Pedagogikos santrauka valstybiniam egzaminui


Pedagogika – ugdymo mokslas ir menas. Svarbiausios sąvokos. Pedagogikos ryšys su kitais mokslais. Pedagogika graikiškai - vaikų ugdymo menas. EDUKOLOGIJA – tai mokslas apie žmogaus ugdymą. PEDAGOGIKA – mokslas apie vaikų ir jaunimo ugdymą. Pedagogikos objektas. Pedagogikos dalykas. Kaip mokslas. Iš kitos pusės kaip menas. Fizika , chemija , matematika. Vertybinės nuostatos. Edukologijos ir pedagogikos santykis , pedagogikos , edukologijos mokslų sistema. Pedagogikos mokslo atstovai. Kinų pedagogas Tču Gen knygoje Mažoji mokykla. Davė patarimus , kaip mokyti. - išleido veiklą Didžioji didaktika ”. Komenskis sukūrė auklėjimo sistemą. Komenskis iškėlė visuotinio pradinio mokslo idėją. Žemiškasis gyvenimas Komenskiui. Pasirengimas amžinajam , pomirtiniam gyvenimui. Ji telaikė auklėjimo tikslu. Auklėjimo pakopos ir 3 jo uždaviniai. Augančią kartą skirsto į kelis laikotarpius. Vaikams iki 6 - siūlo motinos mokyklą. Komenskis buvo novatorius didaktikos srityje. Džonas Lokas. Mintys apie auklėjimą savo pažiūros ” teigė , jog auklėjimo uždavinys išugdyti džentelmeną , o paprastą žmogų. Klodo Ariano Helvecijaus. Deni Didro. Amžiaus periodizacija. Johana Henrikas Pestalocis. Adolfas Distervegas. Savo jėgas paskyrė liaudies švietimui. Išleido Vadovą vokiečių mokytojams lavinti ”. Rėmėsi idealistine filosofija , daugiausia etika ir psichologija. Mėgino sudaryti pedagogikos mokslo sistemą. Dorovinį auklėjimą. Mokymas - turi būti vientisas ir vieningas , bet ne paviršutiniškas. Mokymo pakopos aiškumas asociacija sistema –. Herbertas išskyrė 3 mokymo rūšis. Aprašomoji analitinė sintetinė. Sintezė gali sukurti tą darnią minčių sistemą , kuriuos reikalauja auklėjimas. Doroviniame auklėjime reikia griebtis ir bausmių , bet. Ovenas 19 a pab. To. Pr. Mažvydas osios liet. Kn Katekizmas ” autorius. Pagr. Idėjos mokymas vaikui. Prieinamas , atitikti jėgas. Lietuvos švietėjai Abraomas Kulvietis , Jurgis Zablockis , Martynas Mažvydas , Mikolojus Daukša , Žygimantas Liauksminas. Liauksminas parašė darbą. Edukacinė komisija EK. 10 išleido pirmuosius Nuostatus. Vabalas Gudaitis. Vaitkevičius 1928 m. Rajackas 1927 m. Ugdymo daugiamatiškumas. Ugdymo tikslų problema. Ugdymo tikslų ir uždavinių kėlimo pagrindai. Sudėtinės ugdymo dalys. Ugdymo tikslai uždaviniai. Ugdymo proceso dalyviai. Ugdytinių pažinimas - svarbi ugdymo sąlyga. Ugdytinio pažinimo principai. Asmenybės raida ir ugdymas. Vaiko vystymąsi lemiantys veiksniai asmenybės raida ir ugdymas.

Pedagogika kaip mokslas atsirado kartu su žmogumi. Jis buvo nerašytas, perduodamas iš kartos į kartą. Vaikas buvo rengiamas gyventi šeimoje, kad išgyventų. Feodalinėje santvarkoje vystėsi filosofija, kuri buvo traktuojama kaip pedagogika. Vystantis filosofijos ir teologijos mokslams, buvo kuriamos žmogaus auklėjimo formos. Čekas J. Kamenskis XVII a. knygoje „Didžioji didaktika“ pirmasis apibendrino pedagoginę patirtį, kurioje pedagogika tampa atskiru mokslu. Dabar pedagogika išsirutuliojo į edukologiją.

PEDAGOGIKA (pedos – vaikas, agein – vedžiojimas). Antikoje vergas vesdavo vaikus į mokyklą ir iš jos. Taigi pedagogika graikiškai - vaikų ugdymo menas. Ji iki šiol neturi sukonstruoto ugdymo modelio)– tai mokslas, tyrinėjantis ir ieškantis būdų, kaip mokyti jaunąją kartą, kad ji atliktų vyresniosios kartos uždavinius. EDUKOLOGIJA – tai mokslas apie žmogaus ugdymą, o PEDAGOGIKA – mokslas apie vaikų ir jaunimo ugdymą.

Pats ugdymas iš vienos pusės yra suvokiamas kaip asmens keitimo ir tobulinimo procesas, iš kitos pusės kaip keitimosi ir tobulinimosi arba saviugda ir savikura.

Pedagogika, turėdama savo objektą, metodus, tikslus, konkrečią paskirtį, yra traktuojamas kaip mokslas, o iš kitos pusės kaip menas, kadangi vaikai yra skirtingi, tai ir poveikis yra skirtingas.

Pedagogikos mokslas eina dviem kryptim: diferenciacija (skaidymasis į dar smulkesnes), o iš kitos pusės pedagogika integruojasi į kitus mokslus, pvz., tarpdisciplinariniai mokslai: psichologija, edukologija ir struktūrizuojasi. Naujas mokslas – šeimotyra, socialinė pedagogika, kurčiųjų, aklųjų pedagogika, moters studijos, lyties studijos ir t. t.

1. Pedagogika drauge su kitais mokslais kompleksiškai tyrinėja asmenybės ugdymą;

2. Remiasi kitų mokslų išvadomis, pati siekia, kad jos išvadas naudotų kiti mokslai.

- auklėjimas: - tai idealo siekimas. Tai vidinių santykių su savimi, aplinka, darbu, veikla ugdymas. Tai mūsų vertybinės nuostatos, mūsų požiūriai ir auklėjimo rezultatas – savikūra. – Vertybinės nuostatos. mokiniui reikia padėti atsiskleisti. ;

Kalbant apie auklėjimą, galima rasti tokias sąvokas: brandinimas, išskleidimas (sklaida), išvystymas, teigiamų įpročių įdiegimas. Perauklėjimas – tai neigiamų asmenybės savybių keitimas teigiamomis.

Taigi, pedagogikos objektas, ryšys su edukologija, pedagogikos mokslų sistema, ryšys su kitais mokslais ir yra pagrindinės pedagogikos sąvokos.

Ikimokyklinė pedagogika tiria ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą vaikų lopšeliuose ir darželiuose; mokyklinė - sprendžia mokyklinio ugdymo problemas. Pastarosios pedagogikos atšakos - bendrojo (ugdymas bendrojo lavinimo mokyklose) ir profesinio lavinimo (sprendžia ugdymo problemas profesinėse, specialiosiose vidurinėse ir aukštosiose mokyklose) pedagogikos.

Kinų pedagogas Tču Gen knygoje „Mažoji mokykla, nurodymai mokytojams“ mokė, jog Auklėtojas nuo mažens turi slopinti negerus troškimus ir davė patarimus, kaip mokyti:

1) Mokytojas neturi skubėti, eiti nuo vieno prie kito dalyko;

3) Mokytojas neturi galvoti, jog mokinys viską, ką yra išgirdęs, supras ir prisimins;

4) Mokytojo kalba turi būti rišli, aiški, svarbu, jog net ir nedaug kalbėdama, pasakytų esmę.

J.A.Komenskis (1592- 1670). 1632- išleido veiklą “Didžioji didaktika”, kurioje buvo padėti mokslo apie mokymą pagrindai. 1633 – “Motinos mokykla”- ikimokyklinio amžiaus- auklėjimo vadovas. Komenskis sukūrė auklėjimo sistemą, gyventojų demokratiniams sluoksniams, liaudžiai. Komenskis iškėlė visuotinio pradinio mokslo idėją. Žemiškasis gyvenimas Komenskiui yra tik pasirengimas amžinajam, pomirtiniam gyvenimui ir ji telaikė auklėjimo tikslu. Šis pasaulėžiūros dvilypumas atsispindi ir jo pedagogikoje. 3 auklėjimo pakopos ir 3 jo uždaviniai: 1) paties savęs ir aplinkinio pasaulio pažinimas (protinis lavinimas); 2) savęs valdymas (dorinis auklėjimas); 3) veržimasis prie dievo (religinis auklėjimas)- auklėti reikia pačiame tinkamiausiame amžiuje- vaikystėje. Iš bet kurio vaiko galima padaryti žmogų. Negabius, tingius ir užsispyrusius vaikus būtinai reikia auklėti bei mokyti. Komenskio nuomone, žmogus gamtos dalis, paklūstanti svarbiems, visuotiniams dėsniams. Tikslią mokyklos tvarką reikia perimti iš gamtos. Atsižvelgdamas į gamtos dėsnius, jis mėgina nustatyti auklėjimo dėsningumus. Žmogaus prigimtimi besiremdamas augančią kartą skirsto į kelis laikotarpius: 1) vaikystė nuo gimimo iki 6 m; (būdingas intensyvus fizinis augimas ir jutimo organų formavimasis); 2) paauglystė nuo 6 –12; (atmintis ir vaizduotė su jų vykdomasis organais formavimasis); 3) jaunystė nuo 12-18; (būdinga aukštesnė mąstymo tautos pakopa); 4) subrendimas nuo 18- 24; (būdingas valios vystymasis bei sugebėjimas išlaikyti harmoniją). Komenskis numatė atskiras lavinimo pakopas:- vaikams iki 6 m- siūlo motinos mokyklą, paaugliams- išskiriama šešiametė gimtosios kalbos m-kla. Jaunuoliams- lotynų kalba ar gimnazija. Subrendusiems- turi būti akademija. Komenskis iškėlė pradinės mokyklos reikšmę, prailgino mokymo kursą, pabrėžė gimtosios kalbos mokymą. Komenskis suformulavo mokslo metų, suskirstytų į ketvirčius, įvedė atostogas, nustatė mokslo dienos organizavimą, teoriškai pagrindė klasės- pamokos užsiėmimų sistemą ir ją praktiškai panaudojo. Nurodė, jog kiekviena pamoka turi turėti savo temą bei užduotį, skelbė, jog mokiniai aktyviai dirbtų per pamoką, o klasėje būtų laikomasi drausmės. Jis reikalavo, kad vadovėlio mokymosi pradžia būtų pakankamai išsami ir kartu glausta. Vadovėlyje- medžiaga turi būti išdėstyta sistemingai, parašyta vaikams prieinama, aiškia, paprasta kalba. Komenskis buvo kviečiamas į įvairias šalis (Angliją, Švediją, Vengriją ir kt.), jo veikalai išversti į įvairias pasaulio kalbas, vadovėliai- plačiai paplito daugelyje šalių. Komenskis buvo novatorius didaktikos srityje, iškėlė daug didaktinių idėjų, mokymo organizavimo principų bei taisyklių. Į pedagogiką įvedė- visuotinio mokymo, vieningos mokyklos, šešių metų pradinėje mokykloje idėją. Kai kurie didaktikos principai skyrėsi kelią lėtai, pradėta taikyti tik po 200 – 250 metų. XIX a. antroje pusėje daugelis ėmė labiau suprasti bei taikyti Komenskio žodžius.

  • Microsoft Word 128 KB
  • 2016 m.
  • 22 puslapiai (27029 žodžiai)
  • Universitetas
  • Milda
  • Pedagogikos santrauka valstybiniam egzaminui
    10 - 2 balsai (-ų)
Pedagogikos santrauka valstybiniam egzaminui. (2014 m. Spalio 07 d.). https://www.mokslobaze.lt/pedagogikos-santrauka-valstybiniam-egzaminui.html Peržiūrėta 2018 m. Liepos 19 d. 04:41
×