Pelno ir pelningumo rodiklių analizė


Įvadas. Pelnas Ir Pelningumas. Pelno Samprata. Pelningumo Ir Kapitalo Sampratos. Įmonės Veiklos Pelningumo Rodikliai. Pelningumo Rodikliai. Finansinės Analizės Objektas,Tikslai, Metodai Ir Būdai. Pelnas Ir Pelno Ataskaita. Gamybos Pelningumas. Praktinė Dalis. Veiklos pelningumo analizė. Metų pelningumo analizė. Metų veiklos efektyvumo analizė. Metų trumpalaikio mokumo analizė. Metų ilgalaikio mokumo analizė. Metų kapitalo rinkos analizė.

Šio darbo objektas – AB „Jonvabalis“ pelno ir pelningumo rodiklių analizė. Darbo tikslas – išanalizuoti pelno ir pelningumo rodiklius. Tikslui pasiekti keliami sekantys uždaviniai:

Išsiaiškinti kas yra pelnas ir pelningumas;

Pateikti visas reikalingas ataskaitas norint atlikti analizę;

Apskaičiuojant padėtį įvairiose įmonėse, reikėtų atsakyti į klausimą – dėl kokių priežasčių gali sumažėti bendrasis pelningumas? Tai gali atsitikti dėl:

3. Įprastinės veiklos pelningumas apibūdina pardavimų pelningumą iki mokesčių išskaičiavimo.

ir numatyti jos veiklos perspektyvas. Analizuojant svarbu ieškoti tam tikrų rodiklių tarpusavio ryšių, kurie padėtų nustatyti vykstančių procesų priežastingumą ir rezultatą. Taip pat galima patikrinti, ar pasitvirtino praeityje priimti sprendimai. Finansinė analizė yra vienas svarbiausių būdų verslo „sveikatai“ nustatyti. Retrospektyvine analize nustatoma ir įvertinama įmonės ekonominė būklė, o perspektyvinės analizės metu gauta informacija padeda pagristi būsimųjų valdymo sprendimų prasmę ir efektyvumą. Atsižvelgiant į finansinės analizės tikslus ji gali skirtis apimtimi, tikslumu bei terminais. Pagrindinius finansinės analizės tikslus galima įvardyti taip: objektyviai įvertinti įmonės veiklos rezultatus per tam tikrą laikotarpį; numatyti investavimo alternatyvas; įvertinti įmonės finansinį stabilumą, išteklių naudojimo efektyvumą, išsiaiškinti neigiamų pokyčių pagrindines priežastis; tirti vidaus ir aplinkos veiksnių įtaką veiklos rezultatams, taip pat įmonės veiklos gerinimo galimybes; nustatyti įmonės veiklos efektyvumą, tirti pinigų srautus ir prognozuoti jų kitimo tendencijas; padėti suformuoti normatyvinę finansinių rodiklių sistemą, kuri leistų prognozuoti įmonės veiklą, įvertinti galimų sprendimų ekonominį efektyvumą ir pagrįstumą. Kadangi finansinių valdymo sprendimų priėmimas yra ne tik mokslas, bet ir menas, todėl vadovams nepakanka remtis tik ataskaitose pateiktais skaičiavimais. Priimami sprendimai dar turi būti pagristi logika, remtis patyrimu, asmeniniais santykiais ir pan. Verslininkų priimamus sprendimus dažnai lemia būtent nematerialiniai veiksniai, o apskaitos duomenys lieka „materialine baze“ sprendimams priimti.

Turint visus duomenis galima atlikti pelningumo, bei kiek platestę finansinę AB „ Jonvabalis“ analizę. Pirmiausia reiktų atlikti veiklos pelningumo analizę už 2012 metus.

BPR ( BP/PP BPR=346300/800400=43,27 %

VPR ( VP / PPVPR= 75900/800400=9,49%

GPR ( GP / PPGPR= 36900/800400=4,61%

NKP ( GP / AK + RNKP=36900/300000+149200=8,21%

Gavus šiuos rodiklius galima atlikti platesnę finasinių rodiklių analizę.

Ši analizė aiškiai parodo koks buvo įmonės pelningumas procentais lyginant su pardavimais grynąjį pelną, grynasis pardavimų pelningumas buvo 4,61% , kas rodo, jog pelnas palyginus su pardavimų dydžiu yra labai nedidelis.

Taip pat, pelnas buvo lyginamas su vidutiniu metiniu turtu, kas yra ataskaitinio ir praėjusio finansinio laikotarpio sumų vidurkis, gautas rodiklis buvo 4,96%, šis rodiklis taip pat rodė, jog lyginant su turimu turtu pelnas irgi nebuvo didelis, kas reiškia, kad turtas nepadeda uždirbti norimo pelno.

Toliau buvo nagrinėjamas, nuosavo kapitalo pelningumas, tai reiškia, jog pelnas buvo lyginamas su ataskaitinio ir praėjusio finansinio laikotarpio nuosavo kapitalo sumų vidurkiu, apskaičiavus gauta, jog pelnas sudarė 8,18% nuosavo kapitalo, kas rodė, jog įmonės savininkų nuosavybė vidutiniškai padeda uždirtbi norimą pelną.

Galiausiai buvo nagrinėjamas pastovaus kapitalo pelningumas, tai reiškia, kad ataskaitinio laikotarpio pelnas buvo lyginamas su ataskaitinio ir praėjusio finansinio laikotarpio vidutiniu pastoviuoju kapitalu, gautas rodiklis buvo lygus 6,09% , kas rodo, jog nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai, pelno siekimo atžvilgiu nėra geri.

Toliau buvo nagrinėjamas atsargų apyvartumas, kuris parodo atsargų apyvartų skaičių per metus dienomis ir kartais, taigi, šis rodiklis įmonėje parodo, jog per metus atsargos „apsiverčia“ 3,94 karto arba kas 92,6 dienų.

Skolų tiekėjams apyvartumo rodiklis parodo kelių dienų ar kartų įmonės pardavimai atitinka skolų tiekėjams dydį. Koeficientą yra skaičiuojamas nuo pardavimų savikainos, kadangi būtent savikaina yra artimiausias vertinimo dydis tiekėjų skoloms. Šioje įmonėje pardavimai atitinka skolų tiekėjams dydį po 40,4 dienų arba po 9,04 pardavimų kartų., kas rodo, jog šis ciklas vyksta vidutiniu greičiu.

 Veiklos ciklas parodo kiek dienų trunka veiklos ciklas, šioje įmonėje veiklos ciklas yra 118,9 dienų.

Kapitalo apytakos ciklas rodo kiek dienų trunka tarpas tarp pinigų gavimo iš pirkėjų ir mokėjimo tiekėjams momento, AB „Jonvabalis“ kapitalo apytakos ciklas yra 78,5 dienų.

  • Microsoft Word 64 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 21 puslapis (4745 žodžiai)
  • Universitetas
  • Resetas
  • Pelno ir pelningumo rodiklių analizė
    9 - 4 balsai (-ų)
Pelno ir pelningumo rodiklių analizė. (2015 m. Rugsėjo 11 d.). https://www.mokslobaze.lt/pelno-ir-pelningumo-rodikliu-analize.html Peržiūrėta 2020 m. Gegužės 29 d. 17:28
×
108 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo