Pedagogikos skaidrės (2)

628 dokumentai
Priešmokyklinės grupės pedagogo ir šeimos bendravimo ir bendradarbiavimo ypatumai
Priešmokyklinės grupės pedagogo ir šeimos bendravimo ir bendradarbiavimo ypatumai. Įvadas. Tėvai – problema ar galimybė? Kaip suderinti šeimos ir pedagogo lūkesčius dėl vaiko ugdymo(si). Galimi bendradarbiavimo su šeima būdai. ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 06 26
Specialiųjų ugdymosi poreikių ir inkliuzinio ugdymo samprata
Specialiųjų ugdymosi poreikių ir inkliuzinio ugdymo samprata. Integracija – asmens įsiliejimas į socialinę grupę. Specialiųjų poreikių vaikų integracija į bendrojo lavinimo mokyklas literatūroje apibrėžiama kaip kaitos procesas. ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 07 05
Vaikystės samprata ir jos periodų charakteristika
Vaikystės samprata ir jos periodų charakteristika. Šiuolaikinės vaikystės tipai (Juodaitytė, 2003, p. 151). Principai. Vaikystės periodą galime suskirstyti į. Ankstyvoji vaikystė (1 - 3 m. ). Pirmoji – ikimokyklinė vaikystė (3 -7 m. ). ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 06 29
Kalbėjimo ir kalbos sutrikimai
Kalbėjimo ir kalbos sutrikimai. Kalbėjimo ir kalbos sutrikimai (Kalbėjimo sutrikimai (. Sklandaus kalbėjimo sutrikimas (. Balso sutrikimai (. Kalbos sutrikimai (. Fonologiniai sutrikimai (. Kalbos neišsivystymas (. Kalbos netekimas (. ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 07 07
Pamoka apie žodžio dalį Šaknis
Morkos pamoka. Pamokos tikslas. Sveiki, vaikai, aš esu Ponia Morka ir šiandieną jums papasakosiu apie giminiškus žodžius. Turiu daugybę giminaičių. Sesučių, brolių ir tetučių. Visi mes giminės, nes turime bendrą žodžio dalį mork. ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 06 26
Ikimokyklinio ugdymo ypatumai Vokietijoje
Ikimokyklinio. ugdymo ypatumai Vokietijoje. Vokietija. Vokietija užima pirmą vietą Europoje pagal gyventojų skaičių. Kaip ir daugelyje. Ikimokyklinio ugdymo atsiradimas Vokietijoje.  . Užregistruoti vaiką į vaikų darželį Vokietijoje ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 03 23
Monessori pedagoginė sistema
Marijos montessori pedagoginė sistema. Montessori biografija. Sistemos atsiradimas. Pedagoginės sitemos esmė. Montessori imlieji laikotarpiai. Ugdomoji aplinka. Ugdymo procesas. Didaktinės priemonės. Auklėtojo/mokytojo vaidmuo ugdymo procese. ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2013 12 19
Vaiko geroves komisijos veikla
VGK veikla. Žinios apie mokyklą. Pagalba mokiniui. Vaiko Gerovės Komisija. VGK sudėtis(. Komisijos funkcijos. Vaiko gerovės komisijos veikla. Geros dienos!
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2016 06 22
Viešųjų kalbų sakymo būdai
Viešųjų kalbų sakymo būdai. Įvadas. Teksto skaitymas. Pristatymo privalumai. Pristatymo trūkumai. Sakymas atmintinai. Šiuo atveju svarbu. Pristatymo trūkumai. Laisvas sakymas. Improvizavimas. Dažnai kalbant nepasiruošus pravartu žinoti. ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2016 06 30
Televizijos įtaka vaikų žaidimams
Televizijos įtaka vaikų žaidimams. Statistika. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2013 06 10
Marija montessori ir jos ugdymo metodai
Marija Montessori ir jos ugdymo metodai. Marija Montessori Biografija 1870 m. – 1952 m. Psichologė ir pedagogė. Montessori mokykla. M. Montessori įsteigė mokyklą protiškai atsilikusiems vaikams ir pati su jais dirbo. Montessori ,,Vaikų ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 07 03
Šešėlių teatras skaidrės
Šešėlių teatro kūrimasir. panaudojimas ikimokyklinio amžiaus vaikų vaidinimuose. Scenelės kūrimas. Ugdymas drama. Savarankiškas darbas. Įvadas. Šešėlių teatras. Judančių šešėlių menas. Ištakos. Ko reikia šešėlių teatrui? ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 40 puslapių
2016 07 06
Darželio verslo planas skaidrės
Verslo planas. „Vaikučiai pabiručiai“. Verslo aprašymas. Įmonė „Vaikučiai pabiručiai“ teikia vaikų prižiūrėjimo ir jų mokymo paslaugas. Marketingas. Reklama - kildinama iš lotynų kalbos reclamo. Įmonės „Vaikučių ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2018 01 17
Inkliuzinis ugdymas
Inkliuzyvinis ugdymas. Įvadas. Kaip suprantame kas yra Inkliuzija? UNESCO veikla inkliuzinio ugdymo link. Inkliuzinio ugdymo taikymo metodai. Inkliuzinis ugdymas = V1+V2+P+R+L +5 P (pagal D. Inkliuzinio ugdymo tikslai. Inkliuzinio ugdymo ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 10 01
Interaktyvus protmūšis ketvirtokams
Užduotis. Lapo pavyzdys. Turas. loginiai klausimai. Turas. muzikiniai klausimai. Kas parašė Lietuvos himną? Praktinės užduotys. Išsirinkite voką, sudėliokite dėlionę ir užrašykite kas ten pavaizduota. Pavyzdys. Pailsėkime . Turas. ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 101 puslapis
2015 10 14
Žaidimai
Žaidimai. Žaidimų bendri bruožai Tikslas – žadina vaikų norą žaisti. Pagal prigimtį žaidimai skirstomi. Siužetiniai – imitaciniai (lietuvių liaudies žaidimai) Muzikiniai – imitaciniai. Judriųjų žaidimų klasifikacijos. PAGAL ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2017 10 25
Demostenas
Demostenas. Terminija. Gyvenimo laikotarpis. Graikijos charakteristika III a. pr. Kr. Retorikos pasiekimai iki III a. pr. Kr. Retorikos vaidmuo III a. pr. Kr. Demosteno gyvenimas. Darbai. Oratoriaus kalbų struktūra. Oratoriaus kalbų bruožai. Kuo ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2014 03 29
Individuali socialinė reabilitacija
Individualios vaikų socialinės reabilitacijos programa. Socialinė reabilitacija. Reabilitacijos terapija vaikui. Reabilitacijos programa patyrusiems tėvų skyrybas. Vaikų vartojančių psichiką veikiančias medžiagas. reabilitacijos ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2018 04 12
Meilės Lukšienės pedagoginės idėjos
Meilės Lukšienės pedagoginės idėjos. Tikslas aptarti. Biografija. Meilutė Julija Lukšienė – Matjošaitytė kilo iš garsios Lietuvos kultūros veikėjų giminės. Meilės Lukšienės ugdymo ir ugdymosi pradžia. M. Lukšienė be galo daug ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2014 05 06
Psichikos raida
Psichikos raida. Kognityvinė (pažintinė) raida. Protinių sugebėjimų raida. Sensomotorinė stadija. Priešoperacinio mąstymo stadija. Konkretaus mąstymo stadija. Formali operacijų stadija. Kalbos raida. Psichosocialinė raida. Emocijų ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2012 12 05
Kas yra DRAUGYSTĖ ir tikri draugai?
Draugystė. Kas yra DRAUGYSTĖ? Draugystė – žmonių tarpusavio santykiai. Kiekvienam yra svarbu turėti draugų Todėl. Draugystė paprastai vertinama todėl. Draugystė paprastai laikoma jausmu. Būti draugu Buvimas draugu gali reikšti daug ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2017 01 13
Pragmatizmo pedagogika
Pragmatizmo pedagogika. Pragmatizmo susiformavimas. Susiformavo JAV ir šioje šalyje vyravo visą XX amžių. Ugdymo paskirtis, remiantis pragmatizmo filosofija. Pagal pragmatizmo filosofiją, ugdymo paskirtis – išmokyti ugdytinį spręsti ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 05 12
Raumenų tempimas skaidrės
Įvadas. Raumenų tempimo būdai. Statinis tempimas. Dinaminis tempimas. PNF (Refleksinis tempimas). Raumenų tempimo metodika. Raumenų tempimo principai. Raumenų tempimo nauda. Dažniausi raumenų tempimo pratimai naudojami prieš ir po ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2016 07 04
Šiuolaikiniai aktyvinimo metodai
Įvadas. Aktyvinamųjų mokymosi metodų esmė. Mokytojo vaidmuo aktyvaus ugdymo(si) procese. Kritinis mąstymas ugdymo procese. Aktyvaus mokymosi metodai. Mokinio aktyvinimo metodai pamokoje. Motyvacija ugdymo procese. Išvados. Naudota ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2016 06 22
Skautai skaidrės
Skautai. Generolas lordas robertas baden – povelis. Baden– povelio istorija. Skautų papildymai ir alternatyvos. Rudijardas kiplingas. Trys skautų kūrėjai. Skautų veikla po nepriklausomybės atkūrimo. Įkurta „žemaitijos skautų ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 31 puslapis
2013 03 20
Smurto ir patyčių prevencijos programa olweus
Smurto ir patyčių prevencijos programa olweus. Olweus programos esmė ir jai atlikti keliami reikalavimai. Kodėl reikalinga programa? Mokyklos įsipareigojimai. Olweus programos tikslas ir trys vykdymo lygiai. “patyčios”: apibrėžimas. ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 06 20
Informacinių technologijų taikymas specialiųjų poreikių vaikams
10( 2 atsiliepimai )
Informacinių technologijų taikymas specialiųjų poreikių vaikams. Lietuvos mokyklose vyksta informacinių technologijų naudojimo ugdymo procese proveržis. Įvadas. IT galima naudoti. IT taikymas. Net ir turintis specialių poreikių mokinys ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 07 18
Protų kovos pradinukams
Protų kovos. Kurie iš šių medžių yra lapuočiai? Ar pelėsis yra grybas? Kada minima tarptautinė Žemės diena? (Parašykite mėnesį ir dieną). Kur kokius produktus reik perdėti? Ilgiausia Lietuvoje tekanti upė? Suskirstykite. Pati po ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2014 10 13
Vaiko teisių apsaugos ir JT dokumentų analizė
Lietuvos respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. Bendrosios nuostatos. SĄVOKOS. Vaikas yra žmogus, neturintis 18 metų, išskyrus atvejus, kai įstatymai numato kitaip. Bendrosios vaiko teisių apsaugos nuostatos. Įstatymai ir ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2016 12 30
Vitaminai ir jų poveikis vaikui
8,5( 2 atsiliepimai )
Vitaminai ir jų poveikis vaiko organizmui sveikos gyvensenos kompetencijos ugdymo referatas klaipėda. Įvadas. Normaliam vaiko augimui. Vitaminai. Vitaminai - smulkiamolekuliai organiniai junginiai. Atsižvelgiant į tirpumą vitaminai skirstomi ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 06 30
×
127 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo