Pelno ir pelningumo analizė


Įvadas. Finansinių rodiklių analizės teoriniai aspektai. Pelno ir pelningumo analizės nauda. Įmonės pelno ir pelnigumo rodiklių šaltiniai. Ab „Vilniaus degtinė“ veiklos rezultatų analizė. Pelno sudėties, struktūros ir dinamikos analizė. Turto ir kapitalo pelningumo analizė. Išvados. Literatūra. Priedai.

Analizės objektu pasirinkti akcinės bendrovės „Vilniaus degtinė” veiklos finansiniai rezultatai už 2013 – 2014 metus.

Darbo tikslas - remiantis literatūroje aprašytomis pelno ir pelningumo rodiklių skaičiavimo ir analizės metodikomis, apskaičiuoti ir išanalizuoti AB „Vilniaus degtinė” veiklos finansinius rezultatus.

Darbo uždaviniai:

1.Apibūdinti teorinius pelno ir pelningumo rodiklių analizės teorinius aspektus.

2. Apskaičiuoti AB „Vilniaus degtinė” pelno ir pelningumo rodiklius.

Absoliutūs rodikliai apskaitomi ir apskaičiuojami finansinės veiklos procese. Santykiniai rodikliai sudaromi iš absoliučių dydžių. Absoliutūs rodikliai apibūdina tas veiklos sritis, kurios sudaro finansinės analizės turinį. Kadangi absoliutūs rodikliai imami iš įmonės finansinės atskaitomybės formų, finansinės analizės turinį ir sudaro: visos įmonės veiklos sritys, kurias atspindi įmonės balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas.

Tačiau absoliučių rodiklių neužtenka norint objektyviai ir įvairiapusiškai įvertinti finansinę įmonės veiklą ir ją palyginti su kitų įmonių finansinės veiklos rodikliais. Todėl yra skaičiuojami įvairūs santykiniai rodikliai, leidžiantys lyginti finansinę konkrečių įmonių veiklą, be to, ir pačios įmonės finansinę veiklą galima ištirti išsamiau.

Santykinių rodiklių analizė yra labai plačiai paplitusi atliekant skirtingų įmonių ir tam tikro laikotarpio finansinę analizę.

Visus santykinius rodiklius galima sugrupuoti į dvi grupes :

Vidaus rodikliai yra tie, kurių apskaičiuojamuosius elementus, t.y. skaitiklius ir vardiklius, galima apskaičiuoti paimant duomenis iš finansinių ataskaitų. Išorės rodikliai tie, kurių viena dalis neatsispindi finansinėse ataskaitose.

Santykiniai rodikliai skaičiuojami lyginant absoliučius dydžius arba pačius santykinius dydžius.

turi atitikti tą pačią reiškinio sudėtį;

vertiniai rodikliai turi būti išreikšti to paties tipo kainomis;

sudarant santykinius rodiklius jų skaitiklyje ir vardiklyje turi būti to paties turinio ir išraiškos dydžio.

tos pačios ekonominės veiklos kitų įmonių rodikliais.

Labai svarbu parengti absoliučių ir santykinių finansinių rodiklių sistemą, kurią naudojant būtų galima objektyviai įvertinti finansinę įmonės būklę. Dažniausiai rodikliai skirstomi pagal:

Taigi , galima teigti, kad iki šiol nėra bendros santykinių finansinių rodiklių klasifikavimo sistemos ir bendrų jų požymių. Reikia turėti tokią finansinių santykinių rodiklių sistemą, kuri patenkintų bendriausius įvairių vartotojų informacijos poreikius ir analitikui padėtų pasiekti numatytus finansinės analizės tikslus, siūloma visus santykinius finansinius rodiklius klasifikuoti pagal du svarbiausius požymius:

Didmeninės pusiausvyros teorija teigia, kad egzistuoja ilgalaikė vidutinės pelno normos pusiausvyra, garantuojanti vidutinį pelną. Tačiau tam tikrais laikotarpiais būna nukrypimų nuo vidurkio, todėl kai kurių firmų pelno norma jį viršija arba yra žemesnė negu vidutinė;

Metodikoje pateikiamas orientacinis įmonės finasinės būklės rodiklių vertinimo lygis.

Pavyzdžiui pardavimo bendrojo pelningumo koeficientas vertinamas:

labai gerai - jeigu yra didesnis negu 35 proc.

gerai - jeigu yra didesnis negu 15 proc.

patenkinamai - jeigu mažesnis negu 15 proc.

nepatenkinamai – jeigu mažesnis negu 7 proc.

Orientacinių rodiklių reikšmės, atsižvelgus į dabartinio verslo dinamiškumą ir nuolat didėjančią konkurenciją, gali būti nustatomos tam tikram laikotarpiui pavyzdžiui 2-3 metų.

Apibendrinus galime teigti, kad tikslinga parengti penkių lygių santykilių rodiklių vertinimo sistemą:

Puiki – tai tokia rodiklio reikšmė, kuri kur kas viršija vidutinį šakos įmonių rodiklio lygį.

Gera - kai įmonės rodiklis viršija vidutinį šakos įmonių rodiklio lygį.

Patenkinama – kai įmonės rodiklis atitinka vidutinį šakos rodiklio lygį arba nedaug nuo jo skiriasi

Blogai – kai įmonės rodiklis nesiekia vidutinio šakos rodiklio lygio.

Pelno ekonominė ir buhalterinė samprata gali skirtis. Buhalterinėje apskaitoje pateikiami griežti

Analizuojant įmonės pelną, naudojamasi balansu ir pelno (nuostolių) ataskaita. Gali būti pasitelkta periodinė atskaitomybė ir buhalterinės apskaitos registrais. Prognozuojant pelną, naudojami ir retrosprektyvios analizės duomenys. Pelnas yra labai svarbus įmonės veiklos vertinimo rodiklis ir, remiantis jo pokyčiais, vertinami įvairūs valdymo sprendimai įvairiu komercinės ūkinės veiklos valdymo lygiu. Iš balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitoje rodomo bendrojo ir grynojo pelno rodiklių

  • Finansai Kursinis darbas
  • Microsoft Word 59 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 24 puslapiai (5154 žodžiai)
  • Universitetas
  • Stase
  • Pelno ir pelningumo analizė
    10 - 3 balsai (-ų)
Pelno ir pelningumo analizė. (2016 m. Sausio 09 d.). https://www.mokslobaze.lt/pelno-ir-pelningumo-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 21:09
×