Pedagogikos II kurso praktika


Pamokos planavimas ir asistavimas mokytojui pamokoje. Mokinių elgesio pamokoje stebėjimas. Nr. 1 Stebėjimu vertinamų požymių skalės. Nr. 2 Stebėjimu vertinamų požymių skalės. Literatūros sąrašas.

Esu antro kurso studentė, asistento pedagoginę praktiką turėjau galimybė atlikti Vilniaus r. Kalvelių Stanislovo Moniuškos Gimnazijoje. Praktikos metų aš ne tik stebėjau pamokas, mokinius, mokytojus, auklėtojo veiklą, bet ir padėdavau mokytojoms kurti metodinės priemonės, užduotis bei kurti pamokos planus. Labai džiaugiuosi, kad praktikos metu turėjau puikią galimybę stebėti kaip mokytoja dirba, planuoja savo veiklą bei ruošiasi pamokoms. Per tą laiką aš išsiaiškinau, kad mokytoja kuriant pamokos planą galvoja apie kiekvieną pamokos etapą, kurie yra surašyti pagal minutes. Mokytoja kuriant pamokos planą atsižvelgia į tai, kad mokiniai gautu kokybišką dėstomąją medžiagą, kur suformuluotas pamokos tikslas ir uždaviniai. Tikslas ir uždaviniai keliami atsižvelgiant į pamokos temą, mokyklos ugdymo planą bei mokyklos strateginį planą. Mokytoja kuriant pamokos planus papildomai vadovaujasi individualiąja programą, ugdymo planu bet ir dabartinėmis švietimo aktualijomis, mokyklos situaciją o ypač mokinių vertybinę orientacija, poreikiais ir interesais.

Mokytoja sakė, kad kiekviena klasė yra labai skirtinga ir prie kiekvienos klases, o ypač prie kiekvieno mokinio reikia prisitaikyti ir suprasti ar jam pamokos uždaviniai, medžiaga ir metodai yra prieinami ar ne, todėl kuriant pamokos planą ir pasirenkant mokymosi metodus, ji atsižvelgia į mokinius, jų galimybes bei poreikius. Šiuo metu mokytoja kuria pamokos planą IIG klasei. Klasė yra stipri, aktyvi bei motyvuota dirbti, todėl mokytoja pamokos metu nusprendė taikyti aktyvius mokymosi metodus. Anot lenkų kalbos mokytojos, kad negalima mokinio išmokyti jeigu jis to pats nenori, jam galima tik padėti mokytis. Mokytojai rūpi ugdyti visapusišką žmogų, o ne vien perteikti jam žinias. Mokymosi metu mokytoja skatina mokinių bendradarbiavimą, mokinių aktyvumą pamokoje, sukuria progas, kad jie galėtu mokytis vieni kitų padedami, kad turėtų patys ieškoti, analizuoti, diskutuoti. Kad jie jaustų atsakomybę už savo ir kitų mokymąsi. Mokytoja yra įsitikinusi, kad tuos tikslus ji pasieks taikant aktyvu mokymo metodą.

Mokykloje, kur atlikinėjau asistento praktika mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo strategija yra formali. Jos tikslas yra padėti mokiniui tobulėti siekiant geresnių rezultatų bei suprasti moksleivio pažangą. Vertinama individuali mokinio pažangą, atkreipiant dėmesį į mokinio žinias, supratimą bei gebėjimus. Be to mokykloje yra dienynai kur užrašomi mokinių pamokų metu gauti įvertinimai o moksleiviai žino vertinimo laiką, tvarką ir kriterijus taip pat ir tėvams pagal numatytą tvarką yra reguliariai pateikiamas moksleivio vertinimas.

Mokytoja dalindamasi patirtimi, pasakojo kaip išlaiko pamokoje discipliną, kaip motyvuoja mokinius bei kokius naudoja pamokoje mokymo formas bei metodus. Supratau, kad lenkų kalbos pamokoje mokiniai dažniausiai dirba savarankiškai arba grupėse aš mokytojai pasiūlau kad ji mokiniams leistų dirbti ir porose, kuri sudaro stiprų ir silpną mokinį. Tokių būdų vienas galėtų mokytis aiškindamas silpnesniam, o silpnesnis moktųsi, kai stipresnis mokinis jų kalbą aiškintų. Dar pasiūlau, kad mokytoja dažniau pamokos metų naudotųsi interaktyvia lenta. Nes klasikinę lenta pakeitus interaktyvia mokytoja žymiai sutaupytų laiko. Kai su mokytoja šnekėjau apie pamokos planą ir ugdymą, ji pastebėjo mano susidomėjimą mokytojos veikla ir man visai netikėtai pasiūlė kartu sukurti pamokos planą IG klasei. Mokytoja pripažino, kad jai pačiai bus naudinga ir įdomu. O kai baigėm kurti pamokos planą, paklausiau ar galėsiu savarankiškai sukurti pamokos planą ir kartu jį išanalizuoti, mokytoja sutiko ir pasiūlė, kad pamokos metu galėsiu jai padėti vesti pamoką bei pademonstruoti klasei paruoštą medžiagą.

Kita dieną, mūsu bendras su mokytoja pamokos planas turėtų būti realizuotas IG klasėje. Prieš pamoką, aš mokytojai padėjau tinkamai parengti pamokai klasės erdvę. Su mokytoja sustatėme suolus neįprastai „vėžlio formos“ t.y suolai buvo sustatyti kvadratu. Pasiūlau suolus sustatyti būtent tokia forma, tam, kad mokiniams būtų patogu žiūrėti mano paruoštą prezentaciją, kad diskusijos metų jie matytu vienas kitą ir kad jiems būtų patogu kurti „epochos žemėlapį“. Mokytoja pamokos pradžioje paskelbė naują pamokos temą, tikslus ir išvardino pamokos uždavinius. Pamokos eigoje vienas po kito uždaviniai buvo vykdomi. Kadangi pamokos tema yra “ Romantizmo epochos charakteristika tai papildomai paruošiau vaizdinę medžiagą ne tik apie minėtos epochos kūrinius bet ir apie muziką bei meną. Visos pamokos metu klasėje tyliai grojo klasikine muzika, mokiniams tai patiko. Džiaugiuosi, kad su mokytoja vietoj „minčių lietaus“ pasirinkome taikyti „žemėlapio“ metodą. Šis metodas mokiniams buvo naujas, todėl aš jiems paaiškinau, kaip reikės dirbti bei padėjau, kai vyko kūrimas žemėlapio. Norint įtvirtinti pamokos temą, aš mokiniams paruošiau testą. O pamokos pabaigoje su mokiniais vykdėme refleksija. Mokytoja pripažino, kad refleksijas per pamokas ji taiko labai retai. Mano manymu refleksija yra būtina per kiekvieną pamoką, tam kad ir mokinis ir mokytojas žinotų kas per pamoką buvo blogai, o kas gerai ir žinoma su kokių bagažo žinių išeina mokinis. Klasė buvo rami ir ypatingų priemonių jos valdymui neprireikė. Po pamokos likau sutvarkyti klasė, gražinti suolus į įprastas vietas. Labai nustebau, kai mokiniai po pamokos neišbėgo iš klases o mums padėjo sutvarkyti klasę.

  • Microsoft Word 35 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 16 puslapių (4872 žodžiai)
  • Universitetas
  • Katarzyna
  • Pedagogikos II kurso praktika
    9 - 1 balsai (-ų)
Pedagogikos II kurso praktika. (2015 m. Spalio 31 d.). https://www.mokslobaze.lt/pedagogikos-ii-kurso-praktika.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 24 d. 15:16
×