Pedagogikos konspektas Didaktika


Didaktika – tai mokymo mokslas. Didaktika nagrinėja. Pagrindiniai mokymo si motyvai. Labiausiai pageidautinas mokymosi motyvas – pažintinis motyvas. Mokymo ir mokymosi tikslai gali būti tiek ilgalaikiai , tiek ir trumpalaikiai. Pažinimo tikslai , susiję su intelektiniais procesais – žinojimu , supratimu , atpažinimu , vertinimu ir pan. Emociniai tikslai susiję su auklėjimu – su jausmais , emociniu pasaulio suvokimu , su nuostatomis , vertybių ugdymu. Psichomotoriniai tikslai , susiję su veikimo būdais , fizinės ir psichinės galios plėtojimu. Šie tikslai savo ruožtu susiję su ugdytinio psichinių galių bei kūno galių motorikos lavinimu. Tikslingas mokymasis. Atsitiktinis mokymasis. Kas yra didaktinės nuostatos ? Didaktinių nuostatų kaitą. Tai , kas tradiciška. Tai , kas šiuolaikiška. Mokymo , arba didaktikos , principais. Mokymo taisyklių. Mokymo taisyklės. Svarbiausieji mokymo principai. Moksliškumo principas. Sistemingumo ir nuoseklumo principas. Sąmoningumo ir aktyvumo principas. Prieinamumo principas. Teorijos ir praktikos ryšio principas. Vaizdumo principas. Žinių tvirtumo išmokimo tvirtumo principas. Institucinis ugdymo pobūdis. Klasikinė pamoka. Dvi dalis. Pirmoji dalis. Antroji pagrindinė dalis. Pedagoginio susitikimo samprata. Pedagoginis susitikimas. Pedagoginio susitikimo formos. Mokymo proceso etapai. Naujos medžiagos perteikimo pamoka. Mišraus tipo pamoka. Specialiuosius ugdytinių poreikius tiriančios disciplinos. Taigi aiškėja , jog ypatingų poreikių vaikų. Hodegetika – auklėjimo mokslas. Šiuolaikinis auklėjimo mokslas –. Šiuolaikinės hodegetikos esmė. Lietuvių ugdymo mokslo klasikas Stasys Šalkauskis 1889 1941. Auklėjimas - tai yra žmogaus dorinimas. XX. antrosios pusės bei XX. pradžios mokslininkas prof.

Didaktika nagrinėja mokymo turinį, mokymo procesą, jo etapus, dėsningumus, mokymo principus, taisykles, mokymo metodus, technologijas, mokymo sąlygas, mokymo priemones, mokymo formas ir kt.

Mokymas – tai metodiškai organizuota kryptinga, planinga, sisteminga, ilgalaikė ugdytojų ir ugdytinių sąveika, kuriai gali vadovauti ugdytojas arba (šiuolaikinio ugdymo sąlygomis) būti šiame procese tarpininkas, veikdintojas, patarėjas, konsultantas, moderatorius ir t.t.

Vieni mokymosi motyvai yra pakankamai pozityvūs, geri (pvz., ateities motyvas, įtakos (autoriteto) motyvas), tačiau nepilnai atskleidžiantys asmens tobulėjimo galimybes.

Kiti mokymosi motyvai labiau įpareigojantys (pvz., pareigos motyvas).

Dar kiti – visai nepageidautini, tačiau, deja, vis dar egzistuojantys visuomenėje (pvz., baimės, prievartos motyvai).

Vis tik labiausiai pageidautinas mokymosi motyvas – pažintinis motyvas, t.y. – būtų puiku, jei visi – vaikai ir suaugusieji – mokytųsi todėl, kad trokštų pažinti naujus dalykus, tobulėti.

Galima teigti, jog šis motyvas yra siekiamybė, tad mokytojo veikla turėtų būti nukreipta būtent šio motyvo aktyvinimui ugdytinių sąmonėje.

Mokymo ir mokymosi tikslai gali būti tiek ilgalaikiai, tiek ir trumpalaikiai (pastarieji ir sudaro ilgalaikius).

2) Emociniai tikslai susiję su auklėjimu – su jausmais, emociniu pasaulio suvokimu, su nuostatomis, vertybių ugdymu.

Tikslingas mokymasis savo ruožtu gali būti formalus (tai susiję su būtinu visuomenės gyvenime pasirengimu, išsilavinimu, jį atskleidžiančiais diplomais, pažymėjimais) ir neformalus (susijęs daugiau su sąmoningu žmogaus siekimu papildyti savo formalųjį pasirengimą naujomis kompetencijomis, reikalingomis dažniausiai sėkmingai profesinei, socialinei veiklai.

Atsitiktinis mokymasis dar kitaip vadintinas informaliuoju (savaiminiu), nes gali visai nesisieti su žmogaus profesija, amatu, o kaip tik liudyti jo interesus, pomėgius, gabumus, polinkius, charakterio savybes, troškimą tobulėti kaip asmenybei.

Tai tam tikros esminės idėjos, grindžiančios mokymo turinį, formas, metodus, nepriklausomai nuo to, kokio dalyko mokoma, kokio tipo įstaigoje mokoma, kokio amžiaus yra ugdytiniai ir t.t.

  • Pedagogika Konspektas
  • Microsoft Word 26 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 6 puslapiai (1754 žodžiai)
  • Dija
  • Pedagogikos konspektas Didaktika
    10 - 10 balsai (-ų)
Pedagogikos konspektas Didaktika. (2015 m. Gruodžio 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/pedagogikos-konspektas-didaktika.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 25 d. 04:39
×