Pelno mokestis ir jo įtaka Lietuvos respublikos valstybės biudžeto pajamoms


Pelno mokesčio samprata. 7250 eurų. Pelno mokestį moką. Pelno mokesčio valstybės biudžete lyginamoji analizė. Metai Pajamos iš pelno mokesčio tūkst. Lt. Pelno mokesčio dalis Lietuvos mokestinių pajamų struktūroje. Metai Planas Faktas.


Pagrindinis valstybės pajamų šaltinis yra fizinių ir juridinių asmenų mokesčiai. Be mokesčių valstybės biudžetą taip pat papildo kiti pajamų šaltiniai (palūkanos, valstybės turto pajamos ir kt.), kurie sudaro tik nedidelę dalį valstybės biudžeto pajamų. Pelno mokestis yra vienas iš svarbiausių valstybės biudžeto pajamų šaltinių. Šis mokestis renkamas nuo juridinių asmenų pelno. Viena iš pirmųjų, atkūrus nepriklausomybę Lietuvoje, patvirtinta juridinių asmenų pelno mokesčio tvarka. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymas priimtas 1990 m. viduryje (liepos 31 d.), o pradėtas taikyti nuo 1991 m. pradžios. Pradėjus taikyti pelno mokestį pajamos iš jo sudarė didelę valstybės biudžeto dalį.

Šiame straipsnyje nagrinėjama pelno mokesčio samprata ir pelno mokesčio sistema, bei tarifų kaita ir pelno mokesčio dalis valstybės biudžeto pajamų struktūroje. Be to aptariamas 2009 m. pelno mokesčio tarifo pakėlimas, bei jo įtaka valstybės biudžeto pajamoms. Tai pat giliau analizuojamos 2012-2014 metų pelno mokesčio pajamos bei jų kitimas.

Gauti tyrimų rezultatai atskleidė, kad pelno mokestis yra vienas iš daugiausiai pajamų į valstybės biudžetą surenkantis mokestis. Pelno mokesčio pajamos, surenkamos į valstybės biudžetą, kito netolygiai. Tai galimai įtakos turėjo pelno mokesčio tarifo pakėlimas krizės laikotarpiu. Pakėlus tarifą į valstybės biudžetą buvo surinkta mažiau pajamų. Tačiau pastaraisiais metais pajamos, surinktos iš pelno mokesčio augo, tačiau struktūriškai valstybės biudžetę sudarė vis mažesnę dalį. Taigi pajamos surinktos į valstybės biudžetą iš pelno mokesčio nesugebėjo pasiekti prieškriziniu laikotarpiu buvusio lygio.

Raktiniai žodžiai: pelno mokestis, valstybės biudžetas, pajamos.

Mokesčiai yra pagrindinis valstybės pajamų šaltinis, todėl verta panagrinėti kokią dalį būtent sudaro pelno mokestis valstybės biudžete ir ar šis mokestis yra tikslingas. Valstybė siekia sukurti tokią mokesčių sistemą, kad mokesčių į biudžetą butų surinkta kuo daugiau, tad svarbu įvertinti, ar valstybė sukūrė tinkamą mokesčių sistemą. Tad šiuo aspektu yra svarbus ir pelno mokesčio tarifas, kuris daro didelę įtaką surenkamų pajamų į valstybės biudžetą dydžiui, tad svarbu parinkti tinkamą mokesčio tarifą.

Tyrimo objektas - pelno mokestis valstybės biudžete.

Straipsnio tikslas - ištirti pelno mokesčio kitimo tendencijas ir šio mokesčio įtaką valstybės biudžeto pajamoms.

Valstybės funkcijoms vykdyti būtini tam tikri finansiniai ištekliai, kurių svarbiausias šaltinis yra valstybės pajamos. Mokesčiai laikomi didžiausiu įplaukų ir pajamų šaltiniu, todėl mokesčių politika yra pajamų politikos dėmesio centre. Lietuvoje virš 90 procentų valstybės bei savivaldybės biudžetų įplaukų sudaro mokesčių pajamos. Pagrindinės Lietuvos nacionalinio biudžeto pajamas formuoja keturi svarbiausi mokesčiai: pridėtinės vertės, gyventojų pajamų, pelno ir akcizų. Pajamos iš pelno mokesčio nacionalinio biudžeto pajamų struktūroje svyravo ir nebuvo stabilios.

Kai kurie autoriai (Purvinskas, 2001; Johnson, 2009) mano, kad įmonių pelno mokestis yra vienas iš kenksmingiausių mokesčių, taip pat jie įsitikinę, jog bendrovių pelno mokestis kenkia jį taikančių šalių ekonomikai, nes atveria daug galimybių nemokėti mokesčio, mažina našumą, yra neteisingas, neatitinka visuotinai pripažįstamo ir tinkamo vyriausybės išlaidų paskirstymo.

  • Finansai Referatas
  • Microsoft Word 88 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 7 puslapiai (2839 žodžiai)
  • Universitetas
  • Dovilė
  • Pelno mokestis ir jo įtaka Lietuvos respublikos valstybės biudžeto pajamoms
    10 - 9 balsai (-ų)
Pelno mokestis ir jo įtaka Lietuvos respublikos valstybės biudžeto pajamoms. (2016 m. Balandžio 12 d.). https://www.mokslobaze.lt/pelno-mokestis-ir-jo-itaka-lietuvos-respublikos-valstybes-biudzeto-pajamoms.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 17 d. 20:37
×