Pelno nuostolių ataskaitos palyginimas pagal TAS ir VAS


Tema. Pelno nuostolio ataskaita pagal VAS ir TAS reikalavimus. TAS Finansinių ataskaitų pateikimas. VAS Finansinė atskaitomybė " 3 VAS Pelno nuostolių ataskaita. Tas nuostatos ir reikalavimai. Šio standarto tikslas. Nustatyti metinių finansinių ataskaitų sudarymo tvarką ir reikalavimus. VAS taikomas sudarant ir teikiant finansines ataskaitas pagal verslo apskaitos standartus. Nustato pelno nuostolių ataskaitos sudarymo , pajamų ir sąnaudų klasifikavimo į įprastinės veiklos ir ypatinguosius straipsnius tvarką. Kitas bendrąsias pajamas. ▼ M. Pelnas ar nuostoliai. Pergrupuotos sumos. Visos bendrosios pajamos. Įmonės pelno nuostolių ataskaita. Pardavimo pajamos. Pardavimo savikaina. Tipinė veikla. Pelno nuostolių ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita. Pelnas arba nuostoliai. Visos kitos bendrosios pajamos. Laikotarpio bendrosios pajamos ,. . pelno arba nuostolių ir kitų bendrųjų pajamų bendra suma. VAS Pelno nuostolių ataskaitoje pateikiami elementai – pajamos ir sąnaudos – naudojami veiklos rezultatams įvertinti. Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu ,. . apskaitoje jos registruojamos , kai uždirbamos , neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Kitų bendrųjų pajamų skyriuje pateikiama informacija. Kitų bendrųjų pajamų skyriuje pateikiamos atskiros straipsnių eilutės , nurodančios ataskaitinio laikotarpio kitų bendrųjų pajamų sumas , klasifikuojamas pagal pobūdį. Sąnaudų klasifikavimas. Pirmoji analizės forma yra sąnaudų paskirties metodas. Antrasis analizės būdas pagrįstas „ sąnaudų funkcijos “ arba „ pardavimo savikainos “ metodu , kai sąnaudos grupuojamos pagal funkciją. Finansinėse ataskaitose negali būti daroma turto ir įsipareigojimų tarpusavio užskaita , nebent tai nustatyta kitame verslo apskaitos standarte.


draudimo sutartis. Tačiau šis standartas taikomas išvestinėms finansinėms priemonėms, įterptoms į draudimo sutartis,(32)

Visos bendrosios pajamos apima visus „pelno ar nuostolių“ ir „kitų bendrųjų pajamų“ komponentus.

padidėjimu arba įsipareigojimų sumažėjimu per ataskaitinį laikotarpį, dėl kurio padidėja

17.1. Ataskaitinio laikotarpio sąnaudų pripažinimo ir apskaitos tvarką nustato 11-asis

verslo apskaitos standartas „Sąnaudos“. Kai kurių specialiųjų sričių įmonių verslo apskaitos

(e) atskirą bendrą nutrauktos veiklos sumą.

III. Bendrasis pelnas (nuostoliai); 11.4. IV. Veiklos sąnaudos;

44.1. Turtas ir įsipareigojimai yra susiję su tuo pačiu asmeniu.

apskaičiuojamas iš pelno (nuostolių) prieš apmokestinimą atimant pelno mokesčio sąnaudas.

  • Microsoft Word 33 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 16 puslapių (3213 žodžiai)
  • Universitetas
  • Janina
  • Pelno nuostolių ataskaitos palyginimas pagal TAS ir VAS
    10 - 2 balsai (-ų)
Pelno nuostolių ataskaitos palyginimas pagal TAS ir VAS. (2016 m. Gegužės 14 d.). https://www.mokslobaze.lt/pelno-nuostoliu-ataskaitos-palyginimas-pagal-tas-ir-vas.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 25 d. 17:20
×