Personalo priėmimas ir atleidimas


Personalo priėmimas ir atleidimas. Personalo priėmimas į darbą. Priėmimą į darbą reglamentuoja Darbo kodeksas, pagal tai taikomos dvi darbo sutarties formos. Sudarant darbo sutartį yra dvi būtinos sąlygos. Susitarimas dėl išlaidų kvalifikacijos kėlimui, mokymams. Susitarimas dėl nemokamų atostogų. Nemokamos atostogos (DK 184 str. 1 dalis). Kitos į darbo sutartį rekomenduotinos įtraukti sąlygos. Situacijos diskusijai. Personalo atleidimas iš darbo. Darbo santykių nutraukimo reglamentavimas. Kai darbo santykiai nutraukiami abiejų darbo sutartį pasirašiusių šalių susitarimu. Kai darbo sutartis nutraukiama darbuotojo pageidavimu. Kai sutartis nutraukiama darbdavio iniciatyva, nesant darbuotojo kaltės. Darbo sutarties nutraukimas dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių. Darbo sutarties nutraukimas dėl darbuotojo kaltės. Atleidimo iš darbo procedūra. Pagrindiniai patarimai, kurių būtina laikytis atleidžiant darbuotoją. Praktinės užduotys.


Priėmimą į darbą reglamentuoja Darbo kodeksas, pagal tai taikomos dvi darbo sutarties formos:.

1 situacija. Įmonė, kurioje Jus dirbate, neseniai pasamdė naują darbuotoją Vardą Pavardenį jūsų skyriaus vyr. vadybininku. Jis yra to paties hierarchinio lygmens, kaip ir Jūs. Asmeniškai Jūs jo nemėgstate ir laikote savo karjeros varžovu. Vakar netikėtai susitikę su draugu, kuris, pasirodo, gerai pažįsta Vardą Pavardenį, sužinojote, kad tas nelankė universiteto ir jo nebaigė, nors savo CV nurodė, jog yra baigęs universitetą. Jūs žinote, kad vienas iš vadybininko pasamdymo kriterijų buvo universiteto baigimas. Kaip Jūs pasielgtumėte šioje situacijoje?

Darbo santykius nutraukti įmanoma tokiais būdais: 1. Darbo kodekso ar kitų įstatymų numatyta tvarka: a. šalių susitarimu; b. suėjus terminui ar pasiekus tikslą (pvz., esant terminuotai darbo sutarčiai); c. vienos šalies pageidavimu. 2. Likvidavus darbdavį be teisių perėmėjo. 3. Darbuotojui mirus.

Kai sutartis nutraukiama darbdavio iniciatyva, nesant darbuotojo kaltės,...

Nutarus atleisti darbuotoją iš darbo, atleidimas įforminamas įsakymu. Įsakyme turi būti nurodoma atleidimo iš darbo priežastis, data, be to įsakymas turi būti patvirtinamas atsakingų už atleidimą darbuotojų parašais. Atleidimo dieną būtina visiškai atsiskaityti su darbuotoju, išmokant jam priklausantį atlyginimą bei kompensacijas ir parengti atsiskaitymo dokumentus. Jeigu darbuotojas yra atleidžiamas darbdavio iniciatyva, prieš atleidžiant būtina pravesti atleidimo pokalbį. Jis gali įvykti tik tada, kai darbdavys priima galutinį sprendimą atleisti darbuotoją.

  • Vadyba Skaidrės
  • MS PowerPoint 323 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 36 puslapiai (2129 žodžiai)
  • Kolegija
  • Modesta1996
  • Personalo priėmimas ir atleidimas
    10 - 3 balsai (-ų)
Personalo priėmimas ir atleidimas. (2017 m. Kovo 30 d.). https://www.mokslobaze.lt/personalo-priemimas-ir-atleidimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 21:20
×