Pedagoginio asistavimo praktika


Lietuvos edukologijos universitetas profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Vilnius , 2016 Laipsnio nesuteikiančių studijų programos Pedagogika Studento. Atliekančio praktiką įrašykite mokyklos pavadinimą. Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijoje. Asistavimo mentoriui planas Savaitės data Planuojamos atlikti veiklos atliekamo darbo apibūdinimas Planuojamas veiklos darbo rezultatas kas bus atlikta ? Mokytojas dėstytojas Tema „. Pamokos mokymosi uždaviniai. Metodinės veiklos stebėtoje pamokoje apibendrinimas. Kompetencijos komponentai. Užduotis. Mokinio ų elgesio pamokoje stebėjimas. Pamokos stebėkimo refleksija. Stebėjimu vertinamų požymių skalės. Pedagogo veiklos atvejo analizė. Praktikos apibendrinimas LEU Laipsnio nesuteikiančių studijų programos Pedagogika StudentoEdvino. Atliekančio praktiką įrašykite organizacijos pavadinimą. Kokiose mokyklose vykusiose veiklose dalyvavote. Kokias veiklas atlikote , kuo ši veikla jums buvo naudinga ? Kaip Jūs vertinate savo , kaip praktikanto naudą mokyklai ? Pateikite savo įvertinimus ir svarstymus Kas buvo labai gerai ? Kas nepatiko ? ? Ar praktika atitiko Jūsų lūkesčius ? Pakomentuokite. Kas labiausiai džiugino praktikos užduočių atlikimo metu , ką norėtumėte perkelti į savo asmeninę profesinė veiklą ? Kokius patarimus duotumėte būsimiesiems praktikantams ?


Kryptingai atrinktų 5-6 klasių mokinių kūrybinių darbų parengimas eksponavimui (pasportavimas) ir darbų eksponavimas Panevėžio raj. savivaldybės viešojoje bibliotekoje.

Dalykiniai (darbų eksponavimo) gebėjimai. Gimnazijos veiklos viešinimo bei bendradarbiavimo gebėjimai.

Toks švietimo įstaigos sistemos vieningas darbas gali palaikyti mokymosi institucijos darnią veiklą, kuri atsispindi galutiniame rezultate – mokinyje ir jo pasiekimuose.

2015 metais įsigalioja privalomi standartiniai testai 4-8 klasių mokiniams, kurie leidžia mokinių testų įvertinimus palyginti su kitų mokyklų rezultatais; tai galima padaryti viešoje erdvėje.

Panevėžio Vytauto Mikalausko Menų gimnazijos organizacinę struktūrą pridėjau 1-ame priede.

Mokomo dalyko ilgalaikė programa sudaroma tam tikrai mokinių grupei, pvz., 3kl.- specializuoto ugdymo mokykloje ar gimnazijoje, tokioje kaip Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazij, programa sudaroma vieneriems metams pagal Lietuvos Respublikos Švietimo ministerijos reglamentus. Ją sudaro to dalyko mokytojas ar keli mokytojai, tvirtina metodinė komisija ir jos pirmininkas bei švietimo institucijos vadovybė.

Priemonės: Specializuoto ugdymo krypties programų (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su dailės ugdymu programų), dailės ugdymo dalis (patvirtinta 2013 liepos 12 d. įsakymu Nr. V–656), dailės vadovėliai, informaciniai leidiniai, meno albumai, žinynai ir enciklopedijos, žymiausių dailės kūrinių reprodukcijų rinkiniai, architektūros ir vietinės aplinkos gamtos ir kultūros paminklų nuotraukos, kompiuteris ir internetas.

Dalyko uždaviniai: Siekiama, kad mokiniai, mokydamiesi spalvinės raiškos,

-mokytųsi spalvinės raiškos, pagrindinių dailės technikų ir technologijų;

Metodai: Aiškinimas, instruktažas, pokalbis, demonstravimas, bandymai, žaidimas, savarankiškas kūrybinis darbas.

Turinio tematika (ciklas, tema, potemės).

Pamokų skaičius (val.), mėnuo.

Norint mokiniams tinkamai išdėstyti mokomąją medžiagą, būtini mokomieji ištekliai - mokinių grafinei, spalvinei, erdvinei ir audiovizualiniai raiškai bei dailės pažinimui tinkamos dailės medžiagos, kūrybos priemonės, įrankiai, informaciniai leidiniai, žinynai ir enciklopedijos, žymiausių dailės ir tautodailės kūrinių reprodukcijų albumai, architektūros ir kultūros paminklų nuotraukos, kompiuteris ir interneto ryšys, skaitmeninis fotoaparatas ir kt. Šiuos minėtus išteklius turėtų aprūpinti švietimo institucija pagal mokinių poreikius ir jų norus. Pavyzdžiui, dalis mokinių nori laikyti dailės egzaminą 12-oje klasėje; vieni mokiniai baigiamajį darbą nori atlikti tradicine technika, o kiti renkasi audiovizualines priemones. Tai aptarus su dalyko mokytoju, mokykla turi mokiniams suteikti galimybę naudotis tomis priemonėmis, o jei tokių galimybių nėra, bet tai numato įstatymai, mokykla turi ieškoti kitų būdų, kaip mokiniams atlikti darbą norima technika.

Remdamiesi duotu pristatymu, perskaitę ištrauką, gebės nusakyti temą, pagrindinę mintį, įvardys veikėjus, vietą ir laiką.

Pamokoje buvo taikomas darbo grupėse metodas, o individualiai teikta tik viena užduotis ir po papildomą užduotį keliems gabiems vaikams. Buvo sėkmingai išnaudojama mokinių motyvacija skaityti grožinės literatūros kūrinius, suvokti savo ir kitų žmonių reiškiamus jausmus bei nuotaiką, reikšti savo nuomonę. Pamokoje taikytas „Prezi“ pristatymas ekrane, knygos demonstravimas, skaitymas. Grupėse mokiniai buvo skatinami analizuoti, sugeneruoti bendrus atsakymus, išrinkti atsotvus juos pristatyti. Užduotys pateiktos aiškiai ir suprantamai. Pamoka struktūriškai organizuota, naudojama ne tik vaizdinė, bet ir padalomoji medžiaga. Mokiniai analizuoja ne tik pateiktą kūrinį, ieško atsakymų į pateiktus klausimus, bet ir savo vidinę jauseną, kurią šis sukelia. Tikrinamos jau turimos žinios. Mokiniai mokomi ne tik atsakyti į pateiktus klausimus, bet ir sukurti naujus, bei sulaukti atsakymo į juos bei atsakymą komentuoti. Kritinio mąstymo ugdymas vyks visoje pamokos eigoje. Klasėje nebuvo mokinių su specialiaisiais poreikiais.

Mokytoja skaito kūrinio ištrauką. Toliau darbas vyksta grupėse. Prašoma nustatyti veikėjus, veiksmo vietą, veiksmo laiką, temą ir pagrindinę mintį.

  • Microsoft Word 36 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 20 puslapių (3861 žodžiai)
  • Universitetas
  • Edvinas
  • Pedagoginio asistavimo praktika
    10 - 3 balsai (-ų)
Pedagoginio asistavimo praktika. (2016 m. Vasario 22 d.). https://www.mokslobaze.lt/pedagoginio-asistavimo-praktika.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 24 d. 04:17
×