Pedagogų informacinių komunikacinių technologijų kompetencija ir jos raiška ugdymo procese


Kalbos kultūros magistro darbas. Įvadas. Ikt raiškos ugdymo procese teorinės prielaidos. Informacinių komunikacinių technologijų (IKT) samprata. Informacinių technologijų integravimas mokomuosiuose dalykuose. Vaikai ir informacinės technologijos pavojai ir grėsmės. Užsienio šalių ir Lietuvos respublikos ikt dokumentų bazės apžvalga bei pedagogų ikt kompetencijos sričių analizė. IKT dokumentų bazės apžvalga užsienio šalyse. Lietuvos Respublikos IKT dokumentų bazės analizė. Pedagogų IKT kompetencijos sričių analizė. Pedagogų ikt kompetencijos ir jos raiškos ugdymo procese bei mokyklos vadovų tyrimo metodika. Tyrimo organizavimas, paskirtis ir eiga. Tyrimo tikslai ir metodai. Pedagogų ikt kompetencijos ir jos raiškos ugdymo procese bei mokyklos vadovų požiūrių tyrimo analizė. Pedagogų požiūrių analizė ir jų interpretacija. Mokyklos vadovų požiūrių analizė ir jų interpretacija. Tyrimo apibendrinimas. Išvados. Rekomendacijos. Literatūra. Anotacija. Anotation. Santrauka. Summary. Priedai.


Tyrimo problema. Ypač sparčiai į mūsų gyvenimą skverbiantis novatoriškoms technologijoms – kompiuteriams, iškyla daug atvirų klausimų: ar turi pedagogai galimybes tobulinti, gilinti savo žinias IKT taikymo srityje, koks dabartinis mokytojų IKT kompetencijos lygis mokyklose, kaip organizuoti kompiuterinį mokymą, kokius metodus taikyti, kokios mokomosios kompiuterinės programos naudojamos ugdymo procese ar tarp mokytojų vyksta bendradarbiavimas, ar naudojami kompiuteriai veikloje, ar vyksta informacinių technologijų integravimas su kitais mokomaisiais dalykais, kiek mokyklos vadovai dėmesio skiria pedagogų IKT kompetencijos tobulinimui ir apskritai IKT diegimui mokykloje? Tai mane inicijavo giliau ištyrinėti pedagogų informacinių komunikacinių technologijų kompetenciją ir jos raišką ugdymo procese.

Tyrimo objektas. Pedagogų IKT kompetencija ir jos raiška ugdymo procese.

Tyrimo tikslas: išanalizuoti pedagogų IKT kompetenciją ir jos raišką ugdymo procese.

Uždaviniai:

1. Išsiaiškinti IKT raiškos ugdymo procese teorines prielaidas.

2. Apibrėžti pedagogų informacinių ir komunikacinių technologijų kompetencijos sampratą.

3. Apžvelgti užsienio šalių ir Lietuvos Respublikos IKT dokumentų bazę.

4. Remiantis mokslininkų nuomonėmis, išanalizuoti pedagogų IKT kompetencijos sritis.

5. Sukurti tyrimo metodiką, padėsiančią įvertinti pedagogų IKT kompetenciją bei jos raišką ugdymo procese.

6. Ištirti pedagogų nuomonę apie IKT kompetenciją ir jos raišką ugdymo procese bei mokyklos vadovų nuomonę, kiek jie dėmesio skiria pedagogų IKT kompetencijos tobulinimui ir IKT diegimui mokykloje.

7. Sužinoti IKT taikymo ugdymo procese privalumus ir trūkumus.

  • Kalbos kultūra Magistro darbai
  • 2014 m.
  • Vilma
  • 71 puslapis (13931 žodis)
  • Mokykla
  • Kalbos kultūros magistro darbai
  • Microsoft Word 1435 KB
  • Pedagogų informacinių komunikacinių technologijų kompetencija ir jos raiška ugdymo procese
    10 - 2 balsai (-ų)
Pedagogų informacinių komunikacinių technologijų kompetencija ir jos raiška ugdymo procese. (2014 m. Gegužės 01 d.). http://www.mokslobaze.lt/pedagogu-informaciniu-komunikaciniu-technologiju-kompetencija-ir-jos-raiska-ugdymo-procese.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 06:06