Personalo atrankos ir mokymo ypatumai AB „Umega“ įmonėje


Verslo kursinis darbas.

Įvadas. Personalo atrankos organizacijose teoriniai aspektai. Personalo atrankos samprata ir atrankos proceso etapai. Personalo mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo reikšmė. Personalo mokymo metodai. Naujų darbuotojų mokymas. Personalo atrankos ir mokymo ypatumai AB „Umega“ įmonėje. Tyrimo metodai ir organizavimas. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Literatūra. Priedai. Anketa.


Kiekvienos įmonės sėkmės garantas – našus darbas ir gera gamyba. Darbo našumas priklauso nuo personalo, kurį reikia motyvuoti ir suteikti galimybę tobulintis. Personalo mokymas – svarbi niša įmonėje, kuria reikia būtinai rūpintis.

Darbo tyriamasis objektas: AB „Umega“ įmonės darbuotojų atranka bei profesinio rengimo patirtis.

Darbo tikslas: išanalizuoti įmonės AB „Umega“ atrankos ir mokymo procesus, sukurti personalo atrankos ir augimo karjeros modelį orentuotą į vadybininkų/lyderių kompetencijas.

Sudaryti klausimyną siekiant nustatyti respondentų nuomonę apie įmonėje AB „ Umega“ atrankos ypatumus, bei karjeros vystimąsi.

Pasiektų rezultatų aprašas: Siekiant nuoseklaus numatytų uždavinių įgyvendinimo buvo išanalizuota mokslinė literatūra, atliktas tyrimas taikant anketinę respondentų apklausą. Anketinės apklausos duomenys palyginami tarpusavyje. Tokiu būdu išsiaiškinamas personalo darbuotojų požiūris nagrinėjamu klausimu organizuojant darbuotojų atranką, mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą.Tyrime dalyvavo 31 respondentų. Apklausti AB „Umega“ įmonės darbuotojai.

Darbo praktinis reikšmingumas ir pritaikymo galimybės: Šiame darbe analizuojami darbuotojų atrankos, mokymo bei kvalifikacijos tobulinimo ypatumai AB „ Umega“ įmonės pavyzdžiu. Remiantis atlikta literatūros analize, bei tyrimu, pateikiamas pasiūlymas naujo darbuotojų atrankos, mokymo/rengimo modelio taikymas.

Pavyzdžiui I. Baranauskienė (2002) išskiria 8 personalo atrankos proceso etapus:

Pirmiausia, darbdavys privalo nustatyti, kokio specialisto jam reikės. Tai visada reikalauja darbo apibūdinimo ir personalo specifikacijų. Darbo apibūdinimas yra detalus apibūdinimas arba aprašymas to ką darbuotojas daro ir sąlygos kokiomis jis arba ji dirba. Tai yra išgaunama nagrinėant prieš tai atliktus tyrimus, apklausiant žmones jau dirbančius arba stebint žmones jų darbo metu. Personalo specifikacijos apibūdina žmogaus savybes reikalingas tam darbui, t.y. asmenybė, fizinis pajėgumas, protiniai sugebėjimai, patirtis ir motyvacija. Žmonės dažniausiai atrenkami anketavimo metodu, per konferencijas, testų pagalba ir per apklausas. Anketa yra universali ir tai dažniausiai yra pirminis žingsnis į atrinkimo procesą. Paprastai iš 9 anketų gaunamos tokios žinios kaip biografine informacija, darbo patirtis, kvalifikacija ir kartais asmenine informacija. Prieš pradedant vykdyti personalo atranką, darbdavys privalo nustatyti kokio specialisto jam reikės. Tai visada reikalauja darbo apibūdinimo ir personalo specifikacijų. Darbo apibūdinimas yra detalus apibūdinimas arba aprašymas to ką darbuotojas daro ir sąlygos kokiomis jis arba ji dirba.

Personalo mokymas ir kvalifikacijos kėlimas yra sutelktas į jau darbuotojų turimus sugebėjimus ir jų potencialo didinimą prie beiskeičiančių įmonės sąlygų. Kiekvieniems darbams organizacija turi paskirti atitinkamus mokymus, kadangi vieniems darbams personalą reikia mokyti daugiau laiko, o kitiems galima skirti mažiau. Vadovo pareigas einantis asmuo, atėjęs į įmonę, jau tūrėtų būti suplanavęs metodišką mokymo principą. Mokymo programoje turi būti iškeltas pagrindis tikslas – labiausiai reikalingi išmokti darbai įmonėje. Personalo mokymai yra nustatomi atsižvelgiant į organizacijos veiklos specifiką. J. Bengtssono (2003) mintis, jog kiekviena organizacija, atsižvelgdama į aplinkos sąlygas ir organizacijos vidinius veiksnius susiformuoja individualią kvalifikacijos kėlimo strategiją. Galima išskiria tris kvalifikacijos kėlimo strategijas

A. Zaliapugos knygoje (2011) yra pateikiama Desslerio (2001) penkių mokymo ir tobulinimo etapų programa:

Pasitelkite mokslinių tyrimų duomenis pagrįstiems žinių ir darbo rezultatų tikslams suformuluoti.

Suformuluokite mokymo tikslus ir metodus, sukomplektuokite mokymo priemones, nustatykite mokymo turinį;

Pasistenkite, kad mokymo priemonės papildytų viena kitą, būtų aiškios, sudarytų vieningą mokymo priemonių sistemą;

 • Verslas Kursiniai darbai
 • 2017 m.
 • Lietuvių
 • Arunas
 • 31 puslapis (4337 žodžiai)
 • Kolegija
 • Verslo kursiniai darbai
 • Microsoft Word 384 KB
 • Personalo atrankos ir mokymo ypatumai AB „Umega“ įmonėje
  10 - 3 balsai (-ų)
Personalo atrankos ir mokymo ypatumai AB „Umega“ įmonėje . (2017 m. Balandžio 28 d.). http://www.mokslobaze.lt/personalo-atrankos-ir-mokymo-ypatumai-ab-umega-imoneje.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 00:24