Ryškiausi 20-21 amžiaus Užsienio Švietėjai, edukologai

Įvardinti vieną ne Lietuvos, 20-21 a. švietėjas  arba edukologas. Kokios jo pagrindinės idėjos, nuopelnai švietimo sistemoje, takytini metodai ar pan.

KlausimaiPedagogikaLygis: Universitetas3 atsakymaiKlausimas atsakytas
2020 m.
Už kiekvieną geriausią atsakymą į lankytojo klausimą gausite dovanų kodą, su kuriuo galėsite užduoti savo klausimą arba nemokamai peržiūrėti norimą dokumentą iš mūsų svetainės.

Atsakymai (3)

Marta

Levas Karsavinas (1822m. - 1952m.). Filosofas. 1912-1916 m. Petrogrado Istorijos ir filolologijos instituto visuotinės istorijos dėstytojas, 1921-1922 m. instituto rektorius. 1916 m. istorijos ir teologijos daktaras, profesorius. 1916-1922 m. Petrogrado universiteto dėstytojas, 1921-1922 m. humanitarinių mokslų fakulteto dekanas. Vėliau dėstęs ir Lietuvoje(1927-1946m.). 1949 m. suimtas, nuo 1950 m. kalintas Abezės lageryje.

Pagrindinės idėjos. Jo istorijos filosofija grindžiama religiniais (stačiatikybės) principais. Istorijos pažinimo objektas yra ne istorijos proceso priežastys ir motyvai, bet pats procesas. Jis išskyrė istorijos subjektų hierarchiją:

1) aukščiausiasis (dievažmonija, empirinės istorijos prasmė ir tikslas);

2) realusis (socialiai veikli žmonija kaip įvairialypė vienovė, pasireiškianti per socialinius subjektus);

3) individualusis (žmogus).

Teigė, kad kultūra, jos istorija yra dvasingumo, neatsiejamo nuo religijos, raiška žmonių veikloje. Žmogaus pažinimas reiškia savęs pažinimą, kuris prasideda nuostabos pajauta. Visas pasaulis, savo tobulybe yra aktualūs, o netobulumu – potencialus. Netobulumo priežastis yra mirties baimė, nenoras aukotis dėl kitų. Mąstymo abstraktumas išreiškia netobulumą, kaip vadinamojo simfoniškumo stoką. Žmogus yra visa ko vienovės dalis, bet išreiškia ją netobulai. Individo siekis tobulėti yra noras aktualizuoti savo vienybę su kita būtimi. Į tobulumą veda pažinimas ir meilė, kuri neatsiejama nuo pasiaukojimo. Amžinybė reiškia visalaikiškumą, apimantį praeities, dabarties ir ateities vienovės įžvalgą. Jo filosofija, apimanti egzistencinius pradus, artima egzistencijos, dialogo, žmogaus sociologinę ir humanitarinę struktūrą. 

Pasiekimai. Lageryje parašė apie 20 filosofijos veikalų, poetinių kūrinių, išliko „Sonetų vainikas“, „Tercinos“, kūriniuose poetine forma išdėstė esminius filosofijos teiginius. Nepaisant represijų, pokario Lietuvos mokyklose buvo naudojami Levo Karsavino parašyti istorijos vadovėliai. Jo atminimui Lietuvoje (Vilniuje ir Kaune) yra Atminimo lentų, taip pat 1994m.,  jo vardu pavadinta Kauno Levo Karsavino pagrindinė mokykla ir 1996 m. - Vilniaus Levo Karsavino vidurinė mokykla.‎

2020 m. Geriausias atsakymas
Erika

Francas Kafka (Franz Kafka, 1883–1924) – žydų kilmės vokiškai rašęs prozininkas. Pragyvenęs vos keturiasdešimt vienerius metus, jis laikomas vienu reikšmingiausių XX a. pirmosios pusės, o gal ir viso šimtmečio autorių.

2020 m. Geriausias atsakymas
Džonis

Levas Karsavinas (1822m. - 1952m.). Filosofas. 1912-1916 m. Petrogrado Istorijos ir filolologijos instituto visuotinės istorijos dėstytojas, 1921-1922 m. instituto rektorius. 1916 m. istorijos ir teologijos daktaras, profesorius. .1916-1922 m. Petrogrado universiteto dėstytojas, 1921-1922 m. humanitarinių mokslų fakulteto dekanas. Vėliau dėstęs ir Lietuvoje(1927-1946m.). 1949 m. suimtas, nuo 1950 m. kalintas Abezės lageryje.

Pagrindinės idėjos. Jo istorijos filosofija grindžiama religiniais (stačiatikybės) principais. Istorijos pažinimo objektas yra ne istorijos proceso priežastys ir motyvai, bet pats procesas. Jis išskyrė istorijos subjektų hierarchiją:

1) aukščiausiasis (dievažmonija, empirinės istorijos prasmė ir tikslas);

2) realusis (socialiai veikli žmonija kaip įvairialypė vienovė, pasireiškianti per socialinius subjektus);

3) individualusis (žmogus).

Teigė, kad kultūra, jos istorija yra dvasingumo, neatsiejamo nuo religijos, raiška žmonių veikloje. Žmogaus pažinimas reiškia savęs pažinimą, kuris prasideda nuostabos pajauta. Visas pasaulis, savo tobulybe yra aktualūs, o netobulumu – potencialus. Netobulumo priežastis yra mirties baimė, nenoras aukotis dėl kitų. Mąstymo abstraktumas išreiškia netobulumą, kaip vadinamojo simfoniškumo stoką. Žmogus yra visa ko vienovės dalis, bet išreiškia ją netobulai. Individo siekis tobulėti yra noras aktualizuoti savo vienybę su kita būtimi. Į tobulumą veda pažinimas ir meilė, kuri neatsiejama nuo pasiaukojimo. Amžinybė reiškia visalaikiškumą, apimantį praeities, dabarties ir ateities vienovės įžvalgą. Jo filosofija, apimanti egzistencinius pradus, artima egzistencijos, dialogo, žmogaus sociologinę ir humanitarinę struktūrą. 

Pasiekimai. Lageryje parašė apie 20 filosofijos veikalų, poetinių kūrinių, išliko „Sonetų vainikas“, „Tercinos“, kūriniuose poetine forma išdėstė esminius filosofijos teiginius. Nepaisant represijų, pokario Lietuvos mokyklose buvo naudojami Levo Karsavino parašyti istorijos vadovėliai. Jo atminimui Lietuvoje (Vilniuje ir Kaune) yra Atminimo lentų, taip pat 1994m.,  jo vardu pavadinta Kauno Levo Karsavino pagrindinė mokykla ir 1996 m. - Vilniaus Levo Karsavino vidurinė mokykla.‎

2020 m.
Šis klausimas jau atsakytas. Atsakykite į klausimus, kurie laukia atsakymo.
×
38 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo