Pelno nuostolio ataskaita skaidrės


Vilniaus Technologijų ir Verslo Profesinio mokymo centras. Transporto ir Verslo skyrius. Pelno nuostolio ataskaita viktorijos volodkevič mi 14/1 grupės mokinės. Pelno (nuostolio) ataskaitos apibrėžimas. Įmonės pelno (nuostolių) ataskaita – finansinė ataskaita. Sąvokos. Išlaidos – turto ar paslaugų sunaudojimas bei turto vertės sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį. Pardavimo savikaina – per ataskaitinį ir ankstesnius laikotarpius patirtos išlaidos. Pelno nuostolio ataskaitos forma. Straipsniai. Pardavimo pajamos ii. 1. pajamos už parduotas prekes ii. Finansinė ir investicinė veikla vii. Straipsniu paaiškinimas. Pardavimo pajamos- ekonominės naudos padidėjimas dėl prekių pardavimo ir paslaugų teikimo per ataskaitinį laikotarpį. Netekimai atsitiktinės sąnaudos ar nuostolis. Išvados. Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita yra sudėtinė metinės finansinės atskaitomybės dalis.

I. pardavimo pajamos ii.1. pajamos už parduotas prekes ii.2. pajamos už suteiktas paslaugas ii. pardavimo savikaina ii.1. parduotų prekių savikaina ii.2. suteiktų paslaugų savikaina iii. bendrasis pelnas (nuostoliai) iv. veiklos sąnaudos iv.1. pardavimo iv.2. bendrosios ir administracinės iv.2.1. atlyginimų sąnaudos iv.2.2. nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos iv.2.3. tyrimo darbų sąnaudos iv.2.4. abejotinų skolų sąnaudos v. tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) vi. kita veikla vi.1. pajamos vi.2. sąnaudos.

Vii. finansinė ir investicinė veikla vii.1 pajamos vii.1.1. pajamos iš investicijų vii.1.2. pelnas iš užsienio valiutos kurso pokyčio vii.2. sąnaudos vii.2.1. sąnaudos, susijusios su investicijomis vii.2.2. nuostoliai iš užsienio valiutos kurso pokyčio vii.3. nuosavybės metodu apskaitomos investicijos viii. įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai) ix. pagautė x. netekimai xi. pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą xii. pelno mokestis xiii. grynasis pelnas (nuostoliai).

  • Ekonomika Skaidrės
  • MS PowerPoint 79 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 11 puslapių (711 žodžiai)
  • Profesinė mokykla
  • Ramunas
  • Pelno nuostolio ataskaita skaidrės
    10 - 2 balsai (-ų)
Pelno nuostolio ataskaita skaidrės. (2015 m. Gruodžio 16 d.). https://www.mokslobaze.lt/pelno-nuostolio-ataskaita-skaidres.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 22:17
×