptaria numatomus mokymosi pasiekimus. A. Pollard (2006) manymu, ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2018 11 12
Vertinimo samprata
Vertinimas. Vertinimo samprata. Vertinimas – nuolatinis informacijos apie mokinio mokymosi pažangą ir pasiekimus kaupimo. Vertinimo paskirtis. Pagrindinė vertinimo paskirtis yra ne tiesiog parašyti pažymį už atliktą darbą. Vertinimo ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2018 04 05
Vertybių ugdymas pradiniame ugdyme
Turinys. Įvadas. Vertybių samprata. Vertybės teorija. Vertybių ugdymas pradiniame ugdyme. Išvados. Literatūros sąrašas.
Pedagogikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2017 10 27
Viduramžių mokyklos ir universitetai skaidrės
Viduramžių mokyklos ir universitetai. Pirmosios mokyklos buvo kuriamos prie bažnyčių ir vienuolynų. Augant miestams, juose imtos kurti katedrų mokyklos. Mokykloje mokiniai mokėsi septynių pagrindinių dalykų gramatikos. Ilgainiui ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2018 11 27
Viktorina Įvairūs klausimai
Turas. sportas. Kokia sporto šaka vadinama šachmatais ant ledo? Koks yra labiausiai žiūrimas sportas pasaulyje? Kokia yra populiariausia sporto šaka kine? Kokia yra vienintelė šalis, kuri dalyvavo visuose pasaulio futbolo čempionatuose? ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 45 puslapiai
2017 04 01
Vilniaus kolegijos vykdomosios programos studijų ir mokslo plėtros analizė
Įvadas. Lietuvos mokslo ir studijų sistema. Vilniaus kolegijos veikla. Vilniaus kolegijos lėšų analizė. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2019 01 15
Vilniaus universitas - LDK kultūros ir mokslo centras
Įvadas. Istorija. Vilniaus universiteto įkūrėjas Steponas Batoras. Dėstomieji dalykai ir pratybos. Vilniaus akademijos spaustuvė. Profesoriai. Baroko architektūra ir Vilniaus universitetas. Studentai. Vilniaus universitetas šiandien. ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2018 05 16
Vilniaus universitetas pristatymas
Vilniaus universitetas. Istorija. Pirmieji jėzuitai į Vilnių atvyko 1569 metais ir 1570 m. M. M. – studentai masiškai dalyvavo sukilime. Po 1918 m. Paskelbus nepriklausomybę, Lietuvos Valstybės Taryba 1918 m. TSRS vėl okupavus. ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2018 06 03
Vilniaus universitetas projektas
Vilniaus Universitetas. Fakultetai. Institutai. Kiti padaliniai. Studentu laisvalaikis. Universiteto kiemeliai. Didysis kiemas. M. K. Sarbievijaus kiemas. Bibliotekos kiemas. Observatorijos kiemas. Abiejų Tautų Respublika ir Rusijos imperija. ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 38 puslapiai
2017 11 10
Vilniaus universitetas XIX a.
Vilniaus universitetas XIX a. Didelę reikšmę Lietuvos kultūrai turėjo Vilniaus universitetas. (Universiteto observatorijos kiemas XIX a. Antrajame ketvirtyje. Universitete buvo bendraujama lenkų kalba. Mokslo kilimas. Universitetą garsino ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2018 04 02
Vilniaus universiteto įkūrimo aplinkybės
Įvadas. Pastangos įsteigti vilniaus universitetą. Valerijono Protasevičiaus veikla ir jėzuitų ordino įkūrimas Vilniuje. Tikslo įgyvendinimas ir universiteto įkūrimas 1579 metais. Stepono Batoro privilegija. Popiežiaus Grigaliaus XIII ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2018 12 29
Visuomenės informavimas apie šiuolaikinį vaikų gyvenimą respublikos žiniasklaidoje: straipsnių analizė
Įvadas. Publicistinėje medžiagoje analizuojama problema. Publicistinių straipsnių analizė. Išvados. Literatūra. Priedai.
Pedagogikos analizės, Analizė, 10 puslapių
2018 10 02
Visuomenės teisinio švietimo programa, jos priemonės
Visuomenės teisinio švietimo programa, jos priemonės. Programos įgyvendinimą koordinuoja Teisingumo ministerija 2004 m. Programos tikslas Sudaryti galimybes visuomenei įgyti teisinių žinių ir gebėjimų. Programos įgyvendinimo ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2017 03 30
Visus įsukančios šventės: pamokos planas
Pamokos tema Visus įsukančios šventės. Klasė 4 Tikslai ir uždaviniai Išklausę mokytojo pasakojimo gebės pasakyti 1-2 Lietuvoje rengiamų folkloro festivalių pavadinimus, paaiškins kodėl jie rengiami. Temos dėstymas Visa informacija ...
Pedagogikos planai, Planas, 2 puslapiai
2017 05 05
Vokietijos švietimo sistema skaidrės
Vokietijos švietimo sistema. Švietimo politikos formavimas. Atsakomybė už švietimo politikos formavimą Vokietijoje labiausiai Priklauso “žemių” valdžios institucijoms. Mokslo kainos. Valstybinis švietimas Vokietijoje yra nemokamas ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2018 03 29
Vydūno idėjų taikymas organizuojant ugdymo/si procesą
Vydūnas. Veikla ir pagrindinės idėjos. Vydūno idėjų taikymas organizuojant ugdymo/si procesą.
Pedagogikos analizės, Analizė, 3 puslapiai
2015 01 12
Žaidimai pamokos metu
Žaidimai pamokos metu Estafetė ,, Nunešk klausimą , parnešk atsakymą “. Atspėk kas esi.
Pedagogikos uždaviniai, Uždavinys, 3 puslapiai
2017 11 20
Žaidimai su didaktiniais žaislais, vaikų judesių lavinimas
“Batukas su raišteliu”. Spalvingas medinis batukas su kilputėmis ir raišteliais. "Lopas". Į medinę lentelę įdedamas "Lopas" ir su prie raištelio pritvirtintu pagaliuku "Prisiuvamas". “Mašinėlės”. Mašinėlę ridena grindimis arba ...
Pedagogikos aprašymai, Aprašymas, 6 puslapiai
2015 11 05
Žaidimai su kūdikiu iki vienerių metų
Nuo gimimo iki trečio mėnesio. Klasikinės muzikos klausymasis. Dvispalviai ryškūs paveiksliukai geriausia – juodos ir baltos spalvų. Žaidimai nuo trečio iki šešto mėnesio. „ Kukū “. Žaidimai nuo šešto iki devinto mėnesio ...
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 2 puslapiai
2018 11 15
Žaidimas ir jo vaidmuo vaiko psichiniam vystymuisi
Žaidimas ir jo vaidmuo vaiko psichiniam vystymuisi.
Pedagogikos esės, Esė, 2 puslapiai
2018 01 02
Žaidimų nauda vaikams
Žaidimai. Žaidimų nauda vaikams. Žaidimas mažiems vaikams yra darbas. Auklėtojo vaidmuo. Auklėtojo vaidmuo - padėti kiekvienam vaikui surasti savo žaidimą. Kūrybiniai žaidimai. Kūrybinis žaidimas yra vienas iš svarbiausių ir ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2019 02 13
Žaidimų terapija Tėvų konsultavimo programa įvairiems specialistams
Tėvų konsultavimo programa įvairiems specialistams. Pokalbiai. Tikslas. Mažas nelaimingas katinėlis. Vardai. Kas ta žaidimų terapija? Kas vyksta žaidimų kambaryje? Kuo skiriasi žaidimų terapija ir kasdienių žaidimų? Žaidimų ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2018 03 10
Žinios apie rudenį: rudens gėrybės, gyvosios ir negyvosios gamtinės medžiagos
Viso gero rudenėli. Tikslas – turtinti žinias apie rudenį. Uždavinai patirti. Žaidimai su kinetiniu smėliu. Grupėje atsisveikindami „Uždarėme „Rudenį. Statėme smėlio pilis su gyvąją ir negyvąja gamtine medžiaga. Išvados. ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2019 05 01
Žinių gavimo, įsisavinimo ir perdavimo procesai
Žinių gavimo, įsisavinimo ir perdavimo procesai. Įvadas. Sparčiai didėjant informacijos. Tikslai. Išsiaiškinti informacijos įsisavinimo sampratą. Informacijos įsisavinimo samprata. Atmintis. Gautos informacijos įsiminimas, laikymas ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2018 11 08
Žinių suteikimas apie Kalėdų šventę, tradicijas
Žinių suteikimas apie Kalėdų šventę, tradicijas. Grupė. Vaikų idėjos, pasiūlymai , iniciatyvos. Ugdymosi turinio individualizavimas. Vaikų veikla lauke. Fizinio aktyvumo pratybos.
Pedagogikos planai, Planas, 1 puslapis
2019 04 06
Žodinis loginis mąstymas
Įvadas. Metodika. Tyriamieji. Tyrimo priemonės ir būdai. Tyrimo eiga. Duomenų apdorojimas. Rezultatai ir analizė. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 13 puslapių
2016 04 25
Как учатся школьники Италии
Как учатся школьники Италии. Когда начинается учебный год? Когда заканчивается учебный год? Сколько раз в год бывают каникулы? Сколько ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2018 10 25
Мои школьные клубы
Мои школьные клубы. Понедельник. Футбол круг. В нашей школе. Bторники. Петь круг. Каждый вторник на. Hародные танцы. Для учеников 3 и 4 ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2018 03 13
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema