Pedagogikos projektai

21 dokumentas
Socialiniai projektai ir programos
Socialiniai projektai ir programos. Socialinio projekto paraiška. Projekto aprašymas. Trumpa projekto santrauka (0,5 psl. Projekto aprašymas (iki 1,5 psl. ), kuriame pateikiama ši informacija. Situacijos (problemos) atitinkamoje srityje ...
Pedagogikos projektai, Projektas, 7 puslapiai
2014 05 14
Ikimokyklinio amžiaus įstaigose vykstančių švenčių rengimo tobulinimas, kad jos būtų įdomios ir tevams ir vaikams
tai mini projektas apie švenčių organizavimo svarbą
Pedagogikos projektai, Projektas, 4 puslapiai
2013 01 08
Tevų ir pedagogų bendradarbiavimas vaikų darželyje
Projekto idėjos kilmė. Projekto tema. Projekto tikslas. Situacijos analizė. Projektu siekiama. Pagrindiniai veiklos etapai. Seka pasaką mama. Konstruoju – ekperimentuoju su tėčiu. Nauja auklėtoja (- as) vienai valandai. Džiaugiamės drauge.
Pedagogikos projektai, Projektas, 3 puslapiai
2015 05 10
Ugdomosios veiklos projektas „Negęstanti ugnelė“
Ugdomosios veiklos pavadinimas projektas „ Negęstanti ugnelė “ Vaiko ugdymo uždaviniai. Ugdymosi aplinka ir priemonės. Trukmė 2015 10 26 11 06 2 sav. Pasirinkimo motyvai. Idėjų bankas. Projekto materiali išraiška.
Pedagogikos projektai, Projektas, 2 puslapiai
2016 01 07
Vaiko saugus elgesys buityje ir sveika gyvensena
Numatomi rezultatai. Projekto etapai. Pagrindiniai sveikos mitybos principai , kurie turi būti taikomi ir vaikui yra Nuoseklumas. Pasirinktos projektinės veiklos formos ir būdai. Projekto veikla. „ Imk medaus , kai norisi saldaus “. „ ...
Pedagogikos projektai, Projektas, 24 puslapiai
2015 04 30
Moksleivių užimtumo didinimas vasaros metu
Problemos pagrindimas. Projekto „Moksleivių užimtumo galimybių didinimas vasaros metu“ SSGG (SWOT) analizė. Analizės būdu išsiaiškinami socialinės, neformaliosios veiklos programos privalumai ir trūkumai, jos galimybės ir bei pavojai, ...
Pedagogikos projektai, Projektas, 9 puslapiai
2014 04 03
Prevencijos programa
Situacijos analizė. Prevencijos tikslas. Prevencijos uždaviniai. Numatomi rezultatai. Projekto įgyvendinimo laikotarpis, organizatoriai, koordinatoriai, tikslinė grupė. Organizatorių ir koordinatorių pagrindiniai veiksmai.
Pedagogikos projektai, Projektas, 9 puslapiai
2016 02 10
Didaktiniai žaidimai skirti matematikos pamokoms
„Skaičių grandinėle“. „Rask porą“. „Kas praleista“. „Pasislėpę taškeliai“. „Skaičių ratas“. „Kiekis ir skaičius“. „Suskaičiuok berniukus, suskaičiuok mergaites“. „Pridėti- atimti“. „Parduotuvė“. ...
Pedagogikos projektai, Projektas, 15 puslapių
2014 11 12
Siužetinė kūrybine rytinė mankšta
Įvadas. Nykštukų kelionė pas Snieguolę. Projekto tikslas. Projekto uždaviniai. Laukiami rezultatai. Projekto organizatoriai ir dalyviai.
Pedagogikos projektai, Projektas, 5 puslapiai
2015 11 13
Pažinimo kompetencija
Pažinimo kompetencija. Pasaka ,,avižėlė ir rugelis”. Meninė ir socialinė kompetencijos. Lietuvių liaudies žaidimas ,,grybs grybs“. Literatūra.
Pedagogikos projektai, Projektas, 3 puslapiai
2013 05 27
Mano šeima projektas
Ar Jūsų vaikai mėgsta leisti kartu laiką su šeima. Ar jis mėgsta žaisti vienas ar su Jumis (mama, tėčiu, broliu, sese. Ar dažnai užsiimate su savo vaiku? Kaip? Ar šeima turi įtakos vaiko ugdymui? Kaip dažnai leidžiate laiką visa ...
Pedagogikos projektai, Projektas, 9 puslapiai
2017 04 01
Strateginis mokyklos planas
Strateginio plano struktūra. Išorinės aplinkos analizė. Politiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Vidinės aplinkos analizė, analizuojami ištekliai. Finansiniai. Materialiniai ištekliai. Swot. Stiprybės. Silpnybės. Galimybės. Grėsmės. ...
Pedagogikos projektai, Projektas, 7 puslapiai
2013 03 10
Sveikatinimo programų realizavimas pamokoje ir popamokinėje veikloje
Įvadas. Tikslas. Užduotys. Popamokinio renginio sveikatinimo tema vedimas. Renginio planas. Renginio įsivertinimas. Praktikos apibendrinimas savirefleksija.
Pedagogikos projektai, Projektas, 7 puslapiai
2017 05 06
Šeimų klubo projektas Asociacijos „Šilutės šeimų klubas“ įkūrimas
Asociacijos „Šilutės šeimų klubas“ įkūrimas. Organizatoriai ir partneriai. Projekto metu gauti rezultatai. Uždaviniai ir veiklos Rezultatai. Asociacijos „ Šilutės šeimų klubas “ patalpų išsinuomojimas , įrengimas. ...
Pedagogikos projektai, Projektas, 6 puslapiai
2017 02 19
Laisvalaikio organizavimas projektas
Stovyklos eiga . Ar mylite gamtą. Kur dažniausiai praleidžiate laisvalaikį. Kaip manote , ar reikalingas organizuotas laisvalaikis? Su kuo dažniausiai praleidžiate laisvalaikį. Ar pakankamai skiriate laisvo laiko per laisvalaikį. Ar ...
Pedagogikos projektai, Projektas, 5 puslapiai
2017 04 14
Tyrimo pradmenų mokymas pradinėse klasėse
Tyrimo pradmenų mokymas pradinėse klasėse.
Pedagogikos projektai, Projektas, 2 puslapiai
2016 12 29
Įtraukųjį ugdymą įgyvendinančios įstaigos projektas
Bendroji dalis. Vaikų kontingentas. Ugdytojų bendruomenė. Universalus dizainas ugdymui. Mokyklos bendruomenės formavimas ir ugdymas. Literatūra.
Pedagogikos projektai, Projektas, 11 puslapių
2017 03 30
Laiko vaizdinių plėtotė
žmogui svarbu išmokti nustatyti, matuoti laiką, jausti jo trukmę, kad galėtų reguliuoti ir planuoti laike veiklą - tai pagrindas vystytis tokioms asmenybės savybėms, kaip: organizuotumas, kryptingumas, tikslingumas; būtinoms žmogaus ...
Pedagogikos projektai, Projektas, 3 puslapiai
2015 03 04
Rusų kalbos projektas
Описание жизни (сv). Старейшее предприятие города мажейкяй. Структура предприятия и описание должностоей. Заявление. Доклад. Предметные ...
Pedagogikos projektai, Projektas, 42 puslapiai
2011 03 03
Sveika mokykla be cigaretės rankoje 1 - 8 klasių mokiniams projektas
Projekto pagrindimas. Tikslinės grupės aprašymas. Programos rengimo komiteto sudėtis. Potencialūs rėmėjai. Bendruomenės poreikių nustatymas. Programos išskirtinių bruožų aprašymas. Programos teikimo vieta. Programos reklama. ...
Pedagogikos projektai, Projektas, 14 puslapių
2017 05 04
Uniformos įvedimas mokykloje
Projekto idėjos konkurso paraiška. bendra informacija. Prašymo parengimas savivaldybei dėl finansavimo. Sutarties pasirašymas su siūvykla dėl kainos ir medžiagų. Veikla Veiklai įgyvendinti reikalingi ištekliai Surinkti Ignalinos ...
Pedagogikos projektai, Projektas, 3 puslapiai
2018 01 13
×