Pensinis draudimas lyginamoji analizė Uab „Aviva Lietuva“ ir Uab „ SEB gyvybės draudimas“


Uab „Aviva Lietuva“ ir Uab „ SEB gyvybės draudimas“ bendrovių istorija ir vykdoma veikla. Uab „ AVIVA Lietuva“ vykdoma veikla ir istorija. Uab „ SEB gyvybės draudimas“ vykdoma veikla ir istorija. Pensinio draudimo teorinis apibūdinimas. Uab „Aviva Lietuva“ ir Uab „ seb gyvybės draudimo“ rūšių sugretinimas. Draudimo rūšies pagrindinių skyrių išvardijimas. Draudimo objektai. Draudžiamieji ir nedraudžiamieji įvykiai. Draudžiamieji įvykiai. Nedraudžiamieji įvykiai. Draudimo įmokos ir jų mokėjimo periodiškumas. Draudimo išmokos ir jų išmokėjimo tvarka. Draudimo pavyzdžių skaičiuoklė. Žodynas. Išvados ir rekomendacijos. Literatūros sąrašas.


Darbo tikslas – išanalizuoti pensinio draudimo UAB „Aviva Lietuva“ ir UAB „SEB gyvybės draudimo“ samprata, jų veikimo pobūdį ir skirtumus tarp šių dviejų draudimų.

2000 m. UAB „VB gyvybės draudimas“ įsigijo UAB „Hermis asmens draudimas“.

Apibendrinant, galiu teigti, kad UAB „AVIVA Lietuva“ privatiems klientams teikia skirtingų rūšių draudimą, o UAB „SEB gyvybės draudimas“ apima viena draudimo rūšis kelias rūšis, todėl vienos rūšies draudimas tampa universalus. Verslo klientams abi draudimo įmonės siūlo tik po kelias draudimo rūšis, nes jos yra suinteresuotos pritraukti, kuo daugiau privačių klientų

Apibendrinant, galima teigti, UAB „ AVIVA Lietuva“ draudimo kompanijos taisyklės turi daugiau skyrių ir yra kiekviena plačiau išanalizuota ir išaiškinta draudžiamajam. Tačiau negalima teigti, kad to paties nėra UAB „SEB gyvybės draudimas“ kompanijos taisyklėse, nes jos nėra išskaidytos į mažesnius punktus.

draudžiamojo mirtis draudžiamosios apsaugos galiojimo laikotarpiu ar teismo sprendimu draudžiamojo paskelbimas mirusiu, kai mirties data nustatoma draudžiamosios apsaugos galiojimo laikotarpiui;

draudžiamojo savižudybė per pirmus trejus draudžiamosios apsaugos galiojimo metus;

Periodinė draudimo įmoka turi būti sumokėta ne vėliau kaip Periodinės draudimo įmokos mokėjimo dieną. Periodinių draudimo įmokų mokėjimu privalo rūpintis Draudėjas. Periodinės draudimo įmokos sumokėjimo diena yra laikoma diena, kai Periodinė draudimo įmoka įskaitoma į Draudimo įmonės nurodytą banko sąskaitą. Draudimo įmonė nustato minimalius Periodinės ir Investicinės draudimo įmokos dydžius. Draudėjo mokėtinas Periodinės draudimo įmokos dydis nustatomas Draudimo sutartyje šalių susitarimu. Investicinės draudimo įmokos gali būti mokamos bet kuriuo metu. Investicinės draudimo įmokos negali būti mokamos, jeigu yra sustabdytas Periodinių draudimo įmokų mokėjimas arba sustabdytas Draudimo rizikos galiojimas dėl Periodinių draudimo įmokų nemokėjimo arba Draudimo sutartis buvo pakeista į apmokėtą. Investicinių draudimo įmokų mokėjimas neatleidžia Draudėjo nuo pareigos mokėti Periodines draudimo įmokas.

Draudimo įmonė gali nustatyti kiekvieno Investicinio fondo minimalius ir maksimalius dydžius, kurių ribose lėšos gali būti paskirstomos į Fondą.

Apibendrinant, galiu teigti, kad UAB „ AVIVA Lietuva“ ir UAB „SEB gyvybės draudimas“ įmokas nustato, pačios draudimo kompanijos, kai draudžiamasis nuvyksta į draudimą ir ruošiasi pasirašyti draudimo sutartį.

dėl nelaimingo atsitikimo atveju – gydymo įstaigos ir/ar teisėsaugos institucijos pažymą dėl mirties aplinkybių. Draudimo įmonės reikalavimu minėti asmenys taip pat privalo pateikti ir kitus dokumentus apie Draudžiamojo įvykio aplinkybes ir pasekmes, kuriuos jie turi arba turi teisę gauti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Jei Apdraustasis miršta užsienio valstybėje, mirties liudijimas (sertifikatas) turi būti išduotas užsienio valstybės, kurioje Apdraustasis mirė, įstatymų nustatyta tvarka ir įteisintas nustatytomis procedūromis.

kūno vežimą per valstybės sieną liudijančius dokumentus (jeigu draudžiamasis mirė ne Lietuvos Respublikos teritorijoje);

•Apdraustojo mirties atveju Draudimo įmonė išmoka Investicinę vertę ir sumą, didesnę iš dviejų: sumokėtų Periodinių draudimo įmokų sumą, atėmus išmokėtas Draudimo liudijimo vertės dalis, arba Draudimo liudijimo vertę.

•Draudimo įmonė išmoka draudimo išmoką Apdraustojo mirties atveju vėliausiai šių Draudimo taisyklių nustatyta tvarka paskirtam Naudos gavėjui Apdraustojo mirties atveju.

•Kai po Apdraustojo mirties, iki draudimo išmokos Apdraustojo mirties atveju mokėjimo mirė Naudos gavėjas Apdraustojo mirties atveju, draudimo išmoka (ar jos dalis, jeigu buvo paskirti keli Naudos gavėjai Apdraustojo mirties atveju) mokama mirusio Naudos gavėjo Apdraustojo mirties atveju įstatyminiams įpėdiniams pagal paveldėjimo teisės liudijimą.

•Tais atvejais, kai Naudos gavėjais Apdraustojo mirties atveju buvo paskirti keli asmenys, ir vienas iš Naudos gavėjų Apdraustojo mirties atveju miršta anksčiau už Apdraustąjį, Draudimo išmoka Apdraustojo mirties atveju mokama likusiems Naudos gavėjams Apdraustojo mirties atveju, proporcingai padidinus jiems priklausančias draudimo išmokos dalis.

  • Draudimas Referatas
  • Microsoft Word 438 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 18 puslapių (3608 žodžiai)
  • Simona
  • Pensinis draudimas lyginamoji analizė Uab „Aviva Lietuva“ ir Uab „ SEB gyvybės draudimas“
    10 - 10 balsai (-ų)
Pensinis draudimas lyginamoji analizė Uab „Aviva Lietuva“ ir Uab „ SEB gyvybės draudimas“. (2016 m. Vasario 18 d.). https://www.mokslobaze.lt/pensinis-draudimas-lyginamoji-analize-uab-aviva-lietuva-ir-uab-seb-gyvybes-draudimas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 20 d. 21:50
×