Pelno nesiekiančių įmonių apmokestinimas pelno mokesčiu ir įvertinimas


Įvadas. Pelno mokesčio raida. Pelno nesiekiančių organizacijų ir pelno mokesčio teisinis reglamentavimas. Pelno nesiekinčios organizacijos apmokestinimas pelno mokesčiu. Pelno mokesčio tarifas pelno nesiekiančioms organizacijoms. Pajamos priskiriamos pelno nesiekiančių organizacijų ūkinės komercinės veiklos pajamoms. Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinamojo pelno skaičiavimas. Pelno nesiekiančių organizacijų pelno mokesčio deklaravimas. Avansinis pelno mokestis. Pelno mokestis. Pelno mokesčio tarifai. Pelno mokesčio deklaravimas ir mokėjimas. Metinės ir metinės fiksuoto pelno mokesčio deklaravimas ir mokėjimas. Avansinio pelno mokesčio deklaravimas ir mokėjimas. Pelno mokestis Lietuvoje. 012 metų valstybės pajamos. 013 metų valstybės pajamos. Pagrindiniai pelno mokesčio pokyčius lemiantys veiksniai. Pelno mokestis suomijoje. Pelno mokesčio mokėjimas Suomijoje. Šalies pelno mokesčio tarifas. Pelno mokestis lyginant su kitomis valstybėmis. Lietuvos ir Suomijos palyginimas pelno mokesčio atžvilgiu. Išvados. Literatūra. Priedai.

Darbo tikslas - apibūdinti pelno nesiakiančių organizacijų apmokestinimą pelno mokesčiu, pelno mokestį Lietuvoje ir palyginti jį su Suomijos pelno mokesčiu.

Darbo uždaviniai:

2. Pelno nesiekiančių organizacijų ir pelno mokesčio teisinį reglamentavimą.

3. Pateikti apie pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimą pelno mokesčiu ir kitus su juo susijusius svarbius faktus.

5. Išanalizuoti pelno mokestį Lietuvoje bei Suomijoje, kokie panašumai ir skirtumai.

Pelno nesiekiančių organizacijų ir pelno mokesčio teisinis reglamentavimas

Lietuvos mokesčių sistema pradėta kurti 1990 metų birželio 26 d. priėmus Lietuvos Respublikos valstybinės mokesčių inspekcijos įstatymą. 1990 m. liepos 31 d. priimamas LR Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymas (JAPM), pakeitęs anksčiau galiojusį mokestį už pagrindinius fondus ir laisvo pelno likučio mokestį. Pelno mokesčio tarifas buvo nustatytas 35 proc. apmokestinamojo pelno. Nuo 1991 m. liepos 1 d. tarifas sumažintas iki 29 proc, o nuo 1993 m. liepos 1 d. pelno daliai, panaudotai investicijoms, tarifas sumažinamas iki 10 proc.

LR juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymas daug kartų pildytas, keistas, o nuo 1998 m. liepos 2d. įteisinta galimybė nuostolius perkelti ne trejus, bet penkerius metus. Pelnas, panaudotas investicijoms, apmokestinamas „nuliniu" tarifu, nustatytas dividendų apmokestinimas, išvengiant dvigubo apmokestinimo. Nuo 2000 m. sausio 1 d. pelno mokesčio tarifas mažinamas iki 24 proc.

Įgyvendinant Europos Sąjungos vykdomos mokesčių politikos priemones ir reikalavimus, mūsų krašte vykdyta kardinali mokesčių reforma todėl Lietuvos Respublikos Seimas 2001 m. gruodžio 20 d. buvo priimė pelno mokesčio įstatymą, o nuo 2002 m. sausio 1 d. įsigaliojo. Šis įstatymas pakeitė Juridinių asmenų pelno mokestį reglamentuojantį įstatymą. Jis įteisino beveik perpus mažesnį pelno mokesčio tarifą nuo 24 iki 15 proc, paprastesnę pajamų ir sąnaudų pripažinimo tvarką bei nepagrįstų lengvatų ir išimčių atsisakymą.

Vėlesniais metais pelno mokesčio įstatymo dokumentai buvo redaguojami bei keičiami, ir 2014 m. rugsėjo 23 d. pelno mokesčio įstatymas liko toks, kad pelno mokesčio tarifai liko 15, 5, 0 proc skirtingiems vienetams.

Dabar pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimą pelno mokesčiu reglamentuoja 2002 m. sausio 1 d. įgalintame Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas (PMĮ), 2 straipsnio 5 dalyje ir jo komentare.

Pelno mokesčio objektas – apmokestinamasis pelnas. Pelno mokesčio įstatyme įteisintos sąvokos, reiškiančios sąnaudas – leidžiami, ribojamų dydžių liedžiami ir neleidžiami atskaitymai [8].

Valstybės funkcijoms vykdyti būtini tam tikri finansiniai ištekliai, kurių svarbiausias šaltinis yra valstybės pajamos. Šios lėšos į valstybės iždą patenka iš pagrindinių šaltinių, tokių kaip mokesčiai, socialinio draudimo įmokos, prekių ir paslaugų pardavimas, nuosavybės teisė, negrąžintini, neatlyginami pervedimai ir skolinimas. Iš visų išvardytų pajamų kategorijų mokesčiai laikomi didžiausiu įplaukų ir pajamų šaltiniu, todėl mokesčių politika yra pajamų politikos dėmesio centre. Pagrindines Lietuvos nacionalinio biudžeto pajamas formuoja keturi svarbiausi mokesčiai: pridėtinės vertės, gyventojų pajamų, pelno ir akcizų.

5.2. 2013 metų valstybės pajamos

2013 metais pelno mokestis buvo gautas 4 proc. tai yra 151,80 mln. Lt daugiau nei 2012 metais.

Lietuvos Respublikoje pelno mokesčio tarifas yra 15%, o Suomijoje 26%.

Lietuvos Respublikoje taikomas 15, 10, 5 arba 0 procentų pelno mokestis, atsižvelgiant į apmokestinimo objektą ir subjektą. Suomijoje taikomas 26 ir 28 procentų tarifai.

Iš pateiktų Lietuvos Respublikos ir Suomijos pelno mokesčio palyginimo galima daryti išvadą, kad pelno mokestis yra didesnis Suomijoje. Abiejose šalyse šis mokesti turi po vienodą skaičių panašumų ir skirtumų. Pagrindinis skirtumas yra pelno mokesčio lengvatų taikymas, o panašumas – apmokestinimo objektas.

Atkūrus Nepriklausomybę, 1990 m. liepos 31 d. buvo priimtas Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymas, kuris įteisino 29 proc. pelno mokesčio tarifą, o nuo 2001 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Pelno mokesčio įstatymą, kuris įsigaliojo nuo 2002 m. sausio 1 d.

Pelno mokestį reglamentuoja pelno mokesčio įstatymas.

Pelno nesiekiantys vienetai yra vienetai, turintys socialinės įmonės statusą bei, kurie turi atitikti du kriterijus. Pelno nesiekiantiems vienetams taikomas 0 proc. tarifas, jei jų mokestinio laikotarpio pajamas iš ūkinės komercinės veiklos neviršija 1 milijono litų, pamokestinamojo pelno dalis, atitinkanti 25 tūkstančių litų sumą, o likusiai apmokestinamojo pelno daliai taikoma 15 proc. tarifas.

  • Ekonomika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 200 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 31 puslapis (6424 žodžiai)
  • Kolegija
  • Monika
  • Pelno nesiekiančių įmonių apmokestinimas pelno mokesčiu ir įvertinimas
    10 - 8 balsai (-ų)
Pelno nesiekiančių įmonių apmokestinimas pelno mokesčiu ir įvertinimas. (2015 m. Rugsėjo 08 d.). https://www.mokslobaze.lt/pelno-nesiekianciu-imoniu-apmokestinimas-pelno-mokesciu-ir-ivertinimas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 20 d. 23:13
×