Personalo mokymo ir ugdymo būklės įvertinimas ir tobulinimo perspektyvos „x“ verslo įmonėje, siekiant įmonės veiklos plėtros


Santrauka lietuvių kalba. Santrauka užsienio (anglų) kalba. Įvadas. Personalo mokymo ir ugdymo teoriniai aspektai. Personalo ugdymo sąvokų apžvalga. Personalo mokymo sąvokų apžvalga. Personalo mokymo ir ugdymo proceso etapai. Personalo mokymo ir ugdymo proceso formavimas. Personalo mokymo ir ugdymo modeliai. Kvalifikacijos ugdymo strategijos. Personalo mokymo ir ugdymo metodai. Personalo mokymas ir motyvacija. Darbuotojų motyvavimo priemonės. Personalo efektyvių mokymų organizavimo aspektai. Personalo mokymo ir ugdymo būklės įvertinimas siekiant Uab“First data Lietuva“ veiklos plėtros. empirinis tyrimas. Trumpas įmonės pristatymas. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo imtis. Personalo mokymo ir ugdymo apklausos rezultatų analizė. Vadovo apklausos analizė. Išvados ir rekomendacijos. Literatūros sąrašas. Priedai. Patvirtinimas apie atlikto darbo savarankiškumą.


Aktyvi konkurencija šiandieninėje rinkoje lemia sparčią organizacijų plėtrą. Nuolat kintančioje aplinkoje formuojasi naujas požiūris į organizaciją kaip į veiklos sistemą, kurioje darbuotojai tampa svarbiausia ir aktyviausia sistemos dalimi, lemiančią organizacijos veiklos efektyvumą. Personalo mokymas ir ugdymas neatsiejamoji dalis įmonės sekančios plėtros. Darbuotojų mokymas ir ugdymas turi didelę reikšmę ilgalaikiam organizacijos klestėjimui. Įmonės personalo profesinis ugdymas yra priemonė siekiant panaudoti ir padidinti turimą darbuotojų potencialą ir sugebėjimus, kad būtų lengviau prisitaikyti prie besikeičiančių aplinkos sąlygų. Todėl labai svarbu, kad vadovai turėtų rimtą požiūrį į personalo mokymą ir ugdymą. Sukurtų personalo mokymo ir ugdymo sistemą įmonėje. Be atitinkamai paruošto personalo negali būti sėkmingai vykdoma įmonės veikla tuo labiau plėtra.

Įvairūs autoriai nagrinėjo personalo mokymo – ugdymo,lavinimo svarbą. Dėmesys į žmogų kaip svarbų organizacijos išteklių atkreiptas jau seniai. J. Bagdanovičius (2002) įvardina šios srities tyrinėjimo pradininkus; S.Backer, B.Weisbrood, D.Mincer ir kt.

Mokymo aktualumą lemia besikeičiančios išorės sąlygos, tai pat noras įmonei dirbti pelningai ir plėstis. Organizacijos personalo mokymas traktuojamas taip pat kaip investicijos. Šiuos klausimus nagrinėjo lietuvių ir užsienio mokslininkai I. Bakanaskienė(2008), A.Šakalas(2003), V. Šilingienė(2000), G. Dessler (2001) ir kt.

Personalo mokymo ir ugdymo, kvalifikacijos tobulinimo klausimas įdomus objektas tyrimui. Palyginti personalo požiūri į organizacijos mokymo sistemą. Įdomu sužinoti ar darbuotojai nori mokytis ir ugdytis bei tobulinti savo kvalifikaciją organizacijos naudai bei tolimesnei įmonės plėtrai. Ar yra suteikiamos palankios galimybės ir sąlygos organizacijoje personalui mokytis ir ugdytis.

Tyrimo problema. Nepakankamas dėmesys personalo mokymui ir ugdymui mažina įmonės veiklos plėtrą.

Baigiamojo darbo tikslas – įvertinti darbuotojų mokymo ir ugdymo būklę UAB ”First Data Lietuva“. Šiam tikslui pasiekti keliami uždaviniai.

Atlikti mokslinės literatūros analizę personalo mokymo ir ugdymo klausimais.

Pateikti rekomendacijas personalo mokymo ir ugdymo sistemos tobulinimui.

4. Gebėjimas taikyti pagrindines ekonomikos, vadybos ir kitų mokslų teorijas, aiškinančias organizacijas kaip savitą socialinį- ekonominį reiškinį

Ugdymo sąvoka labai plati, įvairi, prieštaringa pažinimo sritis. Mokslinėje literatūroje išskiriami dviejų sričių požiūriai į ugdymo sąvoką - tai edukologijos atstovų ir vadybos atstovų požiūris.

Atsižvelgiant į edukologų siūlomą ugdymo sąvokos apibūdinamą, tenka pažymėti, kad ši sąvoka apibūdinama ir siaurąją, ir plačiąja prasme.

V.Aramavičiūtė (1998) ugdymo samprata – akcentuoja kaip individualų, socialinį, kultūrinį ir dvasinį ugdymą.

Edukologas L.Jovaiša apibūdina ugdymą kaip žmogaus pilnutinio gyvenimo kūrybą jo paties jėgomis, aprūpinant jį saviraiškmis priemonėmis. Šios saviraiškos priemonės, yra visa tai ką, žmogus naudoja savo gyvenimo tikslams pasiekti. Tai ir vidinės priemonės – kalba, vaizdiniai, sąvokos, sprendimai, protavimas bei valia ir išorinės priemonės mokslo technologijos, vertinimo žinios, idėjos, simboliai, informacija, mokslo, technologijos, vertinimo mokėjimai, įgūdžiai, įpročiai. Išoriniai veiksmai ir jų būdai - žaidimo, mokymosi ir darbo įrankiai. (Jovaiša L. Ugdymo mokslas ir praktika. Analitinis straipsnis monografija.-Vilnius; 2001. )

Apibendrinant edukologų ugdymo sąvokos apibūdinimus galima išskirti šiuos esminius ypatumus: siaurąja prasme tai individualus, socialinis, kultūrinis ir dvasinis ugdymas, o plačiąją prasme - saviugdos ir nuolatinio mokymosi visą gyvenimą sistema.

Plačiąja prasme personalo ugdymas gali būti apibrėžtas kaip organizuota veikla, kurioje įgyja patyrimo, žinių, geba išreikšti save ir kurti. (A.Stankevičienė; A.Liučvaitienė; D.Volungevičienė, Ugdymo principo taikymo galimybės personalui mokyti. 2008.Vilnius p.200)

Pasak R.Thomson ir Ch.Mabely, personalo ugdymas - „tai aukštos kvalifikacijos personalo, kuris geriausiai atitinka organizacijos tikslų įgyvendinimo užtikrinimą atrankai ir išlaikymas organizacijoje, nuolat matuojant jų kompetencijos ir darbo atlikimo lygį ir suteikiant nuolatinę galimybę mokytis“(Thomson et al 2001).

  • Microsoft Word 421 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 54 puslapiai (9773 žodžiai)
  • Mokykla
  • Santana
  • Personalo mokymo ir ugdymo būklės įvertinimas ir tobulinimo perspektyvos „x“ verslo įmonėje, siekiant įmonės veiklos plėtros
    10 - 3 balsai (-ų)
Personalo mokymo ir ugdymo būklės įvertinimas ir tobulinimo perspektyvos „x“ verslo įmonėje, siekiant įmonės veiklos plėtros. (2016 m. Gegužės 14 d.). https://www.mokslobaze.lt/personalo-mokymo-ir-ugdymo-bukles-ivertinimas-ir-tobulinimo-perspektyvos-x-verslo-imoneje-siekiant-imones-veiklos-pletros.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 20 d. 12:00
×