Pedagogika (82)

2524 dokumentai
Tėvų konsultavimas priešmokykliniais klausimais
Tėvų konsultavimas priešmokykliniais klausimais. Bendravimas su tėvais. Pedagogo bendravimo stilius. Kūno kalba. Nuostatos bendraujant. Aktyvus klausimas. Aktyviai klausytis trukdo. Bendravimo kliūtys. Nemalonios informacijos pranešimas. ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2017 02 13
The system of Education in The US, The UK and Lithuania
The system of Education in The US, The UK and Lithuania. Content. The System of Education in the United States. Is the education system the same in the whole country? Is education free? At what age is education compulsory? What are levels of ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 41 puslapis
2018 12 13
Trakų r. Rūdiškių gimnazijos darbuotojų tobulinimo problematika
Įvadas. Apklausos duomenų pateikimas ir apibendrinimas. Literatūros sąrašas. Priedas.
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2019 02 18
Trečios – ketvirtos klasių mokinių fizinis aktyvumas pamokų metu ir laisvalaikiu
Trečios – ketvirtos klasių mokinių fizinis aktyvumas pamokų metu ir laisvalaikiu. Pedagogikos psichologijos aprašomasis tyrimas. Klaipėda. Pedagoginė psichologija – psichologijos šaka. A Aprašomieji tyrimai b koreliaciniai tyrimai c ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2016 06 26
Triukšmo - šėlsmo žaidimai: privalumai ir trūkumai
Grubus ir švelnus žaisti. Skirtumai tarp berniukų ir mergaičių grubus ir žvirgždas. Grubus ir švelnus žaisti su tėvais.
Pedagogikos aprašymai, Aprašymas, 4 puslapiai
2019 02 22
Tvirtos mūsų šaknys Kaunas. Algirdas Saugirdas. Algirdas Saugirdas - Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas. M. Baigė Kauno medicinos institutą. Įvertinimai. M. Gavo Lietuvos nepriklausomybės medalį. Paulius Saudargas. M. Baigė ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2017 05 14
Tvyrantys vaikystės mitai šiuolaikinėje visuomenėje
Tvyrantys vaikystės mitai šiuolaikinėje visuomenėje Darželis – tai uždaras kambarys vaikui. Tėvai darželio gyvenime nedalyvauja. Ikimokyklinio ugdymo pedagogas – tik auklė.
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2019 01 02
Typowe błędy językowe w Twoim środowisku szkolnym i ich przyczyny
Typowe błędy językowe w Twoim środowisku szkolnym i ich przyczyny. Błędy językowe możemy podzielić na. Błędy ortograficzne. Błędy interpunkcyjne. Błędy graficzne. BŁędy wewnątrzjęzykowe. Błędy systemowe. Błędy gramatyczne. ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2019 03 21
Ugdomasis poveikis: Piešimas pieštuku ir tušinuku
Ugdomasis poveikis: Piešimas pieštuku ir tušinuku. Įvadas. Ugdomasis poveikis. Išvados. Literatūra. Taisyklinga sėdėsena. Priedas. Taisyklingas piešimo priemonės laikymas.
Pedagogikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2018 10 30
I. Tikslas ir uždaviniai. Dalyviai. Vykdymo laikas ir vieta. Laukiami rezultatai. Projekto eiga. Įgyvendinimo rezultatas.
Pedagogikos planai, Planas, 11 puslapių
2019 05 06
Ugdomosios veiklos planas: sveikos mitybos skatinimas
Ugdomosios veiklos planas: sveikos mitybos skatinimas.
Pedagogikos planai, Planas, 2 puslapiai
2019 05 08
Ugdomosios veiklos planas: upių pažinimas
Ugdomosios veiklos planas: upių pažinimas.
Pedagogikos planai, Planas, 2 puslapiai
2019 03 27
Ugdomosios veiklos planavimas
Ugdomosios veiklos planavimas. Kam gi to reikia? ? Pedagogo veiklos ruožai. Ilgalaikiai (perspektyviniai,metiniai) planai. Trumpalaikiai (savaitės) planai. ŠMM UPC rekomenduojami trumpalaikio planavimo variantai. (iki 2018 metųPlanavimo ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2019 09 22
Ugdymas ankstyvajame amžiuje
Ugdymas/-is ankstyvajame amžiuje. Šiandienos nuostata į mažo vaiko ugdymą lopšelyje. Ikimokyklinio ugdymo organizavimo modeliai. Išskirtiniai mažų vaikų poreikiai. Ankstyvojo amžiaus vaikų poreikius atitinkanti aplinka. ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2019 01 31
Ugdymas pirmykštėje bendruomenėje
Tema ugdymas pirmykšėje bendruomenėje. Dėstytoja sigita saulėnienė. Pirmykščio ugdymo pagrindai. Pirmykštis ugdymas yra savaiminga asimiliacija. Ugdymo veikėjai. Visų pirma. Ugdymo gėrybės. Technika kokią turėjo pirmykštis ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2018 11 16
Ugdymo filosofija konspektas (2)
UGDYMO FILOSOFIJA / Klausimai tarpiniam atsiskaitymui Ką reiškia žodis “ filosofija ” ir kas yra ugdymo filosofija Ugdymo filosofija. Trumpai apibūdinkite sofistų požiūrį į tiesą bei jų veiklą apie V. prieš Kr. . Sofistai mokė. ...
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2016 03 10
Ugdymo metodai ir jų pavyzdžiai
Ugdymo metodai ir jų pavyzdžiai pamokoje. Mokymo metodų pavyzdžiai pamokoje. Abiejų Tautų Respublika ATR XVIII. antroje pusėje. Valstybės padalijimų padariniai to meto visuomenei. Išankstinio orientyro metodas. Sovietų Sąjungos ...
Pedagogikos pavyzdžiai, Pavyzdys, 17 puslapių
2015 11 22
Ugdymo mokslo raida
Savarankiško darbo užduotis Nr. Tema. Metodiniai nurodymai , pavyzdžiai , reikalingos priemonės darbui atlikti. Savarankiško darbo užduoties vertinimo kriterijai Pažymys ir trumpas pasiekimų apibūdinimas.
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 2 puslapiai
2017 05 28
Ugdymo mokymo planas: Nutukimai vaikų 7-13 metų amžiaus rate
Programos tikslai ir numatomi gebėjimai. Vaikai turi gauti pagrindines žinias. Programos tikslas ir numatomi gebėjimai.
Pedagogikos planai, Planas, 3 puslapiai
2018 10 23
Ugdymo planas: Šeimos planavimas
Programos tikslai ir numatomi gebėjimai. Vaikai turi gauti pagrindines žinias. Mokymo planas (1Nutukimas vaikų ( 7-13 METŲ) rate. Programos tikslai ir numatomi gebėjimai. Vaikai turi gauti pagrindines žinias. Programos anotacija. Trukmė. ...
Pedagogikos planai, Planas, 3 puslapiai
2018 10 23
Ugdymo proceso modelis - suprasti, apibūdinti rudenėjančios gamtos pokyčius
Ugdymo proceso modelis - suprasti, apibūdinti rudenėjančios gamtos pokyčius.
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2017 02 17
Ugdymo proceso tobulinimo gairės
Sąvokų žemėlapio pristatymas „ Ugdymo proceso tobulinimo gairės “. Mokytojo vadybinių funkcijų minčių žemėlapis.
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2019 10 13
Ugdymo rezultatų vertinimas
Ugdymo rezultatų vertinimas. Mokymo validumas. Žinių , gebėjimų perdavimo validumas. Vidinis organizacinis validumas. Multiorganizacinis validumas.
Pedagogikos aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2016 01 06
Ugdymo sistemos (2)
Dainelė „Vabaliukų dainelė per lietų“. Vedančioji. Na, Skėti ar patiko tau dainelė? Matau, jok nesulauksim kol litus nustos lijęs – bet mes vis tiek eisme pasivaikščioti. Aš visiems po skėti duosiu ir lietus mums nebaisus! ...
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 26 puslapiai
2017 12 05
Ugdymo sistemos aprašymas
Taikomųjų mokslų licėjaus ugdymo koncepcija ir vertinimo sistema : integralus ugdymas, humanistinė pedagogika, vertinimas, ugdymo(si) procesas, būreliai (ir prailginta grupė).Integralus ugdymas – užtikrina ugdymo proceso ...
Pedagogikos aprašymai, Aprašymas, 1 puslapis
2016 04 07
Ugdymo sistemų konspektas
Ugdymas pirmykštėje visuomenėje. Iniciacijos. Ugdymas senovės Graikijoje Spartos ir Atėnų ugdymo tikslai. Žymiausi graikų pedagogai. Antikos pedagogikos teorijos pradininkai Sokratas. Platonas it kt. Ir jų pedagoginės idėjos. S ...
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 67 puslapiai
2019 04 05
Ugdyto turinio kūrimas ir valdymas
Ugdymo turinio kūrimas ir valdymas Egzamino užduotis Užduoties vertė – 50 proc. Galutinio vertinimo. Nuosekliai einančioms pamokos. Anotacija. Temos ir numatomų veiklų trumpas aprašymas. Mokymosi etapo tikslas. Lietuvių kalba ...
Pedagogikos planai, Planas, 3 puslapiai
2019 12 02
Ugdytojų požiūris į vykdomą socioedukacinę veiklą nepilnamečių resocializacijos institucijose
Ugdytojų požiūris į vykdomą socioedukacinę veiklą nepilnamečių resocializacijos institucijose. Pranešimo tikslas. Tyrimo metodologija. Tyrimas parodo tyrimo dalyvių gebėjimų organizuoti ir vykdyti socioedukacinę veiklą raišką. ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2015 05 07
UK and American universities
UK and American universities. Šiauliai university. Faculty of Educational Sciences and Social Welfare. Content. Introduction University of Liverpool Faculties and schools Campus Students life University of California. ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2017 11 14
Uniformos įvedimas mokykloje
Projekto idėjos konkurso paraiška. bendra informacija. Prašymo parengimas savivaldybei dėl finansavimo. Sutarties pasirašymas su siūvykla dėl kainos ir medžiagų. Veikla Veiklai įgyvendinti reikalingi ištekliai Surinkti Ignalinos ...
Pedagogikos projektai, Projektas, 3 puslapiai
2018 01 13
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!