Pedagoginė praktika globojant mentoriui praktikos ataskaita


Užduotis. Pamokos fragmentų su mentoriumi vedimas. Pravestos pamokos fragmento detalus aprašymas. Savarankiškai organizuoto ir pravesto pamokos fragmento detalus aprašymas. Refleksija. Užduotis. Mokinių bendrųjų ugdymo(si) kompetencijų nustatymas. Mokinio pasirinktų bendrųjų ugdymo(si) kompetencijų stebėjimas ir vertinimas. Susipažinimas su e-dienynu. Popamokinės akcijos plano veiklų išplėstinis aprašymas. Refleksija. Užduotis. Biblioteka – informacinis centras. Mokyklos bibliotekos vaidmuo talkinant mokytojo ugdomajai veiklai. Savo veiklos įsivertinimas praktikos metu. Priedai. Priedas Nr. 1 Pamokos planas. Priedas nr. 3 Popamokinės akcijos planas. Priedas nr. 4 Organizuotos akcijos bibliotekoje planas. Literatūra.

Prieš vedant pamokos fragmentą, buvo gautas mentoriaus – klasės auklėtojo sutikimas kartu vesti pamoką. (Žiūrėti į 1 priedą). Pamokos fragmentas buvo pasirinktas, remiantis pagrindinio ugdymo bendrąją programa, gyvenimo įgūdžių ugdymo programa, lenkų kalbos vadovelių X klasei ir buvo pravestas pamokos metu X klasei.

Pamokos planas buvo kuriamas X klasei. Klasė yra stipri, aktyvi bei motyvuota dirbti, todėl mokytoja pamokos metu nusprendė taikyti aktyvius mokymosi metodus. Mokymosi metu mokytoja skatina mokinių kūrybiškumą, bendradarbiavimą, mokinių aktyvumą pamokoje. Sukuria progas, kad jie galėtu mokytis vieni ir kitų padedami, kad galėtų patys ieškoti, analizuoti, diskutuoti, kad jie jaustų atsakomybę už savo ir kitų mokymąsi. Mokytoja yra įsitikinusi, kad tuos tikslus ji pasieks taikant aktyvų mokymo metodą. Metodai buvo parinkti atsižvelgiant į mokinių sugebėjimus, buvo parinkti taip, kad pamokoje vyktų veiksmas, o mokiniai įsijautę į darbą nenuobodžiautų. Tačiau ir pamokos tema, reikalavo tarpusavio bendradarbiavimo, grupinio darbo.

Po šio pamokos fragmento mokiniai patobulino savo bendradarbiavimo bei komunikavimo įgūdžius. Darbas grupėmis, įgalino mokinius prisiimti atsakomybę už savo ir bendraklasių mokymąsi, skatino suvokti, kad nuo kiekvieno grupės nario vykdomo darbo priklausys visos grupės darbo galutinis rezultatas.

Savarankiškai organizuoto ir pravesto pamokos fragmento detalus aprašymas

Kartu su mentoriumi parengėme pamokos planą ir pamokos metu pravedžiau pamokos fragmentą - ,,naujos medžiagos aiškinimas“. Pradžioje, paklausiau mokinius, ką jie žino apie lenkų rašytoją bei veikėją S. Žeromski. Mokiniai nelabai drąsiai kėlė rankas ir dalinosi informacija, manau tai įtakojo, kad jie nelabai gerai buvo susipažinę su šiuo rašytojų. Vėliau pristačiau mokiniams paruošta prezentaciją apie gyvenimą ir kūrybą S. Žeromskio. Mokiniai klausė bei rašė, kas mane labai nudžiūgino.

Pastebėjus mokinių motivaciją mokytis bei bendradarbiauti, perėjom prie kitos užduoties, kurį buvo atlikta taikant irgi aktyvųjį metodą „kampai“, vienas klasės kampas turėjo paruošti vietas susijusias su S. Žeromskiu, antras kampas – kūrybos bruožus S. Žeromskio, trečias – vaikystę ir šeimą S. Žeromskio ir ketvirtas kampas – apie veiklą S. Žeromskio. Kiekvienas mokinys pats galėjo pasirinkti kampą. Taip klasėje susidare keturios grupės, kurios tarpūsavyje bendradarbiaujant ieškojo tam tikros informacijos, o veliau pristatė klasei.

Aktyvųjį metodą „ratu pagal abėcėlę“, taikiau norint apibendrinti gautą informaciją. Mokiniai suskirstyti grupėmis turėjo parašyti kuo daugiau žodžių arba asocijacijų apie S. Žeromskį ir žinoma argumentuoti savo pasirinkimą.

Pamokos fragmentą vesti buvo įdomu, laikas ėjo nepastebimai greitai, mokiniai atsakingai ir aktyviai dalyvavo, atsakynėjo, žaidė, rašė. Pastebėjau, kad mokiniams patinka dirbti draugė, poroje, grupėje, kartu su bendraminčiais. Pastebėjau, kad mokinių motivacija yra didesnė, kai mokytoja kartu su jais dirba „mokosi“, sprendžia problemas. Manau, kad 10-tokai yra pakankamai subrendę, ir tai puikiai žino: koncentruoja ir išlaiko dėmesį, aktyviai dalyvauja ir bendradarbiauja. Pamokos metu, nešurmulioja ir jaučiasi atsakingi už savo mokymą.

Rengiant su mokytoja pamokos planą išsiaiškinau, kad mokytoja kiekvienai pamokai ruošia pamokos planą, kruopščiai galvoja apie kiekvieną pamokos etapą, šie surašyti pagal minutės. Mokytoja kurdama pamokos planą atsižvelgia į tai, kad mokiniai gautų kokybišką dėstomąją medžiagą, kurioje suformuluotas pamokos tikslas ir uždaviniai. Tikslas ir uždaviniai keliami atsižvelgiant į pamokos temą, mokyklos ugdymo planą bei mokyklos strateginį planą. Mokytoja kurdama pamokos planus papildomai vadovaujasi ne tik individualiąja programa, ugdymo planu bet ir dabartinėmis švietimo aktualijomis, mokyklos situacija, ypač mokinių vertybinę orientacija, poreikiais ir interesais. Anot lenkų kalbos mokytojos, negalima mokinio išmokyti jeigu jis to pats nenori, jam galima tik padėti mokytis. Mokytoja atviravo, kad kiekviena klasė yra labai skirtinga ir prie kiekvienos klases o ypač prie kiekvieno mokinio reikia prisitaikyti ir suprasti ar jam pamokos uždaviniai, medžiaga ir metodai yra prieinami ar ne, todėl kuriant pamokos planą ir pasirenkant mokymosi metodus, ji atsižvelgia į mokinius, jų galimybes bei poreikius.

Pastebėjau, kad lenkų kalbos pamokoje mokiniai dažniausiai dirba savarankiškai arba grupėse aš mokytojai pasiūlau kad ji mokiniams leistu dirbti ir porose, taikant aktyvųjį metoda „abipusis mokymasis“, grupės po du žmonės sudaro po stipru ir silpna mokinį.

  • Microsoft Word 47 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 28 puslapiai (6535 žodžiai)
  • Universitetas
  • Katarzyna
  • Pedagoginė praktika globojant mentoriui praktikos ataskaita
    8.7 - 3 balsai (-ų)
Pedagoginė praktika globojant mentoriui praktikos ataskaita. (2015 m. Spalio 31 d.). https://www.mokslobaze.lt/pedagogine-praktika-globojant-mentoriui-praktikos-ataskaita.html Peržiūrėta 2020 m. Sausio 25 d. 16:08
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo