Pelningumas ir mokumas


Uab „ slavita “ įmonės pelningumo ir mokumo rodikliai. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Pelningumo ir mokumo teoriniai aspektai. Pelno samprata. Pelningumo rodikliai. Rodiklio pavadinimas Formulė. Mokumo sąvokos interpretavimas. Trumpalaikio mokumo rodikliai ir jų skaičiavimas. Ilgalaikio mokumo rodikliai ir jų skaičiavimas. Mokumo ir pelningumo rodiklių analizė Uab „ slavita “. Darbo metodika ir priemonių aprašymas. Uab „ Slavita “ charakteristika. Uab „ Slavita “ pelningumo rodiklių analizė. Uab „ Slavita “ mokumo rodiklių analizė.

Darbo tikslas: išanalizuoti ir įvertinti UAB „Slavita“ pelningumo ir mokumo rodiklius.

Darbo uždaviniai:

4. Apskaičiuoti ir įvertinti UAB „Slavita“ trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo rodiklius.

Jeigu įmonė turi pakankamai pelno, tai ji gali daryti investicijas, plėsti savo veiklą, kurti naujus produktus, teikti paslaugas ir taip mažinti stabilią vietą rinkoje. Tačiau gauti pelną įmonėms dažnai sutrugdo perdidelės išlaidos (A.Jakutis ir kt. 1999).

Įvertinti pelno kitimą nulėmusius veiksnius ir nustatyti neigiamų veiksnių pašalinimo galimybes. (Z. Pagirskienė, 2003).

Vienas iš labai svarbių pelno didinimo šaltinių yra išlaidų mažinimas. Tačiau kyla klausimas: kokias išlaidas ir kokiais būdais reikia mažinti pirmiausia? Pirmiausia reikia mažinti darbuotojų darbo užmokesčio išlaidas. Geriausias būdas tai padaryti – sumažinti darbuotojų skaičių. Geriausias būdas darbuotojų skaičių sumažinti – ištirti jų atliekamas funkcijas, t.y. nustatyti, ar tam tikros funkcijos atlikimas yra svarbus įmonei, kas atsitiks, jeigu ši funkcija apskritai bus neatliekama? Ar negalėtų jos atlikti kitas darbuotojas (to paties ar kito padalinio)? (J. Mackevičius, 2005).

Turto pelningumas dažniausiai skaičiuojamas kaip grynojo pelno ir ir viso įmonės turto santykis, t.y.:

Turto pelningumas = Grynasis pelnas / Turtas (3)

Turto grynąjį pelningumą siūloma apskaičiuoti pagal šią formulę:

Kapitalo pelningumo grupė yra ypač aktuali investuotojams, nes jie atskleidžia investicijų pelningumą bei galimybę užsidirbti dividendus.

Taigi, kad įmonė galėtų atsiskaityti su darbuotojais, valstybe, tiekėjais ir kreditoriais už savo įsipareigojimus, jai reikia turėti ne tik grynųjų pinigų ir jų ekvivalentų, bet ir materialųjį likvidų turtą, kurį galėtų greitai pervesti grynaisiais pinigais, t.y. reikia turėti mokėjimo priemonių. Įmonė moki, kai nagrinėjamu laikotarpiu turi ne mažiau mokėjimo priemonių kaip įsipareigojimų.

Taigi greitojo trumpalaikio mokumo koeficientas apskaičiuojamas taip:

Gali būti skaičiuojami dar du mokumo koeficientai:

Trumpalaikio įsiskolinimo koeficientas =Trumpalaikiai įsipareigojimai / Turtas (12)

Šis koeficientas rodo, kokia įmonės turto dalis finansuojama trumpalaikėmis skolomis.

Jeigu įmonė negali laiku padengti ilgalaikių įsipareigojimų, ji tampa nemoki ir turi būti reorganizuojama arba likviduojama.

Ilgalaikių skolų koeficientas = Ilgalaikiai įsipareigojimai / Turtas (14)

Kaip jau minėta, įvairūs autoriai pateikia labai daug ilgalaikio mokumo rodiklių. Prie jų priskiriami ir rodikliai, kuriuos apskaičiuojant naudojami pinigų srautai iš pagrindinės, finansinės ir investicinės veiklos, pavyzdžiui, palūkanų apmokėjimo, visų skolų apdraustumo pinigais, ilgalaikių skolų apdraustumo pinigais ir kt. Tačiau pinigų srautų rodiklius tikslinga išskirti į savarankišką grupę, nes jie apibūdina ne tik ilgalaikį mokumą; pagal jų dydžius ir pokyčius galima spręsti apie daugelį įmonės veiklos rodiklų ir apskritai apie įmonės finansinę būklę ir veiklos rezultatus dabar ir ateityje. (J. Mackevičius, 2005).

1993 m. Kupiškio rajone, Slavinsiškio kaime, įsikūrė įmonė „Slavita“. Ši įmonė pasižymi kokybišku ir laiku atliekamu darbu. Bendrovė buvo įkurta remdamasi giminingos įmonės, veikiančios Didžiojoje Britanijoje, technologijomis ir gamybinėmis žiniomis. Įmonės pagrindinė veikla yra medienos apdirbimas ir gaminių iš medžio gamyba.

Įmonės misija: pateikti vartotojui kokybišką jų poreikius tenkinantį produktą.

Įmonės adresas : Kupiškio rajonas, Slavinsiškio kaimas, telefonas: 8 – 443 – 82665, arba mob. 8 – 682 - 25841.

Čia bus apskaičiuojami tokie pelningumo rodikliai: bendrasis pelningumas, grynasis pelningumas, turto pelningumas, nuosavo kapitalo pelningumas ir akcinio kapitalo pelningumas.

Vienas iš pagrindinių įmonės veiklos pelningumą išreiškiančių rodiklų, kuris pateikiamas pelno (nuostolio) ataskaitoje, yra bendrasis pelnas. Šis rodiklis apskaičiuojamas iš per ataskaitinį laikotarpį įmonės uždirbtų iš prekių pardavimo pajamų atėmus tų prekių savikainą. Nors bendrasis pelnas nėra galutinis įmonės veiklos pelningumą išreiškiantis rodiklis (nes taip pat bus skaičiuojamas veiklos pelnas, grynasis pelnas ir t.t.), tačiau jis labai svarbus, nes rodo įmonės sugebėjimą parduoti prekes brangiau nei jos kainuoja pačiai įmonei (jų pirkimas ar pagaminimas).

Taigi, apskaičiavus bendrąjį įmonės pelningumą visais metais, t.y. 2007 – 2009m., matome, kad įmonės bendrasis pelningumas didžiausias buvo 2007m. - 89,5%, tai rodo, kad įmonė sugebėjo prekes parduoti brangiau, nei jos kainavo pačiai įmonei. 2008m. įmonės bendrasis pelningumas sumažėjo, o 2009m. jis nukrito iki 50,9%.

Didžiausią įtaką grynajam pelningumui turi produkcijos pardavimo pajamos ir grynojo pelno pokyčiai.

  • Microsoft Word 48 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 20 puslapių (4711 žodžiai)
  • Kolegija
  • Orinta
  • Pelningumas ir mokumas
    10 - 5 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Pelningumas ir mokumas. (2015 m. Gegužės 11 d.). https://www.mokslobaze.lt/pelningumas-ir-mokumas.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 07 d. 06:28
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo