Pensijų kaupimo fondai


Finansų savarankiškas darbas. Pensijų kaupimo fondai. Pensijų kaupimo samprata ir veikla. Senatvės pensija. „DNB pensija 2“ fondo dalyvių, lėšų ir grynųjų aktyvų pokyčių analizė. Išmokėtų „DNB pensija 2“ lėšų ataskaitos analizė. „DNB pensija 2“ fondo dalyvių ataskaitos analizė. Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitos analizė. Išvados. Literatūra.


Dalį savo atlyginimo skirkite pensijai kaupti. Galite kaupti papildomą pensiją pasirinktame pensijų fonde.

Kreipiantis dėl senatvės pensijos skyrimo, teritoriniam „Sodros“ skyriui reikia pateikti:

Remiantis padidinto pajamingumo pensijų fondo “DNB pensija 2” metinių ataskaitų duomenimis, sudarėme pateiktų duomenų lenteles, kuriose analizavome 2011 – 2013 metų ataskaitas.

Pagal 2.1 lentelę, pastebime ,jog kiekvienais metais pensijų išmokos (vienkartinės išmokos) vis kilo. 2011 - 2012 metų skirtumas yra lygus 74 719 tūkst. Lt, o 2012 – 2013 metų skirtumas lygus – 190 478 (tūkst. LT). Todėl matome, kad nuo 2012 metų vienkartinės išmokos padvigubėjo. Vienkartinės išmoko didžiausią dalį sudaro 2013 m. Pervestos lėšos į valdomus kitos pensijų kaupimo bendroves kito nepastoviai. Mažiausią dalį jos sudaro 2012m. , - 267 228. Tai galėjo įtakoti Lietuvoje atsiradusi ekonominė krizė. Didžiausią dalį jos sudaro 2013 m. , padvigubėjo beveik trigubai. Tokią pat situaciją matome ir valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrovės rezultatus : mažiausią dalį sudaro 2012m. , o didžiausią 2013m.

2011 metais mažiausią procentinę dalį sudarė moterys, amžiaus kategorijoje nuo 60 – 0,16 %, taip pat ir didžiausią prc.dalį , amžiaus kategorijoje nuo 45 iki 60, sudarė moterys – 26,07 %.

2012 metais mažiausią procentinę dalį sudarė moterys, amžiaus kategorijoje nuo 60 – 0,00 %, o didžiausią proc.dalį , amžiaus kategorijoje nuo 45 iki 60, sudarė moterys – 29,00 %.

2013 metais mažiausią proc. dalį, amžiaus kategorijoje nuo 60, sudarė po vienodą procentą, tiek vyrai, tiek moterys – 1%, o didžiausias procentas nekito ir liko toks pat, kaip ir buvo 2012 m.: moterys, kategorijoje nuo 45 iki 60 – 29%.

Pirmoje diagramoje matyti analizuojamo laikotarpio rezultatai, kad daugiausia vyrų ir moterų pagal amžių yra nuo 45 iki 60 metų kategorijoje.

Grynųjų aktyvų vertės padidėjimas, dėl dalyvių įmokų į fondą kito gana tolygiai ~ po 7 000 000, todėl kiekvienais metais vis didėjo, todėl parodomi teigiami pasikeitimai, pelnas, kuriam įtakos turėjo užsienio valiutos kursų pokytis.

Grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas, išmokos fondo dalyviams buvo netolygus. 2012 metais jis sumažėjo ~ - 1 120 000, o 2013 metais skaičius padvigubėjo iš išaugo iki 50%. Staigus nuostolis galėjo išaugti dėl investicijų vertės pasikeitimo.

2011 – 2013 m. grynųjų aktyvų pokytis matomas ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, jis didėjo gana tolygiai.

Dalyvavimas pensijų kaupime turi ir privalumų ir trūkumų, kuriuos svarbu įvertinti. Tačiau apsisprendimas dalyvauti ar ne pensijų kaupimo sistemoje priklauso nuo amžiaus ir atlyginimo, o labiausiai – nuo asmeninio požiūrio į nuosavybę, riziką bei atsakomybę. Renkantis pensijų kaupimo fondą ir bendrovę, reikia atkreipti dėmesį į būsimą kaupimo trukmę, taikomus mokesčius, pageidaujamą rizikos ir pajamingumo santykį.

Pensijų kaupimo fondai. (2015 m. Gruodžio 08 d.). http://www.mokslobaze.lt/pensiju-kaupimo-fondai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 06:16