Pedagoginė asistento praktika praktikos ataskaita


Pedagogikos praktikos ataskaita.

Asistento pedagoginės praktikos atliktos psichologijos užduotys pasirinkto komunikacijos proceso vertinimas ir analizė. Komunikacijos proceso vertinimas Nr. Kas vertinama įvertinimas. Balso tonas. Balso garsumas. Balso intonacija. Kalbos aiškumas. Kalbos stilius. Išsireiškimų „ indeksavimas ". Aktyvus klausymasis. Žiūrėjimas į akis. Komunikacijos laiko organizavimas. Atstumas iki pašnekovo. Komunikacijos proceso duomenų analizė. Įrašykite , ką dar pastebėjote , ir įvertinkite tinkamumą. Komunikacijos proceso vertinimas. Užduoties vykdymo refleksija. LITERATŪRA Myers. 2008 . Socilinė psichologija. Vilnius Poligrafija ir informatika. . ,. ,. , 570. Berliner. 1994 . Pedagoginė psichologija. Vilnius Alma litera 383 –. Račelytė. 2008 . Apie konfliktus ir jų sprendimą II dalis Vilnius VPU leidykla.


1978 m. buvo pastatytas 80 vietų bendrabutis (šiuo metu bendrabutyje gyvena 22 moksleiviai) su valgykla ir centriniu šildymu, o 1994 m. įrengta sporto salė. 2003 m. visiškai atnaujinta senojo mokyklos pastato dalis, kažkada priklausiusi vienuolynui. Bendromis mokytojų, moksleivių ir jų tėvų jėgomis, vykdant projektą ,, Mokykla ir kaimo bendruomenė “, 2002 – 2003 mokslo metais buvo visiškai pakeista mokyklos aplinka. Mokykla jau išleido 64 abiturientų laidas. Mokymo įstaiga turi savo atributiką: vėliavą, emblemą, himną, rašo metraštį, kuriame fiksuoja svarbiausius faktus, įsimintinus renginius, minėjimus. Dabar, vis mažėjant gimstamumui, užsidarant daugeliui mokyklų, galima tik pasidžiaugti, kad Gelvonų mokykloje dar vis išsilaiko maždaug 200 moksleivių skaičius: mišraus amžiaus vaikų grupė – 11 ugdytinių; ikimokyklinė – 6, priešmokyklinė – 5, 1 klasė – 3 mok., 2 klasė – 7 mok., 3 klasė – 7 mok., 4 klasė – 9 mok., 5 klasė – 9 mok., 6 klasė – 10 mok., 7 klasė – 10 mok., 8 klasė – 11 mok.; 8s klasė – 1 mok., 9 klasė – 18 mok.; 9s klasė – 7 mok., 10 klasė – 14 mok.; 10 s klasė – 8 mok., 11 klasė – 11 mok.; 11s klasė – 25 mok., 12 klasė – 22 mok.; 12s klasė – 30 mok. Dirba 25 pedagogai: 4 matematikos, 3 lietuvių kalbos, du muzikos, technologijų, biologijos, chemijos, po 2 – rusų, vokiečių, anglų kalbų, kūno kultūros ir t.t Dauguma pedagogų turi vyresniojo mokytojo kvalifikaciją, 6 mokytojai – metodininko. Daugelis mokytojų turi po 2 įgytas specialybes, viena mokytoja – net 3. Ikimokyklinių ir pradinių klasių mokiniai mokosi nuolatinėse klasėse, 5-12 klasės mokiniai ugdomi kabinetine sistema. Šiuo metu mokykloje mokosi 240 moksleivių. Dirba 25 pedagogai. Gelvonų vidurinė mokykla – vienintelė ugdymo įstaiga rajone, galinti toli nuo mokyklos gyvenančius moksleivius apgyvendinti bendrabutyje. Šiuo metu ugdymo įstaigą sudaro: dviejų aukštų pagrindinio pastato bei šalimais esančio pagalbinio priestato, kuriame rasime valgyklą, biblioteką, bendrabutį ir ikimokyklinio ugdymo klasės kabinetus, kompleksas. Ugdymo procesui pritaikyta biblioteka, skaitykla, informacinių technologijų kabinetai, mokyklos muziejus, parkas. Visi kabinetai turi prieigą prie interneto. Sportinei veiklai mokykloje įrengta daugiafunkcinė sporto aikštelė, bėgimo takai, lauko treniruokliai bei sporto salė.

Įrašykite, ką dar pastebėjote, ir įvertinkite tinkamumą: nors komunikacijos situacija buvo maloni, pokalbis vyko ramiai, tačiau panašėjo, kad gali kilti konfiktas. Mokinys stebino savo elgesiu, labai atvirai kalbėjo su auklėtoja. Galima daryti išvdą, kad šis komunikacijos procesas buvo naudingas mokiniui, jis pasiekė, ko norėjo (nesutiko dalyvauti olimpiadoje, nors mokytoja prašė)

Pedagoginė asistento praktika praktikos ataskaita. (2016 m. Gegužės 23 d.). http://www.mokslobaze.lt/pedagogine-asistento-praktika-praktikos-ataskaita.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 17 d. 23:50