Perdavimo vienos grandies, žiedinio elektros tinklo projektavimas


Įvadas. Analiyinė dalis. Informacijos šaltinių apžvalga. Tiriamojo objekto apibūdinimas. Užduoties formulavimas. Užduoties analizė. Siūlomi techniniai elektros tinklo sprendiniai. Tiriamoji projektinė dalis. Scheminiai sprendimai. Elektros linijų sujungimo schemos sudarymas, įtampos parinkimas. Oro linijų laidininkų skerspjūvių parinkimas ir patikrinimas. Transformatorių galios ir galios pastočių skirstyklų schemos parinkimas. Elektrotechniniai skaičiavimai. Tinklo pastočių redukuotojų ir skaičiuojamųjų apkrovų nustatymas. Elektros tinklo nusistovėjusio rėžimo skaičiavimas. Įtampų lygių pastočių žemosios įtampos šynose skaičiavimas. Įtampos reguliavimas. Oro linijos konstrukcinės dallies sprendimai. Atramų parinkimas. Laido savitųjų apkrovų nustatymas. Laido išeities režimo nustatymas. Laidų įlinkio montavimo nustatymas. Gabaritų patikra. Techniniai – ekonominiai rodikliai. Vieno transformatoriaus pastotėse atjungimo galimybės nustatymas. Elektros tinklo ekonominio efektyvumo nustatymas. Gautų skaičiavimo rezultatų analizė. Išvados. Darbe naudotų informacijos šaltinių sąrašas. Darbo priedai.

Šiame kursiniame darbe projektuojamas elektros perdavimo tinklas su trimis skirstomosiomis pastotėmis. Išnagrinėti pagrindiniai techniniai reikalavimai oro linijų ir pastočių įrengimui, nustatyti srautu pasiskirstymai tinkle, parinkta oro linijų vardinė įtampa, parinktas laidų skerspjūvis, atsižvelgiant į linijos apkrovas ir ekonomija. Atlikti skaičevimai parenkant transformatorius, nustatyti galios srautai maksimaliam, minimaliam ir poavariniams rėžimams, atlikta vienos linijos laido mechaninė skaičiuotė. Išanalizuota vieno transformatoriaus atjungimo galimybė. Pateikti skaičiavimo rezultatai tinklo režimo kortoje,nubraižyta tinklo supaprastinta schema.

Problema - kokius techninius, ekonominius sprendimus reikia priimti, kad elektros perdavimo tinklas būtų modernus ir patikimas.

Objektas: perdavimo, vienos grandies, žiedinis elektros tinklas.

Tyrimo tikslas: suprojektuoti perdavimo tinklą, įvertinant ne mažiau kaip 10 metų vartotojų apkrovas ir kitus parametrus.

išanalizuoti tiriamo objekto esamos padėties charakteristikas;

sudaryti ir parinkti elektros linijų, galios transformatorių, pastočių skirstyklų schemas;

parinkti linijos konstrukcines dalis ir įrenginius;

elektros linijų, galios transformatorių ir pastočių skirstyklų schemų sudarymas ir parinkimas;

apkrovų, tinklo nusistovėjusių rėžimų, įtampos lygio žemosios įtampos šynose apskaičiavimas;

laidų savitųjų apkrovų, išeities režimų, įlinkio matavimo kreivių nustatymas;

vieno transformatoriaus pastotės atjungimo galimybes ir elektros tinklo ekonominio efektyvumo tyrimas;

Teorinė reikšmė: susipažinimas su perdavimo tinklo projektavimo eiliškumu.

Praktinė naudas: susipažinimas su projektavimo principais.

Šios apžvalgos tikslas apžvelgti šaltinius, kuriuose tiesiogiai kalbama apie perdavimo tinklo elektros įrenginių parinkimą, rėžimų skaičiavimą, darbo resursų padidinimą. Tam tikslui buvo nagrinėta, išleista techninė literatūra specializuoti leidiniai, interneto naujienų portalai, atsakingų institucijų tinklapiai, konferencijų pranešimai.

Imformacijos šaltinių, kuriuose kalbama apie elektros tinklo projektavimą ir režimų skaičiavimą galima suskirstyti į kialias grupes. Pirmai grupei priskiriami šaltiniai, kuriuose pateikiami normatyvinė medžiaga elektros įrenginiams įrengti.

Pagal pateiktą literatūros sąrašą tai būtų šaltiniai pažymėti 7, 8, 9, 10 numeriais. Naujai statomiems rekubruojamiems įrenginiams būtina laikytis ekektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimų. Laikantis šių taisyklių sudaromos sąlygos nenutrūkstamai tiekti elektros energiją, užtikrinti jos kokybę. Elektros įrenginių bendrose taisyklėse [7] pateikta medžiaga apie laidininkų parinkimą, jų patikrinimą, elektros apskaitą, elektros įrenginių įžeminimą ir apsaugą nuo viršįtampių. Elektros linijų ir izoliacijos taisyklėse [8] pateikta medžiaga apie oro linijų bei kabelių linijų įrengimą. Skirstyklų ir pastočių elektrinių įrenginių įrengimo taisyklėse [9] kalbama apie TP parinkimą, skirstyklų konstrukcijas, elektros aparatų įrengimą.

Eksplotuojant elektros energetikos objektus, būtina vykdyti elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles. Šių taisyklių medžiaga naudojama rašant kursinio darbo analitinę dalį.

Antrai grupei priskiriami šaltiniai, kuriuose pateikiamos skaičiavimo metodikos [1-4], žinynų mediaga [5-6]. Vertinan pateiktą informaciją šaltiniuose informaciją reikia pabrėžti, kad ji pateikta gana aiškiai ir atspindi realią situaciją. Pateiktos skaičiavimo metodikos įvairiuose šaltiniuose sutampa [1-5].

Rajoninė pastotė A ir skirstomosios pastotės 1 ,2 ir 3 sujungtos aukštosios įtampos linijomis. 1,2 ir 3 pastotėse įrengta po du nelygiagrečiai dirbančius galios transformatorius, kuriuose įtampa reguliuojama neatjungus apkrovos. Rajoninėje pastotėje palaikoma 1,1 Un įtampa maksimalios apkrovos metu ir 1,02 Un minimalios apkrovos metu. Projektuojant, būtina atsižvelgti į norminių teisės aktų, reglamentuojančių aplinkos taršos, triukšmo, vibracijos, elektros laukų ir kt. kenksmingą poveikį turinčių veiksnių, reikalavimus.

Būtina suprojektuoti elektros tinklą, kuris atitiktų keliamus patikimumo, elektros kokybės reikalavimus ir apsaugos nuo elektros taisykles, tenkintų keliamus vartotojų reikalavimus, atitiktų ekonominius aspektus ir būtų patikimas ir kokybiškas ilgalaikiam eksploatavimui.

Tiesiant naujas elektros linijas 110kV ir aukštesnes įtampas, kabelių linijos turi būti naudojamos vietoj oro linijų tik neasant galimybių nutiesti oro linijas.

Pagal Lietuvos energetikos plėtros planą 2012 - 2021 m numatoma rekonstruoti esamų 110 kV pastočių (TP) rekonstravimo planus, siekiama mažiausiai investicijomis išlaikyti patikimumo lygį didžiausiam vartotojų kiekiui. 2010 m. "Litgrid" parengė 110 kV transformatorių pastočių būklės įvertinimo ir rekonstravimo apimčių nustatymo metodiką, kuri leidžia įvertinti 110 kV pastočių įrangos būklę ir funkcionalumą, rekonstrukcijos ekonominį efektyvumą, pastočių perduodamos elektros energijos kiekį, pastočių plėtros poreikį. Pagrindinis kriterijus, rodantis, jog pastotę reikia rekonstruoti, yra jos įrenginių būklės vertinimas – daugiau balų reiškia blogesnę pastotės būklę (1.4 pav).

  • Elektrotechnika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 740 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 35 puslapiai (5537 žodžiai)
  • Kolegija
  • Andrius
  • Perdavimo vienos grandies, žiedinio elektros tinklo projektavimas
    10 - 7 balsai (-ų)
Perdavimo vienos grandies, žiedinio elektros tinklo projektavimas. (2015 m. Gruodžio 01 d.). https://www.mokslobaze.lt/perdavimo-vienos-grandies-ziedinio-elektros-tinklo-projektavimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 05:46
×