Pedagogika (83)

2501 dokumentas
Vaikų turinčių intelekto sutrikimų ugdymas
Intelekto sutrikimas. Intelekto sutrikimas – pasireiškiantis pažintinės veiklos. Intelekto sutrikimas apibūdinamas kaip protinių sugebėjimų nukrypimas nuo normos. Protinį vaiko vystymąsi sąlygoja ne tik nurodytos sutrikimo ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2019 11 13
Vaikų ugdymas Požiūrio į vaikystę kaita Vaiko kultūra
Vaikų ugdymas/-is veikla. Ugdymas/-is veikiant (patirtinis ugdymas/-is. Vaikų ugdymas/-is veikla. Vaikų ugdymo/-si veikla samprata. Ugdymas/-sis veikla. Ugdymas/-is veikiant (patirtinis ugdymas/-is ugdymas/-is darantKodėl ugdymas/-is ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 30 puslapių
2019 11 07
Vaikų ugdymas teatru
Meno vieta gyvenime, kokia ji? Kas yra teatras? Koks yra teatro „slaptasis ginklas“? Ar teatre dirbti lengviau, nei gyventi? Koks yra vaikas šiandien, kas yra už tai atsakingas?Mano nuomone, teatras turi savo „slaptąjį ...
Pedagogikos esės, Esė, 2 puslapiai
2018 12 06
Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrojo lavinimo organizavimas panevėžio miesto savivaldybėje
Darbo uždaviniai. Funkcijos įgyvendinimas vietos savivaldos lygmeniu. Skyrius, įgyvendinantis vaikų, jaunuolių ir suaugusiųjų bendrojo lavinimo fukciją. Panevėžio miesto savivaldybės indėlis į vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 07 05
Vaikų, turinčių kochlearinių implantų, charakteristika bei ugdymo ypatumai
Įvadas. Klausa. Klausos procesas. Klausos praradimas. Kochleariniai implantai. Trumpai apie kochlearinę implantaciją. Kas yra kochlearinis implantas. Išorinis kalbos procesorius. Implantas. Kaip veikia kochlearinis implantas. Kochlearinius ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2017 01 17
Vaikui pavojingos aplinkos prevencija
Vaikui pavojingos aplinkos prevencija. Vaiko aplinka skirstoma. Asmeninę erdvę Visuomeninę erdvę Mokyklos erdvę Šeimos ervdę. Asmeninė erdvė. Tai erdvė, kuri susidaro tarp mūsų ir kitų dazniausiai labai artimu žmonių. Problemos. ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 06 30
Vaizdinis sluoksnis
Vaizdinis konkretusis kūrinio sluoksnis vaizduojamasis pasaulis. Kūrinio vaizduojamąjį pasaulį sudaro. Įvykiai , situacijos , žmonių poelgiai , jausmai bei mintys , veiksmo laiko ir vietos aprašymai. „ Baltosios eilės ". Vaizdinės ...
Pedagogikos recenzijos, Recenzija, 7 puslapiai
2017 01 04
VBE kriterinis vertinimas
VBE kriterinis vertinimas. Tikslas. Dokumentai. Esminės 2013 metų naujovės. VBE kriterinio vertinimo paskirtis. Keletas pastabų apie VBE kriterinio vertinimo įvedimą. Esminės sąvokos ir principai. VBE pasiekimų lygių. Užsienio kalbų ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2016 07 07
Veikla rajono vadovams planas
Galutinis vaiko pasiekimų rezultatas - uždavinys.
Pedagogikos planai, Planas, 3 puslapiai
2016 11 06
Veiklos planas: aplinkos pažinimas, tyrinėjimas
Savaitės veiklos planas Veiklos sritys aplinkos pazinimas , tyrinėjimas. Tema Spalvota vaikystė.
Pedagogikos planai, Planas, 1 puslapis
2019 01 23
Veiksmo savaitė be patyčių, programa
Pratimas "Stebėtoja Musė"  – sužinos,  kaip atpažinti patyčias, kur ir kada jos vyksta, patyčių atpažinimo įgūdžius bandys pritaikyti čia ir dabar.„Gerų darbų rankos“ Prisimins, apgalvos patirtus įspūdžius, ją ...
Pedagogikos programos, Programa, 1 puslapis
2019 09 29
Velykiniai žaidimai
Velykinės žaidimai margučių slėpynės. Kiaušinis ant šaukšto. Jūs , vaikai , taip darykit , kaip kiškutis daro. Ridenam , ridenam.
Pedagogikos aprašymai, Aprašymas, 1 puslapis
2017 04 17
Velykų šventės renginys
Renginys „ velykų kiškienė “. Renginio planas Ugdymo įstaiga. Tema „ VELYKŲ KIŠKIENĖ “ Ugdymo tikslai. Renginio eiga Įvadinė dalis. Kodėl dažo kiaušinius. Individuali refleksija pasibaigus renginiui.
Pedagogikos scenarijai, Scenarijus, 8 puslapiai
2019 09 15
Vertybių ugdymas pradiniame ugdyme
Turinys. Įvadas. Vertybių samprata. Vertybės teorija. Vertybių ugdymas pradiniame ugdyme. Išvados. Literatūros sąrašas.
Pedagogikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2017 10 27
Viduramžių mokyklos ir universitetai skaidrės
Viduramžių mokyklos ir universitetai. Pirmosios mokyklos buvo kuriamos prie bažnyčių ir vienuolynų. Augant miestams, juose imtos kurti katedrų mokyklos. Mokykloje mokiniai mokėsi septynių pagrindinių dalykų gramatikos. Ilgainiui ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2018 11 27
Vienos dienos ugdomoji veikla, kai aprašomas vertinimas: Saugus elgesys namuose ir patalpose
Vienos dienos ugdomoji veikla, kai aprašomas vertinimas: Saugus elgesys namuose ir patalpose.
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2019 10 02
Viktorina Įvairūs klausimai
Turas. sportas. Kokia sporto šaka vadinama šachmatais ant ledo? Koks yra labiausiai žiūrimas sportas pasaulyje? Kokia yra populiariausia sporto šaka kine? Kokia yra vienintelė šalis, kuri dalyvavo visuose pasaulio futbolo čempionatuose? ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 45 puslapiai
2017 04 01
Vilniaus universitas - LDK kultūros ir mokslo centras
Įvadas. Istorija. Vilniaus universiteto įkūrėjas Steponas Batoras. Dėstomieji dalykai ir pratybos. Vilniaus akademijos spaustuvė. Profesoriai. Baroko architektūra ir Vilniaus universitetas. Studentai. Vilniaus universitetas šiandien. ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2018 05 16
Vilniaus universitetas pristatymas
Vilniaus universitetas. Istorija. Pirmieji jėzuitai į Vilnių atvyko 1569 metais ir 1570 m. M. M. – studentai masiškai dalyvavo sukilime. Po 1918 m. Paskelbus nepriklausomybę, Lietuvos Valstybės Taryba 1918 m. TSRS vėl okupavus. ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2018 06 03
Vilniaus universitetas projektas
Vilniaus Universitetas. Fakultetai. Institutai. Kiti padaliniai. Studentu laisvalaikis. Universiteto kiemeliai. Didysis kiemas. M. K. Sarbievijaus kiemas. Bibliotekos kiemas. Observatorijos kiemas. Abiejų Tautų Respublika ir Rusijos imperija. ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 38 puslapiai
2017 11 10
Vilniaus universitetas XIX a.
Vilniaus universitetas XIX a. Didelę reikšmę Lietuvos kultūrai turėjo Vilniaus universitetas. (Universiteto observatorijos kiemas XIX a. Antrajame ketvirtyje. Universitete buvo bendraujama lenkų kalba. Mokslo kilimas. Universitetą garsino ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2018 04 02
Vilniaus universiteto įkūrimo aplinkybės
Įvadas. Pastangos įsteigti vilniaus universitetą. Valerijono Protasevičiaus veikla ir jėzuitų ordino įkūrimas Vilniuje. Tikslo įgyvendinimas ir universiteto įkūrimas 1579 metais. Stepono Batoro privilegija. Popiežiaus Grigaliaus XIII ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2018 12 29
Visuomenės teisinio švietimo programa, jos priemonės
Visuomenės teisinio švietimo programa, jos priemonės. Programos įgyvendinimą koordinuoja Teisingumo ministerija 2004 m. Programos tikslas Sudaryti galimybes visuomenei įgyti teisinių žinių ir gebėjimų. Programos įgyvendinimo ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2017 03 30
Visus įsukančios šventės: pamokos planas
Pamokos tema Visus įsukančios šventės. Klasė 4 Tikslai ir uždaviniai Išklausę mokytojo pasakojimo gebės pasakyti 1-2 Lietuvoje rengiamų folkloro festivalių pavadinimus, paaiškins kodėl jie rengiami. Temos dėstymas Visa informacija ...
Pedagogikos planai, Planas, 2 puslapiai
2017 05 05
Vokietijos švietimo sistema skaidrės
Vokietijos švietimo sistema. Švietimo politikos formavimas. Atsakomybė už švietimo politikos formavimą Vokietijoje labiausiai Priklauso “žemių” valdžios institucijoms. Mokslo kainos. Valstybinis švietimas Vokietijoje yra nemokamas ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2018 03 29
Vydūno idėjų taikymas organizuojant ugdymo/si procesą
Vydūnas. Veikla ir pagrindinės idėjos. Vydūno idėjų taikymas organizuojant ugdymo/si procesą.
Pedagogikos analizės, Analizė, 3 puslapiai
2015 01 12
Žaidimai pamokos metu
Žaidimai pamokos metu Estafetė ,, Nunešk klausimą , parnešk atsakymą “. Atspėk kas esi.
Pedagogikos uždaviniai, Uždavinys, 3 puslapiai
2017 11 20
Žaidimai pojūčiams
ŽAIDIMAI POJŪČIAMS Žaidimas „ Prisimink spalvas ir formas “. Kur yra daiktas. Žaidimas „ Namų tvarkytoja “. Stok , tūpk , apsisuk. Žvakės siuntimas ratu. Balionai ir skarelės.
Pedagogikos aprašymai, Aprašymas, 3 puslapiai
2019 09 29
Žaidimai su didaktiniais žaislais, vaikų judesių lavinimas
“Batukas su raišteliu”. Spalvingas medinis batukas su kilputėmis ir raišteliais. "Lopas". Į medinę lentelę įdedamas "Lopas" ir su prie raištelio pritvirtintu pagaliuku "Prisiuvamas". “Mašinėlės”. Mašinėlę ridena grindimis arba ...
Pedagogikos aprašymai, Aprašymas, 6 puslapiai
2015 11 05
Žaidimai su kūdikiu iki vienerių metų
Nuo gimimo iki trečio mėnesio. Klasikinės muzikos klausymasis. Dvispalviai ryškūs paveiksliukai geriausia – juodos ir baltos spalvų. Žaidimai nuo trečio iki šešto mėnesio. „ Kukū “. Žaidimai nuo šešto iki devinto mėnesio ...
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 2 puslapiai
2018 11 15
×
Namų darbų pagalba 24/7