Pelno nesiekiančių organizacijų ūkinės veiklos principai, pajamų ir išlaidų tyrimas


Lentelių sąrašas. Paveikslėlių sąrašas. Sąvokos. Įvadas. Teorinė dalis. Pelno nesiekianti organizacija. NVO steigimas. NVO funkcijos bei tipai. Privalumai ir trūkumai. Finansavimas. Dotacijos. Tikslinis įnašas. Nario mokestis. Pajamos. Išlaidos. Pelno siekiančių organizacijų ir NVO veiklos ypatumai. Praktinė dalis. Kvėdarnos miestelis. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija. Veikla. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos 2012 – 2014m. pajamų vertinimas. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos 2013-2014m. išlaidų vertinimas. Koreliacinė analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.


Kursinį darbą tikrino: doc. Laima Okunevičiūtė Neverauskienė

Aktualumas. Šiuolaikinėje visuomenėje vis dažniau steigiasi visuomeninės organizacijos, kurios savo veikla stengiasi gerinti žmonių gyvenimo kokybę, kovoja už jų interesus bei atlieka kitas funkcijas. Daugelis asmenų žino, jog tokios organizacijos, kurios savo labdaringa veikla padeda skurstantiems, egzistuoja. Tačiau ne visi žino, jog būna ir kitų ne pelno siekiančių organizacijų, kurios ne tik gerina žmonių gyvenimo kokybę, bet ir rūpinasi jų savišvieta. Šiame darbe pateiksiu ir išanalizuosiu vieną iš jų, tai – Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija. Mokykla yra įstaiga, kurią lankė kiekvienas žmogus, bet ne kiekvienas žino kodėl ją galima priskirti pelno nesiekiančiai organizacijai. Taigi darbe pateiksiu informaciją apie nepelno siekiančias organizacijas bei konkrečios įstaigos – mokyklos veiklą, tam, kad būtų galima suvokti kodėl jos priskiriamos nevyriausybinėms organizacijoms.

Problema. Ar Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos veiklos principas atitinka pelno nesiekiančios organizacijos kriterijus?

Objektas. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija, jos veiklos, pajamų ir išlaidų vertinimas.

Tikslas. Darbo tikslas –atlikti analizę apie pelno nesiekiančią organizaciją, jos ūkinės veiklos ypatumus ir principus bei atlikti Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos veiklos, pajamų ir išlaidų vertinimą.

Analizės metodai. Siekiant kuo detaliau bei tikslingiau pateiki medžiagą kursiniame darbe, naudojamas aprašomasis metodas. Analizuojant Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos veiklą, finansavimo šaltinius bei išlaidas naudojamas mokslinės literatūros studijavimo ir stebėjimų metodas. Pateikiant teorinės bei praktinės dalies duomenis apie pelno nesiekiančią organizaciją , jos veiklos pajamų ir išlaidų vertinimą, naudojama lyginamoji analizė bei grafinis duomenų atvaizdavimas. Taip pat naudojama ir koreliacinė analizė skirta nustatyti pajamų priklausomybei nuo kelių kintamųjų.

Pelno nesiekimas (gautos lėšos investuojamos į pagrindinę, įstatuose numatytą veiklą);

Pelno nesiekiančios organizacijos atlieka tam tikras funkcijas. Autorė Karla W. Simon pažymi, kad nevyriausybinės organizacijos atlieka svarbias funkcijas valstybės socialiniame ir ekonominiame gyvenime. [10] Išskirtos kelios esminės NVO funkcijos:

Paslaugų teikimo – teikiamos paslaugos, kaip socialinė rūpyba, sveikatos apsauga, apmokymai, parama ir kt.

Interesų atstovavimo arba aktyvaus dalyvavimo visuomeniniuose reikaluose – naudojamos įvairios kampanijos, lobizmas ir kiti metodai tam, kad gintų vieną ar kitą idėją ar kurios nors grupės interesus;

Šiuo metu Lietuvoje veikiančios nevyriausybinės, t.y. pelno nesiekiančios organizacijos pagal Vakaruose įsigalėjusią praktiką skirstomos į pagrindinius keturis tipus: visuomenines organizacijas, labdaros ir paramos fondus, asociacijas bei viešąsias įstaigas. Pagal pateiktus NVO duomenis, šiuo metu Lietuvoje didžiąją dalį užima visuomeninės organizacijos [8]. Trumpai aptarsiu kiekvieną iš paminėtų pelno nesiekiančios organizacijos tipų:

Pelno nesiekiančios organizacijos pasižymi tam tikrais teigiamais aspektais. Juos galima įvardinti kaip NVO privalumus.

Tačiau pelno nesiekiančios organizacijos pasižymi ne tik teigiamais, bet ir tam tikrais neigiamais bruožais.

Tarp organizacinio bendravimo ir koordinavimo stygius;

Gauto turto naudojimo tikslas atitinka organizacijos įstatuose nustatytus tikslus;

Yra dokumentais patvirtintų sprendimų ir kitų įrodymų, kad įnašai bus gauti. [12]

Kitos pajamos, nepriskiriamos įstatuose nustatytų tikslų finansavimui. [14, 16, 19]

Pajamos, kurių negalime priskirti pelno nesiekiančių organizacijų pajamoms:

Kitas finansavimas (parama materialinėmis vertybėmis arba kita parama, davėjui nenurodžius jos panaudojimo konkretaus tikslo). [16, 19]

Kiekvienas NVO gautas pajamas gali paskirstyti pagal jų sudėliotą prioritetų sąrašą. Vienos organizacijos didelį dėmesį lėšų skirstyme atsižvelgia į žmonių gyvenimo kokybę, kitos – į žmogaus švietimo bei pažangumo skatinimą. Tad nėra konkrečiai apibrėžta, kam pelno nesiekianti organizacija privalo skirtį didesnę ar mažesnę gautų pajamų dalį, tačiau aišku, jog tos lėšos turi būti paskirstytos pagal organizacijos veiklos pobūdį. Taip pat NVO privalo pateikti viešai ką ir už kokią sumą buvo nupirktas daiktas tam, kad būtų matoma, jog pinigai išleidžiami pagal organizacijos pateiktą veiklos programą.

  • Ekonomika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 104 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 24 puslapiai (4551 žodžiai)
  • Gimnazija
  • Solveiga
  • Pelno nesiekiančių organizacijų ūkinės veiklos principai, pajamų ir išlaidų tyrimas
    10 - 5 balsai (-ų)
Pelno nesiekiančių organizacijų ūkinės veiklos principai, pajamų ir išlaidų tyrimas. (2016 m. Balandžio 14 d.). https://www.mokslobaze.lt/pelno-nesiekianciu-organizaciju-ukines-veiklos-principai-pajamu-ir-islaidu-tyrimas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 22 d. 02:39
×