Pelno mokestis ir jo mokėjimas


Pelno mokestis. Standarto tikslas. Dėl ko skaičiuojamas atidėtasis pelno mokestis? Atidėtųjų mokesčių apskaičiavimo metodas. Balanso įsipareigojimų metodo taikymas. Vartojamos sąvokos. Mokėtinas pelno mokestis ir permoka. Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas. Pavyzdys. Tarkime, kad visais kompiuterių eksploatavimo metais pelnas prieš apmokestinimą būtų 60000 Lt. Pavyzdys. Atidėtojo mokesčio turtas. Pavyzdys. Tarkime, kad visais metais pelnas prieš apmokestinimą būtų 600000 Lt. Pavyzdys. Atidėtojo mokesčio turtas, atsirandantis iš nepanaudotų mokestinių nuostolių. Atidėtojo mokesčio pripažinimo kriterijai. Pavyzdys. Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones. Pavyzdys. Konsoliduotos finansinės ataskaitos. Pelno mokesčio apskaičiavimas 1/. Pelno mokesčio apskaičiavimas 2/. Pelno mokesčio pripažinimas pelno (nuostolių) ataskaitoje. Pelno mokesčio pripažinimas nuosavo kapitalo dalyje. Pavyzdys - esminių klaidų taisymas. Pavyzdys - apskaitos politikos keitimas. Pavyzdys- apskaitos politikos keitimas. Pavyzdys - apskaitos politikos keitimas. Pavyzdys – IMT perkainojimas. Informacijos pateikimas balanse (39-41). Kiti atskleidimai.

Pelno ir kiti mokesčiai susiję su apmokestinamuoju pelnu Apskaičiavimas kaupimo principu Pateikimas finansinėse ataskaitose.

Pagrindinė priežastis – pateikti tikrą būsimųjų mokestinių pasekmių vaizdą.

Būsimas laikotarpiais atgautinos pelno mokesčio sumos susidarę dėl įskaitinių laikinųjų skirtumų ar mokestinių nuostolių perkėlimo.

Būsimas laikotarpiais mokėtinos pelno mokesčio sumos susidarę dėl apmokestinamųjų laikinųjų skirtumų.

Atidėtasis pelno mokestis – tai: Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas – būsimaisiais ataskaitiniais laikotarpiais mokėtinos pelno mokesčio sumos, kurios susidaro dėl apmokestinamųjų laikinųjų skirtumų, ir (arba) Atidėtojo mokesčio turtas – būsimaisiais ataskaitiniais laikotarpiais atgautinos pelno mokesčio sumos, kurios susidaro dėl įskaitomųjų laikinųjų skirtumų ir nepanaudotų mokestinių nuostolių perkėlimo.

Ataskaitinio ar praėjusių ataskaitinių laikotarpių mokėtina pelno mokesčio suma pripažįstama įsipareigojimu. Ataskaitinio ar praėjusių ataskaitinių laikotarpių pelno mokesčio permoka pripažįstama trumpalaikiu turtu balanse pateikiama atskirai nuo kito turto. Mokėtinas pelno mokestis ir pelno mokesčio permoka balanse pateikiami atskirai nuo kito turto ir įsipareigojimų.

20X4 m. gruodžio 10 d. įmonė įsigijo kompiuterių už 80400 Lt. Pasirinktas kompiuterių naudingo tarnavimo laikas – 4 metai, likvidacinė vertė 400 Lt. Apskaitoje taikomas tiesiogiai proporcingas nusidėvėjimo skaičiavimo metodas, mokesčių tikslais – dvigubas mažėjančios vertės metodas. Nusidėvėjimo metinės sumos, registruojamos apskaitoje: (80400 Lt – 400 Lt) / 4 m. = 20000 Lt per metus. Skaičiuojant apmokestinamąjį pelną, metinės sumos: 20X5 m. 80400 Lt x 0,5 = 40200 Lt, 20X6 m. 40200 Lt x 0,5 = 20100 Lt, 20X7 m. 20100 Lt x 0,5 = 10050 Lt, 20X8 m. 10050 Lt – 400 Lt = 9650 Lt.

  • MS PowerPoint 295 KB
  • 2016 m.
  • 46 puslapiai (2071 žodžiai)
  • Universitetas
  • Agnė
  • Pelno mokestis ir jo mokėjimas
    10 - 7 balsai (-ų)
Pelno mokestis ir jo mokėjimas. (2015 m. Kovo 20 d.). https://www.mokslobaze.lt/pelno-mokestis-ir-jo-mokejimas.html Peržiūrėta 2019 m. Birželio 16 d. 08:43
×
Nesuprantate kaip atlikti užduotį? Klauskite eksperto!