Pedagogikos projektai

21 dokumentas
Socialiniai projektai ir programos
Socialiniai projektai ir programos. Socialinio projekto paraiška. Projekto aprašymas. Trumpa projekto santrauka (0,5 psl. Projekto aprašymas (iki 1,5 psl. ), kuriame pateikiama ši informacija. Situacijos (problemos) atitinkamoje srityje apibūdinimas ir įvertinimas. Problemos pagrindimas ir projekto įgyvendinimo būtinumas. Projekto tikslas ...
Pedagogikos projektai, Projektas, 7 psl.
2014 05 12
Ikimokyklinio amžiaus įstaigose vykstančių švenčių rengimo tobulinimas, kad jos būtų įdomios ir tevams ir vaikams
tai mini projektas apie švenčių organizavimo svarbą
Pedagogikos projektai, Projektas, 4 psl.
2013 01 06
Tevų ir pedagogų bendradarbiavimas vaikų darželyje
Projekto idėjos kilmė. Projekto tema. Projekto tikslas. Situacijos analizė. Projektu siekiama. Pagrindiniai veiklos etapai. Seka pasaką mama. Konstruoju – ekperimentuoju su tėčiu. Nauja auklėtoja (- as) vienai valandai. Džiaugiamės drauge.
Pedagogikos projektai, Projektas, 3 psl.
2015 05 09
Vaiko saugus elgesys buityje ir sveika gyvensena
Numatomi rezultatai. Projekto etapai. Pagrindiniai sveikos mitybos principai , kurie turi būti taikomi ir vaikui yra Nuoseklumas. Pasirinktos projektinės veiklos formos ir būdai. Projekto veikla. „ Imk medaus , kai norisi saldaus “. „ Kasdien - po morką “. Akcijos „ Savaitė be saldainių “. Knygelė „ Sveikas maistas – ...
Pedagogikos projektai, Projektas, 24 psl.
2015 04 29
Moksleivių užimtumo didinimas vasaros metu
Problemos pagrindimas. Projekto „Moksleivių užimtumo galimybių didinimas vasaros metu“ SSGG (SWOT) analizė. Analizės būdu išsiaiškinami socialinės, neformaliosios veiklos programos privalumai ir trūkumai, jos galimybės ir bei pavojai, su kuriais galima susidurti įgyvendinant programą. Projekto „Moksleivių užimtumo didinimas ...
Pedagogikos projektai, Projektas, 9 psl.
2014 04 03
Prevencijos programa
Situacijos analizė. Prevencijos tikslas. Prevencijos uždaviniai. Numatomi rezultatai. Projekto įgyvendinimo laikotarpis, organizatoriai, koordinatoriai, tikslinė grupė. Organizatorių ir koordinatorių pagrindiniai veiksmai.
Pedagogikos projektai, Projektas, 9 psl.
2016 02 07
Ugdomosios veiklos projektas „Negęstanti ugnelė“
Ugdomosios veiklos pavadinimas projektas „ Negęstanti ugnelė “ Vaiko ugdymo uždaviniai. Ugdymosi aplinka ir priemonės. Trukmė 2015 10 26 11 06 2 sav. Pasirinkimo motyvai. Idėjų bankas. Projekto materiali išraiška.
Pedagogikos projektai, Projektas, 2 psl.
2016 01 07
Didaktiniai žaidimai skirti matematikos pamokoms
„Skaičių grandinėle“. „Rask porą“. „Kas praleista“. „Pasislėpę taškeliai“. „Skaičių ratas“. „Kiekis ir skaičius“. „Suskaičiuok berniukus, suskaičiuok mergaites“. „Pridėti- atimti“. „Parduotuvė“. „Parink reikalingą kortelę“. „Koks tavo vardas“. „Pasirink reikalingą kortelę“. „Kas ...
Pedagogikos projektai, Projektas, 15 psl.
2014 11 11
Siužetinė kūrybine rytinė mankšta
Įvadas. Nykštukų kelionė pas Snieguolę. Projekto tikslas. Projekto uždaviniai. Laukiami rezultatai. Projekto organizatoriai ir dalyviai.
Pedagogikos projektai, Projektas, 5 psl.
2015 11 11
Strateginis mokyklos planas
Strateginio plano struktūra. Išorinės aplinkos analizė. Politiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Vidinės aplinkos analizė, analizuojami ištekliai. Finansiniai. Materialiniai ištekliai. Swot. Stiprybės. Silpnybės. Galimybės. Grėsmės. Vizija. Misija. Filosofija. Strateginiai tikslai. Lėšos.
Pedagogikos projektai, Projektas, 7 psl.
2013 03 04
Šeimų klubo projektas Asociacijos „Šilutės šeimų klubas“ įkūrimas
Asociacijos „Šilutės šeimų klubas“ įkūrimas. Organizatoriai ir partneriai. Projekto metu gauti rezultatai. Uždaviniai ir veiklos Rezultatai. Asociacijos „ Šilutės šeimų klubas “ patalpų išsinuomojimas , įrengimas. Asociacijos „ Šilutės šeimų klubas “ dokumentų parengimas ir įforminimas. Suburti įvairių sričių ...
Pedagogikos projektai, Projektas, 6 psl.
2017 02 19
Laisvalaikio organizavimas projektas
Stovyklos eiga . Ar mylite gamtą. Kur dažniausiai praleidžiate laisvalaikį. Kaip manote , ar reikalingas organizuotas laisvalaikis? Su kuo dažniausiai praleidžiate laisvalaikį. Ar pakankamai skiriate laisvo laiko per laisvalaikį. Ar norite keliauti į stovyklą. Kaip jūs vertinate Socialinio pedagogo darbą. Kaip manote , ar ši ...
Pedagogikos projektai, Projektas, 5 psl.
2017 04 12
Mano šeima projektas
Ar Jūsų vaikai mėgsta leisti kartu laiką su šeima. Ar jis mėgsta žaisti vienas ar su Jumis (mama, tėčiu, broliu, sese. Ar dažnai užsiimate su savo vaiku? Kaip? Ar šeima turi įtakos vaiko ugdymui? Kaip dažnai leidžiate laiką visa šeima kartu. Kaip dažnai bendraujate su močiutėmis ir seneliais.
Pedagogikos projektai, Projektas, 9 psl.
2017 03 30
Pažinimo kompetencija
Pažinimo kompetencija. Pasaka ,,avižėlė ir rugelis”. Meninė ir socialinė kompetencijos. Lietuvių liaudies žaidimas ,,grybs grybs“. Literatūra.
Pedagogikos projektai, Projektas, 3 psl.
2013 05 20
Sveikatinimo programų realizavimas pamokoje ir popamokinėje veikloje
Įvadas. Tikslas. Užduotys. Popamokinio renginio sveikatinimo tema vedimas. Renginio planas. Renginio įsivertinimas. Praktikos apibendrinimas savirefleksija.
Pedagogikos projektai, Projektas, 7 psl.
2017 05 06
Įtraukųjį ugdymą įgyvendinančios įstaigos projektas
Bendroji dalis. Vaikų kontingentas. Ugdytojų bendruomenė. Universalus dizainas ugdymui. Mokyklos bendruomenės formavimas ir ugdymas. Literatūra.
Pedagogikos projektai, Projektas, 11 psl.
2017 03 29
Laiko vaizdinių plėtotė
Laiko vaizdinių plėtotė.
Pedagogikos projektai, Projektas, 3 psl.
2015 03 04
Rusų kalbos projektas
Описание жизни (сv). Старейшее предприятие города мажейкяй. Структура предприятия и описание должностоей. Заявление. Доклад. Предметные письма. Перевод текста на литовский язык. Перевод ...
Pedagogikos projektai, Projektas, 42 psl.
2011 03 03
Sveika mokykla be cigaretės rankoje 1 - 8 klasių mokiniams projektas
Projekto pagrindimas. Tikslinės grupės aprašymas. Programos rengimo komiteto sudėtis. Potencialūs rėmėjai. Bendruomenės poreikių nustatymas. Programos išskirtinių bruožų aprašymas. Programos teikimo vieta. Programos reklama. Projekto finansinė sąmata. Instrumentai. Literatūra. Priedai.
Pedagogikos projektai, Projektas, 14 psl.
2017 05 03
Tyrimo pradmenų mokymas pradinėse klasėse
Tyrimo pradmenų mokymas pradinėse klasėse.
Pedagogikos projektai, Projektas, 2 psl.
2016 12 29
Uniformos įvedimas mokykloje
Projekto idėjos konkurso paraiška. bendra informacija. Prašymo parengimas savivaldybei dėl finansavimo. Sutarties pasirašymas su siūvykla dėl kainos ir medžiagų. Veikla Veiklai įgyvendinti reikalingi ištekliai Surinkti Ignalinos gimnazijos mokinių tėvų parašus. Eur Prašymo parengimas savivaldybei dėl finansavimo. Eur Sutarties ...
Pedagogikos projektai, Projektas, 3 psl.
2018 01 13