Pedagoginės praktikos ataskaita (2)


PEDAGOGINĖ PRAKTIKA 1 (Studijų dalyko išplėstinis aprašas). Studijų dalyko programa, vertinimo kriterijai. Pedagoginės praktikos 1 užduotys studentams. Atliktos praktikos užduotys. Grupės, kurioje atliekama praktika, aplinkos pristatymas. Refleksija. Grupės gyvenimo ritmas, taisyklės, tradicijos. Grupės ugdomosios vaikų veiklos trumpalaikis ir ilgalaikis planavimas. Suplanuotos ir realizuotos ugdomosios vaikų veiklos. Refleksijos. Literatūra. Priedai.

Įgyti ikimokyklinio ugdymo pedagogui (auklėtojui) būtinas kompetencijas: derinti savo ir grupės auklėtojos tarpusavio darbą; numatyti, planuoti, inspiruoti, organizuoti skirtingas vaikų veiklas, bendrauti ir bendradarbiauti su vaikais veiksenų metu, įsivertinti praktikos eigos stipriąsias ir silpnąsias puses.

1. 2. Nustatys esminius ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko poreikius ir individualizuos jų tenkinimo būdus.

Analizuos realų vaikų gyvenimo ritmą.

Praktikos refleksija. Veiklos vertinimo dokumentų ir aplanko pateikimas raštu.

geba puikiai planuoti, organizuoti, inspiruoti vaikų atskiras veiklas,

geba pažinti ir atliepti individualius kiekvieno vaiko poreikius;

dalyvauja grupės (įstaigos) organizuojamuose renginiuose, yra aktyvus, žingeidus atsakingas;

studento praktikos aplankas atitinka aplanko rengimo rekomendacijas. Puikiai atliktos visos užduotys, studento vertinimai motyvuoti, pagrįsti. Po kiekvienos realizuotos veiklos arba savaitės pabaigoje atlikta išsami atlikta išsami savianalizė. Visos planuotos veiklos vizuotos auklėtojos ar pogrupio vadovo.

geba planuoti, organizuoti, inspiruoti vaikų atskiras veiklas,

stengiasi bendrauti ir bendradarbiauti su grupės ( įstaigos) bendruomene, ugdytinių tėvais, yra taktiškas;

ne vėliau kaip viena savaitė ir viena diena po praktikos aptarimo pogrupio vadovui (dėstytojui) pateikia praktikos aplanką, pedagoginės praktikos 1vertinimo lapus ir charakteristiką

studento praktikos aplankas atitinka aplankas rengimo rekomendacijas. Atliktos visos užduotys, studento vertinimai motyvuoti, pagrįsti. Po kiekvienos realizuotos veiklos arba savaitės pabaigoje atlikta išsami analizė. Užduotyse (ar aplankalo formoje) yra 1-2 neesminės klaidos, netikslumai. Visos planuotos veiklos vizuotos auklėtojos ar pogrupio vadovo.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigoje praktiką atliko 20 darbo dienų. Vienos pedagoginės praktikos dienos trukmė - 5-6 akademines valandos;

stengiasi bendrauti ir bendradarbiauti su grupės ( įstaigos) bendruomene, yra taktiškas;

dalyvauja praktikos aptarime, stengiasi būti aktyviu.

ne vėliau kaip viena savaitė ir dvi dienos po praktikos aptarimo pogrupio vadovui (dėstytojui) pateikia praktikos aplanką , pedagoginės praktikos 1 vertinimo lapus ir charakteristiką

studento praktikos aplankas atitinka aplankas rengimo rekomendacijas. Atliktos visos užduotys, studento vertinimai motyvuoti, pagrįsti. Po kiekvienos realizuotos veiklos arba savaitės pabaigoje atlikta išsami analizė. Užduotyse (ar aplankalo formoje) yra 3 neesminės klaidos, netikslumai. Visos planuotos veiklos vizuotos auklėtojos ar pogrupio vadovo.

ne vėliau kaip viena savaitė ir trys dienos po praktikos aptarimo pogrupio vadovui (dėstytojui) pateikia praktikos aplanką, pedagoginės praktikos 1 vertinimo lapus ir charakteristiką ;

studento praktikos aplankas atitinka aplanko rengimo rekomendacijas. Užduotys atliktos ne pilnai, studento vertinimai nemotyvuoti, išvados neesminės, atsižvelgta ne į visus užduotyse pateiktus nurodymus. Užduotyse (ar aplankalo formoje) yra klaidų, netikslumų.

ne vėliau kaip viena savaitė ir keturios dienos po praktikos aptarimo pogrupio vadovui (dėstytojui) pateikia praktikos aplanką , pedagoginės praktikos 1 vertinimo lapus ir charakteristiką

studento praktikos aplankas iš dalies atitinka aplankalo rengimo rekomendacijas. Užduotys atliktos ne pilnai, nėra studento vertinimo arba studento vertinimai nemotyvuoti, išvados neesminės, paviršutiniškos, iš dalies atsižvelgta į užduotyse pateiktus nurodymus. Užduotyse (ar aplanko formoje) daug klaidų, netikslumų.

sunkiai sekasi žodžiu diskutuoti, reflektuoti užduotyse pateiktais klausimais, analizuoti praktines situacijas; studentas stokoja teorinių žinių; studentas neįžvelgia teorijos ir praktikos dermės, veiklų planai paviršutiniški, neatitinkantys užduočių reikalavimų;

ne vėliau kaip dvi savaitės po praktikos aptarimo pogrupio vadovui (dėstytojui) pateikia praktikos aplanką, pedagoginės praktikos 1 vertinimo lapus ir charakteristiką

( praktikantą vertina grupės auklėtoja. Dokumentą vizuoja įstaigos vadovas);

studento praktikos aplankas neatitinka aplanko rengimo rekomendacijų. Užduotys atliktos ne pilnai, atliktos ne visos užduotys, nėra studento vertinimo, išvadų arba studento vertinimai nemotyvuoti, pateikta viena, kita paviršutiniška išvada, neatsižvelgta į užduotyse pateiktus nurodymus. Užduotyse (ar aplanko formoje) gausu klaidų, netikslumų.

  • Microsoft Word 93 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 54 puslapiai (8392 žodžiai)
  • Kolegija
  • Zydrune
  • Pedagoginės praktikos ataskaita (2)
    9.4 - 5 balsai (-ų)
Pedagoginės praktikos ataskaita (2). (2016 m. Sausio 18 d.). https://www.mokslobaze.lt/pedagogines-praktikos-ataskaita-2.html Peržiūrėta 2020 m. Birželio 01 d. 00:15
×
110 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo