Pedagogikos praktika


Praktikos mokyklos veiklos pažinimas. Vizija, misija, tikslai. Refleksija apie mokyklą. Mokyklos veiklą reglamentuojantys dokumentai. Gimnazijos veiklos sritis ir rūšys, tikslas, uždaviniai. Gimnazijos teisės ir pareigos. Gimnazijos veiklos organizavimas ir valdymas. Gimnazijos savivalda. Darbuotojų priėmimas į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarka ir atestacija. Gimnazijos turtas, lėšos, jų naudojimo tvarka, finansinės veiklos kontrolė ir gimnazijos veiklos priežiūra. Baigiamosios nuostatos. Auklėjamieji renginiai. Neformaliojo ugdymo renginio analizė. Apibendrinimas.


Mokykla iš pirmo žvilgsnio pasirodė ganėtinai tvarkina bei jauki. Direktorė bei direktorės pavaduotoje labai malonios, taip pat tie mokytojei, su kureis teko bendrauti buvo tikrai svetingi, jie aprodė mokyklos sporto sale, malonei priimdavo stebieti kiekviena kūno kultūros pamoka. Ką galiu pasakyti apie pačia mokykla, kaip jau minėjau mokykla vizualiai tikrai atrodo tvarkina, taip pat mokykla pasižymi geru fiziniu užimtumu, nes mokykloje yra netgi 5 neformalaus ūgdimo būreliai, kurie yra visiškai nemokami.

Šiaulių Lieporiu gimnazija man paliko tikrai ganėtinai gera įspudi, nes čia dirba labai malonus, bei geri žmonės.

Gimnazijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

20.2.2. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

20.2.4. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

sudaro mokymo sutartis ir vykdo jose sutartus įsipareigojimus;

organizuoja mokinių maitinimą gimnazijoje; 24.14. viešai skelbia informaciją apie gimnazijos veiklą;

Mokiniams išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

Gimnazija privalo užtikrinti geros kokybės švietimą, atvirumą vietos bendruomenei,

inicijuoja gimnazijos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

Gimnazija registruojama teisės aktų nustatyta tvarka. 65. Gimnazija reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka.

Specialiųjų poreikių mokinius integruoti į klasės bendruomenę;

Klasės bendruomenės amžius 15-16 metų: 22 mokiniai iš jų 12 mergaičiu ir 10 berniuku, visi vaikai sveiki, neturi jokiu sveikatos sutrikimu.

Klasės yra vaikų kurių tėvai yra išsiskyre ir vaikai gyena arba su tėvu, arba su mama, dauguma mokiniu tėveliu pasirinko Šiaulių Lieporiu gimnazija, nes mokykla arti namų ir kad čia dirba geri pedagogai.

Bendras klasės vidurkis ganėtinai geras, tačiau yra ir tokių mokinių, kuriems mokytis sekasi silpniau.

Nemaža dalis klasės mokinių aktyvei sportuoja, bei lanko būrelius.

Klasės labai draugiška, vieni kitus palaiko, motyvuoja varžybose bei padeda vienas kitam pamokuose.

Klasės vadovė nori išugdyti savo auklėtinius, gerus nuoširdžius, mylinčius savo kalba bei papročius. Klasės bendromėnė mokomi būti tolerantiškais, jog nebūtu patyčiu priš kitokius žmonės. Taip pat klasė yra mokoma būti vieninga, bei mokoma priimti atsakomybe ant savo pečiu. Visi šie klasės aspektai yra panašūs į mokyklos kelemus tikslus.

Per klasės valandėlę yra daug diskutuojama pamokų bei popamokine veikla. Klasės vadovė taip pat stengesi savo auklėtinius apšviesti, moko tolerancijos vienas kitam, moko atsakomybes, taip pat klasės vaduove sugalvuoja labai naudingu uždavinių, kurie lavina mokiniu atsakomybe, bei tolerancija.‘

Klasės vadovė taip pat aktyviai bendradarbiauja su kitais pedagogais. Ji bendrauja su kitų sričiu pedagogais, domisi apie savo auklėtinius, renka informacija kas lanko pamokas, ar jų nelanko, kaip sekasi jos auklėtinems dirbi pamokuose. Klasės vadovė surinkusi tokia informacija apie savo auklėtinius, žino kas jiems sekasi geriau, o kas nesiseka, ji gali patarti-sumuotyvoti savo auklėtinius mokytis, sudrausminti jog negalima praleidinėti pamokų.

Klasės vadovė aktyviai bendrauja su mokinių tėvais. Ji informuoja tėvus apie vykstančius renginius mokykloje, apie tai jog jų vaikai nelanko pamokų, arba pagire tėvelems jų sūnu / dukra, nes ji(s) gerai mokosi, yra pavizdingas mokinys, mokinė.

Per kalsės valandėle aktyvei yra kalbama visomis temomis. Per trijų savaičiu stebimąją praktika, stėbėti vieną renginį ir turėjau galimybe pravesti klasės valandėlę.

Klasės valandėlės tema buvo: rukymo žala. Klasei papasakojom bei pademnstravom skaidres apie rūkimo žala organizmui, taip pat vyko aktyvi diskusija su klase, šia tema.

  • Pedagogika Praktikos ataskaita
  • Microsoft Word 56 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 17 puslapių (4953 žodžiai)
  • Universitetas
  • Kasparas
  • Pedagogikos praktika
    10 - 7 balsai (-ų)
Pedagogikos praktika. (2016 m. Gegužės 18 d.). https://www.mokslobaze.lt/pedagogikos-praktika.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 20 d. 19:51
×