Pedagogikos šperos

10 dokumentų
Pedagogikos egzamino atsakymai
Pedagogikos egzamino atsakymai. Ugdymo samprata ir struktūra. Ugdymo tikslų ir uždavinių samprata bei svarba ugdymo procese samprata. Mokymo svarba ugdymui ir ugdymuis. Pedagogikos objektas ir jo ypatumai. Kodėl teigiama, jog ypatingą ...
Pedagogikos šperos, Špera, 6 puslapiai
2012 09 27
Surdologija
Klausos sutrikimų samprata ir priežastys. Psichologinės, pedagoginės ir socialinės klausos sutrikimų pasekmės. Klausos sutrikimo (neprigirdėjimo, kurtumo) laipsnio ir klausos sutrikimo pobūdžio. Identifikavimas. Sutrikusios klausos vaikų ...
Pedagogikos šperos, Špera, 6 puslapiai
2013 06 06
Pedagogikos špera
Lietuvos mokyklos reforma. Tikslas ir uždaviniai, eiga ir problemos. Svarbiausi Lietuvos švietimą reglamentuojantys dokumentai. Pedagogika – ugdymo mokslas. Pagrindinės šio mokslo sąvokos. Ugdymas – visuomeninis reiškinys. Pedagogika – ...
Pedagogikos šperos, Špera, 3 puslapiai
2012 01 09
Pedagogikos konspektas špera
Svarbiausi lietuvos švietimą reglamentuojantys dokumentai. Pedagogika – ugdymo mokslas. Pagrindinės šio mokslo sąvokos. Ugdymas – visuomeninis reiškinys. Pedagogikos raida užsienyje. Pedagogika – mokslas ir menas. Pedagogikos raida ...
Pedagogikos šperos, Špera, 23 puslapiai
2012 07 02
Edukologija špera
Edukologijos mokslo sandara. Edukologijos mokslo objektas. Edukologijos mokslo šakos. Sąvokos „ ugdymas “ nagrinėjimo kryptis aspektai. Kryptis – Ugdymas kaip sąveika. Kryptis – Ugdymas kaip bendravimas. Kryptis – Ugdymas kaip veikla. ...
Pedagogikos šperos, Špera, 3 puslapiai
2016 01 19
Pedagogikos teorija mokymuisi
Ugdymo tikslai samprata , kėlimo pagrindai. Šiandieninės mokyklos ugdymo tikslai. Ugdymo tikslai pamokai , neformaliam ugdymui. Reikalavimai tikslams. Blumo ,.Marzano. Pamokos paskirtis. Pamokos planavimas. Pamokos plano pagrindiniai ...
Pedagogikos šperos, Špera, 24 puslapiai
2018 06 13
Bendroji psichologija
Psicholog. Apibrėžimas. Psicholog. Tyrimo strategijos,tyrimo metodai. Psichikos struktūra:sąmonė,pasąmonė,savimonė,psichikos reiškiniai:proc,būsenos,savybės. Pažintiniai proc:dėmesys. Dėmesio ...
Pedagogikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2013 04 19
Matematikos kolio klausimai
Aibių sąvoka , jų elementai ir nusakymo būdai. Aibės sąvoka. Aibių teorija. Oilerio ir Veno diagramomis. Aibių rūšys. Tuščiąja aibe. Begalines ir baigtines. Aibių sąjunga ir sankirta. Aibių A ir B sankirta vadiname aibę , sudarytą ...
Pedagogikos šperos, Špera, 13 puslapių
2015 04 13
Pedagogikos špera valstybiniam egzaminui
Ugdymo samprata. Pagrįskite teiginį , jog ugdymas daugiamatis reiškinys. Ugdymo daugiamatiškumas. Ugdymas kaip susitikimas. Ugdymas kaip pedagoginė situacija. Ugdymas kaip įtaka. Ugdytojo įtaka. Ugdymas kaip kūryba. Ugdymas kaip saviraiškos ...
Pedagogikos šperos, Špera, 3 puslapiai
2016 08 06
Vaiko globa
Vaiko prieziuros ir globos sistema. Laikinoji globa. Vaiko globos nuotatai. Vaiko globos sistema Lietuvoje.
Pedagogikos šperos, Špera, 1 puslapis
2014 11 17
×