Reikia užpildyti pagal duota šabloną. Kaip tai padaryti?

Zivile

Užduotis: planuoti ugdomąją veiklą (pamoką, neformalią veiklą ir t.t.) taikant personalizuoto, diferencijuoto ir individualizuoto mokymo principus. Planavime svarbu atsižvelgti ir į ugdymo tikslų taksonomijas (Bloom'o taksonomija). Planuojant ugdomąją veiklą turite demonstruoti ir mokymo metodų išmanymą.

Užduoties vertinimo kriterijai:

ugdymo proceso sudėtinių dalių: taksonomijos, didaktinių strategijų ir mokymo metodų, kaip integralios visumos išmanymas;
plano logiškumas ir pasirinktų užduočių reikalingumo argumentavimas;
gebėjimas pagrįsti užduočių sąsajas su skirtingomis didaktinėmis strategijomis

UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAVIMO ŠABLONAS
Informacijos santrauka
Jūsų vardas, pavardė:

Pamokos/veiklos tema:

Pamokos/veiklos trukmė:

Mokinių skaičius:

Kita susijusi informacija (jei reikalinga):

Mokymosi tikslai:

 

UŽDUOTYS
Šiame skyriuje apibūdinkite užduotis, kurios įtrauktos į Jūsų planą. Prieš užpildydami šablonus, perskaitykite tris toliau pateiktus punktus.

Pamokos plane numatytai užduočiai pasirinkite iš toliau pateiktų mokymosi rezultatų (pagal Bloomo taksonomiją):
·         Prisiminti: atsiminti faktus ir pagrindines sąvokas.

·         Suprasti: paaiškinti idėjas arba sąvokas.

·         Pritaikyti: informaciją panaudoti naujose situacijose.

·         Analizuoti: rasti idėjų sąsajų.

·         Įvertinti: pagrįsti poziciją arba sprendimą.

·         Sukurti: sukurti naują, originalų darbą.

Gerame pamokos plane užsibrėžiama pasiekti įvairių mokymosi rezultatų atliekant užduotis.

Pamokos plane numatytai užduočiai pasirinkite iš toliau pateiktų užduočių tipų (pagal Dianos Laurillard „Šnekamąją sistemą“ (angl. Conversational Framework):
·         Skaityti / žiūrėti / klausytis: perskaityti tekstą, peržiūrėti vaizdo įrašą arba pasiklausyti kalbos / dainos.

·         Bendradarbiauti: grupėmis atliekamos bendros užduotys.

·         Diskutuoti: visos klasės, bendraamžių ar grupių diskusija.

·         Tirti: ieškoti informacijos, lyginti sąvokas, analizuoti tekstą.

·         Praktika: praktiškai panaudoti tai, ko išmokote, pristatyti, sukonstruoti.

·         Sukurti: sukurti tam tikrą darbą, planą, nufilmuoti vaizdo įrašą ir kt.

 

 

Pamokos plane prie kiekvienos užduoties nurodykite, kaip pritaikomi personalizuoto, diferencijuoto ir individualizuoto mokymosi elementai, pavyzdžiui, skiriama dėmesio mokinio poreikiams, tempui, interesams, mokiniams leidžiama būti atsakingiems už mokymosi procesą.
 

1 užduotis
Mokymosi rezultatas:

Užduoties tipas:

Trukmė:

Mokinių vaidmuo:

Mokytojo vaidmuo:

Užduoties aprašymas:

 

Kaip ši užduotis susijusi su personalizuotu, diferencijuotu, individualizuotu mokymusi:

Balandžio 10 d. 16:23
Išsamiai atsakykite į klausimą ir galėsite užduoti savo klausimą arba nemokamai peržiūrėti dokumentą iš mūsų svetainės. Dovanų kodą gaunate, kai jūsų atsakymas atsako į klausimą su paaiškinimais ir išrenkamas geriausiu atsakymu. Visi atsakymai tikrinami administratoriaus.

Atsakymai (1)

Tomas

nežinau, reikėtų labiau jums pagalvoti

Birželio 10 d. 21:56

Parašykite atsakymą

( el. paštu gausite dovanų kodą )

×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!