Pedagogikos konspektas


Ugdymo daugiamatiskumas. Ugdymą sąlygojantys veiksniai. Saviugdos rusys. Mokymo metodų parinkimas. Sudetines ugdymo dalys. Mokymo(si) proceso esmė, etapai.. Pedagogika-ugdymo mokslas ir menas. Pedagogika mokymo(si) etapai. Pedagogikos konspektai. Auklėjamųjų renginių rūšys.

Pedagogika-ugdymo mokslas ir menas. Svarbiausios sąvokis, ryšiai su kitais mokslais. Edukologijos ir pedagogikos santykis, pedagogikos, edukologijos mokslu sistema. Pedagogikos mokslo atstovai. Ugdymo daugiamatiškumas. Ugdymo tikslų problema. Ugdymo tikslų ir uždavinių kėlimo pagrindai. Sudėtinės ugdymo dalys. Asmenybes raida ir ugdymas. Vaiko vystymasi lemiantys veiksniai. Švietimo sistemos samprata, tikslai, uždaviniai, principai. Švietimą reglamentuojantys dokumentai ir jų charakteristika. Lietuvos respublikos švietimo sistemos struktūra,atskirų grandžių charakteristika. Svarbiausioslietuvos reformos kryptys,tikslai. Profiliuotas mokymas. Mokinių pažinimo ir mokslinio tyrimo metodai. Pedagoginis eksperimentas. Mokytojas- ugdytojas,jo profesiniai ypatumai. Pedagoginis pašaukimas ir sąlygos. Mokytojo atestacija. Didaktika,jos raida. Ugdymo metodai ir būdai. Jų klasifikavimas. Metodų pasirinkimo kriterijai. Pateikite ir charekterizuokite įvairius metodus. Mokymosi metodų parinkimo pagrindai. Tradiciniai ir netradiciniai mokymosi metodai. Ugdymo turinys. Jo turinys. Mokyklos ugdymo turinys,struktūra,ypatumai, blokai, koncentrai. Ugdymo turinį apsprendžiantys dokumentai. Mokymo(si) proceso esme, etapai. Mokymo proceso komponentai, funkcijos. Mokymosi motyvai, jų kaitą sąlygojantys veiksniai. Mokymo organizavimo formos. Pamoka, jos privalumai ir trūkumai. Pamokos tobulinimo galimybės. Mokymo kryptys. Produtyvios mokymosi atmosferos sukurimas. Mokymosi rezultatų tikrinimo bei vertinimo problema,funkcijos, principai. Tikrinimo ir vertinimo metodai. Dažnesnės vertinimo klaidos, vertinimo rūšys. Papildomas ugdymas: tikslai, principai, metodai, formos. Tobulinimo kryptys. Auklėjimas, jo esmė, specifika,ryšys su mokymu. Klasės auklėtojas, jo pagrindinės veiklos sritys. Klasės auklėtojos vieta ugdymo procese. Pedagoginio poveikio būdai ir metodai. Auklėjamasis renginys mokykloje, jo tikslai, organizavimas. Mokinių saviugda (rūšys, būdai). Pedagoginis vadovavimas saviugdai. Są

Pedagogika-tai mokslas apie žmogaus ugdymą. Atsirado kartu su žmonijos atsiradimu. Ilgus amžius vyresnieji mokė vaikus. Nuo šio mokslo pradžios iki dabar keliami šie svarbiausi klausimai: ką mokyi? Ko mokyti? Kaip mokyti ir išmokyti? Pedagogikos objektas-žmogus, tikslas-žmogaus ugdymas. Pedagogika tyrinėja ugdymo procesą, ieško kelių kaip jį palengvinti, padaryti patrauklesnį, įdomesnį. Pedagogika menas, nes pedagogas be tinkmos kvalifikacijos turi turėti ir gimtų savybių patraukti ugdytinį, turi sugebėti uždegti noru mokytis, pažinti, būti naudingu sau ir visuomenei. Ryšiai su kitais mokslais. Buvo neatsiejama nuo filosofijos. Psichologija padeda atsakyti į klausimą kokia yra asmenybė. T. P. Susijusi su biologija(žm. Gyva butybė), medicina, fiziologija, etika(kiekvienas ugdymas neatsiejamas nuo vertybių, elgesio normų), geografija, tiksliaisiais mokslais. Drauge su kitais mokslais tyrinėja asmenybės ugdymą, remiasi kitų mokslų išvadomis, ieškodama tobulesnių ugdymo būdų, siekia, kad jos išvadas naudotų ir kiti mokslai. Su kitais mokslais keičiasi mokslinio tyrimo metodais. Sąvokos. Ugdymas yra pagrindinė pedagogikos mokslo sąvoka. Ugdymas susijęs su paties žmogaus kaita. Kitos sąvokos: auginimas, švietimas(informacijos perdavimas), mokymas(informacijos, žinių, įgūdžių perdavimas, įsisąvinimo procesas), mokslinimas, lavinimas(mokėjimų, gebėjimų, įgūdžių ugdymas, pažintinių procesų, fizinių, protinių galių lavinimas), auklėjimas(pažiūrų, jausmų, įsitikinimų, elgesio normų, įpročių, vertybių suvokimas, įsisąvinimas ir vadovavimasis jomis), formavimas, vystimąsis.

Pedagogikos mokslo atstovai. Edukologija daugiašakis ugd. Žmonių mokslas. Pedagogika vaikų ugd. Mokslas. Ped. Tyrinėja asmenybės ugd. Ped. Procesą. Apima žinių perteikimą, gaunamų žinių pagr. Žmonių tapsmą,asmenybę. Edukologija-žmonių ugdymas,tik praplėstas nuo gimimo iki mirties. Skirtumas-ped apima mokyklinį ugdymą, o edukologija-suaugusio nenutrukstamą ugdymą.

Pedagogikos šakos - šiuo metu pedagogika tiria asmenybės ugdymą įv. Amžiaus tarpsniais. Lavinimo ir auklėjimodiferencijacija pareikal. Specializuoti moksl. Tyrimus todėl skir. Šios sritys -. Bendr. Pedag. Nagr. Asmenybės ugd. Dėsningumus, ieško bendr. Aukl. Ir lav. Pagrindų. Sprendžiapedag. Metodologijosirtyrimo metodikos probl. Amž. Tarpsnių pedag. -tiria asm. Ugd. Probl. Prikl. Nuo jos amžiausypatybių. Išsk. Šios sritys-ikimokykl. Pedag. -nagr. Ikimokykl. Amž. Ugd. Dėsningumus, mokykl. Pedadag. -nagr. Vaikų, paauglių,lav. ,bei auklėj. Dėsningumus,prof. Lav. Pedag. -sprendž.

  • Microsoft Word 82 KB
  • 2012 m.
  • 33 puslapiai (16802 žodžiai)
  • Universitetas
  • Pedagogikos konspektas
    10 - 1 balsai (-ų)
Pedagogikos konspektas. (2011 m. Birželio 21 d.). https://www.mokslobaze.lt/pedagogikos-konspektas.html Peržiūrėta 2021 m. Kovo 05 d. 15:43
×
39 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo