Pedagoginės praktikos aplankas


Pedagogikos praktikos ataskaita.

Mykolo romerio universitetas edukologijos ir socialinio darbo institutas. Pedagogikos laipsnio neteikiančios studijų programos studento. Pedagoginės praktikos aplankas. Praktikos veiklos kalendorinis planas data veikla. Vestų įskaitinių pamokų planai i pamoka kauno mokykla – darželis „ šviesa “. Pamokos tema. Mokymosi uždavinys. Mokinių motyvacija. Mokomoji veikla Įvadinė pamokos dalis. Praktinė veikla. Baigiamoji dalis. Mentoriaus įvertinimas. PAMOKA Kauno mokykla – darželis „ Šviesa “. Pagrindinė pamokos dalis. Pamokos tikslas. Pamokos mokymosi uždaviniai. Metodinės veiklos stebėtoje pamokoje apibendrinimas. Pritaikytos ugdymo programos analizė. Praktikoje įgytos patirties refleksyvus įsivertinimas.


Mokinių motyvacija – noras atrasti ir išbandyti naujus dažų panaudojimo būdus, galimybė išreikšti sumanymus naujais būdais.

Įvadinė pamokos dalis – temos skelbimas, uždavinio pristatymas.

Kad mokiniams kiltų didesnis įspūdis, mokytojas pats praktiškai parodo akvarelės technikos „šlapiu ant šlapio“ demonstracinį atlikimą, parodoma dailininkų sukurtų šia technika kūrinių pavyzdžiai. Kalbama apie norimą vaizduoti metų laiką, kas jam būdinga, kokie gali būti charakteringi vaizdavimo objektai, kokios gali būti tinkamiausios naudoti spalvos, kaip sukurti reikiamą nuotaiką. Trumpas pokalbis.

Mokiniams pateikiama užduotis apgalvoti ir sukurti pavasarį vaizduojantį kūrinį, naudojant pristatytą dažų liejimo techniką. Mokytojas atsako į iškilusius klausimus. Individualus darbas. Mokiniai atskirai apgalvoja vaizduojamus objektus ir, naudodami pasiruoštas priemones, kuria tapybos darbą. Mokytojas konsultuoja kiekvieną vaiką individualiai, padeda išspręsti kilusius klausimus.

Greitai dirbantiems ir gabiems mokiniams – pabaigus savo darbą, padėti tiems, kuriems kyla sunkumų, pasidalinti savo patirtimi.

Baigiamoji dalis – mokymosi rezultatų įtvirtinimas.

Mokytoja klausia, vaikai atsakinėja į pateiktus klausimus.

Įvertinimas – formuojamasis. Mokiniai patys įsivertina: ar pavyko pabaigti darbą, ar pavyktų išmoktą techniką dar kartą atlikti savarankiškai.

Refleksija – aptariama pati pamoka. Kaip sekėsi įgyvendinti pamokos uždavinį? Ar patiko pamoka. Ar buvo įdomu?

Pamokoje mokiniams buvo pristatyta nauja technika ir jos pagalba sukuriamas kūrybinis darbas. Mokiniai buvo motyvuoti, užduotį atliko su susidomėjimu. Pamokoje dalyvavo aktyviai. Keletui mokinių prireikė papildomos pagalbos suprantant užduotį. Iš mokinių pusės buvo klausimų, kurie iškilo atliekant užduotį. Gauti rezultati džiugino, kėlė entuziazmą, planus taikyti šią techniką ir ateityje. Keletas greičiau užduotį atlikusių vaikų buvo paskirti pasidalinti savo patirtimi ir patarimais, kuriems sekėsi prasčiau ar lėčiau. Pabaigoje aptariant išbandytą techniką vyko aktyvus pokalbis. Mokiniai, aptarus pagal kokius kriterijus reikėtų vertinti sukurtus kūrinius, sėkmingai įsivertino patys, užduotį pavyko atlikti visiems mokiniams. Pamokoje vyravo draugiška darbinė atmosfera. Pamoka patiko, buvo įdomi.

Trumpas pasakojimas apie molį ir lipdymo istoriją. Pristatoma pamokos tema, kokios bus naudojamos priemonės, rodoma jau nulipdytų darbų pavyzdžiai.

Trumpas pokalbis apie tai, ką mokiniai jaučia liesdami molį, kaip gali jį apibūdinti, kokios jo savybės. Aptariama pagrindiniai technologiniai lipdymo reikalavimai ir pademonstruojamas dubenėlio lipdymo procesas. Refleksija.

Mokiniai pagal parodytą pavyzdį lipdo pasirinkto dydžio dubenėlį. Mokytojas konsultuoja kiekvieną mokinį individualiai, padedama kiekvienam atskirai, atsižvelgiant į iškilusius sunkumus, atsakoma į klausimus. Greitai dirbantiems ir gabiems mokiniams – papildomai nulipdyti kitokio dydžio(-ių) dubenėlį(-ius).

Mokytojas klausia, vaikai atsakinėja į pateiktus klausimus. Prisimenami pagrindiniai molio lipdymo technologiniai ir kiti svarbiausi aspektai. Koks dubenėlio lipdymo etapas sunkiausias ir koks lengviausias.

Įvertinimas – formuojamasis. Mokiniai vertinami pagal lipdymo išbaigtumą, gebėjimą atslikti kruopščiai užduotį.

Refleksija – aptariama pati pamoka. Kaip sekėsi įgyvendinti pamokos uždavinį? Ar patiko pati pamoka. Ar buvo įdomu?

Pamokoje mokinių susidomėjimas moliu ir lipdymu buvo didelis. Pokalbis apie tai kokius pojūčius sukelia molio lietimas buvo labai gyvas ir emocionalus. Mokiniai greitai suprato ir įsisavino technologinius lipdymo principus. Iš molio jau buvo lipdę apie trečdalis klasės mokinių. Dauguma per pamoką nulipdė ne vieną dubenėlį, laisvai pasirinko papildomus dekoravimo būdus. Kiekvienas mokinys sulaukė pagyrimo ir paskatinimo. Keletui vaikų reikėjo papildomos trumpalaikės individualios pagalbos atliekant užduotį. Aptariant pamoką visi buvo labai patenkinti vykusiu lipdymo procesu ir pasiektais rezultatais.

Mokinių motyvacija – dirbant grupėje su kitais klasės mokiniais benddradarbiaujama kuriant bendrą kūrinį, konkuruojama su kitomis grupėmis.

Pristatoma pamokos tema, rodomi panašių kūrinių pavyzdžiai. Technikų panaudojimas kuriant pamokos metu. Aptariama pamokos eiga.

Pedagoginės praktikos aplankas. (2016 m. Vasario 07 d.). http://www.mokslobaze.lt/pedagogines-praktikos-aplankas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 18:54