Pedagogikos konspektas (2)


Lietuvos švietimo reforma jos būtinumas tikslai uždaviniai rezultatai problemos. Lietuvos švietimo reforma. jos būtinumas,-tikslai, uždaviniai, rezultatai, problemos.. Socialinė pedagogikos konspektas šperas.

Pedagogikos konspektas. Ugdymo samprata ir struktūra. Ugdymo tikslų ir uždavinių samprata bei svarba ugdymo procese samprata. Mokymo svarba ugdymui ir ugdymuis. Pedagogikos objektas ir jo ypatumai. Kodėl teigiama, jog ypatingą vaidmenį vaiko asmenybės ugdyme užima šeima? Aptarkite ugdymo funkcijas. Paaiškinkite pagrindinių veiksnių įtaką vaiko asmenybės raidai. Vertybės auklėjimo procese. Vertybių ugdymas. Mokytojas – ugdymo veikėjas. Reikalavimai šiuolaikiniam mokytojui? Paaiškinkite kaip suprantate mokytojo pašaukimą. Ugdymo veikėjai ir veiksniai. Formalių ir neformalių ugdymo įstaigų veikla. Pateikite pavyzdžius. Kultūros įstaigos ir jų ugdomasis poveikis. Bažnyčios vaidmuo formuojant vaiko asmenybę. Žiniasklaidos ugdomasis poveikis. Mokymo turinys. Kokius žinote diferencijuotos mokymo sistemos principus ir kodėl jie padeda saviraiškai ir savirealizacijai? Mokymo (si) metodai ir jų taikymas ugdymo procese. Pamoka – pagindinė mokymo forma. Ugdymas – socialinis reiškinys. Jo suvokimo svarba ir pasekmės. Sudėtinės ugdymo dalys ir sritys. Svarbiausi lietuvos švietimą reglamentuojantys dokumentai. Pedagogika - ugdymo mokslas. Pagrindinės šio mokslo sąvokos. Pedagogikos mokslų sistema, ją sudarantys mokslai, jų tarpusavio ryšys. Pedagogika - mokslas ir menas. Mokslo ir meno aspektų savitumai. Lietuvos švietimo reforma. Jos būtinumas, tikslai, uždaviniai, rezultatai, problemos. Didaktika - mokymo teorija. Jos santykis su dalykų metodikomis. Mokymo principai ir jų charakteristika. Mokymosi rezultatų tikrinimas ir vertinimas. Principai, funkcijos, metodai. Vertinimo problemos. Darbinis ugdymas. Darbas kaip ugdymo priemonė. Darbinio ugdymo uždaviniai. Estetinis ugdymas, jo svarba pilnavertei asmenybei. Fizinis lavinimas, jo reikšmė asmenybės vystymuisi. Auklėjimo metodai, jų klasifikacija, paskirtis. Atskirų metodų taikymas ugdymo procese. Tautinio ugdymo esmė, tautinės individualybės ugdymas (tikslas, uždaviniai). Dorinis mokinių ugdymas (tikslas, uždaviniai, turinys, būdai). Dorinio auklėjimo problemos ir jų įgyvendinimo bei sprendimo būdai mokyklose. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas. Klasės bendruomenės kūrimas. Klasės auklėtojo paskirtis ir vaidmuo ugdymo procese.


Šeima maža visuom.ląstelė, joj atsispindi visos visuom.problemos. Jos vaidmuo svarbus asmen.ugdymui, tai svarbi jos f-ija: gimdyt, auklėt vaikus. Normal.ugdymui reik tėvų tarpusav.meilės. Auklėjim.reikalingi abu tėvai, svarb.atmosfera, tonas, santykiai, vaikas nuolat stebi, mokosi. Material.dvasin.vaiko poreikių tenkinimas, tačiau ji negali pakeist mokyklos. Ugdym.šeimoj pagr. – tėvų autoritetas. Priklauso nuo pačių jų - nuo mokėjimo bendraut su vaikais - mokėt suprast vaiko vid.pasaulį. Tėvai autoriteto siekia įv: *vyksta slopinimas *atokumas *moralizavimas *pataikaujanti meilė. Svarbu pažint jį: ar vystymusi neatsilieka nuo bendr, temperamentas, indiv.savybės. Šeima vykdo 3 f-jas: *auginimas, globojimas *ugdymas (parengia m-lai) *Ppsich.fukc. – saugumas, atsaking.už saugumą. Vaikas įsisav.mėgdžiodamas - išmoksta įv.vaidmenis. Svarbu broliai. Geriaus.moka bendraut vidut, iš vyresn.išmoksta paklust vadovav, o iš jaunesn.išmoksta vadovaut. Reik įtvirtint vaidmenų svarbą. Šiand.iššūkiai turi būt formuojami šeimoj - lygių teisių. Pagr.šeimoj mokymo, apsisprend, įtvirtinimo santykiai, bendravim - sudaro saugumą, vertės pajautimą, galimybes vaizduotei, kūrybai, norui siekt. Santykiai šeimose keičiasi: atšalimas, susvetimėjimas kai didėja vaikų skaič.šeimose. Šeimos konfliktai paveikia vaikus.

  • Pedagogika Konspektai
  • 2012 m.
  • Viktorija
  • 18 puslapių (8027 žodžiai)
  • Pedagogikos konspektai
  • Microsoft Word 54 KB
  • Pedagogikos konspektas (2)
    9 - 2 balsai (-ų)
Pedagogikos konspektas (2). (2012 m. Spalio 23 d.). http://www.mokslobaze.lt/pedagogikos-konspektas-2.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 00:10