Pedagogika (83)

2773 dokumentai
Mokytojos elgesys situacijos analizė
Klasė turistiniame žygyje. Skaisčiai liepsnoja laužas. Išdainuotos visos dainos, pavalgyta vakarienė. Tokia jauki tyla plevena aplink...O kad taip „žiedelį“ padalinus! - pasiūlo Jonas, vienas išmoningiausių vienuoliktokų. ...
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2017 10 17
Mokytojos pastabos, moralizavimas mergaitei - paveikslo nagrinėjimas
Paveikslėlis. Mokytojos pastabos, moralizavimas mergaitei. Klausymai. Kokia pedagogės reakcija pavaizduota paveikslėlyje. Atsakymai. Pedagogė yra supykusi ant mergaitės. Paveikslėlyje pavaizduota mergaitė jaučiasi nusiminus. Kai kuriems ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2018 01 08
Montessori preschool
X montessori preschool. Vision. Mision. Core values. Prechool goals. Academic goals. X ms works. Maria motessori said. the intellect builds up its store of practical ideas thruogh contact with. X ms. Montessorians. Five areas of knowledge.
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 10 16
Motivational Letter: communication studies in the UK
Motivational Letter: communication studies in the UK.
Pedagogikos laiškai, Laiškas, 2 puslapiai
2019 04 02
Muziejų diena scenarijus
Programa. Skamba M. Oginskio “Polonezas”(Atsisveikinimas su tėvyne). Skamba J. S. Bacho “Arija”ir L. Bokerini “Menuetas”. Skamba Žano Bacho Offenbacho. Skamba F. Šuberto “Serenada” ir Zdenek Fibich „Poema“. Skamba Antoninas ...
Pedagogikos scenarijai, Scenarijus, 5 puslapiai
2013 08 26
Muzikos integravimas į dailę: dainelės piešimas
Savarankiško darbo tikslas. Integruotos veiklos pavyzdys 4 – 5 metų vaikams. Dainelės mokymas ir pristatymas.
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2019 12 07
Muzikos reikšmė kūdikystėje
Įvadas. Muzikos svarba kūdikiams. Tinkamos muzikos pasirinkimas. Programos, kuriose mažyliai muzikuoja. Klausymąsis ir dainavimas vaikui. Pirktiniai vaiko žaislai. Muzikos instrumentų nauda. Išvados. Literatūros ir kitų informacijos ...
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2019 02 12
Muzikos terapija dirbant ikimokyklinio ugdymo įstaigoje su vaikais
Muzikos terapija dirbant ikimokyklinio ugdymo įstaigoje su vaikais , kurie turi autizmo spektro sutrikimą. Praktinių pavyzdžių pristatymas. Analizuoti vaizdo įrašai.
Pedagogikos esės, Esė, 6 puslapiai
2020 04 07
Narkomanijos problema jaunimo tarpe ir sprendimo galimybės
Įvadas. Priežastys dėl kurių jaunimas vartoja narkotines medžiagas. Biologinės priežastys. Asmenybės ypatybės ir psichotropinės priežastys. Socialinės priežastys. Narkotikų poveikis ir jų vartojimo pasekmės. Narkomanijos ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2016 02 10
Nauji mokymosi scenarijai įtraukiantys mokinius mokytis
Kas motyvuoja naująją karta? Kodėl reikia keisti ugdymo procesą? Europos ir Lietuvos mokyklų dalyvavimas inovatyvių scenarijų diegime. ITEC scenarijus Šviežio oro gūsis. ITEC scenarijus Mokiniai kuria gamtos mokymosi išteklius. ITEC ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2018 11 27
Naujų mokslo metų švietimo prioritetiniai darbai
Naujų mokslo metų švietimo prioritetiniai darbai. Bendras tikslas - kiekvieno vaiko sėkmė. Sėkmingi praėjusių metų darbai. Išlaisvintas kūrybingumas. Saugus ir sveikas vaikas. Kretingos Marijono Daujoto vidurinė mokykla. Mokinių ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 42 puslapiai
2017 05 13
Naujų raidžių š ir garso š mokymas
Naujų raidžių š ir garso š mokymas. Tema. Mokymosi situacija. Mokymosi uždavinys. Metodai. Mokymosi priemonės. Informacijos šaltiniai. Pamokos eiga. Priedai.
Pedagogikos planai, Planas, 7 puslapiai
2020 03 26
Nedarnių šeimų vaikų, bendravimo sunkumų, šalinimo strategijos
Nedarnių šeimų vaikų bendravimo sunkumų šalinimo strategijos. E. Korsakienė. Bendravimas – tai viena pagrindinių žmogaus vertybių. Nedarni šeima –. Nepilnos šeimos atsiradimo priežastys Nepilna šeima po skyrybų. Skyrybos ir jų ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2015 04 28
Neformalusis muzikinis švietimas vaikų patirčių kontekste: įtraukusis ar ribojantis?
Neformalusis muzikinis švietimas vaikų patirčių kontekste įtraukusis ar ribojantis? Straipsnio idėja. Straipsnyje analizuojama besimokančiųjų muzikos mokyklose patirtis. Naudoti tyrimo metodai. Dalyvavo 16 muzikos mokyklose ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2020 04 29
Nepilnamečių prostitucija
Prostitucija yra viena prekybos žmonėmis rūšių, turinti prekybos lytinių santykių pakraipą. Prostitucija žinoma nuo senų laikų, todėl neretai vadinama „seniausia profesija“. Daugumoje Europos valstybių prostitucija yra legalus ...
Pedagogikos esės, Esė, 4 puslapiai
2017 01 02
Nerealizuoti ypatingi gabumai
Nerealizuoti ypatingi gabumai. Padidintas jaudrumas arba išgyvenimų intensyvumas. Raidos netolygumas arba asinchroniškumas. Kaip elgtis su tokiais vaikais. Yra du pagrindiniai metodai , kurie leidžia atpažinti gabų vaiką IQ nustatymas. ...
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2017 12 13
Netradicinė veikla: Šachmatai
Karalius neturi kur bėgtiKaralius negali nukirsti valdovės, nes ją gina rikisJuodųjų žirgas negali nukirsti valdovės, nes yra surištas bokšto. Karalius neturi kur trauktis (šalia baltųjų karaliaus eiti negali).
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2020 05 16
Netradicinės aplinkos kūrimas, vaikų pažintinių gebėjimų lavinimas
*Individuali veikla Piešimas – klijavimas, lipdymas, įvairių dažų maišymas išgaunant skirtingus atspalvius, tapyba pirštais, tapyba pėdučių pagalba. *Darbas grupelėse Skalbinių spaustukai pincetinio griebimo lavinimui.
Pedagogikos projektai, Projektas, 5 puslapiai
2020 05 08
Netradicinės lėlių teatro priemonės vaikų vaidinimuose
Įvadas. Vaidyba ir pažinimas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų vaidyba. Lėlių terapijos. Vaidyba integruojant į kitas ugdomasias veiklas. Vaiko emocinis-socialinis ugdymas vaidybinėje veikloje. Netradicinės lėlių tetro priemonės. Išvados. ...
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2020 02 24
Netradiciniai žaidimai
Susipažinimo žaidimai. Ant kėdžių. Cip - cap. Bumpty bum bum bum. Dovana ir interviu. Gyvulių prižiūrėtojas. Globėjas. Ieškomas nusikaltėlis. Mano vardas - tavo sumanymai. Mėgstamiausias pyragaitis. Keturi vardai. Portretas. Vardas ...
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 35 puslapiai
2020 02 19
Nowadays students face a lot of pressures What causes them?
Nowadays students face a lot of pressures What causes them?
Pedagogikos rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2020 06 24
Nuotolinio mokymosi galimybių tyrimas
Nuotolinio mokymosi galimybių tyrimas. Įvadas. Literatūros apžvalga. Kas yra aukštosios mokyklos studentai. Besimokančiųjų poreikiai. Tyrimo rezultatai.
Pedagogikos tyrimai, Tyrimas, 10 puslapių
2020 03 11
Olandijos švietimo sistema
Olandijos švietimo sistema. M Tarptautinės. Pradinis ugdymas. Valstybinių ikimokyklinių įstaigų. Vidurinis ugdymas. Išlaikyto pradinės mokyklos egzamino rezultatai iš dalies lemia. Mokyklos turi labai daug ugdymo procesui reikalingų ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2019 01 06
Orientavimo erdvėje lavinimas
Patarimai tėvams. Grafiniai darbai. Tikslas Išmokti, kur kairė pusė, kur dešinė. Tikslas Suvokti daiktų padėtį mūsų aplinkoje. Tikslas Suvokti kur kairė, kur dešinė. Tikslas Suvokti kryptį,(į kairę į dešinę, aukštyn, žemyn). ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 52 puslapiai
2018 12 01
Ovido Dekrolio pedagoginės idėjos
Ovido Dekrolio pedagoginės idėjos. O. Dekrolis- pedagogas reformatorius. Ovidas Dekrolis- blegų. Ovidas Dekrolis gimė. Galiausiai susidomėjo vaikų dvasinės sveikatos klausimais ir tolesnius savo tyrimus paskyrė jiems. Pasiekęs pozityvių ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2019 02 08
Paauglių ankstyvų lytinių santykių problemos ir jų priežastys
Tyrimo tikslas , uždaviniai ir hipotezės. Tyrimo problemą sudaro. Tyrimo tikslas. Teoriniai metodai. Klausimyno aprašymas. ( Mielas paauglį (. Ačiū už dalyvavimą ir nuoširdžius atsakymus.
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2017 12 18
Paauglystė pedagogikos referatas
Įvadas. Vidinio pasaulio atradimas. Prastas savęs vertinimas. Sujaudintos emocijos. Kova su suaugusiaisiais. Tapatybės formavimasis. Eriksonas apie tapatumo krizę. Išvados.
Pedagogikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2017 05 13
Paauglystės aprašymas
Tėvai – auklėjimo veikėjai iš prigimties. Auklėjimą šeimoje galima suprasti kaip asmenybės ugdymą , jos prigimties plėtojimą , dorinimą. Atsargiai - paauglystė. Paauglystė – ne liga.
Pedagogikos aprašymai, Aprašymas, 3 puslapiai
2017 05 24
Pabėgimo kambarys
Pabėgimo kambarys. Jūs turite pabėgti iš kambario. Pirma užuomina kabo nuo lubų. Antra užuomina. Spausti čia. Trečia užuomina. Šį daiktą reikia laistyti, jis vykdo fotosintezę. Ketvirta užuomina. Jos raudonos spalvos ir įdėtos į ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2018 12 26
Padavimų badmintone technika ir taisyklės
Įvadas. Badmintono padavimai. Padavimo atlikimo ir jo priėmimo pusės. Trumpasis padavimas. Plokščiasis padavimas. Tolimas – aukštasis padavimas. Badmintono padavimų taisyklės. Badmintono technikos pagrindai. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2013 10 13
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo