Pedagogikos planai

231 dokumentas
Savaitės planas darželyje
9,5( 4 atsiliepimai )
Savaitės veiklos planas. Veiklos sritys. Vaikų veikla Tarpinis vaikų pasiekimų rezultatas veikloje , kuris vestų į galutinį rezultatą. Vaiko stebėjimas stebimas vaikas , jo amžius. Tikslo pasirinkimo motyvas. Stebėjimo tikslas. ...
Pedagogikos planai, Planas, 3 puslapiai
2016 04 01
Ugdomosios veiklos savaitės planas Paukščiai
9( 2 atsiliepimai )
Ugdomosios veiklos savaitės planas. Tikslai gilinti žinias apie paukščius , puoselėti meilę gamtai. Ugdomoji veikla visai vaikų grupei. Ugdomoji veikla vaikų grupelėms „ vitražas “. „ Lizdelis “. „ Spalvotas paukščiukas “. ...
Pedagogikos planai, Planas, 2 puslapiai
2015 04 06
Ugdomosios veiklos savaitės planas
Ugdomosios veiklos savaitės planas. Planuojama ugdomoji veikla. Tikslas(ai) Bandyti įprasti laikytis higienos ir savarankiškai apsitarnauti. Bandyti suprasti kas padeda būti sveikam. Uždaviniai. Pasimokyti pačiam praustis rankas ir veidą, ...
Pedagogikos planai, Planas, 2 puslapiai
2014 03 17
8 klasės auklėtojo veiklos planas
9,2( 6 atsiliepimai )
Klasės auklėtojo tikslai ir uždaviniai. Tikslai. Siekti mokymosi įgūdžių kokybės gerinimo ir teigiamos mokymosi motyvacijos. Ugdyti pilietinį aktyvumą, skiepyti tvirtas dorovines nuostatas. Efektyvinti pedagoginės, psichologinės ir ...
Pedagogikos planai, Planas, 3 puslapiai
2014 05 07
Ikimokyklinio ugdymo veiklos planas
9,3( 3 atsiliepimai )
Ugdomosios veiklos. Ugdomosios veiklos pavadinimas. Ugdymo uždaviniai. Ugdymosi aplinka ir priemonės. Vaikų amžius. Sakytinė kalba. Meninė raiška. Visos grupės veikla pažinimo diena. Jaunasis geografas. Išvyka į spektaklį. Lėlių ...
Pedagogikos planai, Planas, 2 puslapiai
2016 02 05
Atvira veikla darželyje Paukščių karuselė planas
9,3( 3 atsiliepimai )
Skuodo vaikų lopšelis darželis. Atvira veikla „ paukščių karuselė “ planas - konspektas. Tema „ paukščių karuselė “. Vaikų apklausa kas yra paukštis ? Kokius paukščius pažįstate. Kaip atrodo paukštis Kuo paukščiai ...
Pedagogikos planai, Planas, 7 puslapiai
2017 01 29
Ikimokyklinės grupės ugdomosios veiklos savaitės planas Tema: Mano gimtinė Lietuva
Išplėstinis ikimokyklinio ugdymo grupės savaitės veiklos planas parengtas padedant auklėtojai IKIMOKYKLINĖS GRUPĖS 5m. Ugdomosios veiklos savaitės planas laikotarpis. Ryto rato veiklos Individualios veiklos Veiklos grupelėse. Muzikinė ...
Pedagogikos planai, Planas, 3 puslapiai
2018 04 24
Ugdomosios veiklos planas - Mano šeima
9,4( 5 atsiliepimai )
VAIKO UGDYMO(SI) UŽDAVINIAI : Supras, kad vaikai šeimoje auga saugūs ir mylimi; Pratinsis teisingai įvardinti šeimos narius; Aiškinsis jų giminystės ryšius; Domėsis draugų šeimomis; Pratinsis reikšti vieni kitiems jausmus; Priims ...
Pedagogikos planai, Planas, 3 puslapiai
2017 02 27
Dailės pamokos planas - gėlių pasaulis. koliažas. asimetrija. stilizavimas
9( 2 atsiliepimai )
Dailės pamokos planas - gėlių pasaulis. Koliažas. Asimetrija. Stilizavimas. Dalykas. Pamokos tema: gėlių pasaulis. Koliažas. Simetrija. Stilizavimas. Mokymosi uždaviniai. Klasės pasirengimo lygis. Mokinių motyvacija. Patalpos sutvarkymas. ...
Pedagogikos planai, Planas, 5 puslapiai
2013 03 29
Lietuvių kalbos pamokos planas 1 klasei
Pamokos vieta. Mokinių skaičius. Mokinių ypatingumai. Pamokos trukmė. Pamokos tema. Pamokos tipas. Pamokos tikslai. Uždaviniai Mokomieji. Naudota literatūra. Pamokos veikla. Organizacinė dalis. Įvadinis pokalbis. Užduoties skelbimas. ...
Pedagogikos planai, Planas, 3 puslapiai
2015 03 27
Ugdomosios veiklos savaitės planas: Savaitės dienos
Ugdomosios veiklos savaitės planas. Tema/idėja/projektas. Uždaviniai. DATA. Ugdomoji veikla. Priemonės. Komunikavimo kompetencija. Meninė kompetencija. Refleksija.
Pedagogikos planai, Planas, 2 puslapiai
2018 04 12
Priešmokyklinės grupės išplėstinis planas Metų laikai, mėnesiai
Priešmokyklinės grupės „ Nykštukai“. Integruotos veiklos išplėstinis planas. Tema „ Metų laikai “.
Pedagogikos planai, Planas, 5 puslapiai
2015 02 06
Ugdomųjų veiklų pavyzdžiai
10( 2 atsiliepimai )
Nustebino vaikų pastabumas. Į žaidimą labai noriai įsitraukė visi vaikai , tačiau veikla greitai nusibodo. Taigi , pirmiausia derėtų padėti vaikams ugdyti bendravimo kultūrą. Jos džiaugėsi savo kūriniu , tačiau tai buvo daugiau ...
Pedagogikos planai, Planas, 35 puslapiai
2016 01 07
Anglų kalbos pamokos planas - konspektas
9( 2 atsiliepimai )
Pamokos planas. Klasė. Dalykas. Anglų kalba. Mokytoja. Data. Tema. „ THE BUS STOP“ ( Autobuso stotelė). Tikslai. Komunikacinių įgūdžių ugdymas, mokinių žodyno turtinimas. Uždaviniai. Išmokti vietovių mieste pavadinimus;. Gebėti ...
Pedagogikos planai, Planas, 3 puslapiai
2013 11 12
Sveikos mitybos pamokos planas
Sveika mityba -pamokos planas. Pamokos tema – „ Sveika mityba “. Pamokos tikslas supažindinti su sveikos mitybos taisyklėmis, maisto derinimo principais ir sveikos mitybos nauda žmogui. Pamokos uždaviniai Susipažinę su sveikos mitybos ...
Pedagogikos planai, Planas, 5 puslapiai
2016 08 10
1 klasės ilgalaikis planas
2015 2016. ilgalaikiai planai ilgalaikis planas. Tradiciniai ir aktyvieji mokymo metodai. Marcelionienė „ Šaltinėlis “ vadovėlis ir pratybų sąsiuviniai 1 klasei. Vertinimo ir įsivertinimo sistema , principai , nuostatos , konvertavimo ...
Pedagogikos planai, Planas, 20 puslapių
2016 02 18
Pasaulio pažinimas pamokos planas
Prieš pamoką jau esu padėjusi ant stalo vaikams po 4 korteles (Priedas nr.1) su užrašais : VORAS, LAUMŽIRGIS, SLIEKAS, SRAIGĖ. Užduodu vaikams po 4 mįsles ( Priedas nr.2). Mįslių atsakymai yra kortelėse, kurios guli ant jų stalo. ...
Pedagogikos planai, Planas, 10 puslapių
2015 03 24
Savaitės planas priešmokyklinėje grupėje Garsai
Savaitės planavimo pavyzdys. Ugdomosios veiklos planas „ garsai “ uždaviniai.
Pedagogikos planai, Planas, 2 puslapiai
2017 02 06
Priešmokyklinės grupės savaitės planas Atšvaitukas - mano draugas
Savaitės planavimo pavyzdys. Ugdomosios veiklos planas „ atšvaitukas – mano draugas “ uždaviniai.
Pedagogikos planai, Planas, 3 puslapiai
2017 02 06
Ugdomosios veiklos planas - Aš ir pasaulio gyvūnas
Ugdomosios veiklos planas - Aš ir pasaulio gyvūnas.
Pedagogikos planai, Planas, 4 puslapiai
2017 03 03
Ugdomosios veiklos savaitės planas Vasario 16 - osios tema
Ugdomosios veiklos savaitės planas Vasario 16 - osios tema. Ugdomosios veiklos savaitės planas. Tema/idėja/projektas. ,,Vasario 16-toji“. Uždaviniai. DATA. -02-20 – 2017-02-Ugdomoji veikla. Socialinė kompetencija. Priemonės. Sveikatos ...
Pedagogikos planai, Planas, 2 puslapiai
2017 11 29
Ugdomosios veiklos savaitės planas: Matematika ir skaičiai aplink mane
10( 2 atsiliepimai )
Ugdomosios veiklos savaitės planas data. Ugdomosios veiklos tema. Ugdymo tikslas. Ugdymosi aplinka ir priemonės. Planuojamų įgyti vaikų pasiekimų numatymas. Veiklos formos ir idėjos vaikų veiklai. Vaikų pasiekimų refleksija , idėjos ...
Pedagogikos planai, Planas, 3 puslapiai
2018 12 20
Garso r tarimo tikslinimas žodžiuose, sakiniuose
Tema garso r tarimo tikslinimas žodžiuose, sakiniuose. Tikslas garso r įtvirtinimas. Artikuliacinių judesių lavinimas. Garso r tarimo įtvirtinimas skiemenyse, žodžiuose. Foneminės klausos lavinimas. Garso r įtvirtinimas rišliojoje ...
Pedagogikos planai, Planas, 4 puslapiai
2013 06 06
Ilgalaikis matematikos mokymo 3 klasėje planas
8( 2 atsiliepimai )
Mokymo ir mokymosi priemonės. Vadovėlio temos. Mokinių gebėjimai.
Pedagogikos planai, Planas, 4 puslapiai
2015 04 13
Individualus ugdymo planas vaikams turintiems intelekto sutrikimų
Individualus ugdymo planas. Problema. Stiprybės mokinys turi gerą atmintį ir labai gerai įsimena faktus. Mokytojas/ parama spec. Pedagogas, klasės mokytoja. Uždaviniai. Klasėje taikytinos veiklos. Tėvų (globėjų) vaidmuo.
Pedagogikos planai, Planas, 2 puslapiai
2017 04 15
Individualus ugdymo planas: vaikų mokymas su kalbos, suvokimo, emocijų sutrikimais
“ Individuali ugdymo programa ”. Individuali ugdymo programa Sudaryta Darijos , Darijos mamos ir auklėtojos 2016. lapkričio mėn. Darijai 6. Išvada VCP , cerebrinis paralyžius Situacija. Programos parengimo sąlygos. Stambiosios ir ...
Pedagogikos planai, Planas, 4 puslapiai
2017 04 15
Sklandaus kalbėjimo sutrikimas
10( 2 atsiliepimai )
Logopedinė išvada. Sklandaus kalbėjimo sutrikimas (neurozinis mikčiojimas); fonologinis sutrikimas foneminė artikuliacinė dislalija. Sklandaus kalbėjimo sutrikimas (neurozinis mikčiojimas);. Tema „paukšteliai sugrįžo“. Tikslas ...
Pedagogikos planai, Planas, 2 puslapiai
2013 06 06
Garsų š ir s diferenciacijos įtvirtinimas žodžiuose, sakiniuose
9,5( 2 atsiliepimai )
Tema garsų š ir s diferenciacijos įtvirtinimas žodžiuose, sakiniuose. Velykos. Tikslas garsų s ir š diferenciacija žodžiuose, sakiniuose. Artikuliacinių judesių lavinimas. Smulkiosios motorikos lavinimas. Raidžių s ir š su ...
Pedagogikos planai, Planas, 3 puslapiai
2013 06 06
Renginio išplėstinis planas
Išplėstinis renginio planas. Klasė- 4 lavinamoji. Informacija apie mokinius – 6 vaikai 3 berniukai, 3 mergaitės, dideli specialieji ugdymosi poreikiai. Tema- „Kalėdų stebuklo belaukiant“. Forma – šventinė popietė. Trukmė - val. ...
Pedagogikos planai, Planas, 2 puslapiai
2016 08 05
Auklėjimo planas
Klasės vadovo veiklos planas. Veiklos tikslas ir uždaviniai. Klasės charakteristika. Klasės vadovo. Tikslai ir uždaviniai. Klasės auklėjimo planas. Literatūra.
Pedagogikos planai, Planas, 6 puslapiai
2015 10 27
×
146 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo