Pedagoginio stebėjimo praktika


STEBĖJIMO PRAKTIKA (Studijų dalyko išplėstinis aprašas). Studijų dalyko programa. Stebėjimo praktikos užduotys studentams. Stebėjimo praktikos aptarimas ir įvertinimas. Atliktos praktikos užduotys. Susipažinimas su bazinių ikimokyklinio ugdymo įstaigų aplinka teritorija, patalpomis, priemonėmis. Susipažinimas su l/d „Žemyna“ ir įstaigoje taikomais ugdymo metodais Refleksija. Susipažinimas su l/d „Šaltinėlis“ ir įstaigoje taikomu ugdymo metodu Refleksija. Kauno lopšelio-darželio „Vaikystė“ ir priešmokyklinės grupės „Meškučiai“ pristatymas. Vaikų veiklos ir auklėtojos darbo l/d „Vaikystė“ grupėje „Meškučiai“ Stebėjimas. Vaikų veiklos tipų stebėjimas, fiksavimas ir analizavimas. Susipažinimas su vaiko dienos darželyje ritmu. Literatūra. Priedai.

Tikslas: įvertinti skirtingais ugdymo metodais dirbančių ikimokyklinio ugdymo įstaigų panašumus ir skirtumus, pastebėti kiekvienos įstaigos savitumą.

3.1. Kuo ir kaip Montessori metodu dirbančių grupių aplinka skiriasi nuo „Geros pradžios“ projekto principais dirbančių grupių aplinkos?

Tikslas: siejant teoriją su praktika susipažinti su auklėtojos pareigomis, teisėmis, pagrindiniais pedagogo ir vaikų veiklą reglamentuojančiais dokumentais.

7 užduotis. Susipažinti su vaiko dienos darželyje ritmu. Pastebėti vaiko gyvenimui ir ugdymui/si ikimokyklinio ugdymo įstaigose sudarytas sąlygas.

Tikslas: pastebėti ir įvertinti aplinkos, orientuotos į vaiką, sudarymo principus, dienotvarkės lankstumą, ugdymo/-si sąlygas.

9.1. koks yra vaiko dienos darželyje ritmas (kas kinta, kas pastovu), kiek jis gali būti lankstus?

9.2. Kaip ir kada vyksta individualus auklėtojos bendravimas su vaiku?

9.3. Kokia numatyta pietų pogulio trukmė, ar ji lanksti?

9.4. Kaip vyksta vaikų sutikimas ir išlydėjimas į namus?

9.5. Kiek kartų (savaitėje, mėnesyje...) planuojamos pramogos vaikams?

9.6. Ar grupėje sudarytos sąlygos skatina įvairiapusę vaikų veiklą:

kaip grupės aplinka atitinka vaikų amžių, higienos, estetinius reikalavimus, savaitės temą;

kada ir kaip priemonės keičiamos, papildomos, atnaujinamos?

Paskutinę praktikos dieną ikimokyklinio ugdymo įstaigoje organizuojamas praktikos aptarimas, kuriame dalyvauja grupės auklėtojos, darželio administracijos atstovas, atsakingas už pedagoginę praktiką, pogrupio vadovas(-ai) bei studentės.

Pasibaigus praktikai (ne vėliau kaip 1 sav. po praktikos aptarimo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje), studentės pogrupių vadovams pateikia praktikos aplankus, kuriuose atliktos praktikos užduotys ir renkama papildoma medžiaga (žr. aplanko rengimo rekomendacijas).

Studentas praktiką atliko 10 darbo dienų. Vienos pedagoginės praktikos dienos trukmė - 5-6 akademines valandos;

puikus ryšys su vaikais, geba bendrauti ir bendradarbiauti su grupės ( įstaigos) bendruomene bei pogrupio vadovu, yra taktiškas;

įvairiais būdais siekia pažinti ir atliepti individualius kiekvieno vaiko poreikius;

dalyvauja grupės (įstaigos) organizuojamuose renginiuose, yra aktyvus, atsakingas;

konsultuojasi ir aptaria atliekamas užduotis su auklėtoju (-a) ir (arba) pogrupio vadovu (dėstytoju(-a)). Laiku atlieka praktikos užduotis;

geba žodžiu diskutuoti, reflektuoti užduotyse pateiktais klausimais, analizuoti praktines situacijas, įžvelgti teorijos ir praktikos ryšį.

dalyvauja praktikos aptarime, vertina praktikos reikšmingumą sau.

ne vėliau kaip viena savaitė po praktikos aptarimo pogrupio vadovui (dėstytojui) pateikia praktikos aplankalą ir Stebėjimo praktikos vertinimo lapą- charakteristiką

( praktikantą vertina grupės auklėtoja. Dokumentą vizuoja įstaigos vadovas).

Studento praktikos aplankalas atitinka aplankalo rengimo rekomendacijas. Atliktos visos užduotys pagrįstos motyvuota refleksija, studento vertinimu.

yra punktualus; geba bendrauti ir bendradarbiauti su grupės ( įstaigos) bendruomene, pogrupio vadovu, rasti ryšį su vaikais; yra taktiškas;

stengiasi pažinti ir atliepti individualius kiekvieno vaiko poreikius;

domisi ugdymo programa, metodine literatūra, auklėtojos pareigomis; yra žingeidus;

dalyvauja grupės (įstaigos) organizuojamuose renginiuose, yra aktyvus, atsakingas;

konsultuojasi ir aptaria atliekamas užduotis su auklėtoju (-a) ir (arba) pogrupio vadovu ( dėstytoju(-a)). Laiku atlieka praktikos užduotis;

geba žodžiu diskutuoti, reflektuoti užduotyse pateiktais klausimais, analizuoti praktines situacijas, įžvelgti teorijos ir praktikos ryšį.

dalyvauja praktikos aptarime, vertina, aiškinasi praktikos reikšmingumą sau.

( praktikantą vertina grupės auklėtoja. Dokumentą vizuoja įstaigos vadovas) 1 diena vėliau nei nurodyta praktikos aptarimo ir vertinimo tvarkoje.;

Studento praktikos aplankalas atitinka aplankalo rengimo rekomendacijas. Atliktos visos užduotys pagrįstos motyvuota refleksija, studento vertinimu. Užduotyse ( ar aplankalo formoje) yra 1-2 neesminės klaidos, netikslumai.

dalyvauja praktikos aptarime, yra aktyvus;

pogrupio vadovui (dėstytojui) pateikia praktikos aplankalą ir Stebėjimo praktikos vertinimo lapą- charakteristiką( praktikantą vertina grupės auklėtoja. Dokumentą vizuoja įstaigos vadovas) 2 dienomis vėliau nei nurodyta praktikos aptarimo ir vertinimo tvarkoje.

Studento praktikos aplankalas atitinka aplankalo rengimo rekomendacijas. Atliktos visos užduotys pagrįstos motyvuota refleksija, studento vertinimu. Užduotyse ( ar aplankalo formoje) yra 3 neesminės klaidos, netikslumai.

pogrupio vadovui (dėstytojui) pateikia praktikos aplankalą ir Stebėjimo praktikos vertinimo lapą- charakteristiką ( praktikantą vertina grupės auklėtoja. Dokumentą vizuoja įstaigos vadovas) 3 dienos vėliau nei nurodyta praktikos aptarimo ir vertinimo tvarkoje.

Studento praktikos aplankalas atitinka aplankalo rengimo rekomendacijas, atliktos visos užduotys stokoja studento vertinimo, išvados neesminės, nemotyvuotos. Užduotyse ( ar aplankalo formoje) yra klaidų, netikslumų.

pogrupio vadovui (dėstytojui) pateikia praktikos aplankalą ir Stebėjimo praktikos vertinimo lapą- charakteristiką ( praktikantą vertina grupės auklėtoja. Dokumentą vizuoja įstaigos vadovas) 4 dienos vėliau nei nurodyta praktikos aptarimo ir vertinimo tvarkoje.

  • Microsoft Word 74 KB
  • 2015 m.
  • 37 puslapiai (8426 žodžiai)
  • Universitetas
  • Zydrune
  • Pedagoginio stebėjimo praktika
    8.7 - 3 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Pedagoginio stebėjimo praktika. (2015 m. Balandžio 02 d.). https://www.mokslobaze.lt/pedagoginio-stebejimo-praktika.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 15 d. 12:02
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo