Pedagogika (81)

2762 dokumentai
Maria Montessori philosophy
Purpose and function. Following the child. Correcting the child. Language and Literacy. The teacher has to follow the work method. Three period lesson. In educational process teacher complies with the provision off. Montessori teacher has to have ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 29 puslapiai
2017 02 20
Marija Pečkauskaitė Šatrijos ragana
Įvadas. Gyvenimo, pedagoginės veiklos bruožai. Vaikų auklėjimas šeimoje. Religija auklėjime. Vaiko dorinimas. Mergaitės idealas pedagoginėje sistemoje. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2014 02 06
Martyno Vainilaičio eiliuotų pasakų veikėjų pasaulis
Martyno Vainilaičio. Eiliuotų pasakų veikėjų pasaulis.
Pedagogikos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2015 03 03
Matematikos pamokų analizė
Norėdama išsiaiškinti integruoto ugdymo naudą mokinių raidai bei ugdymuisi, atlikau tyrimą, kuriuo siekiau išsiaiškinti pedagogų nuomonę apie integruoto ugdymo naudą mokinių ugdymuisi, atlikau integruotų pamokų stebėjimą III ...
Pedagogikos analizės, Analizė, 11 puslapių
2016 02 18
Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija (pristatymas lietuvių ir anglų kalbomis)
Mažeikių merkelio račkausko gimnazija. Istorija. M. Himnas. Auksinės vasaros. Palydi tave. Į kelią, vedantį pirmyn. Kiekvienas žingsnis Tavo. Čia labai svarbus. Plačiau atverk gyvenimo vartus. Uniforma. Today’s Overview. Learning ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2019 01 09
Medžiagos apie žymiausius lietuvių kalbininkus (J. Jablonskį, K. Būgą) pristatymo ypatumai pradinėse klasėse
Įvadas. Jonas jablonskis. Jono Jablonskio biografija. Jono Jablonskio nuopelnai lietuvių kalbai. Kazimieras būga. Kazimiero Būgos biografija. Kazimiero Būgos darbai. Jonas Jablonskis. Kazimieras Būga. Išvados. Literatūra. Priedai.
Pedagogikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2014 05 13
Medžių pažinimas
Ar pažįstate medžius? Na, jei pažįstate, šaunu! Šiandien aš jums papasakosiu dar daugiau! Medžių rūšys. Klevas. Sula. Kodėl rudenį medžiai meta lapus? Organinių. Kuo svarbūs medžiai mūsų planetai? Atsimink. Kas svarbūs mūsų ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 45 puslapiai
2019 01 14
Meno kilmės hipotezės
Meno kilmės hipotezės. Filosofijos skiltis ir aplinkybės , objektas ir metodai. Filosofija kelia klausimus apie pasaulį , žmogaus vietą jame , santykį su žmogų supančia aplinka. Pasaulėžiūros objektas — pasaulis kaip visuma. ...
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 13 puslapių
2016 04 07
Metakalba aprašymas
Metakalba arba Kaip skaityti tarp eilučių. Metakalba. Vertimas. Kai kurie dirgikliai. Kam reikalinga metakalba? Žodžiai - tai dar ne raktas. Žodžiai ir emocinė išraiška. Kirtis. Klišė. Populiari metakalba. Apibendrinimas.
Pedagogikos aprašymai, Aprašymas, 4 puslapiai
2015 11 27
Metodai temai Sukrėtimai (taikyti vaikų grupei)
Užsiemimo veiklos planas, skirtas 4-6 klasių mokiniams. Praktinė veikla. ,,Tuštumos pojūčio panaikinimas‘‘. Kita galima praktinė veikla. Burnso depresijos skalė (Burns Depression Checklist, BDCInterpretavimas. Literatūros sąrašas.
Pedagogikos aprašymai, Aprašymas, 7 puslapiai
2014 12 31
Mitybos įpročiai ikimokykliniame amžiuje
Projektas ,,sveika gyvensena – gyvenimo būdas nuo pat vaikystės. Tikslas – lavinti. Uždaviniai Supažindinti vaikus su produktų (daržovės. Veiklos įgyvendinimo etapai. – Higieniniai įgūdžiai Mitybos režimas. Laukiami rezultatai. ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2020 03 03
Modernios visuomenės kultūros ypatumai
Modernios visuomenės kultūros ypatumai. Dvi nuostatos dėl kultūrų įvairovės.
Pedagogikos esės, Esė, 5 puslapiai
2016 12 05
Mokinio aktyvinimo strategijos pamokoje
Mokinio aktyvinimas orientuojamas į. Šiuolaikinė mokykla. Šiuolaikinis mokymas. Šiuolaikinis mokinys. Mokymo realybės. Pagrindiniai sėkmingo mokymo dėsniai. Aktyvinimo strategijos. Kad įvertintume mokymo strategiją reikia. Veiksmingų ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 47 puslapiai
2018 12 30
Mokinio ir matematikos mokytojo bendradarbiavimo sutartis
Mokinio ir matematikos mokytojo bendradarbiavimo sutartis. Mokytojo pareigos. Reikalavimai mokiniui. Vertinimas.
Pedagogikos pavyzdžiai, Pavyzdys, 3 puslapiai
2018 10 10
Mokinių fizinis aktyvumas ir sveikata
Straipsnio aktualumas. Šio straipsnio analizės tikslas- atskleisti fizinio aktyvumo ir ugdymo svarbą mokinių sveikatai. Straipsnyje nėra analizuojamos, kaip mokykloje taikomos šios fizinio ugdymo sritys. Remiamasi tik ugdymo krūviu, darbo ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2018 10 23
Mokinių mokymosi gerinimas pamokose pasitelkiant IKT
Mokinių mokymosi gerinimas pamokose pasitelkiant IKT. Literatūra.
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2020 04 29
Mokinių mokymosi motyvacijos skatinimas kaip vadybinė problema
Mokinių mokymosi motyvacijos skatinimas kaip vadybinė problema.
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2020 01 26
Mokinių motyvacijos problema technologijų pamokose
Mokinių motyvacijos problema technologijų pamokose. Įvadas. Tyrimo aprašymas. Respondentų pasiskirstymas pagal klases. Išvada.
Pedagogikos tyrimai, Tyrimas, 8 puslapiai
2018 08 10
Mokinių tarybos ir aktyvo nuostatai
Vilniaus simono stanevičiaus progimnazijos mokinių tarybos ir aktyvo nuostatai mokinių taryba ir aktyvas. Mokinių tarybos ir aktyvo pagrindinės funkcijos. Mokinių tarybos rinkimai. Mokinių tarybos pirmininko rinkimai. Mokinių tarybos ...
Pedagogikos aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2017 11 29
Moksleivių vaikinų sąmoningumo ugdymas reflektuojant internetinę pornografiją
Moksleivių vaikinų sąmoningumo ugdymasreflektuojant internetinę pornografiją.
Pedagogikos referatai, Referatas, 3 puslapiai
2014 05 14
Mokslinio straipsnio „Vaikų dienos centro socialinė edukacinė veikla, mažinant vaiko socialinę atskirtį“ analizės pristatymas
Mokslinio straipsnio „Vaikų dienos centro socialinė edukacinė veikla. Straipsnio autorė Kristina. Aktualumas. Autorė straipsnio problematiką grindžia remdamasi Lietuvos ir užsienio mokslininkų atliktais tyrimais (Mayes. Problemos ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2020 05 06
Mokslo ir technologijų parkai Lietuvoje: tikslas, veikla, rezultatai
Įvadas. Mokslo ir technologijų parkai Lietuvoje. Išvados. Literatūros sąrašas.
Pedagogikos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2019 06 05
Mokslo įtaka asmenybės tobulėjimui
Remdamasis savo patirtimi, turiu pripažinti, kad būtent ankstyvajame mokykliniame amžiuje yra apsprendžiamos tam tikros mokymosi kaip intelektinio ir psichologinio simbiozinio reiškinio tendencijos. Kuo anksčiau yra pasiekiamas mokymosi ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 2 puslapiai
2012 02 22
Mokykla – nuolatinės kaitos ir naujovių iniciatorė bei diegėja
Projekto tikslas. Projekto galimybės. Projekto dalyviai. Nach den Spuren unserer. Persönlichkeiten. Erasmus+projekto. galutiniai produktai. Geografijos kabinetas. Istorijos kabinetas. Chemijos kabinetas. Biologijos kabinetas. Direktoriaus ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 58 puslapiai
2017 09 27
Mokyklinės uniformos kuriami eskizai
Konspektas. Pamokos tema Mokyklinės uniformos kuriami eskizai. Uždaviniai. Supažindinti su uniformos istoriją. Lavinti eskizo kompozicijos įgūdžius, juos aptarti lyginat tarpusavio. Žadinti mokinių kūrybą. Sąvokos. Iliustracinė ...
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2016 08 08
Mokyklos baimė
Įvadas. Mokyklos baimė. Dėstymas. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos esės, Esė, 6 puslapiai
2019 11 12
Mokyklos bendruomenes tradicijos
Kauno Martyno Mažvydo pagr. mokyklos bendruomenės tradicijos. Tradicija. Užgavėnės. Nerūkau – sveikai gyvenu. Paskutinio skambučio šventė. Adventiniai poezijos skaitymai. Kauno miesto mokinių konferencija „Knyga mūsų pasaulyje“. ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 05 30
Mokyklos kultūros kaita
Įvadas. Mokyklos kultūros kaita. Organizacijos kultūros samprata. Organizacijos kultūros funkcijos. Mokyklos kultūra ir jos diagnozavimas. Mokyklos kultūros kaita. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2019 03 27
Mokyklos nelankantys vaikai
Mokyklą nelankantys ar mokymosi motyvacijos sutrikimų turintys vaikai bei jų mikroaplinka. Mokyklos nelankymo socialinės ir pedagoginės priežastys.
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2014 05 07
Mokyklos nelankymo priežastys
Švietimas – veikla. Kas yra mokyklos. nelankantys ir vengiantys ją lankyti vaikai? Vaiką vengiantį lankyti mokyklą (jos nelankantį) apibrėžiame kaip mokinį. Piktybinis pamokų nelankymas dažniausiai būna ne problema. Netinkamai savo ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 12 30
×
117 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo