Pedagoginės praktikos globojant mentoriui sveikatos ugdymo ataskaita


Užduotis susipažinimas su darbo planu sveikatinimo tema. Parengto renginio aktualumas. Popamokinio renginio planas. Temos motyvavimas. Renginio forma. Renginio eiga Įvadas. Renginio įsivertinimas. Fizinė negalia. Sensorinė negalia. Protinė negalia. Psichinė negalia. Raidos negalia. Užduotis praktikos apibendrinimas ir savirefleksija.

Susipažinau su klasės auklėtojo parengtu darbo planu šiems mokslo metams. Kadangi nagrinėjau 9 – 10 klasėms skirtas temas, tai pagrindinės temos yra alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija, kurios metu daug dėmesio skiriama ugdyti pozityviai bendraujantį ir bendradarbiaujantį asmenį, motyvuotą nevartoti alkoholio, tabako, kitų psichiką veikiančių medžiagų ir gebantį įvertinti sveikos gyvensenos ir teigiamos emocinės būsenos naudą. Taip pat daug dėmesio skiriama lytiškumo ugdymui ir lytinei brandai, kurios tikslas yra ugdyti brandžią, dorovingą, savarankišką, kritiškai mąstančią, atsparią neigiamoms įtakoms asmenybę, pasiruošusią pilnavertiškam šeimyniniam gyvenimui. Kitos aktualios temos yra traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija, mokinių savijauta mokykloje ir patyčių prevencija.

Mokinio savijautai mokykloje turi įtakos ne tik mokomosios medžiagos apimtys tačiau ir mokymo proceso organizavimas, mokytojų ir mokinių tarpusavio santykiai. Vieni iš pagrindinių vaikų sergamumo rodiklių, charakterizuojančių vaikų sveikatos pokyčius yra: regos, skeleto-raumenų sistemos, virškinimo sistemos, kraujotakos sistemos bei nervų sistemos sutrikimai. Mokiniai supažindinami su regos higiena, laikysenos sutrikimais ir stuburo iškrypimais, taip pat su kvėpavimo takų ir nervų ligomis.

Tokio amžiaus mokiniams tai labai aktualios ir svarbios temos, nes jie susiduria su paauglystės problemomis, kada iškyla daugybė klausimų dėl tinkamo ir netinkamo elgesio, atsiranda noras viską daryti savaip, atrasti ir išbandyti kažką naujo, draudžiamo, o tokio amžiaus mokiniams didelę įtaką turi draugai ir juos supanti aplinka.

Pasikalbėjus su mokytoju, medicinos sesele supratau, kad gimnazijoje mokinių sveikatos uždaviniai įtraukti beveik į visus mokomuosius dalykus pagal bendras mokymo programas. Programoje numatyta sudaryti sąlygas mokiniui išsaugoti ir stiprinti sveikatą, užtikrinti nuolatinę jo sveikatos priežiūrą, subalansuoti ir su sveikatos reikalavimais suderinti mokinių mokymosi krūvius. Pasikalbėjus su mokiniais iš įvairių klasių sužinojau, kad mokykloje dažnai vyksta renginiai, klasės valandėlės, pažintinės popietės, viktorinos, pokalbiai, akcijos ir kitos įdomios veiklos, kad mokiniai būtų ugdomi pagal jau minėtas temas. Taip pat dauguma apklaustųjų mokinių yra patenkinti mokykloje vykstančiais renginiais, patys aktyviai dalyvauja ir stengiasi prisidėti, pasiūlyti savo įdėjų. Informacija pateikiama įdomiai, naudojant aktyvius mokymo metodus.

Kartu su mokytoju svarstėme kokią galėtume pasirinkti temą, kuri būtų įdomiai pateikiama ir aktuali mokiniams. Pasirinkome temą apie neįgaliuosius. Ši tema buvo įtraukta į klasės auklėtojo darbo planą. Renginys bus labai aktualus mokiniams, nes mūsų visuomenei trūksta supratingumo ir pagarbos. Negalė visais laikais buvo ir yra laikoma skirtingumu, nenormalumu, o tokį požiūrį į kitokius žmonės reikia keisti ir visapusiškai juos priimti į visuomėnę. Pati mokykla stengiasi pakeisti pasenusį požiūrį į neįgalumą. Mokykloje yra įrengtas liftas neįgaliesiems mokiniams, sudarytos palankios sąlygos mokytis ir dalyvauti pamokose kaip ir visiems bendraamžiams. Renginio metu bus pateikiama ne tik teorinė ir vaizdinė informacija, bet mokiniai galės žaidimo metu pasijusti ką reiškia būti kitokiu.

  • Microsoft Word 36 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 8 puslapiai (2356 žodžiai)
  • Universitetas
  • Inesa
  • Pedagoginės praktikos globojant mentoriui sveikatos ugdymo ataskaita
    10 - 6 balsai (-ų)
Pedagoginės praktikos globojant mentoriui sveikatos ugdymo ataskaita. (2015 m. Gegužės 22 d.). https://www.mokslobaze.lt/pedagogines-praktikos-globojant-mentoriui-sveikatos-ugdymo-ataskaita.html Peržiūrėta 2019 m. Vasario 18 d. 08:28
×