Pelningumo rodiklių analizė Ab „Detonas“


Įvadas. Ab „Detonas“ įmonės veikla. Ab „Detonas“ balanso ir pelno (nuostolių) atskaitų rodiklių analizė. Balanso rodiklių horizontalioji analizė. Balanso rodiklių vertikalioji analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontalioji analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos vertikalioji analizė. Ab „Detonas“ pelningumo rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių palyginimas su Statistikos departamento rekomendacijomis. Išvados. Literatūra.


Šiandieniniame versle dirbančios įmonės dažnai susiduria su daugybe iššūkių ir problemų. Viskas dėl labai besikečiančios ir konkurencingos rinkos. Įmonių vadovams yra svarbu turėti kuo daugiau informacijos apie jos finansinę būklę bei kitus dalykus, kurie gali daryti įtaką tiek šiandieninei įmonės veiklai, tiek būsimai. Kaip tik finansinė analizė teikia tokią informaciją. Tai nuoseklus, objektyvus įmonės finansinės veiklos ir susijusių įvykių tyrimas. Atlikta įmonės finansinė analizė padeda nustatyti įmonės galimybes bei sužinoti, kas lemia įmonės rodiklių pokyčius.

Ilgalaikis turtas. Per analizuojamą laikotarpį įmonės turimas ilgalaikis turtas labiausiai išaugo 2013 m. – 7,88 % lyginant su 2012 m. ir tai sudarė 692 114 litus. 2014 metais stebimas viso ilgalaikio turto sumažėjimas 7% lyginant su 2013 metais. Tam daugiausiai įtakos turėjo svyruojantis įmonės finansinis turtas, o konkrečiau balanso eilutė kitas finansinis turtas, nes 2012 m. ir 2014 m. jo balanse nėra.

Mašinų ir įrengimų eilutėje sumažėjimas pastebimas 2014 m. (-5,75%) lyginant su 2013 metais, 2012 m. ir 2013 m. matomas ženklus padidėjimas su atitinkamai prieš tai buvusiais metais, t. y. 53,44% ir 17,99%. Tai reiškia, kad 2012 m. ir 2013 m. įmonė galbūt atnaujino savo įrengimus.

Transporto priemonės ženkliai mažėjo 2012 m. ir 2013 m. atitinkamai 21,54% ir 20,96%, o paskutiniais analizuojamaisiais metais išaugo 32,91%, t. y. 111 003 Lt lyginant su prieš tai buvusiais metais. Tam galėjo turėti įtakos nusidėvėjimo sąnaudos arba automobilio nurašymas dėl sugadinimo, 2014 metais įmonė greičiausiai įsigijo naujų transporto priemonių.

Trumpalaikis turtas. Per analizuojamą laikotarpį viso trumpalaikio turto tendencija buvo mažėjanti. Ryškiausiai mažėjo 2012 m. ir 2013 m. lyginant su atitinkamai prieš tai buvusiais metais ir tai sudarė po 16,23% ir 15,41%. 2012 metais pastebimas sumažėjimas atsargų eilutėje 88823 Lt arba 12,84% lyginant su 2011 metais. 2013 metais atsargos išaugo daugiau nei 30%, o tai reiškia tik žaliavų pirkimą įmonėje.

Išankstiniai mokėjimas įmonėje svyruoja per visą nagrinėjamą laikotarpį, tai yra tikimybė, kad jie svyruos ir tolesniais metais. Pirkėjų įsiskolinimas ženkliai mažėjo 2012 m. (13,29%) ir 2013 m. (23,81%). Tai yra vertinama teigiamai, nes reiškia, kad pirkėjai atsiskaito su įmone, o įmonė gauna įplaukų. Tačiau 2014 m. įmonės pirkėjų skolos išaugo 61,07%, t. y. 597 715 Lt, lyginant su 2013 m. Vadinasi įmonė nemažą dalį savo paslaugų pardavė skolon.

Pinigų eilutėje didžiausias pokytis matomas 2013 metais: sumažėjo net 34,76%, tačiau tais pačiais metais atsargos išaugo, tai galima teigti, kad įmonės pinigų sumažėjimą lėmė žaliavų įsigijimas.

Nuosavas kapitalas. Šioje dalyje stebima mažėjanti tendencija, tačiau nei vienais analizuojamais metais nesumažėjo daugiau nei 5%, tai nėra reikšmingas pokytis. Įstatinis kapitalas per analizuojamą laikotarpį nesikeitė.

Privalomasis rezervas taip pat nesikeitė. Kiti įmonės sudaryti rezervai įvairiai: 2012 metais išaugo daugiau nei 200% ir sudarė 3 196 228 Lt, lyginant su 2011 m., tačiau 2013 metais jis sumažėjo 2 700 528 Lt ir tai sudarė 84,49%, o jau 2014 metais padidėjo 21% ir sudarė daugiau kaip pusę milijono litų. Esant tokiam svyravimui galima teigti, kad įmonė iki 2013 metų kauptą rezervą tais metais panaudojo pagal poreikį.

Metinės absoliučios nepaskirstyto pelno (nuostolio) reikšmės yra gana didelės analizuojamu laikotarpiu. Tiek ankstesnių metų, tiek ataskaitinių metų pelnas (nuostolis) yra svyruojančios tendencijos. Padidėjimas pastebimas 2013 metais, kai ir ankstesnių, ir ataskaitinių metų pelnas (nuostolis) atitinkamai išaugo 109,78% ir 34,55%, lyginant su 2012 metais.

  • Finansai Kursinis darbas
  • Microsoft Word 310 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 25 puslapiai (4516 žodžiai)
  • Universitetas
  • Grazvyda
  • Pelningumo rodiklių analizė Ab „Detonas“
    10 - 4 balsai (-ų)
Pelningumo rodiklių analizė Ab „Detonas“. (2016 m. Vasario 23 d.). https://www.mokslobaze.lt/pelningumo-rodikliu-analize-ab-detonas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 20:07
×