Pedagogikos planai

149 dokumentai
Savaitės planas darželyje
9,5( 4 atsiliepimai )
Savaitės veiklos planas. Veiklos sritys. Vaikų veikla Tarpinis vaikų pasiekimų rezultatas veikloje , kuris vestų į galutinį rezultatą. Vaiko stebėjimas stebimas vaikas , jo amžius. Tikslo pasirinkimo motyvas. Stebėjimo tikslas. ...
Pedagogikos planai, Planas, 3 puslapiai
2016 04 01
Ugdomosios veiklos savaitės planas Paukščiai
9( 2 atsiliepimai )
Ugdomosios veiklos savaitės planas. Tikslai gilinti žinias apie paukščius , puoselėti meilę gamtai. Ugdomoji veikla visai vaikų grupei. Ugdomoji veikla vaikų grupelėms „ vitražas “. „ Lizdelis “. „ Spalvotas paukščiukas “. ...
Pedagogikos planai, Planas, 2 puslapiai
2015 04 06
Ugdomosios veiklos savaitės planas
Ugdomosios veiklos savaitės planas. Planuojama ugdomoji veikla. Tikslas(ai) Bandyti įprasti laikytis higienos ir savarankiškai apsitarnauti. Bandyti suprasti kas padeda būti sveikam. Uždaviniai. Pasimokyti pačiam praustis rankas ir veidą, ...
Pedagogikos planai, Planas, 2 puslapiai
2014 03 17
8 klasės auklėtojo veiklos planas
9,5( 4 atsiliepimai )
Klasės auklėtojo tikslai ir uždaviniai. Tikslai. Siekti mokymosi įgūdžių kokybės gerinimo ir teigiamos mokymosi motyvacijos. Ugdyti pilietinį aktyvumą, skiepyti tvirtas dorovines nuostatas. Efektyvinti pedagoginės, psichologinės ir ...
Pedagogikos planai, Planas, 3 puslapiai
2014 05 07
Ikimokyklinio ugdymo veiklos planas
9,3( 3 atsiliepimai )
Ugdomosios veiklos. Ugdomosios veiklos pavadinimas. Ugdymo uždaviniai. Ugdymosi aplinka ir priemonės. Vaikų amžius. Sakytinė kalba. Meninė raiška. Visos grupės veikla pažinimo diena. Jaunasis geografas. Išvyka į spektaklį. Lėlių ...
Pedagogikos planai, Planas, 2 puslapiai
2016 02 05
Dailės pamokos planas - gėlių pasaulis. koliažas. asimetrija. stilizavimas
9( 2 atsiliepimai )
Dailės pamokos planas - gėlių pasaulis. Koliažas. Asimetrija. Stilizavimas. Dalykas. Pamokos tema: gėlių pasaulis. Koliažas. Simetrija. Stilizavimas. Mokymosi uždaviniai. Klasės pasirengimo lygis. Mokinių motyvacija. Patalpos sutvarkymas. ...
Pedagogikos planai, Planas, 5 puslapiai
2013 03 29
Atvira veikla darželyje Paukščių karuselė planas
9( 2 atsiliepimai )
Skuodo vaikų lopšelis darželis. Atvira veikla „ paukščių karuselė “ planas - konspektas. Tema „ paukščių karuselė “. Vaikų apklausa kas yra paukštis ? Kokius paukščius pažįstate. Kaip atrodo paukštis Kuo paukščiai ...
Pedagogikos planai, Planas, 7 puslapiai
2017 01 29
Lietuvių kalbos pamokos planas 1 klasei
Pamokos vieta. Mokinių skaičius. Mokinių ypatingumai. Pamokos trukmė. Pamokos tema. Pamokos tipas. Pamokos tikslai. Uždaviniai Mokomieji. Naudota literatūra. Pamokos veikla. Organizacinė dalis. Įvadinis pokalbis. Užduoties skelbimas. ...
Pedagogikos planai, Planas, 3 puslapiai
2015 03 27
Ugdomųjų veiklų pavyzdžiai
10( 2 atsiliepimai )
Nustebino vaikų pastabumas. Į žaidimą labai noriai įsitraukė visi vaikai , tačiau veikla greitai nusibodo. Taigi , pirmiausia derėtų padėti vaikams ugdyti bendravimo kultūrą. Jos džiaugėsi savo kūriniu , tačiau tai buvo daugiau ...
Pedagogikos planai, Planas, 35 puslapiai
2016 01 07
Anglų kalbos pamokos planas - konspektas
9( 2 atsiliepimai )
Pamokos planas. Klasė. Dalykas. Anglų kalba. Mokytoja. Data. Tema. „ THE BUS STOP“ ( Autobuso stotelė). Tikslai. Komunikacinių įgūdžių ugdymas, mokinių žodyno turtinimas. Uždaviniai. Išmokti vietovių mieste pavadinimus;. Gebėti ...
Pedagogikos planai, Planas, 3 puslapiai
2013 11 12
Sveikos mitybos pamokos planas
Sveika mityba -pamokos planas. Pamokos tema – „ Sveika mityba “. Pamokos tikslas supažindinti su sveikos mitybos taisyklėmis, maisto derinimo principais ir sveikos mitybos nauda žmogui. Pamokos uždaviniai Susipažinę su sveikos mitybos ...
Pedagogikos planai, Planas, 5 puslapiai
2016 08 10
Priešmokyklinės grupės išplėstinis planas Metų laikai, mėnesiai
Priešmokyklinės grupės „ Nykštukai“. Integruotos veiklos išplėstinis planas. Tema „ Metų laikai “.
Pedagogikos planai, Planas, 5 puslapiai
2015 02 06
Ugdomosios veiklos planas - Mano šeima
VAIKO UGDYMO(SI) UŽDAVINIAI : Supras, kad vaikai šeimoje auga saugūs ir mylimi; Pratinsis teisingai įvardinti šeimos narius; Aiškinsis jų giminystės ryšius; Domėsis draugų šeimomis; Pratinsis reikšti vieni kitiems jausmus; Priims ...
Pedagogikos planai, Planas, 3 puslapiai
2017 02 27
Kūno kultūros pamokos planas 8 klasei
8( 2 atsiliepimai )
Kamuolio metimo į krepšį ir kamuolio perdavimo tobulinimas. Kamuolio perdavimas viena ranka nuo krūtinės. Metodiniai nurodymai.
Pedagogikos planai, Planas, 8 puslapiai
2016 09 08
Renginio išplėstinis planas
Išplėstinis renginio planas. Klasė- 4 lavinamoji. Informacija apie mokinius – 6 vaikai 3 berniukai, 3 mergaitės, dideli specialieji ugdymosi poreikiai. Tema- „Kalėdų stebuklo belaukiant“. Forma – šventinė popietė. Trukmė - val. ...
Pedagogikos planai, Planas, 2 puslapiai
2016 08 05
Auklėjimo planas
Klasės vadovo veiklos planas. Veiklos tikslas ir uždaviniai. Klasės charakteristika. Klasės vadovo. Tikslai ir uždaviniai. Klasės auklėjimo planas. Literatūra.
Pedagogikos planai, Planas, 6 puslapiai
2015 10 27
Garso r tarimo tikslinimas žodžiuose, sakiniuose
Tema garso r tarimo tikslinimas žodžiuose, sakiniuose. Tikslas garso r įtvirtinimas. Artikuliacinių judesių lavinimas. Garso r tarimo įtvirtinimas skiemenyse, žodžiuose. Foneminės klausos lavinimas. Garso r įtvirtinimas rišliojoje ...
Pedagogikos planai, Planas, 4 puslapiai
2013 06 06
Priešmokyklinės grupės savaitės planas Atšvaitukas - mano draugas
Savaitės planavimo pavyzdys. Ugdomosios veiklos planas „ atšvaitukas – mano draugas “ uždaviniai.
Pedagogikos planai, Planas, 3 puslapiai
2017 02 06
Ilgalaikis matematikos mokymo 3 klasėje planas
Mokymo ir mokymosi priemonės. Vadovėlio temos. Mokinių gebėjimai.
Pedagogikos planai, Planas, 4 puslapiai
2015 04 13
Savaitės planas priešmokyklinėje grupėje Garsai
Savaitės planavimo pavyzdys. Ugdomosios veiklos planas „ garsai “ uždaviniai.
Pedagogikos planai, Planas, 2 puslapiai
2017 02 06
Sklandaus kalbėjimo sutrikimas
10( 2 atsiliepimai )
Logopedinė išvada. Sklandaus kalbėjimo sutrikimas (neurozinis mikčiojimas); fonologinis sutrikimas foneminė artikuliacinė dislalija. Sklandaus kalbėjimo sutrikimas (neurozinis mikčiojimas);. Tema „paukšteliai sugrįžo“. Tikslas ...
Pedagogikos planai, Planas, 2 puslapiai
2013 06 06
Garso z tarimo mokymas ir įtvirtinimas žodžiuose, sakiniuose. apibūdinamasis pasakojimas „zoologijos sode“.
Tema garso z tarimo mokymas ir įtvirtinimas žodžiuose, sakiniuose. Apibūdinamasis pasakojimas „zoologijos sode“. Artikuliacinių judesių lavinimas. Smulkiosios motorikos lavinimas. Garso z tarimo aiškinimas. Foneminės klausos lavinimas. ...
Pedagogikos planai, Planas, 2 puslapiai
2013 06 06
Kūno kultūros pamokos planas (2)
Pamokos. Dalys ir laikas. Pamokos turinys. Krūvio apimtis ir intensyvu-mas. Metodinės ir organizacinės pastabos.
Pedagogikos planai, Planas, 3 puslapiai
2016 12 07
Garsų š ir s diferenciacijos įtvirtinimas žodžiuose, sakiniuose
9,5( 2 atsiliepimai )
Tema garsų š ir s diferenciacijos įtvirtinimas žodžiuose, sakiniuose. Velykos. Tikslas garsų s ir š diferenciacija žodžiuose, sakiniuose. Artikuliacinių judesių lavinimas. Smulkiosios motorikos lavinimas. Raidžių s ir š su ...
Pedagogikos planai, Planas, 3 puslapiai
2013 06 06
Kalbos supratimo ugdymas Katytė ir šuniukas – vaikų draugai
Logopedinė išvada žymus kalbos neišsivystymas (kalbos išraiškos ir suvokimo sutrikimas). Tema „katytė ir šuniukas – vaikų draugai“. Tikslas kalbos supratimo ugdymas. Artikuliacinių judesių lavinimas. Smulkiosios motorikos lavinimas. ...
Pedagogikos planai, Planas, 2 puslapiai
2013 06 06
Diferencijuoti garsus s ir š
Logopedinė išvada fonologinis sutrikimas foneminė artikuliacinė dislalija. Tema garsų s ir š diferencijavimas sakiniuose. Tikslas diferencijuoti garsus s ir š. Organizacinė dalis. Smulkiosios motorikos lavinimas. Artikuliacinių judesių ...
Pedagogikos planai, Planas, 3 puslapiai
2013 06 06
Orientacinės veiklos planas
Bendroji dalis Data. Pamokos pavadinimas. Ugdymo uždaviniai. Mokymosi uždaviniai laukiami ugdymo rezultatai. Mokymo si metodai. Mokinių parengimas mokytis pamokoje. Dalykinis parengimas - mokinių žinių ir gebėjimų tikrinimas. Motyvacinis ...
Pedagogikos planai, Planas, 4 puslapiai
2016 10 26
Garsų š ir s skyrimas žodžiuose, sakiniuose ir rišliojoje kalboje
Tema garsų š ir s skyrimas žodžiuose, sakiniuose ir rišliojoje kalboje. Tikslas garsų š ir s diferenciacija kalboje. Smulkiosios motorikos lavinimas. Artikuliacinių judesių lavinimas. Raidžių s ir š paveikslėliai garsų tarimo ...
Pedagogikos planai, Planas, 5 puslapiai
2013 06 06
Ekonomikos pamokos planas Rinkos kainos nustatymas
9( 2 atsiliepimai )
Rinkos kainos nustatymas (9-10 kl. ). Pamokos planas.
Pedagogikos planai, Planas, 7 puslapiai
2014 02 26
Klasės auklėtojo planas
Kviesti į klasės valandėles buvusius gimnazijos ugdytinius, kurie sudomintų auklėtinius ne tik savo profesija, bet ir intelektualiąja veikla, skatintų kritinį, pozityvų mąstymą .11 klasėje yra 14 mokinių: 8 mergaitės ir 6 ...
Pedagogikos planai, Planas, 6 puslapiai
2016 04 28
×